Da li društvene mreže utječu na izravnu prodaju u web-trgovini?

Da li društvene mreže utječu na izravnu prodaju u web-trgovini?

Po prioritetima oglašavanja, forumi i privatni web sajtovi i novinske agencije mogu da daju najkvalitetnije prodaje i povezivanje sa klijentima.

Onda dođe najjeftiniji Facebook, ukoliko se zna raditi preko Facebooka, nakon toga dođe Google, pa LinkedIn, pa Twitter.

Preko Facebook-a smo prodali za preko €100,000 usluga i to se može smatrati danas možda najpouzdanijim sistemom.

Potrebno je raditi sa email bazom podataka i reklamiranjem vanjskih linkova, a ne Facebook stranica, a plaćanje je potrebno vršiti po kliku i to minimalno, sa 0.01 centa do 0.09 centa po kliku, ništa više, otkrivajući dobre ciljne grupe.

LinkedIn je dobar kanal za direktnu komunikaciju sa korisnicima.

Osobno više nemam niti jedan nalog kod tih mreža i služim se trećim kanalima.

Na društvenim mrežama se mogu direktno promovirati proizvodi i usluge. Na primjer Facebook i Twitter omogućavaju biznismenima da direktno postavljaju linkove prema proizvodima i uslugama na trećim web stranicama. Facebook pruža u tu svrhu i poslovne stranice, a skoro svaka društvena mreža pruža i mogućnosti direktnog oglašavanja.

Trebalo bi biti jasno da povećanim oglašavanjem dolazi do povećane izloženosti informacija o nekom proizvodu ili uslugama i da se kroz oglašavanje dolazi do klijenata ili kupaca. Tako svaka društvena mreža može, ali ne mora, da direktno utiče na prodaje web-trgovine.

Mnogima su društvene mreže jedini način oglašavanja web-trgovine i njihovi vlasnici oni žive od toga.

Uspjeh prodaje ne ovisi niti o društvenoj mreži niti o trgovini, već o konkretnom znanju koje se primjenjuje da se dobiju klijenti ili kupci. Sasvim je jasno da je potrebno biti majstor ne samo i pripremanju web trgovine već i u prodajnom procesu i u procesu oglašavanja. Poduzetnici koji ne znaju uspješno sprovesti oglašavanje mogu i bankrotirati. Oni koji znaju i koji uče kako to sprovesti, profitiraju iz toga.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: