Boravak, rezidencija i boravišna dozvola u Monaku (Monaco)

Boravak, rezidencija i boravišna dozvola u Monaku (Monaco)

Naša firma RCD usluge pomaže poslovnim osobama da dobiju boravak, boravišnu dozvolu ili rezidenciju u državi Monako (Monaco). Ko stanuje i ima rezidenciju u Monaku, može da prima profite i zarade koje ostvaruje izvan Monaka i bez ikakvih poreza.

offshore-kompanija_11134598.jpg

Za osobe koji mogu sebe da izdržavaju bilo putem štednog računa ili novca kod banke ili koji žele da otvore svoj biznis u Monaku ili imaju na drugi način želju da ostvare rezidenciju u Monaku, preporučuje se da nas kontaktirate u svrhu dogovaranja i savjetovanja i analize vaše poslovne situacije i ostvarivosti ovakve rezidencije, boravka i boravišne dozvole u Monaku.

Mi radimo za dvije grupe ljudi za koje možemo ostvariti rezidenciju i boravak u Monaku, a to su:

Poslovne osobe ili imućnije osobe sa državljanstvom Europske unije ili Evropske zajednice, koji žele da dobiju boravak i rezidenciju u Monaku;

Poslovne osobe ili imućnije osobe sa državljanstvom i boravkom izvan Europske unije ili Evropske zajednice koji žele da dobiju boravak i rezidenciju u Monaku;

Opis ovih usluga odnosi se prvenstveno na ovu drugu grupu ljudi izvan EU. Za osobe koje imaju neko EU državljanstvo, preporučujemo da nas kontaktiraju i zatraže savjete i ponude kako mogu da ostvare rezidenciju, boravak i boravišnu dozvolu u Monaku.

Cijena naše usluge za administrativnu pomoć za boravak u Monaku je €3000 i usluga se plaća sa €2000 unaprijed, a po dobivanju rezidenicije, plaćate ostatak od €1000. Usluga je vremenski neograničena, tako mi radimo za vas korak po korak, sve do ostvarenja i ispunjenja svih potrebnih zahtjeva i sve do konačnog dobivanja dozvole boravka (franc. Carte de Séjour).

Ukoliko vaša dozvola boravka iz nekog neopravdanog razloga bude odbijena niste dužni platiti ostatak od €1000.

Ukoliko vaša dozvola za boravak bude odbijena iz razloga koji ste sami prouzrokovali, mi radimo sa vama dalje na tome, sve dok ne ispunite sve potrebne zahtjeve, uvjete ili uslove takvog boravka.

Kad boravite u Monaku, bit ćete u društvu poznatih osoba, direktno na moru, odmah blizu Monte Carlo kasina, sa dosta zabave, razonode i u kontaktu sa poslovnim osobama i svim mogućnostima za život.

Kad živite u Monaku, nećete se oporezivati na bilo kakve poslove i zarade koje ostvarujete izvan Monaka, možete slobodno da trgujete i poslujete sa offshore firmama ili da primate dividende bez poreza iz drugih država. Možete slobodno da stavite na račun bilo kakve sume novca i da uživate u vrijedno stečenoj imovini.

Da biste svoju rezidenciju, boravak i boravišnu dozvolu, održavali, godišnje trebate da provedete minimalno tri mjeseca u Monaku, što ionako niko direktno ne prati.

Boravak, boravišna dozvola i rezidencija u Monaku (Monaco)

<% (princ (cl-user::plugin-google-static :location “Monaco” :zoom 12 :float nil :width 400 :height 400 :http “http:”)) %>

Za osobe koji mogu sebe da izdržavaju bilo putem štednog računa ili novca kod banke ili koji žele da otvore svoj biznis u Monaku ili imaju na drugi način želju da ostvare rezidenciju u Monaku, preporučuje se da nas kontaktirate u svrhu dogovaranja i savjetovanja i analize vaše poslovne situacije i ostvarivosti ovakve rezidencije, boravka i boravišne dozvole u Monaku.

Za koga možemo da ostvarimo rezidenciju i boravak u Monaku

Mi radimo za dvije grupe ljudi za koje možemo ostvariti rezidenciju i boravak u Monaku, a to su:

  1. Poslovne osobe ili imućnije osobe sa državljanstvom Europske unije ili Evropske zajednice, koji žele da dobiju boravak i rezidenciju u Monaku;

  2. Poslovne osobe ili imućnije osobe sa državljanstvom i boravkom izvan Europske unije ili Evropske zajednice koji žele da dobiju boravak i rezidenciju u Monaku;

Opis ovih usluga odnosi se prvenstveno na ovu drugu grupu ljudi izvan EU. Za osobe koje imaju neko EU državljanstvo, preporučujemo da nas kontaktiraju i zatraže savjete i ponude kako mogu da ostvare rezidenciju, boravak i boravišnu dozvolu u Monaku.

Cijena naše usluge za administrativnu pomoć za boravak u Monaku

Cijena naše usluge za administrativnu pomoć za boravak u Monaku je €3000 i usluga se plaća sa €2000 unaprijed, a po dobivanju rezidenicije, plaćate ostatak od €1000.

Usluga je vremenski neograničena, tako mi radimo za vas korak po korak, sve do ostvarenja i ispunjenja svih potrebnih zahtjeva i sve do konačnog dobivanja dozvole boravka (franc. Carte de Séjour).

Ukoliko vaša dozvola boravka iz nekog neopravdanog razloga bude odbijena niste dužni platiti ostatak od €1000.

Ukoliko vaša dozvola za boravak bude odbijena iz razloga koji ste sami prouzrokovali, mi radimo sa vama dalje na tome, sve dok ne ispunite sve potrebne zahtjeve, uvjete ili uslove takvog boravka.

Prednosti rezidencije, boravka ili boravišne dozvole u Monaku

Kad boravite u Monaku, bit ćete u društvu poznatih osoba, direktno na moru, odmah blizu Monte Carlo kasina, sa dosta zabave, razonode i u kontaktu sa poslovnim osobama i svim mogućnostima za život.

Kad živite u Monaku, nećete se oporezivati na bilo kakve poslove i zarade koje ostvarujete izvan Monaka, možete slobodno da trgujete i poslujete sa offshore firmama ili da primate dividende bez poreza iz drugih država. Možete slobodno da stavite na račun bilo kakve sume novca i da uživate u vrijedno stečenoj imovini.

Da biste svoju rezidenciju, boravak i boravišnu dozvolu, održavali, godišnje trebate da provedete minimalno tri mjeseca u Monaku, što ionako niko direktno ne prati.

Traženje stana ili kuće u Monaku u svrhu boravka

Mi za vas tražimo pogodan stan ili kuću u Monaku, u svrhu boravka. Takav stan trebate iznajmiti na svoje ime ili na ime svoje firme, da biste dokazali da imate osigurano mjesto života u Monaku.

Mi vam predlažemo nekoliko stanova ili kuća i upoznajemo vas sa vlasnikom nekretnine. Sa vlasnikom nekretnine u Monaku pravite ugovor na minimalno 12 mjeseci. Takav ugovor mora biti upisan kod porezne ustanove ili porezne uprave u Monaku.

Morate pokazati da imate dovoljno sredstava za život u Monaku

Prije nego što napravite konačan zahtjev za rezidenciju, boravak ili boravišnu dozvolu u Monaku, morate biti u stanju da pokažete da imate dovoljno sredstava za svoje životne potrebe u Monaku. To možete dokazati na slijedeće načine:

Drugi potrebni dokumenti za boravak i rezidenciju u Monaku

Drugi potrebni dokumenti za boravak i rezidenciju u Monaku će biti slijedeći:

Dobivanje posebne vize D za zahtjev boravka, boravišne dozvole ili rezidencije u Monaku

Prije nego što budete u stanju da dobijete boravak, boravišnu dozvoli ili rezidenciju u Monaku, kad ispunite određene uslove ili uvjete, koje mi aktivno i efikasno možemo da omogućimo za vas, tražićete uz našu pomoć posebnu vizu D, u svrhu dobivanja boravka u Monaku. Nakon što je viza izdana, moći ćete da dođete u Monako i da potpišete zahtjeve u svrhu dobivanja boravka, rezidencije ili boravišne dozvole u Monaku (franc. Carte de Séjour).

Bez obzira što imate turističku vizu i što možete ući u Monako, bit će potrebno da zatražite ovu vrstu vize. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja i ako želite da ostvarite rezidenciju u Monaku.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: