Koliko možete vjerovati bankama?

Bankama se ne može vjerovati

Mnogi vjeruju bankama, misle “banka čuva novac”, ali da je to stvarno tako?

Banke se bave investicijama, ne služe deponovanju i čuvanju novaca. Za tu svrhu se koriste sefovi. Banke raspolažu vašim novcem i ulažu novac u rizične transakcije. Tako svaka banka može da propadne i bankama se ne treba vjerovati.

bank.jpg

Banke treba koristiti za novčane transakcije, dok se sve veće sume novaca trebaju deponovati ili kod boljih banaka kod kojih znate pobliže šta će sa tim novcem da se desi ili se novac može pretvoriti u druge vrijednosti kao u nekretnine, zlato, dijamante ili druge plemenite metale ili drago kamenje. Iako države nude garancije kod banke, te garancije možda nisu dovoljne da pokriju vaš gubitak u slučaju kad banka propada.

Odvajanje odgovornosti u poslovanju

Kada imate jednu stranu offshore firmu, ako je ta firma namijenjena za poslovanje da možete direktno primiti novac i raspolagati s novcem onda takvu firmu trebate odvojiti od svih drugih odgovornosti. Tako nećete tu istu firmu koristiti za čuvanje skupocjenog vozila ili za vlasništvo plovila ili neke nekretnine.

Kad raspolažete novcem kod na računu neke strane firme, onda taj novac “nije vaš” u tom smislu, jer pripada firmi, a knjigovodstvene transakcije to onda i dokazuju.

Novac postaje vaš samo ako primite provizije ili platu ili dividende. Do tada nije vaš. Čak i ako tim novcem plaćate svoja “poslovna” putovanja, svoje skupocjene cipele i odijelo za poslovne sastanke, hotele na plažama i avionske karte u egzotične države.

Tako niko na sudu u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji i drugim banana državama sa Balkana neće moći dokazati da je novac vaš. Pokušaće, ali ako pravite sve transakcije ispravno, uz savjetovanje i učenje, onda tu državne i privatne financijske grabljivice nemaju mnogo šansi.

A, vi s tim novcem možete raditi praktično šta želite.

Ako istu firmu sa kojom radite poslovne transakcije onda koristite da čuva neki auto ili vozilo, ode Vam privatnost. A, kad nemate privatnost, nemate ni zaštitu od financijskih grabljivaca.

Financijski grabljivci žele znati šta imate, a kad to znaju, onda gledaju da to uzmu.

Zato se trebate voditi načinom offshore poslovanja ništa ne posjedujete, već kontrolirate.

Kad kažem ništa ne posjedujete onda to i mislim tako. To se odnosi na svu vredniju imovinu, kao što su udjeli u raznim firmama i investicijama, dionice, akcije, nekretnine, pokretnine, vozila, kamioni, mašine, plovila, zlato i drago kamenje.

Ako posjedujete udjele u nekoj firmi takva situacija nije idealna.

Udjeli se u mnogim balkanskim banana državama mogu oduzeti kad je u pitanju ovrha ili bankrot.

Kod mnogih S.A.D država kao što je Colorado ili Wyoming, oduzimanje udjela po pitanju bankrota ili ovrhe je skoro nemoguće. To je zakonom tako utvrđeno. Moguće je u određenim slučajevima oduzeti profit iz tih udjela, ali udjele vam ne mogu oduzeti.

A, profit? Pa, profit određujete vi sami, možete ga ostaviti u firmi i dalje tim novcem raspolagati kao menadžer.

Možda će u vašoj balkanskoj banana državi ili nekoj modernijoj državi financijske grabljivice ipak pokušati da otmu takve udjele. Neće u tome uspjeti.

Kada imate firmu u S.A.D. onda možete mirno spavati po pitanju čuvanja svojih udjela.

Ali, šta ako prijavite podružnicu te iste firme u svojoj državi? To znači da vam država i vjerovnici još uvijek mogu praviti probleme.

Usluge menadžmenta su slične uslugama bankarstva

Takve usluge koriste bogati ljudi, koji onda plate menadžment firme i onda im taj menadžment upravlja imovinom kao sto banka upravlja novcem.

Vi banci dajete novac na povjerenje. Je li tako? Kako znate da banka neće uzeti novac? Vi možda mislite da su male šanse za to, ipak to i nije baš tako.

Trebate samo pitati oko sebe u vezi stare devizne štednje. To je primjer propasti banaka iz SFRJ.

Poznata banka u Francuskoj Societe Generale je bila propala prije par godina, ljudi nisu mogli dobiti novac nazad i jer je jedan od njihovih brokera pravio financijske prekršaje.

Na Cipru su sve banke propale, prije par godina, a toliko je ljudi čuvalo račune na Cipru. Kad se to desi, država daje garanciju do određene sume, recimo do 100,000 eura i na tu garanciju možda čekate godinama, do tada nemate ništa.

Banka Monte dei Paschi di Siena je propala: https://www.reuters.com/finance/stocks/companyNews?symbol=BMPS.MI

I to je banka u Italiji. Moj prijatelj ovde je Italijan, živi sad u mojoj kući u Tanzaniji i on mi je rekao koliko je ljudi tamo da ne mogu dobiti nikakav novac. Nebitno je što država daje garancije, ljudi ne mogu doći do novca.

Da se vratimo na to “vjerovanje bankama”.

Isto kako vjerujete bankama da će da Vam vrate novac, tako postoji i vjerovanje menadžerima, advokatima, odvjetnicima, upraviteljima, da će da raspolažu s vašom drugom nenovčanom i novčanom imovinom ispravno i u skladu sa dogovorom.

To su upravo usluge kojima se banke isto tako bave, samo što to banke naplaćuju po 20000 eura ili 50000 eura godišnje.

Ni imamo tako pod našom upravom u Hrvatskoj više firmi koje mi čuvamo u našem vlasništvu, tako da u Hrvatskoj nitko ne može da uzme udjele takvih firmi. Jer oni ljudi koji kontroliraju takve hrvatske tvrtke, oni ne posjeduju svoje tvrtke. Ako nešto ne posjedujete ne može vam se oduzeti.

Zato se koriste usluge imenovanih direktora ili nominee directors, ali takvi imenovani direktori su samo na papiru, to nije stvarni menadžment. Na kraju ko će da radi upravljanje sa firmam za US $200 godišnje? Nemoguće je.

Usluge menadžmenta

Tako kad želite posjedovati kuću u Hrvatskoj ili drugoj balkanskoj banana državi, onda se osniva nova firma i prave se dokumenti firme, koja je odvojena od vaše firme za poslovanje, znači to je posebna firma za nekretninu kod koje onda zadržavate određenu kontrolu te firme putem ugovora.

Takvi ugovori i dokumenti se onda u ekstremnom slučaju nepovjerenja sa naše strane mogu donjeti na sud, da bi se kontrola ostvarila. U većini slučajeva kontrolu nad firmom možete preuzeti u roku od 10 minuta, jer se dokumenti mogu tako napraviti da administrativna akcija zabrane korištenja firme sa naše strane može biti vrlo brza.

Na prvi pogled i sa vana, ne može se vidjeti da imate kontrolu, mogu se vidjeti samo neki drugi menadžeri i vlasnici.

Vi onda koristite tu kuću bez ograničenja. Kad vas bilo ko pita, šta imate od imovine, nemate sigurno tu kuću. Nemate ni udjele firme. A, što imate kontrolu, to Vas neće pitati jer tako zakon ne funkcionira.

Vi možete imati kontrolu nad ljudima, nad svojim prijateljem koji će vam posuditi auto. Zar ne? Ali taj auto vam ne mogu oduzeti kad imate ovrhu ili bankrot.

Kad registrirate auto, to isto tako je bolje uraditi na posebnu firmu. Tako se radi svuda po svijtu, samo je na Balkanu to nova stvar.

Odvajanje odgovornosti

Kad radite neke transakcije i rizične poslove gdje jedna firma obavlja sav posao, onda se toj firmi ne mora dati nikakav kapital ili imovina na raspolaganje.

Takva firma samo radi posao.

Druga se firma može osnovati koja prvoj iznajmljuje mašine, vozil i čak i urede. Ta druga firma može imati kapital, ali sa kapitalom ne ulazi ni u kakve poslove sa trećim licima.

Tako kad se dođe do bankrota, može propasti samo manja firma koja ima rizične transakcije, dok ova veća sa svim kapitalom, mašinama i imovinom ostaje zaštićena od ovrhe.

Tako ako želite kuću, vozilo, plovilo, novac na računu u svojoj državi da s tim raspolažete po želji, sve je to moguće, ali bolje je da se vodite tim mislima odvajanja odgovornosti.

Npr. ja bih mogao otvoriti račun u HR, privatno, tako što Vam dajem punomoć. I sad ja odem iz države, Vi imate sve i vodite svoj posao sa tim računom. Sav se novac može smatrati mojim novcem, a Vi se služite računom u moje ime. Tako nešto ne može se ovršiti pod vašim imenom.

To je samo primjer. Mnogi ljudi rade već na taj način sa svojim najbližim rođacima i prijateljima.

Na isti način je sa firmom. Napravi se firma, onda se naprave ugovori da je to sve u skladu sa realnim očekivanjima poslovanja i onda ste vi taj koji kontrolirate račun koji nije vaš i gdje firma nije vaša.

Onda registrirate i vozilo ili nekretninu. Opet, napominjem, nećete takvu firmu koja čuva pasivnu imovinu uvlačiti u bilo kakve poslovne transakcije.

Koje vrste imovine i odgovornosti trebate odvajati

  1. Firme za osiguranje vlastite djece. Ako imate djecu, možete za svako dijete napraviti posebnu firmu i poseban račun. Onda novac deponovan na takvom računu odvajate od svih privatnih odgovornosti, a firma može da šalje novac djeci i do određene sume su takve isplate bez poreza u mnogim državama. Korištenjem firmi za posjedovanje vrijednosti koje biste inače predali svojim nasljednicima u slučaju smrti, ne dopuštate raznim notarskim i bilježničkim grabljivicama da se miješaju u vaš privatni život, već osiguravate na vrijeme da ne dođe do propasti predviđenih financijskih transakcija. Neki kažu “kad umrem onda je svejedno”, ali ako mislite na svoje najbliže, onda je najbolje da mislite kako da se zaštitite na vrijeme, prije smrti.

  2. Svaka nekretnina se treba odvojiti jedna od druge, tako kuću i stan trebate čuvati na dvije različite firme. To omogućava kasnije i lakšu prodaju bez poreza, jer u slučaju prodaje, samo prenosite udjele jedne sa jednog vlasnika na novog vlasnika. U mnogim državama su transakcije na prodaju udjela bez poreza, tako se nekretnina može isto indirektno prodati bez poreza. A, umjesto da idete notaru ili bilježniku radi takve transakcije, novac možete primiti u gotovini i predati dokumente firme novom vlasniku. Transakcije mogu biti brze. I onda u slučaju privatne ovrhe ili izvršenja, možete još uvijek ostati u istom stanu ili kući koju vam niko neće moći oduzeti. Naravno pod uslovom da tu kuću niste dali pod neku garanciju za kredit.

  3. Svako plovilo trebate čuvati na ime stranih firmi, osim ako je u pitanju neki jeftiniji čamac. Sva plovila registrirana u drugim državama se mogu koristiti u vlastitoj državi bez problema. Za plovila nije tako veliki problem kao što je za registraciju vozila.

  4. Sva skupocjena i vrednija vozila možete registrirati na ime strane firme. To je nekad moguće uraditi offshore u stranoj državi, ali je to nedovoljno sigurno za vozilo. Tako se preporučuje prijaviti stranu firmu sa poreznim brojem u vlastitoj državi se u svrhu posjedovanja vozila. Postoje i načini uvoza vozila iz druge države u vlastitu bez plaćanja poreza, carina ili PDV-a. Dalje, unutar EU se vozila mogu na ime firme registrirati u raznim državama. Potrebno je obratiti pažnju na sve lokalne zakone, tako na primjer u banana državi Hrvatskoj se nekad domaći državljani ne mogu posuditi stranim vozilom. Policijska bagra u plavim uniformamam je voljna zaplijeniti strano vozilo i čekati na pravog vlasnika, što se zove ucjena i otimačina, a to je jedan od načina kako državna mafija funkcionira.

  5. Sve udjele, akcije u drugim društvima i širom svijeta, trebate čuvati na ime posebnih firmi.

  6. Zlato, plemenite metale i drago kamenje, dijamante, trebate čuvati na ime posebnih odvojenih firmi. Tako i bankovni sef možete otvoriti na ime posebne i odvojene firme.

  7. Sve odvojene poslovne transakcije većih vrijednosti se trebaju čuvati odvojeno jedna od druge. Ako imate biznis iskopavanja kamenja, onda ga vodite pod jednom firmom. Kad otvarate novi biznis za rent-a-car koji može biti vrlo rizičan, onda taj biznis otvarate pod drugom firmom.

I naravno, podrazumijeva se da nećete koristiti obrt jer obrt nije pravna osoba sa vlastitom imovinom. Morate koristiti pravne osobe, irme kao što su Limited Liability Company, Limited, Corporation, D.O.O., dionička društva i akcionarska društva u raznim državama.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: