A, kakva je garancija?

A, kakva je garancija? Kakvu garanciju nudite?

Kakvu garanciju nudite?

Kakvu garanciju nudite?? Ponekad se desi da dobijemo ovakvo pitanje za naše poslovne usluge. Cijene takvih usluga koštaju od €50-€100 do €12,000 ili €15,000. Razumljivo je da se neko želi upitati o vjerodostojnosti izvršavanja usluga i da može da ima sumnje oko toga da li će neka usluga biti izvršena ili ne. Zanimljivo će biti razmotriti takve slučajeve pregovaranja gdje klijenti ili kupci dolaze sa pitanjem kao što je a, kakva je garancija?. Od svih klijenata koje smo imali od 2002. godine i prilikom osnivanja stotine kompanija širom svijeta, do sada niti jedan klijent kome je pružena bilo kakva stvarna garancija na takvo pitanje nije postao klijent radi garancije. Razmotrimo malo neke poglede na takve vrste pregovaranja gdje se poslovnom partneru jasno daju znakovi sumnjičavosti.

A, kakva je garancija stvarno?

U svim poslovnim uslugama kod bilo koje firme ili osobe koja takve usluge pruža, uvijek postoji garancija poslovanja, a ta garancija se zasniva na zakonima. Kad je narudžba za neku uslugu izvršena, u tom momentu dolazi i do sklapanja ugovora, bez obzira da li je taj ugovor potpisan ili nije potpisan. U svakoj državi postoje zakoni o sklapanju ugovora i to je sve definirano u zakonu o obveznim odnosima u Hrvatskoj ili u Srbiji u zakonu o obligacionim odnosima. U svakoj državi postoji sličan zakon. Kad je ugovor sklopljen, ukoliko ne dođe do ispunjenja obaveza, ponuđač je dužan da vrati novac nazad. Zato zakoni postoje i zakon i ugovor su prva i prava garancija za poslove. U nedostatku ispunjenja obaveza klijnt ima pravo na odštete i raskid ugovora.

Pošto je naša firma u drugoj državi, pa se pri tome koriste zakoni u drugoj državi, to može biti na prvi pogled za klijenta nezgodno, jer ne može lako da se snađe sa drugom državom, pa se može osjećati i stvarno biti u nepovoljnoj situaciji da može da traži pravdu. To je istina. Ali, bez obzira gdje se klijent nalazi, za jednu od stranki će uvijek biti nepovoljna situacija kad je u pitanju međunarodno poslovanje. Jer obe stranke se nalaze u dvije različite države. Prema tome mjesto za riješavanje problema se može izabrati ili u jednoj ili u drugoj ili u nekoj trećoj državi. Ukoliko neka stranka sa područja Balkana nas pita za garanciju i ne želi da bude u nepovoljnoj situaciji, mi možemo u svrhu riješavanja sporova predložiti stalni arbitražni sud u Sloveniji. Zakon o ispunjenju obaveza se onda u tom slučaju može po dogovoru koristiti iz neke od država kako to mi ili klijent predložimo.

To nisu jedine stvarne garancije koje klijent može da uživa.

Plaćanje karticom za poslovne usluge je posebna garancija koju klijent uživa kroz VISA ili MasterCard ugovor. Plaćanje usluga karticom je automatska garancija za sve korisnike kartice, jer u slučaju da je neka usluga neispunjena, korisnik kartice uvijek može da traži novac natrag. To se do sada u cijeloj praksi od 2002. godine desilo samo jednom i to na takav način da je klijent u Kini koji je dobio naše usluge, naknadno tražio novac nazad. Prema tome US $400 je bilo vraćeno nazad na njegovu karticu iako je primio usluge i uspio da ostvari svoje ciljeve.

U svakom slučaju, kad plaćate nešto karticom preko Interneta, uvijek imate garanciju koju pruža VISA ili MasterCard, dovoljno je obratiti se banci i tražiti da se novac vrati nazad na karticu i navesti da obaveze nisu ispunjene koje ste plaćali karticom. Ako imate problema sa bilo kojom bankom po pitanju povrata novca, obratite nam se, jer je svaka banka dužna da vrati novac nazad. Kartice su nesigurne i postoji mnogo načina zloupotrebe, zato VISA i MasterCard nude garancije i ukoliko na vrijeme prijavite neovlaštene transakcije na kartici onda izgubljene sume novca možete da dobijete nazad.

To isto znači i da za ponuđača usluga postoji određeni rizik čak i ako izvrši usluge ili pošalje robu, jer kupac može da traži novac natrag. Onda je na ponuđaču da koristi pravni sistem i da putem zakona ostvari svoja prava jer može da tuži klijenta koji je vratio novac nazad.

Kod plaćanja preko bankovnog računa nemate takvu garanciju i mogućnost jednostranog povrata novca. Ali, zato imate jednu drugu prednost, a to je da znate gdje se nalazi banka te kompanije kojoj plaćate, prema tome imate na taj način obezbjeđen dokaz u slučaju neispunjenja obaveza. U stvarnosti je mnogo sigurnije plaćati na bankovni račun jer onda možete biti prilično sigurni da je identitet te kompanije kao i identitet menadžera te kompanije bio provjeren kod takve banke.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: