DPE - delegiranje, planiranje, izlazne strategije, formula za plan stvaranja bogatstva

DPE - delegiranje, planiranje, izlazne strategije

DPE je delegiranje, planiranje, izlazna strategija i predstavlja jedinstvenu formulu za plan stvaranja bogatstva, onako kako ju je pronašao gospodin Žan Luis. Delegiranje poslova, planiranje poslovanja i života i izlazne strategije koje se odnose na finansijsku nezavisnost su glavni faktori za pripremu plana za bogatstvo.

Otkrijte zašto ste u prošlosti kiksali u poslovanju

Razmislite o svom poslovanju u prošlosti, jeste li kiksali povremeno? Ako niste, onda bi me to vrlo vrlo čudilo. Jer moje mi iskustvo govori da se biznisi raznih vrsta ugase već nakon jedne do dvije godine. Čak i vrlo uspješni biznisi. Postoje razlozi, zašto se biznis gasi ili prekida.

Ko želi da ima uspješan biznis, uspješno poslovanje, taj bi trebao da razumije one najvažnije faktore od kojih uspješno i dugotrajno poslovanje zavisi. Ti najvažniji faktori su delegacija poslovanja, planiranje ili poslovni plan, pa onda izlazne strategije.

To je formula sa kojom se stvara plan za stvaranje bogatstva.

Formula za stvaranje bogatstva

DPE je na engleskom slijedeće:

To su 3 važna faktora, koja kad se gledaju uzajamno i u odnosu jedan na drugi, direktno utiču na plan za stvaranje bogatstva. To je rezultat ispravnog planiranja i usklađenosti tih faktora u poslovanju.

Zašto biznis propada i kako da bude uspješan

Delegiranje za uspješnost poslovanja

Svaki biznis koji propadne ili se prekine, prekinuo se radi jednog od tih faktora. Ako ste možda povjerili svoje autobuse nekome, ko je trebao da vam daje dnevne prihode iz korištenja tih autobusa, a niste dobro obratili pažnju na to da zadržite kompletnu kontrolu i da ispravno nadzirete taj posao, može se desiti da radi lošeg delegiranja jednostavno izgubite i dnevne prihode i svoje autobuse koje ste tako iznajmljivali. Mnogi biznisi kiksaju na delegiranju. Ljudi jednostavno nisu naučeni da ispravno delegiraju svoje poslovanje ili da prepoznaju ljude kojima mogu vjerovati. U većini slučajeva, ljudi pokušavaju sami da uspiju u biznisu. Ali, veliki biznis i značajni rezultati, postižu se samo u velikim grupama, sa ljudima, kojima je poslovanje povjereno i delegirano. Jer kako inače možete da imate vremena za sebe? Konačno, šta će vam veliki biznis, ako radite od jutra do mraka.

Planiranje, ali ne samo kao apstraktan pojam u glavi naivnih

Ako planiranje posla ne štima, a kod mnogih je plan samo apstraktan pojam u njihovoj glavi, biznis lako može da propadne radi lošeg planiranja. Dovoljno je “zaboraviti” da se istraži zakonska situacija u nekoj zemlji, pa onda nakon investiranja više desetina hiljada eura, može da dođe do razočaranja ako biznismen otkrije da u stvari u toj zemlji nije moguće dobiti koncesiju za strance. Planiranje mora i da stane u određeni vremenski period. Jer ko nešto planira, ne može to da odradi za 200 godina. Planiranje mora da bude takvo da se investicija vraća što brže, da troškovi budu što manji, da konkurencija ne može da naudi takvom poslovanju, da postoji što veća potražnja i tako dalje, sve po faktorima planiranja, kako sam ih ovde dole u članku dalje naveo.

Izlazne strategije ili bijeg iz jednog biznisa u drugi

I onda dolazimo na izlazne strategije. To su drugi biznisi koji isto tako moraju da budu dobro isplanirani, provjereni, istraženi, sa delegiranjem, planiranjem i vlastitim izlaznim strategijama. To je način kako da se povrate investicije iz jednog posla i da se ulože u drugi posao, onda kada je prvi posao iz nekog razloga već propao ili se narušio. To mogu da budu planovi kao kupovina nekretnina i zarađivanje iz iznajmljivanja nekretnina, to može da bude oročena suma novca na bankovnom računu sa mjesečnim primanjima, ali to može da bude i pekara ili bilo koja druga vrsta posla. Izbor izlazne strategije je vrlo individualna stvar i mora da odgovara osobi za koju se planira.

Kompletan popis faktora za plan stvaranja bogatstva

DELEGACIJA:

 1. administrativne instrukcije
 2. obuka delegiranih osoba
 3. nadzor poslovanja
 4. povjerenje

PLANIRANJE

1. Brzina

Brzina izvršavanja nekog poslovnog plana je jedan od najvažnijih faktora. Jer kako ćete ispuniti svoja očekivanja ako će se poslovni plan ispuniti tek nakon 100 godina?! Ako gledamo tako u ekstremnu situaciju poslovnog plana od 100 godina, možda će se nekim ljudima ipak otvoriti oči po pitanju brzine izvršavanja.

Plan za stvaranje bogatstva mora biti brz. Ako nije brz, nećete imati vremena da uživate u tom bogatstvu. Možete Vi dobro zarađivati, ali ako niste nešto smislili da zarađujete brže nego što vrijeme teče, nećete imati bogatstvo, zarađivaćete, ali ćete i raditi. Nećete moći uživati plodove bogatstva.

Bogati ljudi ne rade ako ne žele. Većina bogatih ljudi radi jer žele da rade, ali ne moraju da rade, jer su bogati.

Brzo izvršavanja je obavezan faktor za plan za stvaranje bogatstva. Ukoliko brzina nije prikladna, to nije plan za bogatstvo, to je plan za poslovaje ili za život. Ali, nije plan za bogatstvo.

S druge strane opet, imate ljude koji nakon 20 godina rada postanu bogati. To je sasvim moguće. Sretno sa tim. Ovo planiranje i ova tehnologija za bogaćenje se ne odnosi na radne i voljne ljude koji sa dobrom platom postaju postepeno bogati. Jer plan za stvaranje bogatstva je za ljude koji žele da se to brzo ostvari.

 1. sredstva
 2. znanje, odgovornost, kontrola
 3. investicije
 4. ROI ili povrat investicije
 5. troškovi
 6. finansije
 7. nepromjenjivost plana
 8. upornost sprovođenja
 9. tačne procjene izvodljivosti i rezultata
 10. stabilnost plana
 11. rizici sprovođenja
 12. dugoročnost
 13. fiksiranost planiranja i sredstava, komunikacija i ljudi
 14. samoodrživost poslovanja
 15. održavanje poslovanja
 16. skalabilnost
 17. fer razmjena usluga i dobara
 18. potražnja za uslugama i dobrima
 19. konkurencija
 20. zarada
 21. marketing
 22. mogući kapaciteti poslovanja
 23. zakonitost
 24. jedinstvenost

IZLAZNE STRATEGIJE

 1. načini povrata novca iz posla i ulaganje u već planirane druge poslove, kao izlazna strategija poslovanja.

Procjena vašeg planiranja poslovanja u odnosu na DPE faktore

RCD usluge su za ljude koji žele da naprave plan stvaranja bogatstva. Ako mislite da imate vlastiti plan za stvaranje bogatstva, a vjerovatno ga imate, možete od nas dobiti procjenu vašeg planiranja poslovanja u odnosu na gore navedene DPE faktore.

Isto tako se nadam da vam ova stranica može poslužiti da sami analizirate svoje poslovanje i da vidite u čemu ste kiksali u prošlosti, a kako to možete da popravite u sadašnjem ili budućem poslovanju i to na takav način da budete uspješni, sa održivim biznisom, koji vam donosi bogatstvo. Kad kažem bogatstvo mislim na sume od 100,000 eura, od 500,000 eura, od milion eura i više miliona eura, na milijardu eura.

Ja ne pretjerujem. Znam dobro da se mnogi ne mogu snaći u takvom planiranju. Mnogi ne mogu ni da razmišljaju o tome kako da zarade milion eura u 6 mjeseci. Ma, ne! Šta ja to pišem. Mnogi nisu u stanju da razmišljaju ni o tome da zarade 1000 eura mjesečno.

Ova je stranica i usluga za taj mali broj ljudi koji teže bogatstvu u kratkom vremenskom periodu. To bogatstvo je moguće, ali ne može svako da ga postigne. Posmatrači će ostati tamo gdje jesu. Oni uporni, voljni postizanja bogatstva, oni će to i dosegnuti, postići. Vjerovatno će zajedno sa mnom biti na licu mjesta i obavljati svoj plan za stvaranje bogatstva.

Pitanje je samo u kojoj ste vi grupi ljudi. Jeste li posmatrač ili ste učesnik?

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: