Otvaranje firme u Njemačkoj, radna i boravišna dozvola za poslovne osobe koji osnivaju firmu u Njemačkoj

Otvaranje firme u Njemačkoj, radna i boravišna dozvola za direktore

Otvaranje firme u Njemačkoj i dobivanje boravka, radne ili boravišne dozvole za direktore je jedna od poslovnih usluga koje možemo da uradimo za osobe koje žele da pokrenu poslovni projekat u Njemačkoj.

Danas svako može da bude vlasnik firme u Njemačkoj, pa isto tako i direktor. To ne znači automatski da svako može da dobije i boravak. Potrebno je dobro razumjeti tematiku, prije nego što se neko upusti u proceduru za pokretanje biznisa u Njemačkoj.

Sadržaj

Uvod

Mi pružamo poslovne usluge za samostalne i odgovorne osobe iz raznih država, radi osnivanja, otvaranja firme i pokretanja biznisa u Njemačkoj.

Usluge pružamo za:

Upozorenje, boravak, radna i boravišna dozvola se ne mogu kupiti

Imamo dojave od klijenata da određene "agencije" prodaju boravak, radne vize, "sređivanje" boravišne dozvole. Boravak, radna viza ili radna i boravišna dozvola ne mogu se kupiti. Neki ljudi su čak otvorili i firmu u Njemačkoj, platili visoke cijene i onda tek utvrdili da sa običnim otvaranjem firme nisu ništa postigli, jer ne mogu da dobiju boravak u gradu gdje su to namjeravali. Plate vrlo visoke i nerazumne cijene za osnivanje firme i ne dobiju nikakvu podršku i kasnije se nama obraćaju da "sredimo" boravak.

Mi sa takvim "agencijama" nemamo ništa zajedničko. Istina je da našim klijentima pružamo poslovne usluge za dobivanje boravka, radne i boravišne dozvole, ali samo u poslovne svrhe, znači samo poslovnim samostalnim i odgovornim osobama koje imaju poslovne projekte koje žele da sprovedu i otvore u Njemačkoj.

Mi se ne bavimo "sređivanjem" boravka za bilo koje vrste osoba. Mi pružamo poslovne usluge biznismenima kojima je boravak ujedno potreban da bi pokrenuli svoj biznis. Možda se to nekome čini jedno te isto, ali razlika je drastična. Ukoliko otvarate firmu u svrhu bravka, mi vam ne možemo pomoći. Ukoliko otvarate firmu u svrhu poslovanja, mi vam možemo pomoći da dobijete i boravak.

Osnivanje firme u Njemačkoj je omogućeno svakome

Svako može da bude i osnivač i vlasnik i direktor firme koja se osniva u Njemačkoj. Postoje dvije vrste firmi koje možemo da preporučimo našim klijentima koji žele da pokrenu svoj novi biznis u Njemačkoj, a to su GmbH ili društvo sa odgovarajućom odgovornošću i onda UG ili Unternehmergesellschaft haftungbeschränkt. Obe vrste firmi imaju ista prava poslovanja, s tim da je UG firma jednostavnija za osnivanje, pogotovo kad je u pitanju jedan vlasnik i kad vlasnik nema dovoljno kapitala da uplati za GmbH firmu.

Otvaranje GmbH firme u Njemačkoj

GmbH firma je društvo sa ograničenom odgovornošću u Njemačkoj ili slično kao d.o.o. u vašoj državi. Takva firma zahtijeva osnovni kapital od €25,000 od čega minimalno pola, €12,500 mora biti na početku uplaćeno. Ostatak može biti uplaćen u stvarima ili kasnije.

Mi pružamo poslovne usluge za ljude koji žele da otvore GmbH firmu u Njemačkoj.

Otvaranje UG firme u Njemačkoj - Unternehmergesellschaft

Unternehmergesellschaft haftungbeschränkt je nova vrsta firme koja ne zahtijeva mnogo kapitala i koja se jednostavno i brzo osniva. Ova vrsta firme se može pretvoriti kasnije u GmbH i može postati GmbH firma.

Ovakvu vrstu firme možemo preporučiti samo osobama kojima boravak, radna i boravišna dozvola u Njemačkoj nije važna ili ako već imaju radnu i boravišnu dozvolu u Njemačkoj i žele da počnu brzo poslovati sa vlastitom firmom.

Poseban kapital za UG firmu nije potreban, ali ne preporučujemo da je kapital manji od €1000, jer ćete već za samo osnivanje firme imati više troškova.

Radna i boravišna dozvola za direktore GmbH firme u Njemačkoj

Naše poslovne usluge podrazumijevaju i da pomognemo direktorima da ostvare radnu i boravišnu dozvolu. To u Njemačkoj nije jednostavno, pogotovo za obične biznismene koji misle da se samim osnivanjem firme može dobiti i boravak. To ne vrijedi za Njemačku i nije tačna informacija.

Ukoliko ste osnovali firmu sa kojom u stvari želite radite poslove koje biste uobičajeno radili kao zaposlenik kod neke firme, takvi poslovni projekti ne mogu biti odobreni za boravak u Njemačkoj. Tako sve osobe, koje osnuju svoju firmu, da bi dugotrajno radili na baušteli, na građevini, da bi čistili prozore, kancelarije i obavljali uobičajene poslove koje inače obavljaju zaposlenici, takve osobe nemaju dovoljno dobar biznis koji bi bio odobren u Njemačkoj za boravak i radnu dozvolu direktora takve firme.

Dalje, vlasnici firme, nemaju nikakva prava na boravak niti na radnu dozvolu. Nije važno ko je vlasnik, već je važno ko je direktor. Samo direktori mogu ostvariti prava na radnu i boravišnu dozvolu, pa nakon njih članovi njihove obitelji ili porodice.

Da bi direktor jedne njemačke firme dobili boravak u Njemačkoj, potrebno je pokazati da će firma poslovati sa uspjehom i posebno, a ono najvažnije, potrebno je pokazati da će firma biti od ekonomskog značaja za oblast u kojoj se želi dobiti boravak.

Potrebno je dokazati regionalni interes za poslovni projekat

Nakon otvaranja firme u Njemačkoj, ukoliko direktor želi da dobije radnu i boravišnu dozvolu, **potrebno je dokazati regionalni interes za poslovni projekat**. Ovo je najvažniji uslov ili uvjet koji je potrebno ispuniti i koji zavisi prvenstveno od odluke njemačkih lokalnih institucija: grada u kojem se želi dobiti boravak, pa onda od privredne komore i od ureda za strance (njemački Ausländeramt).

Kakvi projekti se mogu smatrati da nemaju regionalni interes? To su sitni poslovi čišćenja zgrada, poslovanja direktora kao pojedinca na građevini u poslovima u kojima bi on inače bio zaposlen, restorani, prodaja voća i povrća, jednostavni poslovi. Takvi poslovi neće biti odobreni u Njemačkoj u svrhu dobivanja boravka.

Kakvi projekti se mogu smatrati da imaju regionalni interes? Ako zapošljavate nove osobe u Njemačkoj, recimo ako želite zaposliti 5-10 osoba, ako već imate neke narudžbe od drugih firmi u Njemačkoj da izvršavate za njih usluge, poslove, ako se bavite određenim granama privrede koje pomažu Njemačkoj, možete smatrati da postoji regionalni interes za takvim projektima.

Šta učiniti ukoliko u željenom gradu ne postoji regionalni interes

Ukoliko u gradu u kojem želite uspostaviti svoj boravak, ne postoji regionalni interes, preporučujemo vam da napravite dva slična projekta, to jeste, da počnete u onoj oblasti Njemačkoj, po našoj preporuci, gdje takav regionalni interes može postojati. Kad ste dobili boravak, vi možete da izvodite svoje poslove svuda po Njemačkoj i Evropskoj zajednici.

Mi posredujemo pri prodaji nekretnina u Njemačkoj, kuća i poslovnih prostora, koje možete koristiti da dobijete odobren boravak u poslovne svrhe i to u gradovima gdje takav poslovni interes može biti opravdan i odobren u svrhu dobivanja boravka.

Tako možemo da posredujemo:

Cijene usluga za otvaranje firme u Njemačkoj

Cijene naših usluga za otvaranje firme u Njemačkoj i pokretanje novog biznisa su slijedeće:

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: