Boravak u drugim državama

Boravak u drugim državama

Mi pružamo usluge omogućavanja boravka, visa i državljanstva u raznim državama. Naše usluge su isključivo za biznismene. Tako se mi ne bavimo omogućavanjem boravka za ljude koji nemaju vlastiti biznis, vlastito poslovanje.

Poslovanje i biznis ne znači da “tražite posao”. Svako je slobodan da traži posao u drugim državama, a onda kad nađe posao, onda se sa poslodavcem dogovara oko dobivanja boravka. Mi ne pomažemo u tim slučajevima.

Mi pomažemo u slučajevima kad želie biti sami sebi poslodavac i kad želite da zaposlite sebe, svoje rođake, prijatelje, onda kad imate pod kontrolom svoje poslovanje u drugoj državi.

Bavimo se osnivanjem firmi u drugim državama i međudržavnim transferom direktora i zaposlenika iz jedne firme u jednoj državi u drugu državu.

Pružamo savjetovanje i sprovodimo administrativne postupke sa svrhom preselenja, imigracije i otvaranja novog biznisa ili nove firme u drugim državama.

Uslovi za dobivanje boravka

Za sve države postoje uslovi za boravak i uslovi za državljanstvo. Teškoće ispunjavanja tih uslova zavise od situacije do situacije.

U nekim državama je dovoljno deponovati novac na bankovni račun i može se dobiti trajni boravak. To je na primjer Latvija.

U nekim državama je potrebno dokazati da se ima barem 30,000 eura tako da se može obezbjediti boravak, kao što je to na primjer u Švedskoj ili Irskoj.

U nekim državama je dovoljna manja suma od 6000 do 10000 eura, kao što je to slučaj u Slovačkoj.

I tako dalje, sve zavisi od države do države.

Novo državljanstvo

Nova državljanstva možemo obezbjediti u raznim državama kao na primjer:

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: