Tražite investicije ili ulaganje? Pružamo usluge ulaganja u biznise


Tražite investicije ili ulaganje?

Investicije i ulaganje za biznis

Ovde je objašnjeno kako Vam naša firma RCD™ usluge može pomoći da dobijete investicije ili strano ulaganje za Vaše zamišljene i isplanirane projekte, kao i koje uslove trebate da ispunjavate da dobijete investicije.

RCD™ usluge je firma koja još od 2002. godine radi u oblasti poslovnih usluga, obavlja konsalting usluge iz oblasti bankarstva, povezuje biznismene sa bankama i investicijskim kućama i pruža usluge kao otvaranje firme i osnivanje offshore kompanija širom svijeta. Naši klijenti su vlasnici štedno-kreditnih organizacija, vlasnici banaka, investitori i vlasnici i menadžeri kapitala, ali isto tako i mali biznismeni. Dnevno smo u kontaktu sa našim klijentima i održavamo dobre odnose. Pored toga radimo marketing putem pisama, putem brošura i drugih marketing materijala iz vlastite proizvodnje i obaviještavamo potencijalne investitore ili ulagače o projektima koji traže investicije ili ulaganja.

Tako možemo mnogima da pomognemo, nekada mnogo bolje nego privredna komora. Mi znamo na pamet koga bi trebali nazvati telefonom za neke investicije, ali to nije način našeg rada.

Upoznajte se sa uslovima potrebnim za dobivanje investicije u Vaše poslovne projekte.

Tražite investiciju na osnovu same ideje?

Mi cijenimo sve poslovne ideje i zamisli, ali na osnovu same ideje, bez poslovnog plana, bez detaljnog plana o upotrebi novca takve investicije, ne možemo efikasno da Vam pomognemo.

Možda imate ideju za kupovinu neke povoljne nekretnine, možda imate ideju za uspostavljanje nekog privrednog pogona ili fabrike ili želite da pokrenete neki drugi biznis i želite da nađete investitora ili nekog ulagača koji bi Vam pomogao u odpočinjanju takvog biznisa.

Od same ideje, na žalost, vrlo malo može se učini na daljinu. Mi se ne nalazimo u Vašoj zemlji, daleko smo i nemamo istu realnost kao što je Vi imate.

Saopštena ideja jeste komunikacija, ali je nedovoljna komunikacija da sa udaljenim osobama ostvarite istu realnost koju Vi imate.

Da bismo Vam pomogli da dobijete investiciju, Vaša komunikacija o potrebnoj investiciji mora da bude u dokumentarnom i zapisanom obliku.

Da bi investitor ili strani ulagač mogao da bude siguran da će se njegova investicija isplatiti i da ćete upravljati investicijom pošteno, sigurno i efikasno, Vi sami morate da imate mogućnosti kontrole takve investicije. Kontrolu investicije, isplativost i svoje poslovne zamisli ćete objasniti investitoru putem poslovnog plana (engl. business plan).

Faktori potrebni za dobivanje investicije

Da bismo mi dali ili posredovali od trećih firmi ili osoba investiciju za Vaš poslovni plan, potrebno je ispuniti jedan ili više slijedećih faktora:

 1. Prednost je da je naša firma zainteresovana za Vaš poslovni plan. Mi smo angažovani u humanitarnim projektima i možemo da financiramo neke projekte koji poboljšavaju društvo, ali možemo i iz drugih razloga da postanemo zainteresovani za Vaš biznis plan. Ako je to slučaj, ne morate da ispunjavate druge uslove i mi u većini slučajeva možemo besplatno da Vam pomognemo, bilo za poboljšanje poslovnog plana, za marketing ili za posredovanje kod investitora. Jednostavno rečeno, ako smo mi zainteresovani za biznis plan, što možete utvrditi na ovoj stranici, imaćete određene prednosti i mogućnosti besplatno. U suprotnom, možemo samo da uradimo povezivanje i marketing za Vaš biznis plan na osnovu honorara za takve usluge.

 2. Poslovni plan mora biti urađen na engleskom jeziku po međunarodno uobičajenim standardima. Ako imate poslovni plan na svom jeziku, može se prevesti na engleski, ali samo ako je urađen po uobičajenom standardu. Standard za poslovne planove ne postoji, već postoji uobičajena metoda za izradu poslovnih planova.

 3. Povrat investicije i isplativost mora da bude uporediva sa sigurnim investicijama, kao recimo kod banke. Recimo da povrat investicije dolazi u trećoj godini, onda profit mora da bude minimalno 30%, a biznis mora da bude vrlo siguran, recimo povezan sa državom koja garantuje određene isplate ili sa Evropskom zajednicom ili garantovan na neki način. Iako, potrebno je naglasiti odmah da nismo zainteresovani za bilo kakve poslovne planove koji nude 30% dobiti tek u trećoj godini, za prethodne tri godine. To znači da ako želite da posredujemo takvu investiciju, da ćete morati koristiti honorarne usluge za dobivanje investicije.

Neki drugi savjeti za dobru saradnju sa nama

Mi smo u stanju da obezbjedimo financije i to kad se radi o više miliona. Ali to možemo da uradimo za poslove za koje postoji biznis plan, za koje postoji Executive Summary koji se može dobiti na pregled kao i sve druge kalkulacije i onda za poslove koji su kompletno transparentni.

Za bilo kakve ideje na žalost nemamo vremena da pomažemo. Ideje postoje neograničene. Za investiciju je potrebno više od ideje, potrebne su pripreme, detalji, transparentnost poslovanja, biznis plan, na osnovu čega se upoznaje investitor, koji onda može da ulaže u takve poslove.

Ideje možete da predložite samo direktno osobi koju obično dobro poznajete i samo na takav način može da uspije investicija direktno od ideje.

Možemo reći da postoji određena vrsta matematičkog razmjera između količine informacija i tačnosti koje morate da predstavite u odnosu na udaljenost potencijalnog investitora. Investitoru iz Češke će biti mnogo lakše shvatiti situaciju u bivšoj Jugoslaviji nego nekom investitoru iz Australije ili S.A.D.

Pošto mi radimo sistematski, investicija preko nerazrađene ideje nije moguća. Mi pravimo marketing materijal, šaljemo pisma kućama kapitala i bankama sa kojima imamo ugovor i od 300-600 pisama se može pronaći investicija za razne biznise.

Dalje, biznis planovi iz današnjih država bivše Jugoslavije obično nisu dovoljno dobri: povrat dobiti i profit zahtijeva dugo vremena i biznis planovi se rade na više od 3 godine. U današnjem svijetu brzih promjena takvi biznis planovi nikada neće dobiti prioritet.

Ako želite da dobijete investiciju: 3 godine je maksimalno za biznis plan, a povrat profita mora da bude veći od banke, možete da računate da godišnji profit mora biti 10% minimalno, pod uslovom da je biznis na neki način vrlo vrlo siguran, recimo osiguran nekim državnim ugovorom.

Čak i ako imate takav biznis plan, radi tako malog profita, neki drugi planovi će biti radije prihvaćeni nego plan sa 10% godišnje!

Svoje biznis planove je najbolje povezati sa fondovima Evropske zajednice, npr. ako imate biznis plan za nekretnine, povežite ga sa obnovljivom energijom, sa solarnom energijom ili drugim investicijama koje garantuje Evropska zajednica i koje će se moći koristiti ulaskom država bivše Jugoslavije u Evropsku zajednicu.

Izvor informacija za mogućnosti subvencioniranja dobićete na ovom linku: https://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/financing/sp_2008_en.pdf

Mi se znači ne bavimo traženjem investitora za projekte koji nisu dobro izračunati i gdje ne postoji adekvatan povrat i profit od investicije.

Mi možemo Vaše projekte da predstavimo mogućim investitorima, ali u tom slučaju morate jasno da kažete da želite i morate da nam pošaljete javne informacije koje možemo slobodno koristiti u marketingu. Predstavite svoje postojeće projekte, fabrike i poslove tako što napišete po jednu stranicu i dodate slike o tome ili napišite samo tekst profesionalno i pošaljite nama slike da ih uvrstimo. To će Vam služiti umjesto biznis plana, barem u nekom pasivnom predstavljanju potencijalnim investitorima. Mi odvajamo na reklamu znatne sume mjesečno i možete da dobijete tako nove biznis saradnike i partnere.

Ako mi besplatno pravimo marketing, onda mora da postoji ugovor o posredovanju investicije između naše firme i Vaše.

Mi možemo odmah da povežemo investitora sa nekim projektom ukoliko postoje određeni zadovoljavajući faktori. Navesti ljude iz bivše Jugoslavije da ispune te faktore, koji su u Evropi i S.A.D. sasvim normalni, nama uopšte nije lak zadatak. Mnoge dobre ideje nisu ni blizu na papiru ili u vidu planova projektirane.

Mi možemo da počnemo sa predstavljanjem Vaše firme i da otvorimo mogućnosti za strano ulaganje ako koristite naše savjete i dovoljno se potrudite sa svoje strane da predstavite svoj biznis.

Pripremite tekstove koje smijete da objavite i pošaljite nam. Napravićemo ugovor o reklamiranju i o tom da možemo da koristimo taj materijal i da posredujemo investicije za Vas i onda imamo osnovu rada i zajedničke motivacije.

Vi trebate da imate biznis plan koji zahtijeva kapital ili financiranje i samim tim takav biznis plan treba da bude zasnovan na principu da objasni potencijalnom investitoru osnovne faktore tog budućeg ili postojećeg biznisa; naravno, postoje i druge vrste biznis planova, zato navodim ovu tačku jer Vama je potreban biznis plan da dobijete investicije.

Honorarno traženje investicije za Vaš biznis plan

Direktan marketing ciljnim grupama

Mi za razne poslovne planove za šaljemo direktna pisma određenim ciljnim grupama: advokatima u drugim zemljama, firmama za menadžment fondova, kapitala i za ulaganja, klijentima koji rade sa našom firmom i čiji broj premašuje broj stanovnika nekih gradova, onda bankama i štedno-kreditnim organizacijama sa ponudom za ulaganje u razne poslovne projekte. Ako želite da pošaljemo na ciljnu grupu takvih firmi Vašu ponudu onda je naš honorar € 600 jednokratno. Takva ponuda se sastoji iz prospekta koji je napravljen sa opisom Vaše ponude, u boji na obe strane i sa ponudom u svrhu dobivanja investicije za Vaš poslovni projekat. To se šalje zajedno sa drugim našim ponudama i urađeno je vrlo profesionalno. Jedan je od direktnih načina za dobivanje potencijalnih ili stvarnih ulagača. Investitori se proslijeđuju direktno Vama, dok sa nama morate da imate ugovor o takvoj saradnji. Prema tome, financirate svoju potrebu za ulaganjem sa € 600. Sa tom sumom ćete dosegnuti 300 raznih takvih firmi.

Marketing investicionog projekta u inozemstvu

Mi možemo da napravimo i marketing investicionog projekta. U tu svrhu možemo da napravimo marketing u magacinima za biznis u Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Mi preporučujemo Veliku Britaniju. To košta otprilike £1,000 za nekoliko izdanja u magacinima u Velikoj Britaniji, s tim da neki magacini izlaze samo 4 puta godišnje, ali odziv može da bude znatan. Ujedno možete u istom oglasu da ponudite i svoje nekretnine ili druge poslove. Podrazumijeva se da ćemo da pošaljemo i pisma na određene ciljne grupe, 300 pisama, reklamirajući Vaše projekte.

Besplatno reklamiranje na našem web sajtu

Ako pripremite jednu stranicu sa projektom, stavićemo je neograničeno na neke naše websajtove; stranica mora da bude u vidu Executive Summary, tako morate da imate gotov biznis plan na engleskom jeziku.

Ako pripremite Executive Summary, možemo da pošaljemo iste podatke svim našim klijentima, trenutno više hiljada osoba, koji se mogu sa tim upoznati i izraziti želju za investicijama.

Šta sadrži uobičajeni biznis plan?

Jedan biznis plan mora ili ako želite po poslovnim običajima, onda “treba” da sadrži slijedeće dijelove:

 1. Executive Summary – najvažniji dio biznis plana i sadrži pregled i sažete informacije svrhe biznis plana, najvažnije tačke i financijske potrebe.

 2. Pozadinske informacije (Background) – ovde se opisuje sve o firmi ili ljudima koji će da vode biznis, organizacija, lokacija, uredi, glavni proizvodi i usluge, klijenti, glavni podaci, struktura i vlasništvo, istorija, biznis strategija, i vizije. Čitaoc se može tako upoznati sa firmom prije nego što pročita konkretne podatke.

 3. Proizvodi i usluge (Products and Services) – opis proizvoda i istorija, karakteristike, razvoj, cijene, proizvodni proces, kontrola kvalitete, intelektualna svojina, itd.

 4. Tržište i klijenti (Markets and Clients) – osnovne karakteristike tržišta, klijenti, konkurencija, pozicioniranje biznisa, marketing strategija i planiranje prodaje.

 5. Organizacija i aktivnosti biznisa (Business Operations and Organization) – lokacija, uredi, metodi marketinga i prodaje, ručna proizvodnja, distribucija, obrada narudžbina, kontrola magacina, struktura organizacije, projekt menadžment, informacije i izvještavanja, itd.

 6. Osoblje (Human Resources) – menadžment, vlasnici, direktori, menadžeri, srednji menadžment, eksterna podrška i osoblje.

 7. Zakonski okviri, okolina i društveni faktori (Legal Framework, and Environmental and Social Factors) – dozvole i licence, uslovi, rizici za prirodnu i društvenu okolinu, usklađivanje sa društvenim pravilima, razvoj i društvene prednosti.

 8. Financijsko planiranje (Financial Planning) – financijska istorija, izvodi iz prošlosti, predviđene kalkulacije dobiti, protok gotovine, bilanca i važni srazmjeri, potreba za financiranjem i druge pomoćne informacije.

Ako imate biznis plan koji ni malo ne sliči na gornji biznis plan, ali sadrži sve informacije u otprilike takvom obliku, to se onda može i treba obraditi da bude u obliku kakav je gore naveden. Taj oblik je prihvaćen kod banaka, financijskih institucija, privatnih anđela biznisa i uopšteno je prihvaćen u traženju investicija u svijetu. Biznis plan može da bude urađen na bilo kakav način, ali gornji je plan otprilike tako predstavljen kao što se uobičajeno koristi.

Ako mi trebamo nekome da predstavimo biznis koji traži financiranje, moramo da imamo profesionalno urađen biznis plan po gornjoj šemi, ali minimalno moramo da imamo profesionalan Executive Summary, što implicira da ako Vi nama predate Executive Summary, da se podrazumijeva da stvarni biznis plan postoji na osnovu koga je urađen Executive Summary, jer se taj PREGLED plana može samo uraditi na osnovu kompletnog biznis plana.

Uvidite da je biznis plan potreban

Mi radimo u industriji registracije pravnih subjekata i u bankarskoj industriji, posredujemo klijente bankama, pružamo mogućnosti distribucije platnih kartica:

Mi smo u kontaktu dnevno kako sa bankama, bankarskim menadžerima, preduzećima za menadžment kapitala tako i sa klijentima, firmama koje kapital posjeduju.

Mi takvim firmama možemo da predstavimo samo profesionalno urađene biznis planove po gore opisanim standardima.

Naravno da je moguće raditi sa kapitalom i bez biznis planova, dobit investicije i bez ijednog dokumenta. Ali to nije naš način rada, mi na taj način ne radimo. To može da bude između brata ili dobrih prijatelja, poznanika, već postojećih poslovnih partnera. Samo takav način nije moguć ako želite da dobijete stranog investitora.

Ako Vi imate biznis planove za Vaše projekte mi svaki od njih možemo da predstavimo ukoliko su profesionalni. Ali šta da predstavimo ukoliko nisu? Nadamo se da ćete razumjeti situaciju i nadamo se saradnji u tom pogledu.

Ako mi izrađujemo biznis plan za nekoga to može da košta više hiljada eura, zavisno od sume koja je potrebna. To podrazumijeva i posredovanje biznis plana. Takav proces može da uzme i više sedmica i mjeseci, sve zavisi od biznisa.

Ako je biznis plan samo na srpskom ili hrvatskom jeziku: mi možemo da ga ponudimo postojećim klijentima na tim jezicima jer ipak postoji mogućnost da se neko i tako javi.

Ako je na srpskom ili hrvatskom jeziku ali je neispravno napisan na svom jeziku veliko je pitanje da li ćemo uopšte u vezi tog biznis plana nešto reći. Osnovno pravilo je da biznis plan mora da bude napisan korektno, ispravno, gramatički ispravno i na ćirilici ili na latinici, koristeći naravno čćšđžŠČĆĐŽ чћшђжШЧЋЂЖ i ako pravopis, gramatika i logika nije u redu mi sa tim biznis planom ne možemo ništa da uradimo. Jer ako se ne trudite da pišete na svom jeziku, kako ćete se truditi da čuvate novac treće osobe?

Uzmimo u obzir da je biznis plan pravopisno u redu i lijepo napisan na vlastitom jeziku. Mi onda gledamo da li je plan na više od 3 godine? Ako je na više od 3 godine, smanjuje se mogućnost za bilo kakvu investiciju. Biznis planovi mogu biti napisani na 5 godina i čak i na više vremena, ali onda s obzirom na to vrijeme mora da bude i biznis plan određene kvalitete – još detaljniji. Uzmite u obzir da biznis plan treba da bude na 3 godine najviše. To bi značilo da za 3 najkasnije dolazi kompletan povrat investicije i dobit.

Uzmite u obzir da ćete imati više šanse ako je biznis plan na godinu dana, tj. da je kraći od 3 godine.

Isto tako mnogo igra ulogu profit iz investicije. Što je biznis plan duži, to profit investicije treba da bude i veći. Postoje i pasivni investitori koji ne zahtijevaju neki veliki profit, ali taj profit mora da bude razuman. Ako nudite isto što i banka nudi, profit nije razuman. Računajte da investitori uvijek imaju određeni profit na svoj kapital, kapital je u bankama i sa njim upravljaju osobe, tako da profit uvijek možete računati i u pasivnom stanju kao 10% svake godine. Kamate možete uvijek računati 7%. Recimo neke banke blizu Engleske će dati uvijek kamate od 5.5% do 6.5% pa čak i 9.20%, ali ako imate veće sume kamate će biti i veće. U Švicarskoj i Austriji se mogu postići kamate od 10% sa osiguranim depozitom. U Panami kamata na dolar može da bude 7%. Vi računajte da je minimalna godišnja uobičajena dobit 10% za osobe i firme koje su potencijalni investitori. Vi morate tako da imate bolju ponudu** ako želite da skrenete pažnju takvom investitoru.

Prema tome povrat investicije mora da bude brz i sa jednim ukupnim procentom dobiti koji opravdava kako Vaš posao i ulaganje energije, organizacije ili Vašeg kapitala tako i kapital investitora.

Idealno za nas je ako nudite 60% profita godišnje. Ako možete da ostvarite projekat za ne više od 12 mjeseci sa 60% zarade godišnje i tako svake godine. Mi znamo financijske kuće, banke, forex i trgovce hartijama od vrijednosti koji će da naprave 1% više ili manje godišnje, to je 52% godišnje više ili manje. Takve usluge nude i mnoge banke. Tako investitor možda da ostvari samo 20%, što je više od bilo koje kamate, ali zato možda ostvari i 60%. Investicija nije garantovana ali ima veliku vjerovatnoću jer to obavljaju profesionalci na berzama, a procedura može da se prati i može i da se zaustavi.

Ako je onda biznis plan jasan, a profiti iznose od 50% do 60% godišnje ili godišnje kumulativno (nakon 2-3 godine), biznis plan je za nas interesantan. To znači da se mi možemo povezati aktivno i da aktivno radimo na tome da dobijete investitora, možemo da obradimo biznis plan, da ga poboljšamo, da napravimo marketing, da kontaktiramo stotine investitora i da predstavljamo projekat po ugovoru za proviziju.

Ako su profiti niži od gore navedenih, ali spadaju u neke razumne profite, mi možemo da ponudimo usluge marketinga i povezivanja sa investitorima s tim da naše usluge plaćate unaprijed, a opet radimo na principu provizija. Mi onda radimo marketing, tj. obavijestimo investitore koje inače ne bi obavijestili sa naše strane o takvom projektu. Znači projekat ima mogućnosti da bude prihvaćen ili da bude nekom zanimljiv, ali uopšteno ne može da se poredi sa drugim projektima koje imamo u ponudi, znači nije toliko interesantan što se tiče dobiti, ali može nekome da bude zanimljiv što se tiče sigurnosti ili vrste biznisa. Umjesto da ga nudimo na naše troškove, nudimo projekat na osnovu ugovora, ali na Vaše troškove. Takav trošak se nama odbija od naše provizije ako dođe do stvarne investicije. Trošak može da bude recimo € 600, € 800 ili € 1,600, zavisno od vrste marketinga.

Najvažnije tačke za biznis plan

 1. Projekat mora imati biznis plan; po uobičajenim normama za međunarodno investiranje;

 2. Biznis plan mora da bude pravopisno, logični i matematički u redu;

 3. Dobit za investitora mora da bude razumna u odnosu na neke uobičajene dobiti;

 4. Ako je profit i projekat nama interesantan, mi možemo aktivno tražiti investitora;

 5. Ako je profit u redu, ali nama nije od interesa, možemo da radimo plaćene usluge;

 6. Ako biznis plan nije na engleskom, mora da se uradi za strane investitore;

Određene investicije subvencira evropska unija, garantuje isplate subvencija recimo 10 ili 20 godina. Tako će biznis plan koji je zasnovan na subvenciji imati mnogo više šanse za uspjeh (investitora) jer je biznis plan djelomično garantovan od Evropke unije. Takvi projekti su neki poljoprivredni projekti, obnovljiva energija, umjetnost, i mnoge druge grane privrede. Većina projekata sa nekretninama može da se poveže sa subvencijama za obnovljivu energiju ili projekti u poljoprivredi se mogu isto tako.

Nadamo se da ćete shvatiti šta je potrebno za dobivanje strane investicije uz pomoć firme RCD™ usluge.

Kontaktirajte nas ako trebate pomoć oko izrade biznis plana ili ako želite da ponudite svoj biznis plan stranim investitorima. Ne ustručavajte se bez obzira na gore navedene kritike. Svaki biznis plan se može poboljšati, čak i najbolji.

🤙 CALL US BY CLICK 📱
🤙 CONTACT US BY TELEGRAM 📱
🤙 CALL BY PHONE 📱

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: