Financiranje, bespovratna sredstva i subvencije Europske unije

Financiranje, bespovratna sredstva i subvencije Europske unije

RCD Poslovne usluge se pružaju još od 2002. godine klijentima širom svijeta.

Poslovna usluga ispunjavanja uvjeta i utvrđivanje podobnosti za financiranja, bespovratna sredstva i subvencije Europske unije se pruža u dva koraka:

Koje su vrste financiranja dostupne?

EU osigurava financijska sredstva za niz projekata i programa. Primjenjuju se stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način, a upotreba sredstava pod stalnim je nadzorom.

U kojim su oblicima dostupna financijska sredstva?

Financijska sredstva EU-a dostupna su u različitim oblicima:

Upravljanje sredstvima EU-a

Izravno upravljanje sredstvima EU-a

Sredstva kojima upravlja EU, obično u obliku bespovratnih sredstava za posebne projekte povezane s politikama EU-a. Za tu vrstu financiranja možete se prijaviti odgovaranjem na pozive na podnošenje prijedloga.

Podijeljeno upravljanje

Sustav financiranja kojim se upravlja u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima i koji čini oko 80 % proračuna EU-a. Provodi se u okviru 5 glavnih fondova, koji se zajednički nazivaju europski strukturni i investicijski fondovi:

Neizravno upravljanje sredstvima EU-a

Sredstva kojima upravljaju nacionalna i regionalna tijela, a ne EU. Nazivaju se i subvencije, a za tu vrstu financiranja možete se prijaviti na nacionalnoj razini.

Tko može dobiti sredstva EU-a?

Sredstva EU-a mogu dobiti znanstvenici, poljoprivrednici i poljoprivredna poduzeća, mala i srednja poduzeća, mladi, javna tijela, nevladine, neprofitne organizacije i ostali korisnici.

Kako da počnete zahtijev za bespovratna sredstva?

Javite nam se i navedite svoje kontakt podakte i grupu ljudi za koju mislite da pripadate da biste dobili financiranja i sredstva iz EU-a. Kroz razgovor i komunikaciju dobićemo dovoljno informacija da razumijemo Vaš profil. Nakon toga ćete dobiti moguće ponude i projekte. U tom momentu se možete odlučiti da li trebate našu pomoć za utvrđivanje podobnosti za financiranje i bespovratna sredsva EU i utvrđivanje specifičnih kriterija koji su navedeni za svaki program financiranja, pripremu dokumenata i predaju kompletnog zahtijeva.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: