MOZAK - ODAŠILJAČ I PRIJAMNIK MISLI

MOZAK - ODAŠILJAČ I PRIJAMNIK MISLI

Sadržaj

Dvanaesti korak prema bogatstvu

Surađujući prije više od četrdeset godina s pokojnim dr. Alexanderom Grahamom Belom i dr. Elmerom Gatesom, opazio sam da je mozak svakog čovjeka i odašiljač i prijamnik za vibraciju misli.

Svaki ljudski mozak sposoban je, na način sličan načelu radio-odašiljanja, primiti misaone vibracije koje odašilju drugi mozgovi.

Vezano za navedenu tvrdnju, razmotrimo opis kreativne mašte iz poglavlja o mašti.

Kreativna mašta je “sustav za primanje” koji prima misli odaslane iz drugih mozgova. Ona je sredstvo komunikacije koje proizlazi iz čovjekovog svjesnog uma, odnosno razuma i četiri izvora iz kojih je moguće primiti misaone poticaje.

Potaknut ili pobuđen na višu razinu vibracije, um postaje prijemljiviji za misli koje do njega dopiru iz vanjskih izvora. Taj proces pobuđivanja događa se zahvaljujući pozitivnim ili negativnim emocijama.

Misaone vibracije moguće je ubrzati emocijama.

Emocija seksa prednjači među čovjekovim emocijama kad su u pitanju intenzitet i pokretačka sila. Mozak pobuđen emocijom seksa radi mnogo većom brzinom no što bi radio da je ta emocija prigušena ili nepostojeća.

Rezultat transmutacije seksualne energije jest pojačavanje intenziteta misli do te mjere da kreativna mašta postaje iznimno prijemljiva za zamisli.

S druge strane, kada mozak radi velikom brzinom, on ne samo da privlači misli i zamisli koje odašilju drugi mozgovi, već i vlastitim mislima pridružuje osjećaj koji je prijeko potreban da bi podsvijest preuzela te misli i ostvarila ih.

Podsvijest je “odašiljač” mozga putem kojega se odašilju misaone vibracije. Kreativna mašta je “prijamnik” pomoću kojega se primaju misaone energije.

Uz važne čimbenike podsvjesnog uma i sposobnost kreativne mašte, koji čine sustave sa odašiljanje i primanje vaše mentalne radiostanice, razmotrimo načelo autosugestije, pomoću kojega uključujemo svoju radiostanicu.

Iz uputa iznesenih u poglavlju o autosugestiji upoznali ste metodu pomoću koje je žudnju moguće pretvoriti u njezin materijalni, odnosno novčani oblik.

Rad vaše mentalne “radiostanice” prilično je jednostavan.

Na umu morate imati samo tri načela te ih primijeniti kada poželite upotrijebiti svoju radiostanicu - podsvjesni um, kreativnu maštu i autosugestiju.

Stimulansi pomoću kojih se primjenjuju ta načela su opisani - a postupak započinje sa žudnjom.

Najveće su sile neopipljive

Čovjek se je tijekom povijesti previše oslanjao na svoja tjelesna osjetila i ograničavao svoje znanje na pojavnost koju je mogao vidjeti, dodirnuti, izvagati i izmjeriti.

Danas ulazimo u najčudesnije razdoblje - razdoblje koje će nas poučiti o neopipljivim silama svijeta oko nas. Možda ćemo u tom razdoblju naučiti da je “drugo jastvo” mnogo moćnije od tjelesnog jastva koje opažamo kada pogledamo u zrcalo.

Ljudi katkad olako shvaćaju neopipljivo - ono što ne mogu opaziti putem bilo kojega od svojih pet osjetila, a kada čujemo takvo što, trebali bismo se sjetiti da svima nama upravljaju nevidljive i neopipljive sile.

Čovječanstvo nema moć suprotstaviti se i upravljati neopipljivom silom morskih valova. Čovjek nema moć razumjeti neopipljivu gravitacijsku silu koja malu Zemlju drži u svemiru i koja sprječava da čovjek padne s nje, a kamoli moć upravljanja tom silom. Potpuno je podređen neopipljivoj sili koja dolazi s olujom i jednako je tako bespomoćan u prisutnosti neopipljive sile elektriciteta.

Ovime nipošto nisam iscrpio područja čovjekova neznanja vezana za nevidljivo i neopipljivo. Čovjek ne razumije neopipljivu silu (i inteligenciju) koja obavija zemlju - silu koja mu pruža svaku mrvicu hrane koju pojede, svaki odjevni predmet koji odjene i svaki novčić koji nosi u svojem džepu.

Dramatična priča o mozgu

Čovjek, uz svu svoju naveliko hvaljenu kulturu i obrazovanje, razumije vrlo malo ili ništa o neopipljivoj sili (najvećoj od svih neopipljivih sila) misli.

Vrlo malo zna o mozgu i njegovoj razgranatoj mreži zamršenih sustava putem koje se moć misli pretvara u svoj materijalni oblik, no danas ulazi u razdoblje u kojemu će doživjeti prosvjetljenje. Znanstvenici su svoju pozornost počeli usmjeravati proučavanju toga veličanstvenog organa koji nazivamo mozgom, i iako su njihova istraživanja još u povojima, otkriveno je dovoljno spoznaja koje navode na zaključak da je broj veza među stanicama mozga jednak broju jedan za kojim slijedi petnaest milijuna brojki.

“Taj je broj toliko golem”, rekao je dr. C. Judson Herrick sa sveučilišta u Chicagu, “da astronomske brojke koje govore o milijunima svjetlosnih godina u usporedbi s njime postaju beznačajne: "Otkriveno je da se kora ljudskog mozga sastoji od 10000000000 do 14000000000 (milijardi) živčanih stanica, a poznato je i da su te stanice uređene prema točno određenom obrascu. Ti obrasci nisu nasumični, već točno određeni. Nedavno usavršenom metodom elektrofiziologije, struje s vrlo precizno određenih stanica ili vlakana preusmjeravaju se pomoću mikroelektroda i pojačavaju, a zabilježene razlike iznose milijunti dio volta”.

Nezamislivo je da tako složena mreža postoji isključivo zbog održavanja tjelesnih funkcija vezanih za rast i održavanje fizičkog tijela. Nije li vjerojatno da isti sustav koji milijardama moždanih stanica omogućava međusobnu komunikaciju, omogućava i način komunikacije s ostalim neopipljivim silama?

New York Times u jednom od svojih uvodnika navodi da barem jedno sveučilište i barem jedan inteligentan istražitelj područja mentalnih pojava provode organizirano istraživanje koje je dovelo do zaključaka u mnogočemu sličnih sadržaju ovog i sljedećeg poglavlja. U uvodniku se ukratko razmatra istraživanje koje provode dr. Rhine i njegovi suradnici na sveučilištu Duke: ŠTO JE “TELEPATIJA”? Prije mjesec dana na ovoj smo stranici naveli značajna postignuća profesora Rhinea i njegovih suradnika sa sveučilišta Duke, ostvarena nakon više od stotinu pokusa kojima se nastojalo ustanoviti postojanje “telepatije” i “jasnovidnosti”. Rezultati su izneseni u prva dva članka Harper’s Magazinea. U drugom, tek objavljenom članku, autor E. H. Wright nastojao je sažeti sve spoznaje te logične zaključke vezane za prirodu tih “nadosjetilnih” načina percepcije. Zahvaljujući Rhineovim pokusima, postojanje telepatije i jasnovidnosti mnogi znanstvenici danas smatraju vrlo mogućim. Od brojnih sudionika pokusa tražilo se da iz posebnog špila, bez gledanja i drugih osjetilnih metoda, imenuju što više karti. Rezultati nekih muškaraca i žena pokazali su da su točno imenovali toliko mnogo karti da “su izgledi da je posrijedi slučajnost manji od jedan naprema mnogo milijuna”.

No, kako im je to pošlo za rukom? Čini se da te moći, pod pretpostavkom da postoje, nisu osjetilne. Za njih ne postoji poznati organ. Pokusi su bili jednako uspješni i na udaljenosti od nekoliko stotina kilometara kao i kada su izvođeni u istoj prostoriji. Prema mišljenju dr. Wrighta, zahvaljujući tim činjenicama, moguće je odbaciti i sve pokušaje da se telepatija i jasnovidnost objasne teorijom fizikalnog zračenja. Svi poznati oblici energije zračenja znatno slabe s povećavanjem udaljenosti. Kod telepatije i jasnovidnosti to nije slučaj. No, razlikuju se uslijed fizičkih utjecaja, kao i mnoge druge mentalne moći.

Suprotno općem mišljenju, te se sposobnosti ne pojačavaju dok primatelj spava ili se nalazi u stanju polusna, već upravo dok je potpuno budan i pozoran. Rhine je otkrio da će narkotik bez iznimke smanjiti sposobnost primatelja, dok će je stimulans pojačati. Ni najpouzdaniji primatelj ne može ostvariti dobar rezultat ako u njega ne uloži maksimalan napor. Jedan od zaključaka koji Wright donosi s određenom sigurnošću jest da su telepatija i jasnovidnost zapravo jedna sposobnost.

Drugim riječima, čini se da je sposobnost “viđenja” karte koja je licem okrenuta prema stolu potpuno ista sposobnosti “čitanja” misli koje se nalaze u nečijem tuđem umu. Nekoliko je razloga za takav zaključak. Do sada su, primjerice, obje sposobnosti primijećene na osobi koja se služi jednom od njih. Kod svakog je ispitanika zabilježena jednaka izraženost svake sposobnosti. Zasloni, zidovi i udaljenost ne utječu ni na jednu od njih. Nakon tog zaključka, Wright izražava svoj, kako on to naziva, “predosjećaj” da su i ostala nadosjetilna iskustva, proročanski snovi, predosjećaji katastrofa i slično, vjerojatno dio iste sposobnosti.

Čitatelju ne namećemo nijedan od ovih zaključaka, no dokazi koje je Rhine nagomilao, uistinu su dojmljivi.

Kako združiti umove u timskom radu

Nakon tvrdnje dr. Rhinea vezane za okolnosti pod kojima um odgovara na ono što naziva “nadosjetilnom” percepcijom, zadovoljstvo mi je nadovezati se na njegovo svjedočanstvo i reći da sam sa svojim suradnicima otkrio ono što smatramo savršenim okolnostima pod kojima se um može pobuditi tako da se šesto osjetilo, opisano u sljedećem poglavlju, može praktično upotrijebiti.

Okolnosti o kojima govorim temelje se na tijesnoj poslovnoj povezanosti između mene i dvaju članova mojeg osoblja. Pokusima i praksom otkrili smo kako ćemo pobuditi svoje umove (primjenjujući načelo vezano za “nevidljive savjetnike” o kojima ću govoriti u sljedećem poglavlju) te postupkom sjedinjavanja naših triju umova pronalaziti rješenja za brojne osobne probleme koji muče moje klijente.

Postupak je vrlo jednostavan. Sjednemo za stol, jasno odredimo prirodu problema koji razmatramo te počnemo raspravljati o njemu. Svaki od nas iznosi bilo koju misao koja mu se pojavi u umu. Ono što je u toj metodi stimulacije uma neobično jest činjenica da svaki sudionik uspostavlja vezu s nepoznatim izvorima znanja koji neprijeporno nisu dio njegova iskustva.

Ako ste shvatili načelo opisano u poglavlju o stručnoj skupini, uviđate da je ovdje opisana metoda “okruglog stola” zapravo praktična primjena tog načela. Ta metoda stimulacije putem rasprave trojice ljudi o točno određenoj temi zorno predočuje najjednostavniji i najpraktičniji način primjene načela stručne skupine.

Usvajanjem i provođenjem sličnog plana, svaki čovjek koji proučava ovu filozofiju otkrit će čuvenu Carnegiejevu formulu koju sam ukratko opisao u uvodu.

Ako vam to u ovom trenutku ne znači ništa, označite ovu stranicu i ponovno je pročitajte nakon što završite s posljednjim poglavljem.

Slijedeće poglavlje

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: