SREĆA NIJE SAMO U POSJEDOVANJU, VEĆ I U DJELOVANJU

SREĆA NIJE SAMO U POSJEDOVANJU, VEĆ I U DJELOVANJU

Sadržaj

TAJNA TRANSMUTACIJE SEKSUALNE ENERGIJE

Deseti korak prema bogatstvu

Riječ “transmutacija” jednostavnim rječnikom znači “promjena ili pretvaranje jednog elementa ili oblika energije u drugi”.

Seksualna emocija je stanje uma. Zbog nepoznavanja teme, to stanje uma u pravilu se povezuje s tjelesnim, a zahvaljujući neprimjerenim utjecajima kojima je većina ljudi bila podvrgnuta tijekom stjecanja spoznaja o seksu, suštinski tjelesni pojmovi urodili su mnogim predrasudama.

Seksualna emocija sa sobom nosi tri stvaralačka potencijala. Oni su:

 1. nastavak vrste.

 2. održavanje zdravlja (kao terapeutsko sredstvo je nenadmašiva).

 3. preobrazba iz osrednjosti u genijalnost putem transmutacije.

Transmutaciju seksualne energije vrlo je lako i jednostavno objasniti. To znači preusmjeravanje uma s misli o tjelesnom izražavanju na misli neke druge prirode.

Seksualna je žudnja najsnažnija od svih ljudskih žudnji. Čovjek kojega pokreće ta žudnja, razvija bujnu maštu, hrabrost, moć volje, ustrajnost te stvaralačku sposobnost koja mu inače ne bi bila poznata.

Žudnja za seksualnim odnosom toliko je snažna da ljudi spremno riskiraju život i ugled ne bi li je zadovoljili. Zauzdana i preusmjerena, ta motivacijska sila zadržava sve svoje značajke bujne mašte, hrabrosti i ostaloga, koje je moguće kao stvaralačku silu iskoristiti na području književnosti, slikarstva ili bilo kojeg drugog područja, uključujući, dakako i stjecanje bogatstva.

Transmutacija seksualne energije zahtijeva i primjenu moći volje, no budite uvjereni da je nagrada vrijedna uloženoga truda. Žudnja za seksualnim izražavanjem urođena je i prirodna. Tu žudnju nije moguće, niti bije se smjelo potiskivati ili gušiti. No, potrebno joj je dati oduška u obliku izražavanja koje oplemenjuje čovjekovo tijelo, um i duh.

Ukoliko joj putem transmutacije ne omogućite takav oblik oduška, ona će ga potražiti u isključivo tjelesnim kanalima. Rijeku je moguće pregraditi branom i vodu zaustaviti na neko vrijeme, no ona će na posljetku pronaći otvor.

Isto vrijedi i za seksualnu emociju. Neko ju je vrijeme moguće potiskivati i gušiti, no ona po svojoj prirodi neprestano traži načine izražavanja. Ne transmutirate li je u stvaralački oblik, pronaći će mnogo manje vrijedan način izražavanja.

Odnos postignuća i visoko razvijene seksualne prirode

Uistinu je sretan onaj tko je otkrio kako seksualnoj energiji dati oduška putem nekog oblika stvaralačkog nastojanja. Znanstvena su istraživanja otkrila sljedeće važne činjenice:

 1. Ljudi koji su postigli mnogo, posjeduju visoko razvijenu seksualnu prirodu. To su ljudi koji su ovladali umijećem transmutacije seksualne energije.

 2. Ljude koji su stekli veliko bogatstvo i ostvarili velika postignuća na području književnosti, umjetnosti, industrije, arhitekture te ostalih zanimanja, pokretao je utjecaj žene.

Navedeno istraživanje temelji se na proučavanju biografija i životnih priča unatrag više od dvije tisuće godina. Svi dokazi vezani za živote muškaraca i žena koji su ostvarili velika postignuća, nedvojbeno upućuju na činjenicu da su ujedno posjedovali i visoko razvijenu seksualnu prirodu.

Seksualna emocija je “neodoljiva sila” kojoj se nije moguće oduprijeti nečime poput “nepokretnog tijela”. Pokretan tom emocijom, čovjek prima dar velike moći djelovanja. Spoznajte tu istinu i uvidjet ćete važnost tvrdnje da transmutacija seksualne energije u sebi nosi tajnu stvaralačke sposobnosti.

Uništite spolne žlijezde čovjeka ili životinje i odstranili ste najvažniji izvor pokretačkog poticaja. Da biste se u to uvjerili, promatrajte bilo koju kastriranu životinju.

Bik nakon takvoga zahvata postaje krotak poput krave. Odstranjivanjem spolnih žlijezda muškarcu ili mužjaku bilo koje životinje oduzima se sva borbenost. Istim zahvatom na ženama ili ženkama životinja postiže se isti učinak.

Deset stimulansa uma

Ljudski um odgovara na stimulanse pomoću kojih ga je moguće “ugoditi” za veće brzine vibracije poznate kao entuzijazam, kreativna mašta, snažna žudnja i slično. Stimulansi na koje um najspremnije odgovara su:

 1. žudnja za seksualnim izražavanjem.

 2. ljubav.

 3. goruća žudnja za slavom, moći ili financijskim dobitkom, odnosno novcem.

 4. glazba.

 5. prijateljstvo osoba istog ili suprotnog spola.

 6. stručna skupina utemeljena na suglasju dvoje ili više ljudi koji se udružuju radi duhovnog ili svjetovnog napretka.

 7. zajednička patnja kakvu, primjerice, doživljavaju zatvorenici.

 8. autosugestija.

 9. strah.

 10. narkotici i alkohol.

Žudnja za seksualnim izražavanjem nalazi se na vrhu popisa stimulansa koji najdjelotvornije pokreću um, ali i kotačiće fizičkog djelovanja. Osam tih stimulansa prirodno je i konstruktivno. Dva su destruktivna.

Popis sam izložio s ciljem da vam omogućim proučiti glavne izvore stimulacije uma. Tako ćete otkriti da je seksualna emocija daleko najsnažniji i najmoćniji stimulans uma.

“Neki je mudrijaš izjavio da je genij čovjek koji "ima dugu kosu, jede čudnu hranu, živi sam i služi kao predmet ismijavanja”. Nešto bolja definicija genija kaže da je to čovjek “koji je otkrio način pojačanja intenziteta misli do točke u kojoj može s lakoćom komunicirati s izvorima znanja nedostupnim na razini obične misli”.

Čovjek koji razmišlja, postavit će nekoliko pitanja vezanih za ovu definiciju genija. Njegovo prvo pitanje glasi: “Kako čovjek može komunicirati s izvorima znanja koji nisu dostupni putem obične misli?”

Sljedeće pitanje glasi: “Postoje li poznati izvori znanja koji su dostupni samo genijima, a ako postoje, koji su i kako se do njih može doprijeti?”

Predočit ću vam dokaze pomoću kojih ćete se sami uvjeriti izvodeći pokuse, a time ćete odgovoriti na oba pitanja.

“Genij” se razvija putem šestog osjetila

Postojanje šestog osjetila dovoljno je dokazano. Šesto osjetilo je kreativna mašta.

Sposobnost kreativne mašte jest sposobnost koju većina ljudi ne upotrijebi tijekom cijelog života, a ako je i upotrijebi, to se događa sasvim slučajno.

Vrlo malo ljudi koristi kreativnu maštu s namjerom i predumišljajem. Ljudi koji je upotrebljavaju hotimice i s razumijevanjem njezinih funkcija, jesu geniji. Sposobnost kreativne mašte izravna je veza konačnog uma čovjeka i Beskonačne Inteligencije.

Sva takozvana otkrića vezana za područje religije te sva otkrića temeljnih ili novih načela na području izuma proizlaze iz sposobnosti kreativne mašte.

Odakle dolaze “predosjećaji”

Kada se u čovjekovu umu pojavi zamisao ili predodžba u obliku koji popularno nazivamo “predosjećajem”, ona proizlazi iz jednog ili više sljedećih izvora:

 1. Beskonačna inteligencija.

 2. Podsvjesni um u kojemu je pohranjen svaki osjetilni utisak i svaki misaoni poticaj koji je ikada stigao do mozga putem jednoga od pet osjetila.

 3. Um osobe koja je putem svjesne misli upravo oslobodila tu predodžbu ili zamisao.

 4. Podsvijest neke druge osobe.

Drugi izvori “nadahnutih” zamisli ili “predosjećaja” nisu poznati.

Kada je mozak potaknut na djelovanje jednim od deset stimulansa, osoba se uzdiže visoko iznad obične misli te je sposobna sagledati razmjere, doseg i kakvoću misli što joj na nižoj razini ne polazi za rukom jer je zaokupljena rješavanjem svakodnevnih poslovnih profesionalnih poteškoća.

Kada se pomoću bilo kojeg oblika stimulacije uma uzdigne na tu višu razinu misli, čovjek je u položaju koji se može usporediti sa zrakoplovom koji leti na visini s koje je moguće vidjeti dalje od crte horizonta koja mu ograničava vidik dok je na tlu.

Osim toga, na toj višoj razini misli čovjeka ne ometaju niti ne sputavaju stimulansi koji mu sužuju i ograničavaju vidik dok se bori s poteškoćama zadovoljavanja triju osnovnih potreba: potrebe za hranom, odjećom i skloništem.

Tada se nalazi u misaonom svijetu iz kojega su uobičajene, kruhoboračke misli jednako djelotvorno uklonjene, kao što let zrakoplovom uklanja vidu prepreke kao što su planine i doline. U tom povišenom stanju svijesti kreativna sposobnost uma dobiva slobodu djelovanja. Put za djelovanje šestog osjetila je prohodan. Um tako postaje otvoren za zamisli koje ne bi primio ni u kojim drugim okolnostima.

“Šesto osjetilo” jest značajka koja čini razliku između genija i običnog čovjeka.

Razvijanje kreativne sposobnosti

Što čovjek više koristi svoju zahtijeva od nje misaone poticaje, kreativnu sposobnost te ona postaje pozornija i otvorenija za čimbenike izvan njegove podsvijesti. Tu je sposobnost moguće njegovati i razvijati isključivo uporabom.

Ono što poznajemo kao “svijest”, djeluje zahvaljujući funkciji šestog osjetila.

Veliki slikari, pisci, glazbenici i pjesnici postali su veliki zato što su stekli naviku oslanjanja na “tihi unutrašnji glas” koji im se pobraća putem sposobnosti kreativne mašte. Ljudi koji posjeduju “bujnu” maštu dobro znaju da im najbolje zamisli dolaze u obliku takozvanih “predosjećaja”.

Jedan veliki govornik iskazuje svoje vrhunsko umijeće tek kada zatvori oči i potpuno se osloni na sposobnost kreativne mašte. Kada su ga upitali zašto zatvara oči trenutak prije vrhunca svojega govora, odgovorio je: “Činim to zato što tada izgovaram zamisli koje mi dolaze iznutra”.

Jedan od najuspješnijih i najpoznatijih američkih financijaša razvio je naviku zatvoriti oči dvije do tri minute prije donošenja neke odluke. Kada su ga upitali zašto to čini, odgovorio je: “Zatvorenih očiju sposoban sam crpiti iz izvora svoje više inteligencije”.

Kako je izumitelj dolazio do zamisli Pokojni dr. Elmer R. Gates iz Chevy Chasea u Marylandu usavršio je putem postupka razvijanja i primjene kreativne sposobnosti više od dvije stotine korisnih izuma od kojih je većina vrlo korisna. Njegova će metoda biti vrlo zanimljiva i važna onome tko želi postići razinu genijalnosti koju je dr. Gates nedvojbeno posjedovao. Iako nije osobito poznat u svijetu, dr. Gates bio je uistinu veliki znanstvenik. U svojem je laboratoriju imao i prostoriju koju je nazivao “soba za osobnu komunikaciju”. Ta je prostorija bila zvučno izolirana i bilo ju je moguće potpuno zamračiti. U njoj se nalazio maleni stol na kojemu je dr. Gates držao blok za pisanje. Na zidu ispred stola nalazio se električni prekidač kojim se palila i gasila rasvjeta. Kada bi dr. Gates poželio crpiti sile svoje kreativne mašte, ušao bi u tu prostoriju, sjeo za stol, ugasio svjetlo i usredotočio se na poznate elemente izuma na kojemu je radio te bi ostao u tom položaju sve dok mu um nisu počele dolaziti zamisli vezane za nepoznate elemente izuma. Jednom su zgodom zamisli dolazile tako brzo da je bio prisiljen pisati gotovo tri sata. Kada su misli prestale pristizati i kada je pregledao svoje bilješke, otkrio je da sadrže podroban opis načela koja se nisu mogla usporediti ni sa čime što je svijetu znanosti poznato. Povrh toga, u tim je bilješkama bilo je jasno izloženo i rješenje njegova problema. Dr. Gates za život je zarađivao “rađajući zamisli” za pojedince i korporacije. Neke od najvećih korporacija u Americi plaćale su mu goleme iznose za samo sat vremena provedenog u “rađanju zamisli”.

Razumno promišljanje često dovodi na pogrešan put jer ga u velikoj mjeri vodi čovjekovo iskustvo. Znanje koje čovjek stječe iskustvom nije uvijek točno.

Zamisli primljene pomoću kreativne sposobnosti mnogo su pouzdanije jer proizlaze iz izvora pouzdanijih od bilo kojeg izvora dostupnog razumu.

Metode kojima se koriste genijalci dostupne su i vama

Najveća razlika između genija i običnog, luckastog izumitelja leži u činjenici da genij radi uz pomoć svoje kreativnog maštanja, dok “luckasti” izumitelj ne poznaje takve sposobnosti. Znanstvenik-izumitelj koristi se i i kreativnom maštom.

Znanstvenik-izumitelj, primjerice, rad na izumu započinje tako što sintetičkom sposobnošću (sposobnošću razmišljanja) organizira i kombinira poznate zamisli ili načela stečena putem iskustva. Ustanovi li da to znanje nije dovoljno za dovršenje izuma, poseže za izvorima znanja koji su mu dostupni putem njegove kreativne sposobnosti.

Sama metoda tog postupka razlikuje se od pojedinca do pojedinca, no osnovni je postupak sljedeći:

 1. Znanstvenik prvo stimulira svoj um kako bi počeo funkcionirati na višoj razini koristeći se jednim ili više od deset prethodno navedenih stimulansa ili stimulansom po vlastitom izboru.

 2. Zatim se usredotoči na poznate čimbenike (dovršeni dio) svojega izuma i u svojem umu stvara savršenu sliku nepoznatih čimbenika (nedovršeni dio) toga izuma. Tu predodžbu održava u svojem umu sve dok ju ne preuzme podsvijest, a tada se opusti očistivši svoj um od svih misli i čeka da odgovor “bljesne” u njegovu umu.

Rezultati su katkad i trenutni i jasno određeni. Katkad su, međutim, ovisno o stupnju razvijenosti šestog osjetila ili kreativne sposobnosti, i negativni.

Gospodin Edison sintetskom sposobnošću svoje mašte iskušao je više od 10000 različitih kombinacija prije no što je “uključio” svoju kreativnu sposobnost i dobio odgovor koji mu je omogućio usavršiti izum rasvjete. Njegovo je iskustvo bilo slično i s izumom gramofona.

Mnogo je pouzdanih dokaza za postojanje sposobnosti kreativne mašte. Te ćete dokaze pronaći pomnom analizom ljudi koji su postali vođe na svojim područjima djelovanja iako za sobom nisu imali osobitu izobrazbu.

Lincoln je bio očit primjer velikog vođe koji je postao velik zahvaljujući otkriću i primjeni kreativne sposobnosti. Tu je sposobnost otkrio i počeo primjenjivati zbog pobuđenosti ljubavlju koju je doživio kada je upoznao Anne Rutledge, što je iznimno važna tvrdnja vezana za proučavanje izvora genijalnosti.

Pokretačka sila seksa

Stranice povijesti prepune su priča o velikim vođama čija postignuća vuku korijene izravno iz utjecaja žene koja je putem stimulacije seksualnom žudnjom pobuđivala kreativne sposobnosti njihovih umova.

Jedan od njih bio je Napoleon Bonaparte. Nadahnut svojom prvom suprugom Josephine, bio je nepokolebljiv i nepobjediv. Kada mu je “zdrav razum”, odnosno njegova sposobnost razmišljanja naložila da Josephine ukloni sa svojeg puta, započelo je njegovo slabljenje. Poraz i Sveta Helena nisu bili daleko.

Kada bi to dopuštao dobar ukus, mogli bismo spomenuti i mnoge druge poznate Amerikance koji su se pod utjecajem svojih supruga uspeli do velikih visina i ostvarili velika postignuća, da bi propali nakon što su im novac i moć udarili u glavu pa su ostavili svoje supruge radi drugih žena.

Napoleon nije bio jedini koji je otkrio da je seksualni utjecaj iz pravog izvora moćniji od bilo koje tvorevine razuma. Ljudski um odgovara na stimulaciju!

Među najvećim i najsnažnijim od stimulansa jest seksualni nagon. Zauzdana i podvrgnuta transmutaciji, ta pokretačka sila sposobna je uzdići čovjeka na višu misaonu razinu na kojoj je sposoban ovladati izvorima zabrinutosti i gnjavaže niže razine.

Da bih vam osvježio pamćenje vezano za činjenice iznesene u biografijama određenih ljudi, navest ću imena nekolicine koji su ostvarili izuzetna postignuća i čija je visoko seksualna priroda bila poznata. Njihov je genij moć nedvojbeno pronašao u transmutaciji seksualne energije:

 1. GEORGE WASHINGTON
 2. NAPOLEON BONAPARTE
 3. WILLIAM SHAKESPEARE
 4. ABRAHAM LINCOLN
 5. RALPH WALDO EMERSON
 6. ROBERT BURNS
 7. THOMAS JEFFERSON
 8. ELBERT HUBBARD
 9. ELBERT H. GARY
 10. OSCAR WILDE
 11. WOODROW WILSON
 12. JOHN H. PATTERSON
 13. ANDREW JACKSON
 14. ENRICO CARUSO

Vaše poznavanje biografija poznatih ljudi omogućit će vam nastaviti ovaj popis. Pronađite, ako možete, u povijesti civilizacije jednog jedinog čovjeka koji je ostvario izniman uspjeh na bilo kojem području, a kojega nije pokretala visoko razvijena seksualna priroda. Ukoliko se ne želite oslanjati na biografije ljudi koji više nisu živi, razmislite o uspješnim ljudima koje poznajete i pokušajte među njima pronaći čovjeka slabe seksualne energije.

Seksualna je energija stvaralačka energija svih genija. Nikada još nije bilo, niti će biti velikog vođe, graditelja ili umjetnika kojemu nedostaje pokretačka sila seksa. Nedvojbeno je da nitko iz ovih tvrdnji neće zaključiti da su geniji svi ljudi koji posjeduju veliku seksualnu energiju.

Čovjek doseže status genija samo kada i ako pobudi svoj um da bude sposoban crpiti svoju kreativnu sposobnost. Najdjelotvorniji stimulans za pobuđivanje uma jest seksualna energija. No, posjedovanje te energije nije dovoljno da bi čovjek postao genij. Tu je energiju potrebno podvrgnuti transmutaciji iz žudnje za tjelesnim kontaktom u neki drugi oblik žudnje i djelovanja i tek tada se čovjek može uzdići na razinu genija.

No, većina ljudi se, zbog nerazumijevanja i zlouporabe snažne seksualne žudnje, srozava na razinu koja je niža i od životinjske.

Zašto malo ljudi ostvaruje uspjeh prije četrdesete godine

Analizirajući više od 25.000 ljudi, otkrio sam da se veliki uspjeh malokad postiže prije četrdesete godine, a pravi se tempo u pravilu uspostavlja tek poprilično nakon pedesete.

Ta me je činjenica toliko zapanjila da sam se udubio u proučavanje njezinih uzroka. Tim proučavanjem otkrio sam da je glavni razlog tome što većina ljudi postiže uspjeh tek nakon četrdesete godine upravo njihovo rasipanje energije na tjelesno izražavanje seksualne emocije.

Većina ljudi nikada ne uvidi da seksualni nagon nudi i druge mogućnosti koje po važnosti daleko nadilaze puko tjelesno izražavanje. Većina onih koji dolaze do tog otkrića, stječu tu spoznaju tek oko četrdeset i pete ili pedesete godine, nakon što su potrošili mnoge godine tijekom kojih je njihova seksualna energija bila na vrhuncu.

Nakon toga obično slijedi vrijedno postignuće. Životi mnogih ljudi do četrdesete, a katkad i mnogo nakon toga, odražavaju neprestano rasipanje energije koju su mogli mnogo bolje iskoristiti. Svoje profinjene i snažne emocije neobuzdano su bacali u vjetar. Žudnja za seksualnim izražavanjem daleko je najsnažnija i najdublja ljudska emocija te zbog toga zauzdana, podvrgnuta transmutaciji i izražena kroz neko drugo djelovanje, uzdiže čovjeka prema velikim postignućima.

Najjači od svih stimulansa uma

Povijesti ne nedostaje primjera ljudi koji su dosegli razinu genija zahvaljujući uporabi umjetnih stimulansa uma u obliku alkohola i narkotika.

Edgar Allan Poe napisao je “Gavrana” pod utjecajem alkohola, “sanjajući snove koje se smrtnik još nije usudio sanjati”.

James Whitcomb Riley ostvario je svoja najbolja djela pod utjecajem alkohola. Možda je tako i opazio “isprepletenost sna i jave, mlin ponad rijeke, i maglicu nad potokom”.

Robert Burns najbolje je pisao u opijenom stanju. “Za dobra stara vremena, prijatelju, popit ćemo još čašu dobrote, za dobra stara vremena”.

No, ne zaboravite da su se mnogi takvi ljudi na kraju uništili. Priroda je pripravila svoje napitke kojima ljudi bez opasnosti mogu pobuđivati svoje umove te ih podesiti za fine i dragocjene misli koje dolaze

Za te prirodne stimulanse još nije pronađena zadovoljavajuća zamjena.

Psiholozi dobro znaju da su seksualni nagon i duhovni poriv vrlo tijesno povezani - što objašnjava neobično ponašanje ljudi koji sudjeluju u orgijama poznatim kao vjerska “buđenja”, uobičajenim među primitivnim vrstama.

Svijetom vladaju ljudske emocije na kojima počiva i sudbina čovječanstva. Ljudi u svojim postupcima nisu toliko vodeni razumom, koliko osjećajima. Kreativna sposobnost uma pobuđuje se isključivo emocijama, a nipošto zdravim razumom.

Najmoćnija od svih čovjekovih emocija jest seksualna emocija. Naveo sam i neke druge stimulanse uma, no nijedan od njih, kao ni svi zajedno, ne mogu se usporediti s pokretačkom moći seksa.

Stimulans uma jest bilo koji poticaj koji će privremeno ili trajno povećati misaoni intenzitet.

Deset navedenih stimulansa uma poticaji su kojima ljudi najčešće pribjegavaju. Pomoću tih izvora čovjek može doći u dodir s Beskonačnom Inteligencijom ili po volji ući u spremište vlastite podsvijesti ili podsvijesti neke druge osobe, a to je postupak koji može izvesti samo genij.

Spremište osobnog magnetizma

Predavač koji je osposobio i poučavao više od 30.000 prodavača, došao je do zapanjujućeg otkrića da su ljudi visoke seksualne energije najbolji prodavači.

Objašnjenje leži u činjenici da čimbenik osobnosti poznat kao “osobni magnetizam” nije ni više ni manje nego seksualna energija. Ljudi visoke seksualne energije uvijek su vrlo magnetični. Razvijanjem i razumijevanjem, tu je životnu silu moguće crpiti i dobro iskoristiti u međuljudskim odnosima.

Drugima ćete tu energiju prenijeti putem sljedećih posrednika:

 1. Stisak ruke. Stisak ruke u trenutku otkriva magnetizam ili njegov nedostatak.

 2. Boja glasa. Magnetizam ili seksualna energija, čimbenik je koji može obojiti glas i učiniti ga melodioznim i ugodnim.

 3. Držanje i pokreti. Ljudi visoke seksualne energije kreću se žustro, skladno i spretno.

 4. Vibracije misli. Ljudi visoke seksualne energije svoje misli prožimaju seksualnom emocijom, ili su to sposobni učiniti po volji te na taj način utječu na ljude oko sebe.

 5. Dotjerivanje. Ljudi visoke seksualne energije većinom vrlo pomno brinu za svoj izgled. U pravilu biraju odjeću onog stila koji odgovara njihovoj osobnosti, građi, tenu i tako dalje.

Pri zapošljavanju prodavača, sposoban šef prodaje kod kandidata prvo traži osobni magnetizam. Ljudi kojima nedostaje seksualne energije, ne mogu razviti entuzijazam niti ga pobuditi u drugima, a entuzijazam je jedna od najvažnijih vrlina prodavača, bez obzira na to što prodaje.

Javni govornici, propovjednici, odvjetnici i prodavači kojima nedostaje seksualne energije “mlaki” su kada je posrijedi sposobnost utjecanja na druge. Pridružite tome činjenicu da je na mnoge ljude moguće utjecati jedino putem njihovih emocija i uvidjet ćete važnost seksualne energije kao dijela prirođene sposobnosti prodavača.

Vrhunski, prodavači postižu vrhunske uspjehe u prodaji zbog toga što, svjesno ili nesvjesno, preobražavaju svoju seksualnu energiju u entuzijazam za prodaju!

U ovoj ćete tvrdnji pronaći vrlo praktičnu sugestiju koja otkriva istinsko značenje transmutacije seksualne energije. Prodavač koji zna odvratiti um od misli o seksu i usmjeriti ga prema prodaji s onoliko entuzijazma i odlučnosti koliko bi primijenio i na ostvarenje njihove prvotne svrhe, ovladao je umijećem transmutacije seksualne energije, bez obzira je li toga svjestan ili nije.

Većina prodavača, koji preobražavaju svoju seksualnu energiju čine to potpuno nesvjesno ili potpuno nesvjesni načina na koji to čine.

Transmutacija seksualne energije zahtijeva više moći volje no što je prosječan čovjek spreman upotrijebiti u tu svrhu. Oni kojima je teško primijeniti dovoljno moći volje, mogli bi tu sposobnost razviti postupno. Iako je moć volje prijeko potrebna, nagrada za uloženi trud i više je nego vrijedna toga.

Pogrešna vjerovanja o štetnosti seksa za čovjekovu osobnost

Čini se da je većina ljudi po pitanju seksa neoprostivo neuka. Neupućeni i izopačeni umovi posve su pogrešno shvatili, izopačili i obezvrijedili seksualni nagon. Muškarce i žene blagoslovljene - da, blagoslovljene izrazito seksualnom prirodom većinom se smatra ljudima kojih se treba čuvati. Umjesto da ih se smatra blagoslovljenima, smatra ih se prokletima.

Milijuni ljudi, čak i u današnje doba prosvjećenosti, pate od kompleksa manje vrijednosti koji su razvili zbog vjerovanja da je izražena seksualna priroda njihovo prokletstvo.

Tvrdnje o vrijednostima seksualne energije ne bi trebalo shvatiti kao opravdanje za razuzdanost. Seksualna je emocija vrlina samo ako se koristi inteligentno i promišljeno. Moguće ju je i zlorabiti, što se često događa, do te mjere da srozava umjesto da oplemenjuje i tijelo i um.

Prilično mi se važnim činilo otkriće da je gotovo svaki veliki vođa kojega sam imao mogućnost proučavati, bio čovjek čija su postignuća u velikoj mjeri bila nadahnuta nekom ženom. U mnogim je slučajevima posrijedi bila skromna, samozatajna supruga o kojoj je javnost čula malo ili ništa. U drugim je slučajevima izvor nadahnuća bila “druga žena”.

Svaki inteligentan čovjek zna da je pretjerana stimulacija alkoholnim pićima ili narkoticima destruktivan oblik neumjerenosti. Međutim, mnogi ne znaju da pretjerivanje sa seksualnim izražavanjem može postati jednako štetno i razorno za kreativnu sposobnost kao i narkotici i alkohol.

“Seksualni manijak” u osnovi se nimalo ne razlikuje od manijakalnog ovisnika o drogama! Obojica su izgubili nadzor nad svojim razumom i voljom.

Mnogi slučajevi hipohondrije (umišljene bolesti) proizlaze iz navika razvijenih zbog nepoznavanja istinske funkcije seksa.

Lako je opaziti da nepoznavanje transmutacije seksualne energije okrutno kažnjava neupućenoga i uskraćuje mu velike dobrobiti. Sveopće nepoznavanje područja seksa temelji se na činjenici da je ta tema bila obavijena tajanstvenošću i muklom tišinom.

Urota tajanstvenosti i tišine jednako je utjecala na umove mladih ljudi kao i prohibicija. Posljedica je bila pojačana radoznalost te želja da se taj “zabranjeni” svijet bolje upozna; a na sramotu zakonodavaca i većine liječnika - koji su svojom stručnošću najosposobljeniji uputiti mlade u to pitanje informacije nisu bile lako dostupne.

Plodne godine nakon četrdesete

Malo je onih koji na bilo kojem području započnu s visoko kreativnim nastojanjima prije četrdesete godine. Prosječan čovjek razdoblje svoje najveće sposobnosti stvaranja doseže između četrdesete i šezdesete godine.

Ove se tvrdnje temelje na proučavanju i pomnom promatranju tisuća muškaraca i žena i trebale bi ohrabriti sve one mlađe od četrdeset godina koji još nisu ostvarili uspjeh te sve one koji se plaše starenja i približavanja brojki četrdeset. Godine između četrdesete i pedesete u pravilu su najplodnije godine.

Ljudi se toj dobi ne bi trebali približavati drhteći od straha, već s nadom i nestrpljivim iščekivanjem. Ako su vam potrebni dokazi da većina ljudi svoja najbolja postignuća ne ostvaruje prije četrdesete godine, proučavajte životne priče najuspješnijih ljudi Amerike i pronaći ćete ih.

Henry Ford započeo je ostvarivati velika postignuća tek nakon četrdesete godine.

Andrew Carnegie daleko je premašio četrdesetu kada je počeo ubirati plodove svojeg truda.

James J. Hill u četrdesetoj je godini još uvijek bio telegrafist. Njegova izvanredna postignuća dogodila su se tek nakon četrdesete godine.

Biografije američkih tvorničara i financijaša prepune su dokaza da je razdoblje između četrdesete i šezdesete godine čovjekovo najplodnije razdoblje.

Između tridesete i četrdesete godine čovjek započinje svladavati (ako ikada i svlada) umijeće transmutacije seksualne energije. To je otkriće u pravilu slučajno, a čovjek koji do njega dolazi, vrlo je često nesvjestan svojega otkrića.

Možda će primijetiti da se njegova moć postizanja rezultata povećala između trideset pete i četrdesete godine, no u većini slučajeva nije mu poznat uzrok te promjene; nije mu poznato da priroda između tridesete i četrdesete godine počinje usklađivati čovjekove emocije ljubavi i seksa kako bi ih mogao iskoristiti i primijeniti kao poticaje za djelovanje.

Crpite iz svojeg spremišta emocionalne energije

Seksualni nagon sam je po sebi prilično snažan pokretač djelovanja, no njegove su sile nalik ciklonu - često su neobuzdane. Kada se emocija ljubavi počinje miješati s emocijom seksa, posljedica je usredotočenost na svrhu, smirenost, ispravno prosuđivanje i ravnoteža.

Postoji li čovjek stariji od četrdeset godina koji je nesposoban analizirati navedene tvrdnje i potkrijepiti ih vlastitim iskustvom?

Pokretan žudnjom da zadovolji ženu, utemeljenom isključivo na seksualnoj emociji, čovjek može biti sposoban za velika postignuća, no, njegovo djelovanje može biti neorganizirano, pogrešno usmjereno i krajnje destruktivno.

Pokretan svojom žudnjom da zadovolji ženu i motiviran isključivo seksom, čovjek može krasti, varati pa čak i počiniti ubojstvo. No, ako je seksualnoj emociji pridružena emocija ljubavi, isti taj čovjek postupat će mnogo razboritije i uravnoteženije.

Ljubav, zaljubljenost i seks su emocije koje imaju moć uzdignuti čovjeka do vrhunskih postignuća. Ljubav je emocija koja služi poput sigurnosnog ventila te osigurava ravnotežu, smirenost i konstruktivna nastojanja. Te tri emocije zajedno čovjeka mogu uzdići na razinu genija.

Emocije su stanja uma. Priroda je čovjeku podarila “kemiju uma” koja djeluje na način sličan načelima kemije tvari. Poznato je da je uz pomoć kemije tvari, miješanjem određenih elemenata koji sami po sebi u pravim omjerima nisu štetni, kemičar sposoban načiniti smrtonosan otrov. Jednako je tako moguće kombinirati i emocije te od njih stvoriti smrtonosan otrov.

Pomiješane emocije seksa i ljubomore čovjeka mogu pretvoriti u bezumnu zvijer. Prisutnost jedne ili više destruktivnih emocija u čovjekovu umu dovodi do stvaranja otrova koji može uništiti osjećaj za pravednost i poštenje.

Put prema genijalnosti vodi kroz razvoj, nadzor te primjenu seksa, ljubavi i zaljubljenosti.

Ukratko, taj se put može opisati na sljedeći način:

Potičite prisutnost tih emocija u svojem umu te iz njega uklanjajte sve destruktivne emocije.

Um je biće navike. On se razvija na temelju dominantnih misli kojima ga hranite. Primjenjujući moć volje, čovjek može iskorijeniti bilo koju emociju te poticati rađanje neke druge emocije.

Nije teško upravljati umom putem moći volje. Upravljanje umom proizlazi iz ustrajnosti i navike. Tajna upravljanja umom jest u razumijevanju procesa transmutacije.

Svaku negativnu emociju koja se pojavi u umu moguće je jednostavnim postupkom promjene misli preobraziti u pozitivnu ili konstruktivnu emociju.

Svjesno nastojanje jedini je put prema genijalnosti!

Čovjek može dosegnuti velike vrhunce financijskog ili poslovnog postignuća isključivo pomoću pokretačke sile seksualne energije, no povijest je prepuna dokaza da ga ona može, što se često i događa, opteretiti nekim značajkama osobnosti koje mu onemogućavaju zadržati ili uživati stečeno bogatstvo.

Ova tvrdnja zahtijeva proučavanje, promišljanje i meditaciju jer je u njoj sadržana istina, odnosno spoznaja koja može biti od pomoći ženama jednako kao i muškarcima. Nepoznavanje te istine tisuće je ljudi stajalo njihovog prava na sreću, čak i unatoč tome što su posjedovali bogatstvo.

Onaj koji iskreno voli nikada ne može sve izgubiti

Sjećanja na ljubav nikad ne blijede. Ona ostaju s nama, vode nas i utječu na nas i dugo nakon što je izvor stimulacije presušio. To nije ništa novo. Svaki čovjek koji je osjetio iskrenu ljubav zna da ona ostavlja trajne tragove na ljudskom srcu.

Utjecaj ljubavi traje jer je ljubav po svojoj prirodi duhovna. Nema nade za čovjeka koji ljubavlju ne može biti nadahnut za osvajanje vrhunaca - on je mrtav, iako se možda doima živim. Vratite se s vremena na vrijeme u svoju prošlost i okupajte svoj um u prelijepim sjećanjima na prošlu ljubav. Tako ćete ublažiti utjecaje briga i poteškoća s kojima se suočavate.

Ta sjećanja pružit će vam odmak od neugodne životne stvarnosti, a možda će - tko zna - tijekom tih trenutaka privremenog povlačenja u svijet mašte, vaš um iznjedriti zamisli ili planove koji će promijeniti cjelokupnu financijsku ili duhovnu strukturu vašega života.

Smatrate li se nesretnima jer ste voljeli i izgubili ljubav, odbacite tu misao. Onaj koji iskreno voli, nikada ne može izgubiti sve.

Ljubav je hirovita i nepredvidljiva. Dolazi kada joj se prohtije i odlazi bez upozorenja. Prihvatite je i uživajte u njoj dok je s vama i ne brinite o njezinu nestanku. Brigom je nećete vratiti.

Odbacite i misao da se ljubav pojavljuje samo jednom. Ljubav može doći i proći nebrojeno mnogo puta, no svako će ljubavno iskustvo na čovjeka utjecati drugačije.

Može se dogoditi, a većinom se i događa, jedno ljubavno iskustvo koje na srce ostavlja dublji utisak od ostalih, no, sva su ljubavna iskustva blagotvorna, osim za ljude koji nakon prestanka ljubavi postaju ogorčeni i cinični.

Ljubav ne bi trebala pobuđivati razočaranje. Kada bi ljudi uvidjeli razliku između emocija ljubavi i seksa, razočaranju ne bi bilo mjesta. Osnovna razlika jest u činjenici da je ljubav duhovne, a seks biološke prirode.

Nijedno iskustvo, koje ljudsko srce pokreće duhovnom silom, ne može biti štetno, osim ako posrijedi nisu neznanje ili ljubomora.

Ljubav je nedvojbeno najuzvišenije životno iskustvo.

Ljubav čovjeka dovodi u vezu s Beskonačnom Inteligencijom. Pomiješana s romantikom i seksom, ljubav može čovjeka odvesti prilično visoko na ljestvici kreativnih nastojanja.

Emocije ljubavi, seksa i zaljubljenosti stranice su vječnog trokuta genijalnosti. Ljubav je emocija s mnogo lica, nijansi i boja. No, najdublja i najsnažnija ljubav jest ona koju doživljavamo kada se emocije ljubavi i seksa pomiješaju.

Brakovi koji nisu blagoslovljeni darom neuništive ljubavi i u odgovarajućem omjeru uravnoteženi seksom, ne mogu biti sretni brakovi - i malokad potraju.

Ljubav sama po sebi neće donijeti bračnu sreću, jednako kao ni seks sam po sebi. Kad se te dvije prelijepe emocije pomiješaju, brak može izazvati najduhovnije stanje uma koje čovjek može upoznati.

Kada se emocija zaljubljenosti pridruži emocijama ljubavi i seksa, prepreke između konačnog uma čovjeka i Beskonačne Inteligencije su uklonjene. Tada se rađa genij!

Kako vas supruga može ojačati ili slomiti

Slijedi objašnjenje koje, pravilno shvaćeno, stvara sklad iz kaosa koji vlada u prevelikom broju brakova.

Nesuglasje koje se često izražava u obliku prigovaranja većinom proizlazi iz nedovoljnog znanja o području seksa. Nesklad između supružnika nije moguć ako se brak temelji na ljubavi, zaljubljenosti i potpunom razumijevanju emocije i funkcije seksa. Sretan je onaj čovjek čija supruga razumije istinski odnos emocija ljubavi, seksa i zaljubljenosti.

Kad je čovjek motiviran tim svetim trijumviratom, nijedan mu posao nije težak jer čak i najniži oblik djelovanja poprima prirodu ljubavi.

Stara izreka kaže da supruga može čovjeka ojačati ili slomiti, no razlog tomu nije uvijek jasan. “Jačanje” i “slamanje” posljedice su činjenice da supruga razumije emocije ljubavi, seksa i zaljubljenosti.

Ako žena dopusti suprugu da izgubi zanimanje za nju i počne se zanimati za druge žene, razlog tome je većinom njezino nepoznavanje ili ravnodušnost prema seksu, ljubavi i zaljubljenosti. Ta tvrdnja pretpostavlja, dakako, da je istinska ljubav nekad postojala u tom odnosu.

Te se činjenice mogu jednako primijeniti i na čovjeka koji dopušta da supruga izgubi zanimanje za njega.

Bračni se parovi često prepiru oko mnoštva beznačajnih sitnica. Ako te sitnice pomno analiziraju, istinski uzrok neslaganja često se nalazi u ravnodušnosti ili nepoznavanju te teme.

Beskorisnost bogatstva bez žene

Čovjekova najveća pokretačka sila jest njegova želja da zadovolji ženu! U pretpovijesno doba, prije svitanja civilizacije, najbolji je lovac postizao najbolje rezultate upravo zbog svoje želje da poraste u očima žene.

Priroda muškarca po tom se pitanju nije promijenila. “Lovac” današnjice ženi ne donosi kože divljih životinja; svoju žudnju za njezinom naklonošću iskazuje lijepom odjećom, automobilima i bogatstvom.

Muškarac danas posjeduje istu onu žudnju za zadovoljavanjem žene koju je posjedovao i prije svitanja civilizacije. Jedino što se promijenilo jest njegov način zadovoljavanja žene.

Čovjek koji stječe veliko bogatstvo i doseže vrhunce slave i moći, čini to ponajviše iz želje da ostvari svoju žudnju za zadovoljavanjem žene.

Isključite ženu iz njegova života i veliko će mu bogatstvo biti potpuno beskorisno. Ta urođena žudnja za zadovoljavanjem žene daje toj ženi moć da muškarca ojača ili slomi. Žena koja razumije muškarčevu prirodu i obzirno se odnosi prema njoj, ne mora se plašiti konkurencije drugih žena.

Muškarci u svojim odnosima s drugim muškarcima mogu biti “divovi” neukrotive moći volje, no izabrana ih žena vrlo lako “ukroti”.

Većina muškaraca neće priznati da žena koju vole lako utječe na njih jer po svojoj prirodi žele biti prepoznati kao snažnija vrsta. No, inteligentna žena razumije tu muževnu značajku i mudro oko toga ne podiže prašinu.

Neki muškarci znaju da odabrana žena - supruga, djevojka, majka ili sestra - utječe na njih, ali se promišljeno suzdržavaju od pobune protiv tog utjecaja jer su dovoljno inteligentni da bi znali da nijedan muškarac nije sretan niti potpun bez konstruktivnog utjecaja prave žene.

Muškarac koji ne uviđa ovu važnu istinu, lišava sam sebe moći koja je mnogima omogućila ostvariti više uspjeha no sve ostale sile zajedno.

Slijedeće poglavlje

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: