Pomoć pri dobivanju boravišne i poslovne radne dozvole u Evropi

Pomoć za boravišnu i poslovnu radnu dozvolu u državi potpisnici Šengenskog ugovora

RCD usluge u saradnji sa našim agentima iz Evrope, obavlja pored ostalih usluga i pomoć pri proceduri registracije zainteresovanih osoba u jednoj zemlji Šengena gdje trenutno postoji pojednostavljena mogućnost dolaska i rada za osobe izvan Evropske Zajednice.

Obaviještenje o čuvanju informacija

Dobivamo često poruke i zahtijeve kako od zainteresovanih osoba tako i od trećih lica i firmi da odamo informacije o procedurama ili izvršavanju naših usluga. Mi nećemo nikada u budućnosti, čak i pod pravnim pritiskom, bilo da se smatra korektnim ili ne, odati ni jedan podatak o našim mušterijama ili firmama ili vladinim ustanovama sa kojima poslujemo, niti informacije o procedurama ili izvršavanju rada bilo kojim privatnim ili pravnim licima koje nisu u upravnom odboru našeg društva ili nisu lično zauzeti pri izvršavanju postupka dobivanja radne i boravišne dozvole. Sve osobe koje žele više podataka nego što su ovde opisani, moraju da potpišu jednostavnu izjavu o čuvanju informacija u odnosu na treća lica i da nam pošalju kopiju lične karte, preko faksa ili pismeno. Svi podaci se čuvaju u tajnosti po osnovama zakona o čuvanju tajni. Naša firma je bazirana u Panami i ne odgovaramo niti Evropskim zakonima niti USA zakonima i svako zvanično pitanje od strane bilo kojih organa iz tih područja završava u korpi za smeće.

Ruke svijeta

Sigurna komunikacija sa nama

Sve poruke koje pošaljete preko formulara za kontakt su šifrovane. Ako želite, možete komunicirati sa nama putem šifrovane komunikacije koristeći GnuPG ili PGP ključ.

Da li je ova ponuda za vas?

Ova ponuda nije za Vas ako:

Ova je ponuda za Vas ako:

Mogućnosti koje Vam se pružaju

Kada budete registrovani u zemlji Evropske Zajednice, bićete u početku registrovani kao samostalan radnik. Kapital je obično potreban. Možete da radite isti posao koji već znate da radite i pored toga da preko ugovora radite i u svim ostalim zemljama Evropske Zajednice, dobivajući lako poslovne vize. Imate pravo da putujete kroz sve zemlje, potpisnice Šengenskog ugovora u Hagu i da se u tim zemljama zadržavate obično do 3 mjeseca ili duže kao turista ili poslovan čovjek. Te zemlje su: Italija, Francuska, Portugal, Španija, Holandija, Belgija, Njemačka, Austrija, Danska, Švedska, Norveška, Island, Irska, Finska i Luksemburg. Švicarska je neutralna zemlja i u večini slučajeva imate pravo da prođete kroz Švicarsku ili se zadržite kao turista, ali za rad Vam tamo ne možemo pomoći. Zemlje za koje Vam je potrebna viza, ali možete lako i brzo da je dobijete su Velika Britanija i Škotska. Možete da idete i u većinu trećih zemalja jer dobijate vizu na osnovu boravka u Evropskoj Zajednici. Po zakonu Evropske Zajednice imate pravo da se preselite u bilo koju drugu zemlju Evropske Zajednice. Ovo pravo možete da koristite već nekoliko mjeseci nakon dolaska u treću zemlju i nakon ispunjavanja osnovnih dužnosti građana. Možete da radite sa bilo kojim firmama kao samostalan radnik (ili firma koja je pravno lice)ili da se zaposlite na stalno kod bilo koje firme. Čim dobijete dozvolu za rad i boravak, imate pravo da pozovete svoju familiju, muža, ženu i djecu, koji isto tako dobijaju ista prava kao i Vi. Dovoljno je da jedan od bračnih partnera radi i na osnovu toga možete da produžujete svoju boravišnu i radnu dozvolu.

Olakšice u Vašu korist

U Vašu korist će da bude ako imate nešto iz ove liste, ali nije uslov:

Naša ponuda za Vas

Mi nudimo obavljanje procedure registracije kako privatnih tako i pravnih lica u zemljama potpisnicama Šengenskog ugovora u Evropskoj Zajednici kao i širom svijeta. Tako zainteresovani imaju mogućnost da dobiju dozvolu za rad i dozvolu za boravak. Naš posao se zasniva u obavljanju administrativne procedure upisivanja privatne osobe u javne registre, registrovanje za ličnu kartu, za porezne obaveze i pomoć pri pisanju poslovnog plana. Kada su svi dokumenti gotovi, Vi možete lično da odete u ambasadu u Vašoj zemlji i tamo predate dokumente gdje onda vrlo brzo dobivate prvu vizu ili ličnu kartu i možete odmah da dođete i počnete da radite. Mi ne obezbjeđujemo posao u ovoj ponudi, ali pronalaženje posla može da bude posebna usluga koju nudimo. Uprkos tome, nudimo svim zainteresovanim pomoć u početku, tako da pronađu lako firme sa kojima mogu da rade bilo na samostalnoj bazi ili na zavisnoj bazi. Isto tako ćemo pronaći stan, ali u našu obavezu ne spada plaćanje stana niti njegovo održavanje. Stanovi koje pronalazimo će biti vrlo, vrlo jeftini i komotni za početak života i rada. Pri ispunjavanju svakog pojedinačnog koraka dobivate od nas digitalne slike, fotokopije, poruke i pozive o izvršenju usluge. Imate mogućnost da u svakom trenutku prekinete naše posredovanje za Vas i da posredovanje predate nekoj drugoj firmi. U toku posredovanja moramo da budemo često u vezi radi koordinacije informacija.

Uputstvo o plaćanju

Mi imamo više različita načina za postizanje ovog cilja. To su:

Ako možete da pružite dovoljno dokumenata za drugi način, mi ćemo da uradimo sve da se samostalno poslovno privatno lice registruje pravilno i da se svi dokumenti potrebni za dobivanje radne i boravišne dozvole brzi u uspješno dostave Vama u Vašoj zemlji radi konačnog dobivanja prve vize u ambasadi ove šengenske zemlje.

U svim drugim slučajevima postupamo tako da otvaramo jednu firmu sa ograničenom odgovornosti u Engleskoj. Takva firma ima nastavak “LTD” ili “LIMITED” i otvara se u Engleskoj radi minimalnih poreza (porezi se plaćaju samo preko 10.000 funti dobitka) i radi minimalnih cijena otvaranja takve firme. Firma može po zakonima EU odmah, ako treba istog dana, da otvori vlastito predstavništvo u bilo kojoj drugoj zemlji Evrope ili svijeta (po međunarodnim zakonima o poslovanju). Tako ćemo da u istom trenu otvorimo dvije firme, jedna u Engleskoj i druga u drugoj zemlji gdje ćete prvenstveno da dođete. Ukupna cijena za otvaranje firme uključujući adresu i telefon u Engleskoj i isto tako poslovan račun na ime firme je 600 EUR. Ukupna cijena za registraciju u drugoj zemlji je dodatnih 600 EUR i to je naša usluga bez bilo kakvih troškova.

Možemo osnovati i sve druge evropske firme za vas.

Troškovi registrovanja podružnice, prevođenja dokumenata i drugih administrativnih usluga mogu da iznose još dodatnih 500 ili 1000 EUR ili više. Troškove jednostavno morate da platite unaprijed i pri obavljanju ovakve usluge nije moguće cjenkanje, ako već neko od nas treba u inostranstvu da registruje podružnicu ili da pregovara sa drugim preduzećima ili vladinim ustanovama, nije moguće platiti 400 EUR jer su predviđeni troškovi na primjer 400 EUR – već ako su predviđeni troškovi 400 EUR, onda otprilik EUR 1500 treba unaprijed da se preda nama na ruke za sve eventualne moguće troškove.

Ovakvu uslugu možemo da radimo samo za poslovne osobe koje bliže poznajemo, znači potreban je lični kontakt i sastanak i kompletno razumijevanje procesa.

Za sve daljne informacije, kontaktirajte nas preko formulara.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: