Letak kao sigurna marketing metoda

Letak kao sigurna marketing metoda

Letak za Thetabiz™ Prepaid Card Programs

Ako do sada još ne koristite letke za reklamiranje svog biznisa i za marketing robe i usluga koje nudite, vrijeme je da počnete!

Letak je univerzalna metoda za marketing, reklamiranje, poboljšanje imidža i povećanje dobiti za bilo koju poslovnu aktivnost.

Broj podijeljenih letaka će direktno i razmjerno da poveća dobit bilo koje firme.

Uspješne firme i organizacije u Evropskoj zajednici dijele sedmično i po 100,000 letaka u poštanske sandučiće, a mjesečno preko 400,000 letaka. Takav posao obavlja minimalno 3-4 osobe koje puno radno vrijeme uključujući i subotu i nedelju dijele letke, minimalno nekoliko sati na dan. Ako su u pitanju 4 osobe, to znači da svaka osoba treba da podijeli na dan minimalno 3,572 letka svakog dana. To nije mali broj letaka, ali nije ni veliki. U velikom gradu se za 3-4 sata lako može podijeliti u poštanske sandučiće 3-4,000 letaka. U selima može da traje i po tri sata dok ne podijelite 1,000 letaka, tako vam je potreban cijeli jedan dan da u nekom selu podijelite 3-4,000 letaka. Ipak, nije čudo da takve organizacije uspješno posluju i ostvaruju od € 30,000 do € 100,000 mjesečno. Broj podijeljenih letaka razmjerno utiče na dobit takve organizacije ili firme.

Letak je univerzalna marketing metoda:

Sa upotrebom već provjerenih metoda, možete da postignete maksimalni efekat koristeći letak - univerzalnu marketing metodu. Ove savjete možete da upotrebljavate i za svoje prospekte, brošure, oglase u novinama u druge marketing metode.

 1. Uvijek vodite računa da ste letak gramatički i pravopisno više puta pregledali. Na oslanjajte se samo na svoje književne sposobnosti, već zamolite profesionalce ili barem prijatelje da provjere gramatičku i pravopisnu ispravnost teksta kojeg objavljujete na svojim lecima. Konačno, trošite novac na marketing i trebalo bi da tekst bude jasan, čitljiv, upečatljiv, gramatički i pravopisno ispravan.

 2. Obratite pažnju da ne koristite tuđe zaštitne znakove bez odobrenja. Ako ste već predstavnik strane firme ili ako ste jedini distributor nekog proizvoda ili pružate neke usluge kao posrednik, onda gledajte da dobijete takvo odobrenje za korištenje zaštitnog znaka. A kad ga dobijete, napišite da koristite zaštitni znak sa odobrenjem, jer i to će da utiče na vaš novi i poboljšani imidž.

 3. Letak ćete obično pripremiti koristeći računar i programe za obradu grafike i teksta i vjerovatno ćete ga predati štampariji kao PDF datoteku. PROVJERITE da su slike u PDF datoteci dovoljne kvalitete za štampanje. Ako je recimo mašina za štampanje 600 dpi (sa engleskog: dots per inch, tačkica po inču, gdje je 1 inč = 2.54 cm), onda mora i slika da bude odgovarajuća za takvo štampanje. To bi značilo da slika širina 600 tačkica staje na širinu papira od 2.54 cm ili jedan inč. Inače će kvaliteta slike kad bude konačno odštampana biti loša. Ako je letak odštampan digitalnom štampom od 300 dpi, onda slika od 600 tačkica zauzima širinu od nešto više od 5 cm.

 4. Računarski izrađena grafika može da bude vrlo zanimljiva i upečatljiva. Isto tako možete da zamolite umjetnika da vam pripremi grafiku za letak, ali možete da koristite i fotografije iz stvarnog svijeta. Close-up (engl. iz blizine) slike jedne pčele ili nekog cvijeta ili kapljice na listu mogu da ostave dobar utisak na potencijalnog kupca.

 5. Ne koristite neke strane riječi koje potencijalni kupci vjerovatno neće razumjeti. Koristite fraze i riječi koje su što većem broju potencijalnih kupaca razumljive. POSTIGNITE RAZUMIJEVANJE sa potencijalnim kupcem, jer to je što letak treba da postigne u prvom planu.

 6. Obavesno koristite imperative i pozive na akciju: NAPRAVITE SVOJU VLASTITU VODU! može da bude dobar poziv na akciju za nekoga ko prodaje mašine za stvaranje vode iz zraka. Koristite uskličnike. KUPITE je riječ koju obavezno morate da koristite više puta u svom letku. Drugi dobri imperativi su: OBRADUJTE SVOJU PORODICU za prodaju televizora i mnogo druge robe, KRENITE U AVANTURU za turističke aranžmane, OSVOJITE AUTOMOBIL za marketing koji sakuplja adrese i kontakte potencijalnih kupaca. Veliki broj ljudi radi upravo ono što im kažete.

  Letak za Thetabiz™ Prepaid Card Programs

 7. Nabrojte što je više moguće prednosti koje će potencijalni kupac da ima sa vašom robom ili uslugama. Ako niste nabrojali prednosti, niste ni ostvarili efekat.

 8. Koristite više riječi, ispunite letak riječima, ne komunicirajte samo slikama. Masa ljudi nije u stanju dovoljno dobro da čita, a kamoli da tumači šta želite da kažete nekom slikom.

 9. Ne ostavljajte prazan prostor na letku ako možete da ga ispunite prednostima, imperativima, podsticajima za kupovinu, informacijama o tome kako vas mogu kontaktirati ili drugim tekstom.

 10. Koristite pune rečenice sa smislom. subjektom i glagolom, koje jasno saopštavaju prednosti i opisuju proizvode ili usluge koje nudite.

 11. Saopštite jasno potencijalnom kupcu ŠTA NUDITE, KAD JE DOSTUPNO, KAKO MOŽE DA SE KUPI, GDJE SE NALAZITE, PREDNOSTI ROBE ILI USLUGA. Opišite KARAKTERISTIKE ROBE ILI USLUGA. Ono što kupac treba da kupi treba da bude vrlo jasno opisano.

 12. Motivišite klijente i podstaknite ih da kupe: POPUST OD 10% DO KRAJA JANUARA, DONESITE LETAK ZA POKLON i slične motivacije trebaju da podstaknu klijenta da kupe robu ili usluge što prije moguće i da daju kupcu na znanje da će imati uz to dodatne prednosti.

 13. Već u prvim linijama teksta ili naslovima objasnite čitaocu šta nudite i o čemu se radi. Ipak, koristite misteriju da biste zainteresovali čitaoca. Misteriju pravite tako što nagovijestite da postoji nešto što bi kupac mogao da zna, da dobije, da ima neku prednost, ali da to ne saopštite do kraja. Posjetite nas i pokazaćemo Vam Vašu vlastitu misao! može da bude jedna od misterija koje mogu da zainteresuju kupca. Otkrijte kako da poboljšate za 500% svoju zaradu! je neka druga misterija.

 14. Ako nešto obećate u svom letku ili drugoj reklami vodite računa da to obavezno ispunite.

 15. Vodite računa da će kupac da kupi robu ili usluge radi njegove koristi prvenstveno. Tako vodite pažnju da u svakoj rečenici potencijalnom kupcu objasnite neku prednost robe ili usluge ili da kupcu date dodatne povlastice.

 16. Bilo kakve slike nekih proizvoda označite vrlo jasno i stavite cijene tako da kupci mogu direktno da poruče takvu robu na osnovu jasno označene šifre artikla ili usluge.

 17. Ako letak pravite na jeziku koji nije Vaš maternji jezik, obratite pažnju da taj tekst pročita neko ko se od rođenja koristi tim jezikom i da popravi sve fraze i riječi koje ne objašnjavaju vašu izvornu ideju.

 18. U letku nema potrebe da navodite skraćenice, specifikacije i ne svakom razumljive oznake težine ili kvalitete. Ako je proizvod po nekom standardu za očuvanje okoline, onda je bolje umjesto skraćenica i broja tog standarda da navedete da “proizvod ne zagađuje okolinu”. Ako je isti letak predviđen za stručnjake iz upravo te industrije kojom se bavite, onda su skraćenice i oznake i karakteristike sasvim u redu.

 19. Koristite jedan telefonski broj za kupce i po mogućnosti takav broj da kupci ne plaćaju pozive. Broj telefona stavite vrlo jasno na više mjesta na letku, pogotovo ako je to glavni način kupovine.

 20. Navedite obavezno svoj web sajt, svoj kontakt e-mail, broj faksa i adresu.

 21. Pozovite na stvarnu akciju i ponudite nešto zauzvrat, napravite u jednom uglu narudžbenicu:

  ŽELIM BESPLATAN POKLON I PROSPEKT
  Ime i prezime: _____________
  Adresa: ______________
  Poštanski broj: __________________
  Grad: ________________
  Telefon: ______________
  E-mail: _____________
  Godine: 18-25, 26-30, 31-40, 41-60, ili više
  Pol: žensko, muško

  ( ) (STAVI X AKO JE OVO NARUDŽBENICA)
  ŽELIM DA KUPIM MAŠINU C-14 ZA STVARANJE VODE
  PO CIJENI OD € 250.
  VISA/MasterCard: ______________
  CVV: ________ Expiry (MM/DD): _______ \<——— čak i ako niko ne naruči iz prve, bolje je da imate mogućnost kupovine i primanja kreditnih kartica.

  Rok isporuke je 14 dana.
  Pošaljite faksom na 020-121212 ili pošaljite na adresu:
  MOJAFIRMA LTD
  123 The Street, XX XX, London

  Navedite ona polja koja želite i koja su vam važna. Saznajte ko se to interesuje za vas, jesu li to više ženske ili muške osobe, koliko otprilike godina imaju? Navedite ih da im pošajete besplatnu brošuru ili druge reklame o vašim proizvodima ili uslugama.

  Upravo su to potencijalne mušterije, potencijalni kupci. Dalje, Vi od tih potencijalnih kupaca ćete jedan procenat pretvoriti u prave kupce, a upravo ti potencijalni kupci će da prime vaše druge marketing materijale i preporučiće to moguće nekim drugim osobama. Samo osobe koje vas nazovu i pošalju takve KUPONE će biti u prvoj grupi potencijalnih kupaca – oni su vam najvažniji.

 22. Pošaljite osobama koje su poslale zahtjev za više informacija neki poklon i dodatni materijal u kojem ćete JASNO dati do znanja šta mogu da kupe, šta koliko košta i sve ostalo. Nemojte mislite da nekome možete objasniti na telefon ono što možete da objasnite pisanim djelom.

 23. STAVITE CIJENE NA LETKE – ne dopustite da vas zovu radi cijena, to se čak smatra nekulturnim u marketingu. Ako želite nešto da prodate, onda napravite kompletnu ponudu, stavite cijene i recite kako može da se plati i naruči. Cijene označite VRLO JASNO.

 24. Ako već oglašavate, onda oglašavajte kompletno i jasno, napišite da MOGU DA KUPE te mašine, ne zaboravite da napišete više puta na letku riječ “KUPITE” onda “IZABERITE SEBI” ili “UZMITE I VI” ili “OBRADUJTE SE” i slične u imperativu navedene glagole, sinonime za kupovinu. Ne zaboravite, ljudi rade ono što im kažete, pogotovo ako im kažete više puta. Bivši predsjednik Rusije Putin nije uopšte objašnjavao šta će da uradi ako ga izaberu za ruskog predsjednika, on je rekao “izaberite mene”, a kad budem izabran onda ću vam pokazati šta ću da uradim – drugi političari nisu bili izabrani, ali Rusi su slijedili komandu upućenu kroz marketing mašinu: IZABERITE MENE! - i izabrali su Putina. Tako mase reaguju na komandu i koristite komande u svom marketingu.

 25. Napravite više ili 10 vrsta letaka, sa raznim kombinacijama boja i potpuno drugačijim rasporedom. To je ionako početak, ali tako ćete utvrditi da neke boje i neki drugi dizajn letka dobiva više odgovora nego ostali, kasnije se koncentrišite na te dizajne i boje koji su bili uspješni. Umjesto toga moguće je napraviti anketu na ulici, dovoljno je napraviti više letaka, bez masovnog štampanja, pitati 100 ljudi na ulici za 1-2 sata rada koji je letak bolji i koji više daje ideju o robi ili uslugama koje nudite, pa onda krenuti u štampanje. Ne mislite da znate šta ljudi misle, već istražite tržište. Tek kad napravite ankete i pravilno istražite tržište možete da napravite odličan letak koji bi imao odličan razmjer kupovine.

 26. Obratite pažnju prije svega na kvantitet, pa tek onda na kvalitet. Ako niste u mogućnosti da napravite velike letke, u boji sa obe strane i na kvalitetnom papiru, onda možda možete da napravite i 5-6 letaka na samo jednom A4 papiru i tako od 500 listova da dobijete 2,500 letaka po niskoj cijeni. Kvantitet uvijek prvo odlučuje o razmjeru između broja podijeljenih letaka i kupovine koja dolazi na taj način.

 27. Utvrdite razmjer podjele letaka sa kupovinom. Dizajn, boje, tekst, način pisanja i veličina letka će da utiču na razmjer podjele letaka i kupovine koja dolazi iz tog načina marketinga. Različiti leci će sigurno imati različite razmjere. Neki će prizvati više kupaca i neki će biti lošiji. Ali je najbitnije da utvrdite prosječan razmjer. Kad utvrdite razmjer između broja podijeljenih letaka i kupovine koja dolazi na taj način, imaćete u ruci sigurnu metodu sa kojom ćete moći povećati svoje prihode ili prodaju.

  Letak će biti dobar ako ima razmjer 1:500 da vam neko barem pošalje adresu za više informacija, ali bi 1:1000, 1 kupovina od 1000 letaka bila stvarno idealna stvar: 100,000 i prodali biste 100 pojedinačnih proizvoda. Naravno da i cijena proizvoda mora da opravda troškove takvog marketinga.

  Čak i ako dobijete 50 prodaja od 100,000 letaka, to bi moguće bio dobar razmjer za neke proizvode kao recimo tehničku robu koja košta više stotina eura.

 28. Odredite sebi znači CILJEVE koje želite da ostvarite. Jer ako vam je 50-100 prodanih proizvoda dobar razmjer, možda možete istu energiju i vrijeme upotrijebiti da prodate upravo 50-100 mašina za jedan dan. Znači brainstorming se može isplatiti. Razmislite kome tačno možete da pošaljete letke? U kojim lokacijama grada možete da ih dijelite? Koja je Vaša ciljna grupa? Takve mašine ili roba može da bude korisna kome?

 29. Vjerujte mi, koliko god neka ideja bila dobra, ta ista ideja može da se realizuje u kratkom roku od 24 sata, ali to zahtijeva korištenje više ličnih moći i skraćenje procedura i vremena, brainstorming i druge vještine, ali ne zahtijeva više napora ili truda, već samo više promišljenog rada;

 30. U svakom slučaju, kad utvrdite razmjer kupovine u odnosu na broj podijeljenih letaka – tek onda ste ste na konju, jer onda znate koliko letaka da podjelite da zaradite koliko novcao – onda unajmite snagu koja se isplati da biste podijelili te letke u kraćem vremenskom periodu;

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: