STRUČNO ZNANJE, OSOBNA ISKUSTVA ILI OPAŽANJA

STRUČNO ZNANJE, OSOBNA ISKUSTVA ILI OPAŽANJA

Sadržaj

Četvrti korak prema bogatstvu

Dvije su vrste znanja. Jedno je opće, a drugo je stručno.

Opće znanje, koliko god široko ili sveobuhvatno, ne koristi mnogo pri stjecanju novca.

Velika sveučilišta zajedno raspolažu svakim oblikom općeg znanja poznatog čovječanstvu. Većina profesora posjeduje malo novca. Oni su stručnjaci za prenošenje znanja, ali nisu i stručnjaci za organizaciju, odnosno, primjenu tog znanja.

Znanje neće privući novac ako nije organizirano i praktičnim planovima djelovanja inteligentno usmjereno prema konkretnom cilju stjecanja novca.

Zbog nerazumijevanja ove činjenice milijuni ljudi, koji pogrešno vjeruju da je “znanje moć”, ostaju zbunjeni.

Znanje je samo potencijalna moć. Ono postaje moć samo kada i ako je organizirano u konkretne planove djelovanja i usmjereno prema određenom cilju.

“Karika koja nedostaje” u svim obrazovnim sustavima jest poučavanje organizacije i primjene stečenog znanja.

Mnogi ljudi griješe pretpostavljajući da Henry Ford nije bio “čovjek od edukacije” zbog toga što nije bio visoko obrazovan. Ljudi koji griješe tom pretpostavkom, ne razumiju istinsko značenje riječi “edukacija”.

Riječ je izvedena iz latinske riječi educo, što znači izvlačiti, razvijati iznutra.

Educiran čovjek nije nužno i čovjek koji posjeduje široko opće ili stručno znanje. Educiran čovjek je čovjek koji je razvio umne sposobnosti pomoću kojih može ostvariti sve što želi, a da pritom ne krši tuđa prava.

“Neznalica” koji je stekao bogatstvo

Tijekom Prvog svjetskog rata jedne su čikaške novine objavile nekoliko uvodnika u kojima se Henryja Forda, između ostaloga, naziva “neukim pacifistom”.

Gospodin Ford bio je uvrijeđen tim izjavama pa je podignuo optužbu protiv novina. Kada je optužnicu trebalo dokazati na sudu, odvjetnici novinskog izdavača pozvali su se na opravdanost iznesenih tvrdnji te kao svjedoka pozvali samog Forda ne bi li poroti dokazali da je taj čovjek uistinu neznalica.

Postavili su mu mnogo različitih pitanja kojima su, uz Fordovu pomoć, nastojali dokazati da je, iako posjeduje veliko stručno znanje vezano za proizvodnju automobila, u osnovi neuk.

Postavili su mu pitanja poput: “Tko je bio Benedict Arnold?” i “Koliko su vojnika Britanci poslali u Ameriku radi gušenja pobune 1776. godine?”

Odgovarajući na potonje pitanje, gospodin Ford je rekao: “Ne znam koliko je vojnika točno poslano, no čuo sam da ih je tamo stiglo mnogo više no što ih se vratilo nazad”.

Gospodin Ford se na posljetku umorio od tih pitanja i odgovarajući na posebno uvredljivo pitanje nagnuo se, upro prstom u odvjetnika koji mu je postavio pitanje i rekao: “Kada bih zaista želio odgovoriti na to glupo pitanje koje ste mi upravo postavili, ili bilo koje drugo pitanje, podsjetio bih vas da na svojem radnom stolu imam niz tipki, te pritiskanjem prave tipke mogu pozvati čovjeka koji će mi odgovoriti na pitanje vezano za moj posao, jer većina mojih nastojanja usmjerena je upravo tom cilju. Hoćete li mi, lijepo vas molim, reći zbog čega bih svoj um zakrčio općim znanjem, s ciljem da budem sposoban odgovarati na pitanja, kada sam okružen ljudima koji mi mogu pružiti sve činjenice koje su mi potrebne?”

Ovaj je odgovor uistinu bio logičan. Ford je njime dokrajčio odvjetnika.

Svi prisutni u sudnici uvidjeli su da to nije odgovor neukog, već educiranog čovjeka.

Educiran je svaki onaj čovjek koji zna gdje će steći znanje kada mu bude potrebno te kako će to znanje organizirati u konkretan plan djelovanja.

Uz pomoć svoje skupine stručnjaka Henry Ford je raspolagao svim stručnim znanjem koje mu je bilo potrebno da postane jedan od najbogatijih ljudi u Americi.

To se znanje nije nužno trebalo nalaziti u njegovu umu.

Sposobni ste steći svo znanje koje vam je potrebno

Prije no što postanete sigurni u svoju sposobnost da žudnju pretvorite u njezin novčani oblik, bit će vam potrebno stručno znanje vezano za uslugu ili robu koju namjeravate dati za svoje bogatstvo.

Možda će vam biti potrebno mnogo dublje znanje nego što ste skloni ili sposobni steći, a ako je tako, svoju slabost možete premostiti uz pomoć svoje skupine stručnjaka.

Stjecanje golemog bogatstva zahtijeva moć, a moć se stječe putem temeljito organiziranog i inteligentno usmjerenog stručnog znanja, no to znanje se ne mora nužno nalaziti u umu čovjeka koji stječe bogatstvo.

Prethodni odlomak trebao bi pružiti nadu i ohrabrenje čovjeku koji teži steći bogatstvo, a ne posjeduje potrebnu “naobrazbu” da bi raspolagao svim znanjem koje mu je potrebno.

Neki ljudi pate od “kompleksa manje vrijednosti”, jer nisu “obrazovani”.

Čovjek koji je sposoban organizirati i usmjeravati skupinu stručnjaka koji posjeduju znanje potrebno za stjecanje bogatstva, jednako je učen kao i svaki drugi član njegove skupine.

Thomas A. Edison pohađao je školu samo tri mjeseca. Znanje mu nije nedostajalo, niti je umro siromašan.

Henry Ford nije imao ni šest razreda osnovne škole, no sam je uspio ostvariti golem financijski uspjeh.

Stručno je znanje među najkorisnijim i najjeftinijim oblicima usluge koju je moguće pružiti!

Sumnjate li u to, proučite platne popise bilo kojeg sveučilišta.

Isplati se znati kupiti znanje

Odlučite, prije svega, kakvo vam je stručno znanje potrebno te odredite svrhu zbog koje vam je ono potrebno.

Vaša osnovna životna svrha, cilj kojemu težite, u velikoj će vam mjeri pomoći odrediti kakvo vam je znanje potrebno.

Kada riješite to pitanje, bit će potrebno steći točne podatke vezane za pouzdane izvore znanja. Među njima su najvažniji:

  1. Vlastito iskustvo i naobrazba.

  2. Iskustvo i naobrazba kojima možete raspolagati putem suradnje s drugima (skupina stručnjaka).

  3. Koledži i sveučilišta.

  4. Javne knjižnice (putem knjiga i časopisa u kojima možete pronaći svo znanje kojim čovječanstvo raspolaže).

  5. Tečajevi usavršavanja (osobito večernje škole i program samostalnog učenja).

Stečeno znanje potrebno je organizirati i primijeniti u skladu s određenom svrhom te putem konkretnih planova.

Znanje nema druge vrijednosti osim one koja može biti ostvarena putem njegove primjene u svrhu ostvarenja vrijednog cilja.

Razmišljate li o tome da se dodatno obrazujete, prije svega odredite svrhu zbog koje želite to znanje, a zatim otkrijte pouzdani izvor stjecanja željenog znanja.

Uspješni ljudi svih zanimanja nikada ne prestaju stjecati stručno znanje vezano za njihovu osnovnu svrhu, posao ili zanimanje.

Oni neuspješni većinom griješe vjerujući da razdoblje stjecanja znanja završava zajedno sa školovanjem.

Istina je da školovanje čovjeku najviše koristi tako što mu pomaže naučiti stjecati praktično znanje.

Ključno je, dakle, usavršavanje!

Tu je istinu u sljedećem novinskom članku naglasio Robert P. Moore, nekadašnji direktor službe za zapošljavanje Sveučilišta Kolumbije.

Najtraženiji stručnjaci

Kompanije najviše traže kandidate koji su stručni u nekom području - diplomirane ekonomiste specijalizirane za računovodstvo i statistiku, inženjere svih vrsta, novinare, arhitekte, kemičare te istaknute vođe i poduzetne studente završne godine.

Studenti koji su aktivni na sveučilištu, koji se slažu sa svima i koji uče kako treba, u mnogo su većoj prednosti od strogo akademskih studenata.

Mnogi od njih su, zbog svojih širokih kvalifikacija, dobili nekoliko ponuda za radna mjesta.

Čelnik jedne od najvećih industrijskih kompanija vodećih na svojem području u svojem je pismu, vezanom za perspektivne studente i upućenom gospodinu Mooreu, naveo: “Zanimaju nas, prije svega, ljudi koji su sposobni ostvariti izniman napredak u radu uprave. Zbog toga na značajke karaktera, inteligencije i osobnosti stavljamo mnogo veći naglasak nego na stručno obrazovanje”.

Stručna praksa

Ponudivši studentima mogućnost stručne prakse u uredima, prodavaonicama i tvornicama tijekom ljetnog raspusta, gospodin Moore je izjavio da nakon prve dvije ili tri godine školovanja na koledžu, svakog studenta treba potaknuti da “izabere svoj put te tako prestane lagodno i bez svrhe provoditi vrijeme na općenitim studijima.

Koledži i sveučilišta trebali bi se pozabaviti mišlju da su danas na svim radnim mjestima potrebni stručnjaci", rekao je potičući obrazovne ustanove da prihvate više izravne odgovornosti za profesionalnu orijentaciju.

Jedan od najpouzdanijih i najpraktičnijih izvora znanja dostupnih onima kojima je potrebno stručno obrazovanje su večernje škole koje možete pohađati u većini gradova.

Dopisne škole putem pošte nude stručno usavršavanje na svim područjima koja je moguće svladati takvom metodom poučavanja.

Jedna od prednosti samostalnog učenja jest prilagodljivost obrazovnog programa koji čovjeku dopušta da uči u slobodno vrijeme.

Druga prednost takvog učenja (ukoliko pažljivo odaberete školu) jest činjenica da većina tečajeva nudi i mogućnost savjetovanja, koje može biti neprocjenjivo vrijedno osobama kojima je potrebno stručno znanje.

Te pogodnosti možete ostvariti bez obzira na to gdje živite.

Pouka iz ureda za naplatu

Čovjek u pravilu nedovoljno cijeni i često obezvrjeđuje ono što je stekao bez truda i ulaganja; možda je to razlog zbog kojega, unatoč sjajnim mogućnostima, u našim javnim školama postižemo tako malo.

Samodisciplina koju čovjek razvija uslijed određenog programa stručnog usavršavanja u određenoj mjeri nadoknađuje mogućnosti koje su propuštene dok je znanje bilo dostupno bez naknade.

Dopisne škole su visoko organizirane poslovne ustanove. Njihove su školarine toliko niske da su prisiljeni zahtijevati pravodobne uplate.

Budući da je učenik prisiljen plaćati bez obzira na to dobiva li dobre ili loše ocijene, potaknut je dovršiti tečaj od kojega bi u suprotnom odustao.

Dopisne škole nisu dovoljno naglasile činjenicu da njihovi uredi za naplatu zapravo pružaju najbolju pouku odlučnosti, pravodobnosti te navike dovršavanja započetoga.

Osobno sam iz tog iskustva izvukao pouku prije više od četrdeset i pet godina. Upisao sam se na dopisni tečaj oglašavanja. Nakon osme ili desete lekcije prestao sam učiti, no računi su i dalje pristizali. Čak štoviše, škola je zahtijevala plaćanje bez obzira na to hoću li nastaviti tečaj. Stoga sam odlučio dovršiti tečaj i dobiti nešto za svoj novac, kada već plaćam (što sam zakonski bio obvezan činiti).

Tada sam smatrao da je sustav naplate predobro organiziran, no kasnije sam shvatio da je to bio vrijedan dio mojeg obrazovanja koji mi nisu naplatili. Prisiljen plaćati, nastavio sam i dovršio tečaj.

Put prema stručnom znanju

Naš sustav javnog školovanja smatra se najboljim na svijetu.

Neobična ljudska značajka jest sklonost vrednovanju isključivo onoga što ima svoju cijenu.

Javne škole i knjižnice ne ostavljaju osobit dojam jer su besplatne. To je najvažniji razlog zbog kojega toliki ljudi smatraju nužnim steći dodatno obrazovanje nakon što završe sa školovanjem i počnu raditi.

To je također i jedan od najvažnijih razloga zbog kojega su poslodavci mnogo skloniji kandidatima koji se dodatno obrazuju putem dopisnih škola. Oni su iz iskustva naučili da svaki čovjek koji je spreman odreći se slobodnog vremena zbog učenja, posjeduje vrline potrebne za vodeće položaje.

No, jednoj ljudskoj slabosti nema lijeka. To je univerzalni nedostatak ambicija!

Oni koji uz rad odvajaju slobodno vrijeme za učenje malokad ostaju na dnu duže vrijeme.

Njihova im poduzetnost otvara put prema vrhu, uklanja s njega mnoge prepreke i omogućuje im naklonost osoba koje imaju moć pogurnuti ih na njihovom putu prema uspjehu.

Metoda samostalnog učenja iznimno je pogodna za zaposlene osobe koje nakon završenog školovanja smatraju da im je potrebno dodatno stručno znanje, a ne mogu pronaći dovoljno vremena za povratak u školu.

Stuart Austin Wier školovao se za građevinskog inženjera te obavljao taj posao sve dok jaka konkurencija nije suzila njegovo tržište na mjeru koja mu nije omogućavala dovoljnu zaradu. Zbog toga je dobro razmislio i odlučio promijeniti zvanje. Vratio se u školu i pripremao za zvanje poslovnog odvjetnika. Dovršio je studij, položio stručni ispit i ubrzo izgradio unosnu odvjetničku praksu. No, da bi sve bilo potpuno jasno i da preduhitrim one koji će reći: “Ja se ne mogu vratiti u školu jer moram uzdržavati obitelj” ili “Prestar sam za to”, dodat ću da je gospodin Wier prešao četrdesetu i da je bio oženjen kada se vratio u školu. Štoviše, pažljivim odabirom visoko specijaliziranih tečajeva koji nude najbolju moguću pouku za odabrano zvanje, gospodin Wier je za dvije godine dovršio studij za koji su većini studenata potrebne četiri godine.

Isplati se znati kupiti znanje!

Jednostavna zamisao koja se isplatila

Razmotrimo jedan specifičan primjer.

Prodavač u prodavaonici živežnih namirnica iznenada je ostao bez posla. Budući da je stekao određeno iskustvo u računovodstvu, upisao se na tečaj računovodstva, upoznao se s najnovijom uredskom i računovodstvenom opremom te pokrenuo vlastiti posao.

Započevši s trgovcem za kojega je prije toga radio, sklopio je ugovore s više od stotinu manjih trgovaca za prilično simboličnu mjesečnu naknadu. Njegova je zamisao bila da otvori pokretni ured.

Uredio je manji kamion i opremio ga najsuvremenijom uredskom opremom. Danas posjeduje cijeli vozni park takvih “pokretnih” ureda i zapošljava veliki broj suradnika nudeći tako malim trgovcima najbolju uslugu za njihov novac.

Stručno znanje potkrijepljeno maštom dovelo ga je do tog jedinstvenog poslovnog uspjeha. Prošle je godine platio gotovo deset puta veći porez no što ga je plaćao trgovac kod kojega je izgubio posao.

Početak tog uspješnog posla bila je jedna jedina zamisao!

Budući da sam tu zamisao prenio mnogim nezaposlenim prodavačima, sada ću iskoristiti ovu mogućnost i predložiti još jednu zamisao koja nudi još veću mogućnost zarade.

S njom me je upoznao prodavač koji je odustao od prodaje i počeo se baviti računovodstvom u veleprodaji. Kada mu je ta zamisao predložena kao rješenje njegovog problema nezaposlenosti, smjesta je odvratio: “Ta mi se zamisao sviđa, ali ne znam kako bih je unovčio”.

Drugim riječima, tvrdio je da ne bi znao unovčiti svoje znanje stečeno na području računovodstva u veleprodaji.

Tako je otkriven još jedan problem koji je bilo potrebno riješiti.

Uz pomoć mlade daktilografkinje koja je bila sposobna sastaviti priču, naš prodavač osmislio je vrlo zanimljivu knjižicu u kojoj je opisao sve prednosti tog novog načina računovodstva.

Uredno ispisane i jednostavno uvezene stranice činile su savjetnik u kojem je priča bila učinkovita da je svom vlasniku osigurala više klijenata no što ih je mogao prihvatiti.

Iskušani plan za pronalaženje savršenog posla

Tisućama ljudi širom zemlje potrebna je usluga marketinškog stručnjaka sposobnog pripremiti privlačan program za oglašavanje osobnih usluga.

Opisana zamisao rođena je iz potrebe, odnosno, u nuždi, no nije ograničena na samo jednu osobu.

Žena koja ju je osmislila, posjeduje vrlo bujnu maštu.

Ona je u svojem novorođenom misaonom čedu opazila začetak novog zanimanja, odnosno, pružanja usluge tisućama ljudi kojima je potrebna stručna marketinška pomoć.

Potaknuta na djelovanje brzim uspjehom svojeg prvog “razrađenog plana oglašavanja osobnih usluga”, te se energična žena okrenula rješavanju sličnog problema svojeg sina koji je netom završio studij, no nikako nije uspijevao pronaći tržište za svoje usluge.

Plan koji je za njega osmislila bio je najbolji primjer ponude osobnih usluga koji sam vidio.

Dovršena knjižica obuhvaćala je gotovo pedeset uredno ispisanih stranica temeljito organiziranih informacija o urođenim sposobnostima njezinog sina, njegovoj naobrazbi, osobnim iskustvima te mnoštvo ostalih podataka previše opsežnih da bi ih se opisivalo.

Plan je obuhvaćao i detaljan opis željenog položaja zajedno s podrobnim planom koji namjerava ostvariti na tom položaju.

Za pripremu plana bilo je potrebno nekoliko tjedana marljivog rada tijekom kojih je autorica svojeg sina gotovo svakodnevno slala u knjižnicu u cilju prikupljanja podataka potrebnih za što bolju prodaju njegovih usluga.

Slala ga je i konkurentima potencijalnog poslodavca te od njih prikupljala ključne podatke vezane za njihove poslovne metode, što joj je bilo vrlo korisno pri osmišljanju plana koji je njezin sin trebao upotrijebiti da bi dobio željeno radno mjesto.

Dovršeni plan sadržao je desetak dobrih, primjenjivih sugestija od kojih bi potencijalan poslodavac mogao imati koristi.

Ne morate početi na dnu

Možda ćete se upitati: “Zašto bi se čovjek toliko trudio?” Odgovor glasi: “Dobro obavljen posao nikada nije naodmet!

Plan koji je ta žena pripremila svojem sinu pomogao mu je već nakon prvog razgovora da dobije posao za koji se prijavio uz plaću koju je sam odredio".

Štoviše, od njega se nije zahtijevalo da započne na dnu.

Započeo je kao mlađi direktor, uz plaću starijeg direktora.

“Čemu toliki trud?” Pa, prije svega, planirana prezentacija uštedjela je tom mladiću ni manje ni više nego deset godina koliko bi mu bilo potrebno da se uspne na položaj s kojega je započeo.

Zamisao da čovjek treba započeti na samom dnu i probijati se prema vrhu možda zvuči razborito, no, njezin glavni nedostatak jest činjenica da mnogi ljudi koji započinju na dnu, nikada ne podižu glavu dovoljno visoko da bi opazili mogućnosti, te zbog toga i ostaju na dnu.

Potrebno je, također, upamtiti da pogled s dna nije osobito vedar i ne pruža preveliko ohrabrenje. Štoviše, takav pogled uništava ambiciju.

Takvo stanje nazivamo kolotečinom, a upasti u kolotečinu znači prihvatiti sudbinu uslijed svakodnevne rutine, navike koja s vremenom postaje toliko jaka daje ni ne pokušavamo odbaciti.

To je još jedan razlog zbog kojega se isplati započeti stepenicu ili dvije iznad dna.

Čovjek tako stvara naviku promatranja i opažanja načina na koji drugi ostvaruju uspjehe te prihvaćanja mogućnosti bez oklijevanja.

Neka vaše nezadovoljstvo radi za vas

Dan Halpin izvanredan je primjer onoga što želim reći. Tijekom studija bio je manager nogometnog tima Notre Dame u vrijeme dok je s momcima radio pokojni Knute Rockne.

Halpin je završio studij u prilično nepovoljnom razdoblju koje je desetkovalo radna mjesta pa je, nakon kratkotrajnog iskustva s bankarstvom i proizvodnjom filmova prihvatio prvo radno mjesto koje je obećavalo kakvu-takvu budućnost prodaju električnih slušnih aparata.

Takvim se poslom svatko može baviti i Halpin je to znao, no za njega je to bilo dovoljno da otvori vrata mogućnosti. Gotovo dvije godine nastavio je obavljati posao koji nije volio i s kojega se nikada ne bi uzdignuo da nije, zbog dubokog nezadovoljstva, odlučio poduzeti nešto.

Prvo je ciljao na radno mjesto pomoćnika direktora prodaje svoje kompanije i dobio ga. Taj korak na poslovnoj ljestvici omogućio mu je s nešto veće visine opaziti još veće mogućnosti.

No, tako je i mogućnost mogla vidjeti njega.

Postizao je tako dobre rezultate u prodaji slušnih aparata da je A.M. Andrews, predsjednik uprave konkurentske tvrtke, poželio saznati nešto o tom Danu Halpinu koji otima tržište njegovoj uspješnoj kompaniji.

Poslao je po njega. Kada je razgovor završen, Halpin je bio novi direktor prodaje zadužen za podružnicu Acousticon.

Tada je gospodin Andrews, da bi iskušao sposobnost mladog Halpina, otputovao na Floridu na tri mjeseca, ostavljajući ga da potone ili propliva na novom radnom mjestu. Halpin nije potonuo!

Duh Knutea Rocknea i njegova izreka: “Svi vole pobjednike i nitko nema vremena za gubitnike”, nadahnula ga je na tako veliki trud da je izabran na mjesto potpredsjednika kompanije, položaj koji bi većina ljudi s ponosom zaslužila tek nakon deset godina marljivog rada i odanosti.

Halpinu je to pošlo za rukom nakon tek nešto više od šest mjeseci.

Ono što nastojim istaknuti jest činjenica da se čovjek uspinje na visoke položaje ili ostaje na dnu ovisno o tome želi li upravljati okolnostima.

Suradnici vam mogu biti neprocjenjivo vrijedni

Želio bih naglasiti i činjenicu da su i uspjeh i neuspjeh u velikoj mjeri posljedice navike!

Nimalo ne sumnjam da je Halpinov blizak odnos s najvećim trenerom footballa kojega je Amerika imala, u njegovu umu začeo istu vrstu žudnje za uspjehom zbog koje je i Notre Dame postigao svjetsku slavu.

Obožavanje junaka uistinu je korisno pod uvjetom da je junak ujedno i pobjednik.

Moja vjera u teoriju da su poslovne veze od presudne važnosti, kako za uspjeh tako i za neuspjeh, jasno je potvrđena kada je moj sin Blair pregovarao s Danom Halpinom.

Gospodin Halpin ponudio mu je početnu plaću koja je bila upola manja od plaće koju bi dobio kod konkurentske tvrtke.

Osobno sam utjecao na njega i potaknuo ga da prihvati radno mjesto kod gospodina Halpina jer vjerujem da je bliska suradnja s osobom koja se odbija prilagoditi okolnostima koje joj ne odgovaraju, vrijednost koju nije moguće izmjeriti novcem.

Dno je za svakog čovjeka nezanimljivo, sumorno i besplodno mjesto.

Zbog toga sam se potrudio da vam opišem kako je skromne početke moguće izbjeći primjerenim planiranjem.

Okoristite se svojim zamislima putem stručnog znanja

Žena koja je svojem sinu osmislila “Plan prodaje osobnih usluga”, danas sa svih strana prima zahtjeve za suradnjom u pripremi sličnih planova za ostale koji žele bolje unovčiti svoje osobne usluge.

Njezin se plan ne sastoji isključivo od promišljene reklame kojom mnogim muškarcima i ženama pomaže tražiti i dobiti više novca za usluge koje su do tada pružali za mnogo manju naknadu.

Ona se brine za interese kupca jednako kao i za interese ponuđača osobnih usluga te planove priprema tako da poslodavac za povećani iznos naknade prima punu vrijednost.

Ukoliko posjedujete maštu i tražite unosniji način pružanja svojih usluga, ovaj prijedlog može biti upravo onaj poticaj koji ste tražili.

Pomoću dobre zamisli moguće je ostvariti mnogo veći dohodak no što ga ostvaruju “prosječni” liječnici, odvjetnici ili inženjeri čije je obrazovanje trajalo nekoliko godina.

Dobrim zamislima cijena nije unaprijed određena i nepromjenjiva!

U pozadini svake zamisli stoji stručno znanje.

Nažalost, oni koji ne žive u obilju, mnogo lakše stječu stručno znanje od zamisli.

Zbog toga se posvuda opaža potreba za osobama koje su sposobne pomoći drugima bolje prodavati osobne usluge.

Sposobnost podrazumijeva maštu, značajku potrebnu za povezivanje stručnog znanja sa zamislima u obliku razrađenog plana osmišljenog za stjecanje bogatstva.

Ako posjedujete maštu, u ovom ćete poglavlju pronaći zamisao koja će vam poslužiti kao početak stjecanja bogatstva za kojim žudite.

Upamtite da je zamisao presudno važna.

Stručno je znanje lako steći - vrlo lako!

Slijedeće poglavlje

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: