ORGANIZIRANO PLANIRANJE

ORGANIZIRANO PLANIRANJE

Sadržaj

Kristalizacija žudnje u djelovanje.

Šesti korak prema bogatstvu

Otkrili ste da sve ono što čovjek stvara ili stječe započinje u obliku žudnje. Na prvom dijelu njegova puta ta apstraktna žudnja preuzima konkretan oblik u radionici mašte, gdje se stvaraju i organiziraju planovi za njezino ostvarenje.

U drugom poglavlju upućeni ste, na samom početku postupka pretvaranja žudnje u njezin materijalni oblik, prijeći šest točno određenih, praktičnih koraka.

Jedan od tih koraka je oblikovanje konkretnog, praktičnog plana pomoću kojeg ćete ostvariti željenu preobrazbu.

Sada ću vam otkriti kako ćete sastaviti praktični plan:

 1. Povežite se sa skupinom od onoliko ljudi koliko vam ih je potrebno za stvaranje ili ostvarenje vašeg plana za stjecanje novca i primijenite načelo “stručne skupine” opisano u jednom od sljedećih poglavlja. (Prijeko je potrebno slijediti ovu uputu. Ne zanemarujte je.)

 2. Prije no što ustanovite svoju “stručnu skupinu”, ustanovite koje prednosti i koristi vi možete ponuditi članovima svoje skupine u zamjenu za njihovu suradnju. Nitko neće neograničeno raditi bez nekog oblika naknade. Nijedna inteligentna osoba neće zahtijevati niti očekivati od druge da radi bez odgovarajuće naknade, iako ona ne mora uvijek biti u obliku novca.

 3. Sa svojom “stručnom skupinom” sastajte se barem dva puta tjedno ili ako je moguće češće, sve dok zajedno ne usavršite plan ili planove potrebne za stjecanje novca. U odnosu sa svakim pojedinim članom svoje skupine održavajte potpuni sklad. Propustite li slijediti ovu uputu, možete očekivati i neuspjehe. Načelo “stručne skupine” ne može funkcionirati tamo gdje ne vlada savršena sloga.

 4. Imajte na umu sljedeće činjenice:

  PRVO: zaokupljeni ste pothvatom koji vam je presudno važan. Da biste bili sigurni u uspjeh, morate posjedovati besprijekorne planove.

  DRUGO: morate raspolagati iskustvom, obrazovanjem, urođenim sposobnostima i maštom ostalih umova.

Ovo odgovara metodama koje su primijenili svi oni koji su stekli veliko bogatstvo.

Nijedan čovjek sam po sebi ne posjeduje dovoljno iskustva, izobrazbe, urođenih sposobnosti i znanja koja će mu, bez suradnje drugih ljudi, osigurati stjecanje bogatstva.

Svaki plan koji usvojite u nastojanju da zaradite novac, trebao bi biti zajedničko ostvarenje vaše “stručne skupine”.

Mogli biste sastaviti svoje vlastite planove, djelomično ili potpuno, no pobrinite se da te planove provjere i odobre ostali članovi vaše “stručne skupine”.

Ako vaš prvi plan propadne - osmislite drugi!

Ako prvi usvojeni plan ne dovede do uspjeha, zamijenite ga novim planom; ako ni drugi plan ne bude djelotvoran, zamijenite ga sljedećim i nastavite tako sve dok ne otkrijete plan koji funkcionira.

Upravo je to trenutak u kojemu većina ljudi doživljava neuspjeh zahvaljujući nedostatku ustrajnosti u stvaranju novih planova kojima će zamijeniti neuspješne.

Ni najinteligentniji čovjek neće uspjeti nagomilati bogatstvo niti ostvariti bilo kakav pothvat bez praktičnih i izvedivih planova.

Imajte to na umu, a kada vaš prvi plan propadne, sjetite se da privremeni poraz nije i trajan neuspjeh. To može samo značiti da vaši planovi nisu bili razboriti. Počnite iz početka.

Privremeni poraz trebao bi značiti samo jedno - jasnu spoznaju da s vašim planom nešto nije u redu.

Milijuni ljudi žive u bijedi i siromaštvu jer im nedostaje razborit plan pomoću kojega će nagomilati bogatstvo.

Veličina vašeg postignuća bit će razmjerna razboritosti vašeg plana. Nitko nije poražen sve dok ne odustane u svojem vlastitom umu.

James J. Hill suočio se s privremenim porazom kada je po prvi puta pokušao namaknuti novac potreban za izgradnju željeznice koja bi povezivala istok i zapad, no i on je pomoću novih planova poraz pretvorio u pobjedu.

Henry Ford se suočio s privremenim porazom ne samo na početku svoje automobilske karijere, već i nakon što se približio vrhu. Stvorio je nove planove i nastavio velikim koracima grabiti prema financijskoj pobjedi.

Opažamo ljude koji su nagomilali veliko bogatstvo, no često primjećujemo samo njihovu pobjedu previđajući privremene poraze koje su pretrpjeli prije no što su stigli na vrh.

Nijedan sljedbenik ove filozofije ne može očekivati da će steći bogatstvo bez ijednog privremenog poraza. Kada se suočite s njime, prihvatite ga kao znak da vaši planovi nisu razboriti, izmijenite ih te ponovno podesite jedra prema željenom cilju.

Čovjek koji odustaje, nikada ne ostvaruje pobjedu jer pobjednik nikada ne odustaje.

Podcrtajte tu rečenicu, ispišite je na komad papira slovima velikim dva centimetra i stavite taj papir na mjesto na kojemu ćete ga vidjeti svake večeri prije odlaska na počinak i svakog jutra prije odlaska na posao.

Kada počnete birati članove svoje “stručne skupine”, nastojte izabrati one ljude koji poraz ne shvaćaju ozbiljno.

Neki ljudi naivno vjeruju da samo novac rađa novcem. To nije istina!

Želja, pretvorena u svoj novčani oblik pomoću načela iznesenih u ovoj knjizi, jest sredstvo “stvaranja” novca.

Novac sam po sebi nije ništa drugo doli nepokretna tvar. Ne može se kretati, razmišljati ili govoriti, ali može “čuti” zov čovjeka koji za njime žudi!

Planiranje prodaje osobnih usluga

Inteligentno planiranje ključno je za uspjeh bilo kojeg pothvata usmjerenog stjecanju bogatstva.

Ako bogatstvo želite steći prodajući osobne usluge, ovdje ćete naći podrobne upute.

Spoznaja da je gotovo svako veliko bogatstvo započelo u obliku naknade za osobne usluge ili proizašlo iz prodaje zamisli, trebala bi vas ohrabriti.

Što bi, osim zamisli i osobnih usluga, čovjek koji ne posjeduje određenu imovinu, mogao dati za bogatstvo?

Većina vođa započinje u ulozi sljedbenika

Općenito govoreći, na ovom svijetu žive dvije vrste ljudi. Jednu čine vođe, a drugu sljedbenici.

Smjesta odlučite namjeravate li postati vođa u svojem području, ili ćete ostati sljedbenik.

Razlika u naknadi je golema.

Sljedbenik ne može očekivati naknadu koja pripada vođi, iako mnogi sljedbenici naivno očekuju takvu plaću.

Nije sramotno biti sljedbenik.

S druge strane, nije ni pohvalno ostati sljedbenik.

Većina vođa započinje u ulozi sljedbenika.

Takvi ljudi postaju veliki vođe zato što su bili inteligentni sljedbenici.

Osim rijetkih iznimaka, ljudi koji nisu sposobni inteligentno slijediti vođu, ne mogu postati ni uspješni vođe.

Čovjek koji je sposoban uspješno slijediti vođu, većinom je čovjek koji brzo razvija svoju sposobnost vođenja.

Inteligentan sljedbenik ima mnoge prednosti, a među njima i priliku da stekne znanje od svojeg vođe.

Glavne značajke vodstva

Slijede važne značajke koje bi trebao posjedovati svaki vođa:

 1. Nepokolebljiva hrabrost utemeljena na poznavanju samoga sebe i svojeg puta. Nijedan sljedbenik ne želi biti pod okriljem vođe kojemu nedostaju samopouzdanje I hrabrost. Nijedan inteligentan sljedbenik neće dugo ostati pod okriljem takvoga vođe.

 2. Samokontrola. Čovjek koji nije sposoban kontrolirati samoga sebe, ne može kontrolirati niti druge. Samokontrola vođe trebala bi biti za primjer sljedbenicima, a oni inteligentni će je oponašati.

 3. Izražen osjećaj za pravednost*. Bez osjećaja za pravednost i poštenje nijedan vođa ne može steći i zadržati poštovanje svojih sljedbenika.

 4. Čvrstoća odluke. Čovjek koji oklijeva u svojoj odluci, iskazuje svoju nesigurnost u sebe te zbog toga nije sposoban uspješno voditi druge.

 5. Određenost planova. Uspješan vođa planira svoja ostvarenja i ostvaruje svoje planove. Vođa koji se oslanja na slučajnosti i koji djeluje bez praktičnih, konkretnih planova, može se usporediti s brodom bez kormila. Takav će se vođa prije ili kasnije nasukati.

 6. Navika da učini više od onoga za što je plaćen. Jedan od nedostataka uloge vođe jest nužna spremnost da učini više no što očekuje od svojih sljedbenika.

 7. Ugodna osobnost. Površan, nemaran čovjek ne može postati uspješan vođa. Vodstvo zahtijeva poštovanje. Sljedbenici neće poštovati vođu koji ne iskazuje ugodne - osobine.

 8. Suosjećanje i razumijevanje. Uspješan vođa mora suosjećati sa svojim sljedbenicima. Štoviše, mora razumjeti njih i njihove poteškoće.

 9. Potpuno vladanje situacijom. Uspješan vođa moravladati svim pojedinostima svojega položaja.

 10. Spremnost na prihvaćanje pune odgovornosti. Uspješan vođa mora biti spreman prihvatiti odgovornost za pogreške i propuste svojih sljedbenika. Pokuša li prebaciti tu odgovornost na nekoga drugoga, neće ostati vođa. Ako jedan od njegovih sljedbenika pogriješi i pokaže se nesposobnim, vođa to mora smatrati svojim neuspjehom.

 11. Suradnja. Uspješan vođa mora razumjeti i primjenjivati načelo združenog napora te biti sposoban na isto potaknuti svoje sljedbenike. Vodstvo zahtijeva moć, a moć zahtijeva suradnju. Dva su oblika vodstva. Prvi i daleko najučinkovitiji jest vodstvo uz pristanak i podršku sljedbenika. Drugo je vodstvo putem sile, bez pristanka i podrške sljedbenika. Povijest obiluje dokazima da vodstvo putem sile ne može opstati. Mnogi su primjeri svrgavanja i nestajanja diktatora i kraljeva. To znači da ljudi neće neograničeno dugo slijediti nametnutog vođu. Napoleon, Mussolini i Hitler bili su primjeri vodstva putem sile. Njihovo je vodstvo propalo. Vodstvo uz pristanak sljedbenika jedina je vrsta vodstva koja opstaje! Ljudi će neko vrijeme slijediti nametnuto vodstvo, no to neće činiti svojom voljom. Nova vrsta vodstva obuhvaća jedanaest čimbenika vodstva opisanih u ovom poglavlju te još neke druge čimbenike. Čovjek koji na njima utemelji svoje vodstvo, nailazit će na brojne mogućnosti vodstva u bilo kojem području.

Deset glavnih uzroka neuspjeha vodstva

Stigli smo do najvažnijih nedostataka neuspješnih vođa jer je jednako važno znati što ne treba činiti kao što je važno znati i što je potrebno činiti.

 1. Nesposobnost za organiziranje pojedinosti. Uspješno vodstvo zahtijeva sposobnost organiziranja i nadziranja pojedinosti. Nijedan istinski vođa nikada nije toliko zaposlen da bi učinio ono što se zahtijeva od njega u ulozi vođe. Kada čovjek, bez obzira na to je li vođa ili sljedbenik, prizna da je “prezaposlen” da bi promijenio svoje planove ili posvetio pozornost nekom hitnom slučaju, on time priznaje svoju nesposobnost. Uspješan vođa mora vladati svim pojedinostima vezanim za svoj položaj. To, dakako, znači da mora steći naviku prenošenja poslova sposobnim suradnicima.

 2. Nespremnost za smjerno služenje. Uistinu veliki vođe su spremni, ako to situacija od njih zahtijeva, učiniti sve ono što bi i sami tražili od drugih. “Najveći među vama bit će sluga svima” istina je koju bi svi vođe trebali imati na umu i slijediti.

 3. Očekivanje naknade za ono što “znaju” umjesto za ono što čine onime što znaju. Čovjek nije plaćen za ono što “zna”. Plaćen je za ono što čini ili ono što druge potiče činiti.

 4. Strah od suparništva. Vođa koji se plaši da bi jedan od njegovih sljedbenika mogao preuzeti njegov položaj, nedvojbeno će prije ili poslije doživjeti ostvarenje toga straha. Sposoban vođa obučava zamjenike kojima će prema potrebi predati određene odgovornosti svojeg položaja. Vođa se samo na taj način može umnogostručiti i biti istodobno na više mjesta te odjednom usmjeravati pozornost mnogim pitanjima. Vječna je istina da su ljudi bolje plaćeni za svoju sposobnost da potaknu druge na djelovanje, no što su plaćeni za vlastite napore. Uspješan je vođa, zahvaljujući svojoj upućenosti u posao i magnetizmu svoje osobnosti, sposoban znatno povećati učinkovitost drugih te ih potaknuti da rade bolje no što bi radili bez njegove pomoći.

 5. Nedostatak mašte. Vođa bez mašte nije sposoban snaći se u neočekivanim situacijama i stvarati planove za uspješno vođenje sljedbenika.

 6. Sebičnost. Vođa koji prisvaja sve zasluge za rad svojih sljedbenika nedvojbeno će izazvati njihovu srdžbu. Uistinu veliki vođa ne prisvaja nijednu zaslugu. On je zadovoljan kada opazi da se zasluge pripisuju njegovim sljedbenicima, jer zna da će većina ljudi za pohvalu i priznanje raditi marljivije no što bi radili samo za novac.

 7. Naprasitost. Sljedbenici ne poštuju naprasitog vođu. Štoviše, naprasitost u bilo kojem od svojih oblika slabi izdržljivost i životnu snagu svakoga tko joj se prepušta.

 8. Nelojalnost. Ova se osobina možda trebala naći na vrhu popisa. Vođa koji nije odan svojoj dužnosti, svojim suradnicima, svojima nadređenima i svojima podređenima, ne može dugo ostati na vodećem položaju. Nelojalnost obezvrjeđuje čovjeka i donosi mu zasluženi prezir. Nedostatak odanosti jedan je od najvažnijih uzroka neuspjeha na bilo kojem području života.

 9. Naglašavanje “autoriteta” vodstva. Uspješan vođa vodi temeljeni poticanja, a ne usađivanjem straha u srca svojih sljedbenika. Vođa koji svoje sljedbenike nastoji zastrašiti svojim “autoritetom”, ulazi u kategoriju vodstva putem sile. Ako je čovjek istinski vođa, neće imati potrebu isticati tu činjenicu osim svojim ponašanjem - svojim suosjećanjem, razumijevanjem, pravednošću i očitim dokazima da zna svoj posao.

 10. Naglašavanje naslova. Sposobnom vođi nije potreban “naslov” kojim će steći poštovanje svojih sljedbenika. Čovjek koji pretjerano ističe svoju titulu, u pravilu ima malo ostaloga što bi mogao istaknuti. Vrata ureda istinskog vođe otvorena su svima koji žele ući u njega, a u njegovom radnom prostoru nećete primijetiti formalnosti ili razmetanje.

Ovo su neki od najčešćih uzroka neuspjeha na području vodstva. Bilo koja od navedenih pogrešaka dovoljna je da izazove neuspjeh. Ako težite vodstvu, pomno proučite taj popis i pobrinite se da ne posjedujete nijednu od tih osobina.

Nekoliko plodnih područja na kojima će biti potrebno “novo vodstvo”

Prije no što dovršimo ovo poglavlje, pozornost ću vam skrenuti na nekoliko plodnih područja na kojima je broj vođa sve manji i na kojima će nova vrsta vođe pronaći obilje mogućnosti.

PRVO: potreba za novim vođama, koju je što prije potrebno zadovoljiti, najočitija je na području politike.

DRUGO: bankarstvo je u postupku reforme.

TREĆE: industrija traži nove vođe. Da bi budući vođa na području industrije opstao, trebao bi se smatrati kvazi-javnim dužnosnikom čija je dužnost upravljati tako da njegovo djelovanje neće izazivati poteškoće nijednom pojedincu ili skupini pojedinaca.

ČETVRTO: vjerski vođa budućnosti bit će prisiljen više pozornosti posvećivati svjetovnim potrebama svojih sljedbenika, rješenjima njihovih financijskih i osobnih poteškoća te manje pozornosti posvećivati mrtvoj prošlosti i još nerođenoj budućnosti.

PETO: na području prava, medicine i obrazovanja novo će vodstvo, u određenoj mjeri, postati neophodno. Ovo osobito vrijedi za područje obrazovanja. Vođa na tom području u budućnosti mora pronaći načine i sredstva za poučavanje ljudi o tome kako primjeniti znanja koje primaju u školama. Više pozornosti potrebno je posvetiti praksi, a manje teoriji.

ŠESTO: novi vođe bit će potrebni na području novinarstva. Ovo su samo neka područja na kojima se otvaraju mogućnosti novim vođama i novoj vrsti vodstva. Svijet se ubrzano mijenja, a posrednici promjena moraju se tim promjenama prilagoditi. Posrednici koje sam ovdje naveo, više od ostalih određuju kretanja čovječanstva.

Kada se i kako kandidirati za određeni položaj

Navedeni podaci rezultat su mnogih godina iskustva tijekom kojih sam tisućama muškaraca i žena pomogao uspješno unovčiti njihove usluge. Iskustvo dokazuje da sljedeći posrednici nude najizravniji i najučinkovitiji način povezivanja kupca i prodavača osobnih usluga.

 1. Uredi za zapošljavanje. Potrebno je oprezno odabrati najuglednije urede čija uprava za sobom ima zadovoljavajuće rezultate. Takvih je ureda prilično malo.

 2. Oglašavanje u novinama, oglasnicima, časopisima. Oglasnici većinom nude zadovoljavajuće rezultate osobama koje traže uredski ili sličan posao uz unaprijed utvrđenu plaću. Istaknuto oglašavanje poželjnije je ako osoba traži položaj upravlitelja, a takav oglas najučinkovitiji je u onom dijelu novina koji najviše privlači pozornost traženoga poslodavca. Takav oglas trebao bi osmisliti stručnjak koji zna istaknuti kvalitete kojima će privući odgovore.

 3. Osobne molbe upućene određenim tvrtkama ili pojedincima za koje je najveća mogućnost da imaju potrebu za ponuđenim uslugama. Molbe treba uredno ispisati i svakako potpisati rukom. Uz molbu treba poslati i kratak životopis ili opis kandidatovih kvalifikacija. I molbu i životopis trebao bi sastaviti profesionalac. (Doznajte koje je podatke potrebno obuhvatiti životopisom).

 4. Prijava putem osobnih znanaca. Kandidat bi, kada god je to moguće, potencijalnom poslodavcu trebao prići posredstvom zajedničkih znanaca. Takav je pristup osobito djelotvoran ako čovjek traži bolji položaj te ne želi ostaviti dojam da se nameće.

 5. Osobna prijava. U nekim slučajevima najdjelotvornije je ako kandidat osobno ponudi svoje usluge potencijalnom poslodavcu. Pritom je potrebno sa sobom ponijeti i izjavu o kvalifikacijama za željeni posao jer se poslodavci o kandidatu često žele posavjetovati sa svojim suradnicima.

Podaci koje je potrebno obuhvatiti životopisom

Životopis je potrebno sastavljati onako pažljivo kako se odvjetnik priprema za predstavljanje slučaja sudu. Ako kandidat nema iskustva u sastavljanju životopisa, trebao bi se savjetovati sa stručnjakom i u tu svrhu zatražiti njegovu uslugu.

Uspješni trgovci zapošljavaju muškarce i žene koji razumiju psihologiju reklamiranja, kako bi znali istaknuti sve prednosti robe. Čovjek koji prodaje svoje usluge trebao bi učiniti isto. Životopisom bi trebali biti obuhvaćeni sljedeći podaci:

 1. Izobrazba. Kratko ali jasno iznesite koju ste školu završili, koje ste predmete specijalizirali te navedite razloge zbog kojih ste odabrali upravo te predmete.

 2. Iskustvo. Ako imate iskustvo srodno poslu koji tražite, detaljno ga opišite te navedite imena i adrese bivših poslodavaca. Svakako iznesite i svako posebno iskustvo koje bi vam moglo dati prednost u borbi za željeno radno mjesto.

 3. Preporuke. Gotovo svaka tvrtka želi saznati sve o prošlim postignućima kandidata koji traži odgovoran posao. Životopisu priložite preslike preporuka bivših poslodavaca, profesora i uglednih osoba čija se prosudba cijeni.

 4. Fotografija. Životopisu priložite svoju fotografiju novijeg datuma.

 5. Kandidirajte se za točno određeni položaj. U životopisu biste trebali točno navesti za koje se radno mjesto kandidirate. Nikada se ne prijavljujte za “neko radno mjesto”. To govori da vam nedostaju potrebne kvalifikacije.

 6. Navedite svoje kvalifikacije za radno mjesto za koje se kandidirate. Podrobno iznesite zbog čega vjerujete da ste kvalificirati za radno mjesto koje želite. To je najvažnija pojedinost vaše molbe. Ona će, više od bilo čega drugoga, odrediti kako će vas potencijalni poslodavci promatrati.

 7. Ponudite rad na probni rok. Ovaj se prijedlog može učiniti radikalnim, no, iskustvo dokazuje da će vam na taj način malokad biti uskraćen barem probni rok. Ako ste sigurni u svoje kvalifikacije, probni rok je sve što vam je potrebno. Takva ponuda govori da vjerujete u svoju sposobnost da zadovoljite na željenom radnom mjestu, pa je zbog toga vrlo uvjerljiva. Jasno istaknite da se vaša ponuda temelji na:

  1. vašem pouzdanju u svoju sposobnost da zadovoljite na tom radnom mjestu;

  2. vašem pouzdanju u odluku potencijalnog poslodavca da vas zaposli nakon probnog roka;

  3. ašoj odlučnosti da dobijete željeno radno mjesto.

 8. Poznavanje djelatnosti potencijalnog poslodavca. Prije no što podnesete molbu, temeljito se raspitajte o tvrtki koja vas zanima kako biste se dobro upoznali s njenim djelatnostima te u svojoj molbi spomenite i saznanja s tog područja. Tako ćete ostaviti dobar dojam, ali i pokazati da posjedujete maštu i istinsko zanimanje za radno mjesto koje tražite.

Upamtite da ne pobjeđuje onaj odvjetnik koji bolje poznaje zakon, već onaj koji bolje pripremi svoj slučaj. Ako svoj “slučaj” primjereno pripremite i izložite, time ćete napola ostvariti pobjedu. Ne plašite se da će vaš životopis biti predug.

Poslodavci su jednako zainteresirani za kupnju usluga kvalificiranih kandidata, kao što ste i vi zainteresirani za to radno mjesto. Poslodavci svoj uspjeh velikim dijelom zahvaljuju svojoj sposobnosti da odaberu kvalificirane suradnike. Zbog toga žele sve podatke koje ćete im ponuditi.

Upamtite i sljedeće: urednost pri sastavljanju životopisa govorit će da ste pedantna osoba. Osobno sam pomogao pripremiti životopise koji su bili tako dojmljivi i jedinstveni da su kandidati dobili posao i bez osobnog razgovora. Kada dovršite svoj životopis, dajte ga uredno uvezati te ga naslovite otprilike ovako: *SAŽETAK KVALIFIKACIJA Roberta K. Smitha KOJI SE PRIJAVLJUJE ZA RADNO MJESTO osobnog tajnika predsjednika TE I TE KOMPANIJE, Inc*.

Prije svake predaje životopisa promijenite imena. Ovaj osobni pečat nedvojbeno će privući pozornost.

Životopis dajte uredno ispisati na najfinijem papiru koji možete nabaviti te ga dajte uvezati, a na svaki primjerak ispišite odgovarajuće nazive ako molbu namjeravate predati na više mjesta.

Fotografiju biste trebali zalijepiti na jednu od stranica.

Dosljedno slijedite ove upute te ih usavršite kako god vam mašta naloži. Uspješni prodavači pomno paze na svoj izgled. Oni znaju da prvi dojam traje vrlo dugo. Vaš životopis je vaš prodavač. Lijepo ga odjenite kako bi se uočljivo isticao između svega što je vaš potencijalni poslodavac ikada vidio na tom području. Ako je položaj kojemu težite vrijedan ostvarenja, tada je vrijedan i većega truda.

Štoviše, ako se prodate svojem poslodavcu tako što ćete svojom osobnošću na njega ostaviti dojam, vjerojatno ćete za svoje usluge već na samom početku dobiti više novca no što biste dobili da ste se prijavili na uobičajeni način.

Ako tražite posao pomoću agencije za oglašavanje ili zapošljavanje, neka vaš agent upotrijebi primjerke vašega životopisa. Tako ćete biti u prednosti i kod agenta i kod potencijalnih poslodavaca. Kako dobiti upravo ono radno mjesto koje želite Svatko uživa obavljati onaj posao koji mu najbolje odgovara.

Slikar uživa raditi s bojama, kipar voli raditi rukama, a pisac voli pisati. Oni s manje određenim nadarenostima skloniji su stanovitim područjima poduzetništva i industrije. Amerika nudi široki raspon zanimanja od obrađivanja zemlje, proizvodnje, marketinga i mnogih drugih stručnih zanimanja.

PRVO: odlučite točno kakvo radno mjesto želite. Ako takvo radno mjesto ne postoji, možda biste ga mogli ustanoviti.

DRUGO: izaberite tvrtku ili pojedinca za kojega želite raditi.

TREĆE: proučite svojeg potencijalnog poslodavca, njegov način poslovanja, osoblje i mogućnosti za napredovanje.

ČETVRTO: preispitujući samoga sebe, svoje nadarenosti i sposobnosti, otkrijte što možete ponuditi te isplanirajte načine i sredstva pružanja usluga i zamisli za koje vjerujete da ih možete uspješno ostvariti.

PETO: zaboravite na “radno mjesto”. Zaboravite na to postoji li slobodno mjesto. Zaboravite uobičajeni postupak u stilu: “Imate li posao za mene?” Usredotočite se na ono što možete dati.

ŠESTO: kad osmislite svoj plan, pronađite iskusnog pisca koji će vam ga jezgrovito i podrobno sastaviti u pismenom obliku.

SEDMO: izložite ga odgovarajućoj osobi koja posjeduje ovlasti i ostalo prepustite njoj. Svaka tvrtka traži čovjeka koji može dati nešto vrijedno, bez obzira na to jesu li to zamisli, usluge ili “veze”. U svakoj tvrtki ima mjesta za čovjeka koji posjeduje konkretan plan djelovanja koji joj može koristiti.

Ovakav postupak može vam oduzeti nekoliko dana ili tjedana, no, razlika u prihodu, napredovanju i stjecanju priznanja uštedjet će vam godine mukotrpnog rada za malu plaću. Njegove su prednosti brojne, a najvažnija od njih je činjenica da će vam, pri ostvarenju odabranog cilja, uštedjeti od jedne do pet godina.

Svaka osoba koja započinje na sredini ljestvice uspjeha, postigla je to promišljenim planiranjem.

Novi način pružanja usluga

Muškarci i žene koji pružaju svoje usluge, u budućnosti će morati prepoznati promjenu koja se dogodila na području odnosa poslodavca i zaposlenika. Odnos poslodavca i zaposlenika u budućnosti će biti sličniji partnerstvu i sastojat će se od:

 1. poslodavca,
 2. zaposlenika i
 3. javnosti kojoj oboje služe.

Taj novi način pružanja osobnih usluga naziva se novim iz mnogo razloga. Prije svega, i poslodavac i zaposlenik budućnosti smatrat će se partnerima-zaposlenicima čiji će posao biti učinkovito služiti javnosti.

Nekoć su se poslodavci i zaposlenici međusobno cjenkali nastojeći jedan od drugoga dobiti što više, ne uviđajući da se u konačnici zapravo cjenkaju na štetu treće strane, javnosti kojoj služe.

“Ljubaznost” i “usluga” ključne su riječi današnjega poslovanja i više vrijede za osobu koja pruža osobne usluge nego na poslodavca kojemu služi, jer u konačnici i poslodavac i zaposlenik služe javnosti. Ne čine li to kako treba, svoj će propust platiti gubitkom mogućnosti služenja.

Svi se sjećamo vremena kada je popisivač stanja plinskih brojila tako snažno lupao na vrata da smo se plašili da će ih polomiti. Kada ste mu otvorili vrata, nepozvan je ušao namrštena lica koje je jasno govorilo: “Zašto ste me, do vraga, pustili čekati?” Sve se to promijenilo. Popisivač se danas ponaša uljudno i “sa zadovoljstvom vam je na usluzi, gospodine”. Prije no što su tvrtke za distribuciju plina uvidjele da njihovi namrgođeni popisivači skupljaju negativne bodove koje nikada neće biti moguće izbrisati, pojavili su se ljubazni prodavači peći na ulje i obavili svoj posao.

Tijekom kriznih razdoblja nekoliko sam mjeseci proveo u rudarskom području Pennsylvanije proučavajući situaciju koja je zamalo uništila rudarsku industriju.

Vlasnici rudnika i njihovi zaposlenici oštro su se cjenkali, dodajući cijenu tog “cjenkanja” cijeni ugljena, sve dok na posljetku nisu otkrili da su tako omogućili sjajan posao proizvođačima peći na ulje i proizvođačima sirove nafte.

Ovim primjerima želim privući pozornost osoba koje žele ponuditi svoje osobne usluge, kako bih im pokazao da smo ondje gdje jesmo i da smo ono što jesmo isključivo zbog svojega vlastitog ponašanja!

Ako postoji načelo uzroka i posljedice koje upravlja poduzetništvom, financijama i prijevozom, tada to isto načelo upravlja i pojedincima te određuje njihov ekonomski položaj.

Kakav je vaš “KKD” rezultat?

Načela trajnog uspjeha na području pružanja usluga detaljno su opisana. Nitko ne može uspješno i trajno pružati svoje usluge ako ne prouči, raščlani, shvati i primjeni ta načela.

Svaki čovjek mora biti prodavač vlastitih osobnih usluga. Kvaliteta i kvantiteta pruženih usluga te duh u kojemu su pružene u velikoj mjeri određuje njihovu cijenu te trajanje uspjeha.

Da bi uspješno pružao osobne usluge (što znači pružao ih trajno, po zadovoljavajućoj cijeni i pod zadovoljavajućim uvjetima), čovjek mora usvojiti i slijediti KKD formulu: kvaliteta plus kvantiteta plus odgovarajući duh suradnje jednako savršeno pružanje usluge. Upamtite KKD formulu, ali nemojte ostati na tome - primjenjujte je po navici!

Raščlanimo spomenutu formulu kako bismo bili sigurni da točno razumijemo njezino značenje.

 1. Kvaliteta usluge odnosi se na svaku pojedinost, vezanu za vaš položaj, koja mora biti što djelotvornija, a vaš cilj uvijek mora biti još veća učinkovitost.

 2. Kvantiteta usluge znači naviku pružanja cjelokupne usluge koju ste sposobni pružiti u cilju povećanja količine pružene usluge putem razvijanja vještine i iskustva. Naglasak je na riječi navika.

 3. Duh usluge znači naviku ugodnog,- ljubaznog ponašanja kojim ćete suradnike potaknuti na suradnju. Odgovarajuća kvaliteta i kvantiteta usluge nisu dovoljne za trajan opstanak na području pružanja osobnih usluga. Način ili duh u kojemu pružate uslugu znatno utječe i na cijenu koju ćete ostvariti te na trajanje vašeg posla. Andrew Carnegie je to osobito naglašavao opisujući čimbenike koji vode uspjehu u pružanju osobnih usluga. Neprestano je naglašavao nužnost primjerenog ponašanja. Naglašavao je da neće zadržati nijednog čovjeka, bez obzira na kvantitetu i kvalitetu njegova rada, ukoliko ne radi u duhu sklada. Gospodin Carnegie je od svojih zaposlenika izričito zahtijevao ljubaznost. Da bi dokazao kako visoko vrednuje tu značajku, mnogim ljudima koji su se prilagodili njegovim mjerilima pomogao je steći veliko bogatstvo. Oni koji se nisu prilagodili, morali su osloboditi mjesto drugima. Naglašavam važnost ugodne osobnosti zbog toga što je to značajka koja čovjeku omogućuje da pruži uslugu u odgovarajućem duhu. Ako čovjek posjeduje ugodnu osobnost i pruža uslugu u duhu sklada, te značajke često nadoknađuju nedostatke i kvalitete i kvantitete njegove usluge. Ugodna osobnost, međutim, ničime ne može biti nadomještena. Kapitalna vrijednost vaših usluga Osoba čiji prihod se temelji isključivo na prodaji osobnih usluga nije ništa manji trgovac od osobe koja prodaje robu, a može se dodati i da je takva osoba podvrgnuta istim pravilima ponašanja kao i prodavač koji prodaje robu. Naglašavam to zbog toga što većina ljudi, koji žive od prodaje osobnih usluga griješe kad misle da su izuzeti od pravila ponašanja i odgovornosti kojima su podvrgnuti trgovci robom. Vrijemedavanja. uzimanja je prošlo. Zamijenilo ga je vrijeme.

Stvarna kapitalna vrijednost vašega mozga može biti određena prihodom koji ostvarujete (pružajući svoje usluge).

Prilično točnu procjenu vrijednosti svojih usluga možete izvesti tako što ćete svoj godišnji prihod pomnožiti sa šesnaest i dvije trećine, budući da je razborito pretpostaviti da vaš godišnji prihod predstavlja šest posto vaše kapitalne vrijednosti.

Novac čini šest posto godišnje. Novac nije ništa vrjedniji od vašeg mozga. Često vrijedi i mnogo manje. Sposoban “mozak”, uspješno unovčen, predstavlja mnogo poželjniji oblik kapitala od onoga koji je potreban za prodaju roba jer je “mozak” oblik kapitala koji ne može biti trajno obezvrijeđen krizama, ne može biti ukraden niti potrošen. Štoviše, novac koji je prijeko potreban za vođenje posla vrijedi koliko i pješčana dina, ako uz njega ne ide i djelotvoran “mozak”.

Trideset i jedan najvažniji uzrok neuspjeha

Najveću životnu tragediju doživljavaju muškarci i žene koji se svojski trude i doživljavaju neuspjeh!

Ta se tragedija događa golemoj većini neuspješnih ljudi, u usporedbi s nekolicinom onih koji ostvaruju uspjeh.

Osobno sam imao čast proučiti nekoliko tisuća muškaraca i žena od kojih se 98 posto smatra neuspješnima. Tim istraživanjem otkrio sam trideset i jedan najvažniji uzrok neuspjeha te trinaest najvažnijih načela pomoću kojih ljudi ostvaruju bogatstvo.

U ovom ću poglavlju opisati trideset i |edan najvažniji uzrok neuspjeha. Čitajući ih, razmišljajte koliko se svaki od njih odnosi na vas ne biste li otkrili koliko ih stoji na vašem putu do uspjeha.

 1. Nepovoljne naslijeđene osobine. Čovjek rođen s, nedostatnom intelektualnom sposobnošću može po tom pitanju učiniti vrlo malo, ako i to. Ova filozofija nudi tek jednu metodu premošćivanja te slabosti - pomoć stručne skupine. Opazite, međutim, da je to jedini od trideset i jednog uzroka koji nije moguće lako ispraviti.

 2. Nedovoljno određen životni cilj. Za osobu koja ne posjeduje središnju svrhu ili konkretan cilj kojemu teži, nema nade. Devedeset i osam od svakih stotinu ljudi koje sam proučavao, nije posjedovalo takav cilj. Možda je to bio glavni razlog njihova neuspjeha.

 3. Nedostatak želje za izdizanjem iznad osrednjosti. Osoba koja je toliko ravnodušna da ne želi napredovati u životu i koja nije spremna platiti cijenu, nema se čemu nadati.

 4. Nedostatna izobrazba. Ovaj je nedostatak moguće vrlo lako ispraviti. Iskustvo je dokazalo da su najizobraženiji često oni koje poznajemo kao samouke. Da bi čovjek postao učen, potrebno je mnogo više od sveučilišne diplome. Učen je svaki onaj čovjek koji je naučio od života dobiti sve što želi, a da pritom ne krši prava drugih ljudi. Izobrazba nije toliko znanje, koliko djelotvorna i ustrajna primjena znanja. Ljudi nisu plaćeni samo za ono što znaju, već mnogo više za ono što čine sa svojim znanjem.

 5. Nedostatak samodiscipline. Disciplina proizlazi iz samokontrole. To znači da čovjek mora kontrolirati sve svoje negativne značajke. Da biste bili sposobni upravljati situacijom, morate, prije svega, biti sposobni upravljati samim sobom. Vladanje samim sobom vjerojatno je najteži zadatak s kojim ćete se ikada uhvatiti u koštac. Ako ne ovladate svojim jastvom, ono će ovladati vama. Tako ćete, kada se nađete pred zrcalom, istodobno vidjeti i svojeg najboljeg prijatelja i svojeg najvećeg neprijatelja.

 6. Loše zdravlje. Osoba koja nije dobra zdravlja, ne može uživati u značajnijem uspjehu. Mnoge uzroke lošeg zdravlja moguće je uzeti pod nadzor i kontrolirati. Ti su razlozi uglavnom sljedeći:

  1. Pretjerana konzumacija hrane koja ne pridonosi dobrom zdravlju.

  2. Pogrešne misaone navike; težište na negativnostima.

  3. Neprimjereno i pretjerano upuštanje u spolne odnose.

  4. Izostanak odgovarajuće tjelesne aktivnosti.

  5. Nedovoljno svježeg zraka zbog nepravilnog disanja.

 7. Nepovoljni utjecaji okoline tijekom djetinjstva. “Drvo se savija dok je mlado”. Većina ljudi koji iskazuju zločinačke sklonosti, stekli su ih tijekom djetinjstva u lošem okružju te u lošem društvu.

 8. Oklijevanje. Ovo je jedan od najčešćih uzroka neuspjeha. Sklonost oklijevanju prikrivena je značajka svakog ljudskog bića koja samo čeka svoju priliku da osujeti čovjekove izglede za uspjeh. Mnogi ljudi ne ostvaruju uspjehe jer čekaju “pravi trenutak” da započnu nešto vrijedno. Ne čekajte. Trenutak nikada neće biti “pravi”. Započnite tu gdje jeste i upotrijebite ono čime raspolažete i na svojem putu naići ćete na mnogo bolja oruđa.

 9. Nedostatak ustrajnosti. Većina ljudi dobro započinje, ali ne dovršava započeto. Štoviše, ljudi su skloni odustati na prvi znak poraza. Ustrajnost se ničime ne može nadomjestiti. Osoba koja razvije ustrajnost, na posljetku pobjeđuje neuspjeh. Neuspjeh se ne može suprotstaviti ustrajnosti.

 10. Negativna osobnost. Čovjek koji odbija ljude svojom negativnom osobnošću, ne može se nadati uspjehu. Uspjeh proizlazi iz primjene moći, a moć se stječe združenim naporima drugih ljudi. Negativna osoba neće u drugima pobuđivati spremnost na suradnju.

 11. Nekontrolirani seksualni nagoni. Seksualna energija je najsnažniji od svih poticaja koji motiviraju ljude na djelovanje. Budući da je posrijedi najsnažnija od svih emocija, potrebno ju je kontrolirati i putem transmutacije preusmjeriti u druge kanale.

 12. Nekontrolirana žudnja da se uspjeh postigne bez truda. Kockarski poriv milijune ljudi vodi u propast. Dokaze za ovu tvrdnju pronaći ćete u studiji o kolapsu burze 1929. godine, tijekom kojega su milijuni ljudi nastojali zaraditi kockajući se dionicama.

 13. Izostanak konkretne odluke. Uspješni ljudi brzo donose odluke, a mijenjaju ih, ako to uopće čine, vrlo sporo. Neuspješni ljudi sporo, ako uopće, donose odluke, a mijenjaju ih brzo i često. Oklijevanje i neodlučnost su braća blizanci. Tamo gdje je jedan, često možete naći i drugoga. Uništite ih prije no što vas prikuju za neuspjeh.

 14. Jedan ili više od šest osnovnih strahova. Te strahove razmotrit ćemo u jednom od sljedećih poglavlja. Da biste uspješno pružali svoje usluge, potrebno ih je prevladati.

 15. Pogrešan odabir supružnika. Ovo je najčešći uzrok neuspjeha. Brak dovodi ljude u intiman odnos. Ukoliko nije skladan, izgledi za neuspjeh su veliki. Štoviše, neuspjeh će biti obilježen nezadovoljstvom i uništavati sve klice ambicije.

 16. Pretjerana opreznost. Osoba koja ne riskira, u pravilu mora prihvatiti ono što je ostalo nakon što su drugi odabrali. Pretjerana opreznost jednako je nepovoljna kao i nedovoljna opreznost. Potrebno je čuvati se obiju krajnosti. Život je prepun rizika.

 17. Pogrešan odabir poslovnih suradnika. To je jedan od najučestalijih uzroka poslovnog neuspjeha. Osoba koja pruža osobne usluge trebala bi biti iznimno promišljena pri odabiru poslodavca koji će je nadahnjivati, koji će također biti inteligentan i uspješan. Čovjek oponaša one ljude s kojima najbliže surađuje. Odaberite poslodavca koji je vrijedan oponašanja.

 18. Praznovjerje i predrasude. Praznovjerje je oblik straha. No, praznovjerje je i znak neznanja. Uspješni ljudi drže svoje umove otvorenima i ničega se ne plaše.

 19. Pogrešno odabrano zvanje. Čovjek ne može uspjeti na poslu koji mu se ne sviđa. Najvažniji korak pri pružanju osobnih usluga jest odabir zvanja kojemu se možete svesrdno posvetiti.

 20. Izostanak usredotočenih napora. Osoba koja se bavi svačime pomalo, malokad je uspješna u bilo kojem pothvatu. Usredotočite sve svoje napore na jedan, glavni cilj.

 21. Navika nepromišljenog trošenja. Rasipan čovjek ne može uspjeti jer vječno djeluje iz straha od siromaštva. Razvijte naviku sustavne štednje tako što ćete stavljati na stranu točno određeni postotak svojega prihoda. Novac u banci čovjeku pruža vrlo siguran temelj za hrabrost pri pregovaranju o prodaji osobnih usluga. Bez njega je prisiljen uzeti ono što mu se nudi i zadovoljiti se time.

 22. Nedostatak entuzijazma. Čovjek koji ne posjeduje entuzijazam, ne može biti uvjerljiv. Štoviše, entuzijazam je zarazan, a osoba koja ga posjeduje, u pravilu je dobrodošla u svaku skupinu ljudi.

 23. Nesnošljivost. Osoba koja je uskogrudna po bilo kojem pitanju, rijetko napreduje. Nesnošljivost znači da je čovjek prestao stjecati znanje. Najštetniji oblici nesnošljivosti vezani su za religiozne, rasne i političke različitosti mišljenja.

 24. Neumjerenost. Najštetniji oblici neumjerenosti povezani su s jelom, alkoholnim pićima i seksualnim aktivnostima. Pretjerivanje u bilo čemu od navedenoga kobno je za uspjeh.

 25. Nesposobnost za suradnju. Zbog ovog nedostatka mnogo više ljudi gubi svoje položaje i velike životne prilike, nego zbog svih ostalih nedostataka zajedno. Taj nedostatak neće tolerirati nijedan uspješan poslodavac ili vođa.

 26. Posjedovanje moći koja nije stečena vlastitim naporom. (Sinovi i kćeri imućnih ljudi te ostali koji nasljeđuju novac koji nisu sami zaradili.) Moć u rukama osobe koja ju nije sama stekla često će polako osujećivati uspjeh. Brzo bogaćenje mnogo je opasnije od siromaštva.

 27. Svjesno nepoštenje. Poštenje se ničime ne može zamijeniti. Čovjek može, bez trajne štete, privremeno biti nepošten uslijed okolnosti kojima ne može upravljati. No, za osobu koja je svjesno nepoštena, nema nade. Njegova će ga djela prije ili poslije sustići, a platit će ih gubitkom ugleda, katkad čak i slobode.

 28. Samoljublje i taština. Te značajke služe kao crvena svjetla koja drže ostale na udaljenosti. Svakako su kobne za uspjeh.

 29. Nagađanje umjesto razmišljanja. Većina ljudi je previše ravnodušna ili lijena da bi doznala činjenice potrebne za ispravno razmišljanje. Skloniji su djelovati na temelju “mišljenja” izvedenih iz nagađanja ili brzopletih zaključaka.

 30. Nedostatak kapitala. Ovo je uobičajeni uzrok neuspjeha među ljudima koji po prvi puta započinju svoj posao budući da ne posjeduju dovoljnu novčanu zalihu koja će ublažiti šok početnih pogreški i pomoći im preživjeti to razdoblje, odnosno, steći dobar glas.

 31. Na ovom mjestu imenujte bilo koji uzrok koji je vas doveo do neuspjeha, a koji nije obuhvaćen gornjim popisom.

Trideset i jedan uzrok neuspjeha opisuje životnu tragediju koju doživljava svaki čovjek čiji pokušaj završi neuspješno. Bilo bi korisno kada biste nekoga tko vas dobro poznaje zamolili da s vama pročita taj popis i pomogne vam ustanoviti koji se od navedenih razloga odnosi na vas. No, korisno će biti ako to i sami pokušate ustanoviti.

Većina ljudi nije sposobna vidjeti se onako kako ih drugi vide. Možda ste i vi jedan od njih. Znate li koliko vrijedite? Najstarije upozorenje glasi: “Spoznaj samoga sebe!”

Da biste uspješno prodavali neki proizvod, morate ga poznavati. Isto vrijedi i za prodavanje osobnih usluga. Trebali biste poznavati sve svoje slabosti da biste ih bili sposobni premostiti ili potpuno iskorijeniti. Da biste, pri prodaji svojih usluga mogli skrenuti pozornost na svoje prednosti, morate ih poznavati.

Samoga sebe možete upoznati samo putem podrobne analize. Koliko štetno može biti nepoznavanje samoga sebe vidimo u primjeru mladića koji se je direktoru poznate tvrtke obratio radi radnog mjesta. Ostavio je prilično dobar dojam sve dok ga direktor nije upitao kakvu plaću očekuje. Odgovorio je da na umu nema nikakav određeni iznos (nedostatak konkretnog cilja). Direktor mu je na to rekao: “Ocijenit ćemo te nakon tjedan dana i platit ćemo ti koliko vrijediš”. “Ne prihvaćam to”, odvratio je kandidat, “jer na svojem sadašnjem radnom mjestu dobivam mnogo više od toga”. Prije no što uopće započnete pregovarati o povećanju plaće na svojem sadašnjem radnom mjestu ili tražiti novo radno mjesto, uvjerite se da vrijedite više no što primate.

Jedno je željeti novac - svatko želi više - no, vrijediti više nešto je posve drugo! Mnogi ljudi zamjenjuju svoje želje sa svojim opravdanim primanjima. Vaše financijske potrebe ili prohtjevi nisu ni na koji način vezani za vašu vrijednost. Vaša se vrijednost procjenjuje isključivo na temelju vaše sposobnosti da pružite dobru uslugu ili sposobnosti da druge potaknete na pružanje takve usluge.

Procijenite samoga sebe

Za uspješno pružanje osobnih usluga ključna je godišnja samoanaliza, baš kao i godišnja inventura robe. Štoviše, godišnja analiza trebala bi otkriti smanjenje broja nedostataka i povećanje broja vrlina. Čovjek u životu može napredovati, stajati na mjestu ili nazadovati. Cilj bi, dakako, trebao biti napredak. Godišnja samoanaliza otkrit će je li ostvaren napredak, a ako jest, koliki je taj napredak. Otkrit će i svaki korak natrag. Da bi čovjek uspješno pružao svoje usluge, potrebno je napredovati, makar i usporeno. Godišnju samoanalizu trebali biste provoditi potkraj svake godine kako biste među svoje uključiti i sva poboljšanja koja postavljajući si sljedeća pitanja osobom koja vam neće dopustiti novogodišnje odluke mogli želite ostvariti. Procijenite se te provjeravajući odgovore s da se pritom zavaravate.

Samoanaliza za procjenu vlastite osobnosti

 1. Jesam li ostvario cilj koji sam si zacrtao za ovu godinu? (Svake godine trebali biste odrediti cilj koji će biti dio vašeg životnog cilja.)

 2. Jesam li pružao najbolju uslugu za koju sam sposoban ili sam je u bilo kojem dijelu mogao poboljšati?

 3. Jesam li pružao onoliko usluge za koliko sam sposoban?

 4. Je li moje ponašanje u svakom trenutku bilo utemeljeno na skladu i susretljivosti?

 5. Jesam li navici oklijevanja dopustio smanjiti moju djelotvornost, a ako jesam, u kolikoj mjeri?

 6. Jesam li usavršio svoju sposobnost, a ako jesam, na koje načine?

 7. Jesam li bio ustrajan sve do ostvarenja svojih planova?

 8. Jesam li u svim situacijama brzo donosio konkretne odluke?

 9. Jesam li dopustio da bilo koji od šest osnovnih strahova smanji moju djelotvornost?

 10. Jesam li bio pretjerano ili nedovoljno oprezan?

 11. Je li moj odnos s poslovnim suradnicima bio skladan ili neskladan? Ako je bio neskladan, je li krivnja za to dijelom ili u cijelosti na meni?

 12. Jesam li svoju energiju rasipao zbog neusredotočenih nastojanja?

 13. Jesam li u svim pitanjima bio otvoren i snošljiv?

 14. Na koji sam način poboljšao svoju sposobnost pružanja usluge?

 15. Jesam li u bilo kojoj od svojih navika bio neumjeren?

 16. Jesam li, otvoreno ili prikriveno, izražavao bilo koji oblik samoljublja?

 17. Je li moje ponašanje prema suradnicima pobuđivalo njihovo poštovanje prema meni?

 18. Jesu li moja mišljenja i odluke bili utemeljeni na nagađanju ili činjeničnim analizama i promišljanjima?

 19. Jesam li promišljeno raspolagao svojim vremenom i novcem; jesam li pritom bio suzdržan?

 20. Koliko sam vremena posvetio nekorisnim nastojanjima, umjesto da ga bolje iskoristim?

 21. Kako bih mogao bolje koristiti svoje vrijeme i promijeniti svoje navike tako da tijekom nadolazeće godine budem uspješniji?

 22. *Jesam li se bilo u kojoj situaciji ponašao na način koji se protivi mojoj savjesti?

 23. Na koji sam način pružao više i bolje usluge no što sam plaćen pružati?

 24. Jesam li prema ikome bio nepravedan, a ako jesam, na koji način?

 25. Da se nalazim u ulozi bilo kojega od korisnika mojih usluga, da li bih bio zadovoljan primljenom uslugom?

 26. Jesam li odabrao pravo zvanje, a ako nisam, zašto?

 27. Je li korisnik mojih usluga bio zadovoljan mojim uslugama, a ako nije, zašto?

 28. Kako trenutno procjenjujem samoga sebe po pitanju osnovnih načela uspjeha? (Pritom budite iskreni i pošteni te zamolite nekoga, tko je dovoljno hrabar, da provjeri vašu procjenu.)

Budući da ste pročitali i usvojili podatke iznesene u ovom poglavlju, spremni ste osmisliti praktičan plan pružanja osobnih usluga. U ovom ćete poglavlju pronaći podroban opis svakog načela ključnog za planiranje prodaje osobnih usluga uključujući i glavne značajke vođe; najučestalije uzroke neuspjeha na području vodstva; glavne uzroke neuspjeha na bilo kojem području te važna pitanja koja biste trebali upotrijebiti pri samoanalizi.

Ovo opsežno i podrobno izlaganje uključio sam zbog toga što će biti potrebno svima onima koji moraju započeti stjecati bogatstvo prodajom osobnih usluga.

Oni koji su izgubili cijelo bogatstvo, kao i oni koji tek počinju zarađivati, mogu ponuditi samo svoje usluge; zbog toga su im prijeko potrebne praktične informacije da bi svoju uslugu što bolje unovčili.

Potpuno usvajanje i razumijevanje ovdje iznesenih informacija pomoći će pri pružanju osobnih usluga, no čovjek će zahvaljujući tome postati mnogo sposobniji dobro procijeniti ljude. Te će informacije biti neprocjenjivo vrijedne šefovima kadrovskih službi i ostalim osobama zaduženim za odabir zaposlenika te održavanje djelotvornosti organizacije.

Sumnjate li u to, uvjerite se tako što ćete pismeno odgovoriti na dvadeset i osam pitanja samoanalize.

Gdje i kako pronaći mogućnosti za stjecanje bogatstva

Sada kada smo analizirali načela pomoću kojih se stječe bogatstvo, pitamo se: “Gdje možemo pronaći povoljne mogućnosti za primjenu tih načela?” Razmotrimo, dakle, što Amerika nudi onima koji žude za bogatstvom, velikim ili malim. Na samom početku, prisjetimo se da živimo u zemlji u kojoj svaki građanin koji poštuje zakon uživa slobodu misli i djela, slobodu kakvoj u svijetu nema premca. Većina nas nikada nije razmotrila prednosti te slobode. Svoju neograničenu slobodu nikada nismo usporedili s ograničenim slobodama u drugim zemljama.

Raspolažemo slobodom misli, slobodom izbora i povlasticom izobrazbe, slobodom vjere, slobodom političkog mišljenja, slobodom izbora posla ili zanimanja, te slobodom da bez sputavanja stječemo sve što možemo steći, slobodom izbora mjesta boravišta, slobodom izbora supružnika, slobodom jednakih mogućnosti za pripadnike svih rasa, slobodom kretanja iz jedne države u drugu, slobodom u izboru hrane i slobodom da težimo bilo kojem životnom položaju za koji smo spremni, čak i za položaj predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Raspolažemo i drugim oblicima slobode, no, ovaj će popis ponuditi uvid u ono što je najvažnije, što nudi najveće mogućnosti. Ta prednost slobode još je očitija time što su Sjedinjene Države jedina zemlja koja svakom građaninu, bez obzira na to je li rođen u Americi ili nije, jamči tako široku slobodu.

Razmotrimo i neke dobrobiti koje nam pruža ta široka sloboda. Uzmimo za primjer prosječnu američku obitelj (odnosno, obitelj s prosječnim prihodom) i razmotrimo mogućnosti koje ova zemlja obilja i mogućnosti nudi svakom njezinom članu.

 1. Hrana. Nakon slobode misli i djela dolaze hrana, odjeća i sklonište, tri osnovne životne potrebe. Zahvaljujući univerzalnoj slobodi kojom raspolaže prosječna američka obitelj, moguće je pronaći najprobraniju hranu po vrlo širokom rasponu cijena.

 2. Sklonište. Prosječna obitelj živi u komfornom stanu s centralnim grijanjem, električnom rasvjetom i plinskim štednjakom. Prepečenac koji su pojeli za doručak pripremljen je u električnom tosteru koji stoji tek nekoliko dolara; stan se čisti električnim usisavačem. U svakom trenutku na raspolaganju su im topla i hladna voda, u kuhinji i kupaonici. Hrana se svježom održava u hladnjaku kojega pokreće električna struja. Supruga kovrča kosu, pere rublje i glača ga jednostavnim električnim aparatima koji se energijom napajaju tako što ih se jednostavno uključi u izvor struje. Suprug se brije električnim brijaćim aparatom, a ako uključe televizor ili radio, dvadeset i četiri sata dnevno na raspolaganju im je zabava sa svih strana svijeta. U tom prosječnom stanu postoje i druga pomagala, no i ovaj popis nudi dovoljne dokaze za slobodu u kojoj Amerikanci uživaju.

 3. Odjeća. Žena prosječnih odjevnih potreba može se bilo gdje u Americi odijevati praktično i lijepo za manje od 400 dolara godišnje, a prosječan muškarac može se odijevati za isti ili čak manji iznos.

Spomenuo sam samo tri osnovne potrebe: potrebu za hranom, odjećom i skloništem. Za skroman trud, koji ne premašuje osam radnih sati, prosječan će Amerikanac raspolagati i brojnim drugim pogodnostima i prednostima.

Prosječnom Amerikancu zajamčena su vlasnička prava koja nećete pronaći nigdje u svijetu. Višak novca može pohraniti u banku siguran da će ga vlada osigurati i vratiti mu ga ako banka propadne. Ako američki građanin želi putovati iz jedne države u drugu, nije mu potrebna putovnica niti bilo čije dopuštenje. Može poći kada želi i vratiti se kada želi. Štoviše, može putovati vlakom, osobnim automobilom, zrakoplovom ili brodom, već kako mu dopušta njegov novčanik.

“Čudo” koje je omogućilo te prednosti

Političare često čujemo isticati slobodu u Americi dok nastoje osigurati naše glasove, no, malokad se potrude posvetiti dovoljno vremena analizi izvora ili prirode te “slobode”. Budući da u tome nemam osobnu korist, skriveni motiv ili potrebu izraziti ogorčenje, slobodan sam podrobno analizirati to tajanstveno, apstraktno i prilično pogrešno shvaćeno “nešto” što svakom američkom građaninu pruža više pogodnosti, više mogućnosti za stjecanje bogatstva i više slobode bilo koje vrste no što ćete pronaći u bilo kojoj drugoj zemlji.

Osobno imam pravo analizirati izvor i prirodu te neviđene moći jer već duže od pola stoljeća poznajem mnoge ljude koji su je organizirali te mnoge koji su odgovorni za njezino održavanje. Taj tajanstveni dobročinitelj čovječanstva krije se pod nazivom kapital.

Kapital ne čini samo novac već i visoko organizirane skupine inteligentnih ljudi koji planiraju načine i sredstva primjene novca za dobrobit javnosti, ali i za vlastitu korist.

Te skupine čine znanstvenici, profesori, kemičari, izumitelji, poslovni analitičari, javni djelatnici, stručnjaci za prijevoz, računovođe, odvjetnici, liječnici te žene i muškarci koji posjeduju visoko stručno znanje na svim područjima industrije ili poduzetništva.

Oni otkrivaju, iskušavaju i utiru put na novim područjima djelovanja. Oni podupiru sveučilišta, bolnice, javne škole, grade dobre ceste, objavljuju novine, plaćaju većinu vladinih troškova i brinu se za mnoštvo ostalih pojedinosti ključnih za napredak čovječanstva. Ukratko, kapitalisti su mozak civilizacije jer stvaraju sve ono od čega se sastoji obrazovanje, prosvjetljivanje i napredak čovječanstva.

Novac bez pameti uvijek je opasan. Ako se pravilno upotrijebi, najvažniji je čimbenik napretka civilizacije. Određeni uvid u važnost organiziranog kapitala steći ćete ako se pokušate zamisliti pod teretom odgovornosti da svojoj obitelji, bez pomoći kapitala, priskrbite običan doručak. Za čaj biste trebali otputovati u Kinu ili Indiju, što je prilično daleko od Amerike. Ako niste osobito dobar plivač, prilično biste se umorili putujući dužim putem. A tada biste se suočili s još jednim problemom. Sto biste upotrijebili umjesto novca, čak i kada biste uspjeli preplivati ocean? Za šećer biste morali otplivati na Kubu ili prošetati do polja šećerne repice u Utahu. No, čak i tada biste se mogli vratiti bez šećera jer su za njegovu proizvodnju potrebni i novac i združeni napori, a da i ne spominjemo što je sve potrebno da bi ga se preradilo, prevezlo i isporučilo na stolove obitelji širom Amerike. Jaja biste mogli prilično lako pronaći na obližnjim farmama, no za sok od grejpa morali biste prošetati do Floride i natrag. Zatim biste se trebali uputiti u Kanzas ili neku drugu državu u kojoj se uzgaja pšenica kako biste pronašli kruh. Žitne pahuljice svakako će biti potrebno izbaciti iz jelovnika jer njih proizvode osposobljeni ljudi uz pomoć primjerenih strojeva, a sve to zahtijeva kapital. Dok se odmarate, mogli biste na brzinu otplivati u Južnu Ameriku gdje ćete uzeti nekoliko banana, a na povratku biste mogli skoknuti na obližnju mliječnu farmu i uzeti nešto maslaca i vrhnja. Tada bi vaša obitelj mogla sjesti i uživati u doručku. Zvuči apsurdno, zar ne?

Kada ne bismo živjeli u kapitalističkom sustavu, opisani postupak bio bi jedini način da nabavite te namirnice. Kapital — temeljni kamen naših života Iznos novca potrebnog za izgradnju i održavanje cesta te brodova koje se koristi za isporučivanje običnog doručka toliko je velik da nadilazi čak i čovjekovu maštu. Taj iznos izražava se u stotinama milijuna dolara, a da pritom ne spomenemo ljude osposobljene za upravljanje brodovima i vlakovima. No, prijevoz je samo dio onoga što je potrebno suvremenoj kapitalističkoj Americi. Da bi se imalo što prevoziti, potrebno je nešto i uzgojiti, proizvesti i pripremiti za prodaju. Zbog toga su milijuni dolara potrebni za opremu, postrojenja, pakiranje i plasiranje te za plaće milijuna muškaraca i žena. Brodovi i željeznica ne niču iz zemlje i ne funkcioniraju sami po sebi. Pojavljuju se kao odgovor na pozive čovječanstva, putem truda, domišljatosti i organizacijskih sposobnosti ljudi koji posjeduju maštu, vjeru, entuzijazam, odlučnost i ustrajnost! Ti su ljudi poznati kao kapitalisti. Njih pokreće žudnja za građenjem, stvaranjem, postizanjem, pružanjem korisne usluge, zaradom i stjecanjem bogatstva. A budući da pružaju usluge bez kojih ne bi bilo civilizacije, oni koračaju putem prema velikom bogatstvu. Da bi vam bilo posve jasno, dodat ću da su ti kapitalisti upravo oni ljudi o kojima govore samozvani kritičari. To su isti oni ljudi o kojima buntovnici, lopovi, nepošteni političari i korumpirani sindikalni vođe govore kao o “grabežljivcima” ili “skorojevićima”.

Nije mi namjera podupirati ili kritizirati bilo koju skupinu ljudi ili bilo koji gospodarski sustav. Svrha ove knjige — svrha kojoj sam odano posvetio više od pola stoljeća - jest ljudima žednim spoznaja predstaviti najpouzdaniju filozofiju pomoću koje čovjek može zaraditi koliko god želi.

Prednosti kapitalističkog sustava analizirao sam da bih vam dokazao:

 1. Da se svi oni koji teže bogatstvu moraju prilagoditi sustavu koji nadzire pristupe svakom bogatstvu, velikom i malom.

 2. Da bih predočio naličje one slike koju vam pokazuju političari i demagozi koji je namjerno prikrivaju govoreći o organiziranom kapitalu kao o nečemu otrovnom. Živimo u kapitalističkoj državi utemeljenoj na primjeni kapitala. Mi koji želimo ostvariti svoje pravo na blagoslove slobode i mogućnosti, mi koji težimo ovdje steći bogatstvo znamo da nam bez organiziranog kapitala na raspolaganju ne bi bilo ni bogatstvoni mogućnosti.

Samo je jedan pouzdan način zakonskog stjecanja i zadržavanja bogatstva i to je pružanje korisne usluge. Još nije stvoren sustav u kojemu se čovjek zakonito može obogatiti isključivo putem brojki ili bez pružanja nekog oblika protuvrijednosti.

Vaše mogućnosti za bogaćenje

Amerika pruža svu slobodu i sve mogućnosti za stjecanje bogatstva koje su čestitom čovjeku potrebne. Kada čovjek odlazi u lov, odabire lovište na kojemu je mnogo divljači. Isto pravilo vrijedi i za stjecanje bogatstva. Ako težite bogatstvu, ne previđajte mogućnosti zemlje čiji su građani toliko bogati da žene samo na ruževe i kozmetiku godišnje potroše više od pola milijuna dolara.

Ako žudite za novcem, razmislite o tome da živite u zemlji koja godišnje na cigarete potroši stotine milijuna dolara. Nemojte prebrzo pobjeći iz zemlje čiji stanovnici spremno, pa čak i nestrpljivo godišnje izdvajaju milijune dolara za football utakmice, bejzbol i ostale sportove. Upamtite također da je to tek manji dio izvora bogatstva.

Spomenuo sam samo neke raskoši i sitnice koje nisu prijeko potrebne. Upamtite da posao proizvodnje, prijevoza i prodaje tih proizvoda omogućava stalan posao milijunima muškaraca i žena koji za svoje usluge mjesečno primaju milijune dolara te ih laka srca troše i na ono što im je potrebno, kao i na ono što predstavlja luksuz. Osobito upamtite da se u pozadini te robne razmjene i osobnih usluga nalazi obilje mogućnosti za stjecanje bogatstva.

Ovdje nam u pomoć priskače naša američka sloboda. Ništa vas neće spriječiti da se pridružite nastojanjima te industrije. Raspolažete li darovitošću, znanjem i iskustvom, sposobni ste steći veliko bogatstvo. Oni koji nisu toliko obdareni, sposobni su steći bogatstvo u nešto manjem obimu. Svatko može zarađivati za život tek minimalnim radom. I - eto vas!

Mogućnosti se prostiru pred vama. Iskoračite, odaberite što želite, osmislite plan, započnite djelovati na njegovu ostvarenju i budite ustrajno dosljedni. Za ostalo će se pobrinuti “kapitalistička” Amerika. U to se možete pouzdati kapitalistička Amerika svakome nudi mogućnost pružanja korisne usluge i zarade razmjerne vrijednosti pružene usluge.

“Sustav” nikome ne uskraćuje to pravo, no, ne obećaje uspjeh bez truda jer ga neopozivo nadziru gospodarske zakonitosti koje ne toleriraju uzimanje bez davanja.

Slijedeće poglavlje

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: