Poslovno savjetovanje za financijsku slobodu

Poslovne usluge za financijsku slobodu

Sadržaj

  1. Poslovno savjetovanje
  2. Razumijevanje procesa dolaska do financijske slobode
  3. Stvaranje plana za bogatstvo (DPE)
  4. Izvršavanje plana za financijsku slobodu (RCD)
  5. Financijska sloboda (RPW)
  6. Troškovi poslovnog savjetovanja su razumno partnerstvo

Poslovno savjetovanje

Kroz poslovne usluge savjetovanja za pokretanje biznisa pomažemo biznismenima da prvo kompletno isplaniraju više nekoliko poslovnih planova i da onda kroz razmišljanje dođu do maksimalno izvodljivog, ostvarivog, praktičnog i boljeg poslovnog plana.

Sa stotine već pokrenutih biznisa postoje iskustva i znanje na našoj strani koje može svaki biznismen iskoristiti da dođe do financijske slobode.

Pokušaćemo izbiti fiksirane ideje koje onemogućavaju biznismena u napredovanju.

Pokušaćemo biznismenu dati perspektivu i ideju da u jednom kraćem vremenu dođu do bogatstva.

U poslovnom planiranju želimo skratiti vrijeme truda i rada tako da se dođe do ciljane potpune financijske slobode.

Financijska sloboda je stanje u kojem biznismen više ne mora da posluje, ne mora da radi, može da pokriva sve troškove života za sebe i svoje najbliže, ima kompletno riješeno financijsko pokrivanje osnovnih životnih sredstava i može da se razvija slobodno kao ličnost.

Financijska sloboda se izračunava matematikom. Utvrde se najvažniji troškovi života za sebe i svoje bližnje i nakon toga izračuna mjesečna novčana potreba kao i koliko novaca se mora zaraditi da bi se ta ista potreba na siguran način mogla dugotrajno ispunjavati.

Tako na primjer je nekome potrebno ne više od 1000 eura mjesečno da može komotno da pokriva sve svoje životne potrebe za 3 ljudi.

To bi značilo da je u pitanju oko 12000 eura godišnje.

I recimo da postoje sigurne firme koje posjeduju veliki broj nekretnina i koje bi godišnje isplaćivali dividendu od 5% na ulaganja, a sa mogućnosti da se cijelo ulaganje može vratiti nazad, onda bi se ulaganjem od 300,000 eura mogla postići godišnja dividenda od 15000 eura sa kojom sumom bi se kompletno pokrila potreba od 12000 eura godišnje da bi se imala financijska sloboda.

To je jednostavnim riječima rezultat ovakvog poslovnog savjetovanja.

Razumijevanje procesa dolaska do financijske slobode

Prvi korak je razumijevanje kompletnog procesa dolaska do financijske slobode. Koraci su tako razrađeni da će se prvo razraditi plan za postizanje financijske slobode i to tako što se mora razumjeti delegacija aktivnosti, onda kompletno razraditi planiranje i osmisliti izlazne strategije.

Nakon toga se obrađuje dosezanje ljudi kojima se želi pomoći, onda povezivanje sa ljudima i isporučivanje usluga i proizvoda.

Financijska sloboda će se ostvariti i održavati kroz jasno definirana pravila postupanja, zaštitne mjere i bogatstvo koje se bude stvorilo prethodnim koracima.

Tako na primjer za ovo poslovno savjetovanje nije potrebno da se brinete unaprijed o kapitalu. Kako doći do kapitala je pitanje koje će se razraditi tokom planiranja.

Stvaranje plana za bogatstvo (DPE)

DPE skraćenica je sa engleskog jezika Delegation, Plan and Exit Strategy i odnosi se na delegiranje, planiranje i izlazne strategije.

Procesom razmišljanja i planiranja će biznismen doći do jasno smišljenog plana koji će biti praktičan i izvodljiv, predvidiv, jednostavan, to će biti taktički plan sa vrlo konkretnim koracima koji se trebaju ispuniti i ispunjavati da bi se postigao cilj, a to će biti potpuna financijska sloboda.

U ovom koraku planiranja će se razmatrati i porediti najvažniji faktori planiranja: brzina izvršavanja plana, resursi, potrebna oprema, znanje i kontrola, potrebne investicije i rezultati iz tih investicija, vremenski faktori, povrat investicije, troškovi i upravljanje financijama, nepromjenjivosti poslovanja, upornost, ispravne procjene, rizici, stabilnost, dugotrajnost poslovanja, fiksiranost biznisa, održivost, samofinanciranje, održavanje, potražnja na tržištu, marketing, lokacija, zakonitosti, afiniteti, društveni faktori delegacija i drugi faktori.

Izlazne strategije se odnose na financijsku slobodu, a ne na plan B ili propast plana. Izlazne strategije su investicije ili poslovni planovi koji se izvršavaju onda kada se dođe do bogatstva i koji će dugotrajno omogućavati financijsku slobodu.

Svaki od ovih koraka predstavljaju poslovno savjetovanje koje je neizostavan dio drugih važnih dijelova ovde opisanih.

Izvršavanje plana za financijsku slobodu (RCD)

RCD skraćenica se odnosi na Reach, Connect and Deliver što sa engleskog jezika znači dosezanje ka ljudima, povezivanje sa ljudima i isporuka usluga i proizvoda.

Ovim korakom poslovnog savjetovanja se vrlo jasno dolazi do praktičnog znanja kako već napisani i pripremljeni plan izvršavati i doći do cilja.

Svaki poslovni plan ima svoje procese i aktivnosti koji kada se izvršavaju i postižu daju rezultate.

U ovom koraku se može praktično naučiti kako se ti poslovni procesi mogu poboljšati da se poslovni plan što prije može ostvariti.

Jer ne postoji životna situacija koja se ne može poboljšati, a praktične metode poboljšanja svake životne situacije postoje u vidu formula.

Financijska sloboda (RPW)

RPW skraćenica se odnosi na Rules, Protection, Wealth, a što se odnosi na našem jeziku na pravila, zaštitu i bogatstvo.

Jer bogatstvo možete postići i to brzim tempom ako radite na tome.

Bogatstvo nije svakome moguće, postoje određene barijere i te se barijere mogu samo prolaskom kroz proces razmišljanja i proces treniranja biznismena riješiti.

I onda kad se barijere riješe za postizanje bogatstva još uvijek je potrebno poštovati određena pravila i raditi na zaštiti financijske slobode i održavati određeno bogatstvo koje je stečeno prethodnim koracima.

Ovde će se riješavati zakonitosti, moral, društveni ugovori, fondacije, poslovanje sa pravnim osobama ili licima, razmatraće se metode zaštite koje se odnose i na brak i na zapošljavanje ljudi, izvještavanja, offshore poslovanja, treniranje, ugovori, zaštita od prevara, riješavanje sastanaka, razumijevanja autoriteta, komunikacije i drugi faktori.

Bogatstvo samo po sebi nije dovoljno za kompletnu financijsku slobodu, potrebno je razraditi i raditi po pravilima koristeći zaštitu već ostvarenog bogatstva.

Troškovi poslovnog savjetovanja su razumno partnerstvo

Cijena ovog poslovnog savjetovanja je EUR 30,000 ili 10% od vrijednosti rezultata koji će se ostvariti ovim planiranjem.

U ovom poslovnom savjetovanju se nudi kompletna financijska sloboda. To znači mir i neovisnost (nezavisnost) od svih potreba pokrivanja životnih troškova za sebe i svoje bližnje.

U jednom kratkom i razumnom roku je moguće postići kompletnu financijsku slobodu.

Možda je to rok od godinu dana, možda je u pitanju 2-3 godine. To je otprilike rok u kojem možete postići financijsku slobodu.

Ukoliko izrađujemo plan za 500,000 eura zarade za slijedećih nekoliko godina i taj se plan počne ostvarivati, očekujemo da sa prvih 100000 zarađenih eura nama platite 50000 eura.

Ukoliko se zarađuje suma od 300000 eura i plan počne da se realizira i već ste zaradili 60000 eura tj. duplo od naše sume poslovnog savjetovanja, u tom momentu očekujemo i isplatu za ovu uslugu.

U prvim koracima zarađivanja ste dužni platiti nam 50% od profita koji budete ostvarivali.

Tokom poslovnog savjetovanja ćete pokrivati sve svoje i naše troškove putovanja, smještaja, hrane, ljudi koji se budu angažirali, svih potrebnih resursa i slično.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: