RCD - Reach, Connect, Deliver, formula za bogatstvo

RCD

RCD ili Reach, Connect, Deliver je formula za bogatstvo koju je smislio Jean Louis, rezultira bogatstvom ili na engleskom Wealth. Kod nematerijalnih svrha se može koristiti za stvaranje drugih nenovčanih resursa. Posezanje, povezivanje sa ljudima i isporuke usluga i dobara utiču kao faktori jedno na drugo. Poboljšanjem jednog od faktora se automatski poboljšavaju druga dva faktora. Povećanjem posezanja i povezivanja sa ljudima definitivno povećava šanse za ostvarenje bogatstva.

Da bi se izdvojili ovi faktori trebalo je dosta posmatranja i analiziranja poslovnih procesa. Svaki biznis i svaka aktivnost u životu se zasniva na komunikaciji.

Tako ova tri glavna faktora direktno utiču jedan na drugi, pa poboljšanjem jednog od faktora, poboljšavaju se kompletni rezultati.

Ova tri faktora R, C i D rezultiraju stvaranjem bogatstva. Podrazumijeva se da je za to bogatstvo potreban poslovni plan, što se postiže praktičnom upotrebom formule DPE.

Kad je bogatstvo stvoreno ili barem onoliko koliko je dovoljno za finansijsku nezavisnost, onda se upotrebljavaju izlazne strategije i praktično se primjenjuje formula RPW.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: