Poslovno savjetovanje


Usluge poslovnog savjetovanja ili konsalting usluge

Savjetovanje pružamo za poslovne ili životne svrhe. Naša firma, i njeni direktori, službenici, agenti, partneri i udružena preduzeća i lica, pružaju poslovni konsalting u svrhe poslovanja ili otvaranja i održavanja biznisa.

Poslovno savjetovanje se pruža u svrhu poboljšanja poslovanja i u svrhu prepoznavanja novih poslovnih mogućnosti ili u svrhe razumijevanja neke određene poslovne oblasti.

Sve konsalting usluge koje radimo, izvršavaju se nakon potpisivanja ugovora, koji zahtijevamo da bude pismen i koji se može digitalno potpisati i poslati putem emaila ili Interneta.

Svaki sastanak sa nekim od direktora, službenika ili savjetnika naše firme se smatra poslovnim savjetovanjem. Za svaki sastanak postoji jednostavan protokol, a to je da se unaprijed zna koje osobe dolaze na sastanak, koje će se teme raspravljati na sastanku i sa kojom svrhom poslovanja, kao i na kojem se mjestu i u koje vrijeme sastanak održava. Za svaki sastanak i poslovno savjetovanje mora postojati pismeni ugovor o kojem se obe stranke slažu.

Svrha takvog ugovora je da se izbjegnu bilo kakvi problemi koji bi imali eventualne konsekvence za jednu ili obe strane.

U kojim oblastima poslovanja pružamo poslovno savjetovanje

Mi se bavimo slijedećim oblastima poslovanja i u tim oblastima pružamo poslovno savjetovanje:

Intelektualno vlasništvo ili intelektualna svojina koja se tokom savjetovanja otkriva klijentu, klijent može da koristi u svoje svrhe. To može biti Know-How, instrukcije, upute, ali se takve informacije ne mogu predavati trećim licima niti prodavati dalje.

Tajne informacije, upute i savjeti (“KNOW-HOW”) mogu da budu vrijedna i njihovo korištenje će biti kontrolisano uz pomoć klauzula o tajnosti koje se dogovaraju ugovorom, da klijent te informacije neće predavati trećim osobama.

Ograničenje odgovornosti

Naša firma, njeni direktori, službenici, agenti, partneri, udružena preduzeća ili lica ne mogu da prihvati odgovornosti iz konsalting aktivnosti izvan domašaja konkretnog konsalting ugovora. Samo u posebnim uslovima se može napraviti osiguranje poslovanja u dogovoru sa našom firmom.

Procedura za usluge poslovnog savjetovanja

Usluge poslovnog savjetovanja radimo samo po ovoj proceduri, tako da za sve stranke može biti jasno kako doći do konačnog rezultata.

Procedura je slijedeća:

  1. Potencijalni klijent se obrati našoj firmi ili napravi upit ili na drugi način izrazi želju da traži sastanak ili poslovno savjetovanje za neku određenu oblast poslovanja,

  2. Nakon toga mi upoznajem klijenta sa ovom procedurom i predlažemo mu ugovor. Ugovor može da se potpiše i tako što se samo preko emaila potvrdi da klijent pristaje na uslove ugovora, može ga poslati nazad. Adresu i broj telefona klijenta moramo poznavati unaprijed, kao i koje osobe dolaze na sastanak, koja je svrha sastanka i koje će se teme obraditi na sastanku.

  3. Za svrhe poslovnog savjetovanja, klijent uplaćuje unaprijed jedan dio novca na naš bankovni račun. Takva suma pokriva sve troškove leta ili putovanja u grad ili državu u kojoj se sastanak i poslovno savjetovanje održava kao i 2 dana noćenja u hotelu sa 4 zvjezdice, kao i 2 sata poslovnog savjetovanja.

  4. Kad je suma uplaćena na naš račun, dolazi do sastanka u planiranom gradu i državi po zahtijevu klijenta. Usluge savjetovanja pruža naša firma.

  5. Nakon završetka savjetovanja i sastanka, klijent plaća konačnu sumu u rokovima i po cijenama predviđenim ugovorom.

  6. U mnogim slučajevima, poslovno savjetovanje koje se plati, može se koristiti za konačne usluge koje se izvršavaju klijentu. Na taj način niti jedna stranka ne gubi vrijeme ili novac.

Cijene za poslovno savjetovanje su slijedeće

Kontaktirajte nas za dogovor oko sastanka i poslovnog savjetovanja.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: