Osnivanje offshore fondacije (Panama)

Offshore fondacija kao temelj za offshore poslovanje

RCD usluge preporučuje za bilo kakvo offshore poslovanje osnivanje fondacije i korištenje fondacije kao temelja i trezora za sakupljanje sredstava iz offshore poslovanja. Takve fondacije koje se ne oporezuju, mogu biti osnovane u Americi, Panami, u Belize, St. Kitts i Nevisu, pa u raznim drugim državama. Kontrola fondacije ne predstavlja vlasništvo sredstava, pa se tako dobiva novo pravno lice, nova pravna osoba koja može da čuva imovinu na svoje ime, a koja je odvojena od vas kao fizičke osobe ili fizičkog lica. Fondacije su idealne za čuvanje nekretnina, imovine, plovila i udjela u domaćim i stranim društvima.

dreamstime_xxl_35121976.jpg

Šta je to offshore fondacija?

Offshore fondacija je poseban vid pravnog lica koje je dizajnirano sa svrhom da se legalno izbjegnu zakoni u zemljama koji ograničavaju ili sankcionišu posjedovanje imovine u inostranstvu ili u svojoj zemlji.

Fondacija je slična jednom poslovnom društvu, ali za razliku od poslovnog društva, fondacija nema vlasnike niti pripada bilo kome. Imovina fondacije zakonski pripada samo fondaciji.

Fondacije se mogu osnivati u humanitarne svrhe ili u bilo koje privatne svrhe ili oboje.

Fondacija koja se osniva u humanitarnu svrhu obično ima svoj upravni odbor koji upravlja fondacijom i imovinom fondacije, novac i donacije se skupljaju u tačno određene svrhe i takav novac leže na bankovni račun fondacije, a sredstva sa računa se koriste u humanitarne svrhe. Jedna takva humanitarna svrha može da bude pomoć siromašnoj djeci ili pomoć za obrazovanje djece ili očuvanje prirode ili zaštita ljudskih prava. Upravni odbor fondacije obično dobije i neku naknadu za svoje angažovanje u fondaciji, a ta naknada može da bude u vidu plate ili na drugi način, zavisno kako članovi upravnog odbora to odluče.

Naša firma osniva offshore fondacije u Panami radi prednosti koje se ne mogu pronaći u drugim zemljama.

Struktura offshore fondacije

Funkcije i riječi koje su važne da se razumiju za funkcionisanje fondacije su:

Korištenje offshore fondacije

Offshore fondacija se preporučuje kao temelj za offshore poslovanje. Prije formiranja bilo kakvog preduzeća, bilo offshore ili u vlastitoj zemlji, preporučujemo formiranje fondacije. Fondacija će da sakuplja i akumulira kapital koji se ostvari kroz offshore preduzeća. Offshore fondacija treba da bude prvi korak u ozbiljnom offshore poslovanju.

Offshore fondacija se može koristiti za:

 1. Posjedovanje bankovnog računa, ATM i debitnih kartica sa kojih se podižu sredstva sa takvog računa.

 2. Posjedovanje preduzeća iz kojih fondacija kao vlasnik takvih preduzeća prima dobit.

 3. Za direktorstvo u drugim preduzećima fondacija može da koristi svoje ime.

 4. Za posjedovanje intelektualne svojine, zaštitnih znakova, patenata; ujedno fondacija može da licencira takve zaštitne znakove ili intelektualnu svojinu svojim preduzećima ili drugim preduzećima.

 5. Za posjedovanje nekretnina može se direktno koristiti offshore fondacija, a to mogu da budu nekretnine u vlastitoj zemlji, kao i nekretnine u drugim zemljama.

 6. Fondacija može da bude osnivač novih preduzeća, u vlastitoj zemlji i u drugim zemljama i na taj način može da donese strani kapital bez ograničenja niti oporezivanja.

 7. Fondacija se može koristiti za slučaj smrti i umjesto testamenta, kao i za izbjegavanje vrlo nepraktičnih ili ograničavajućih zakona ili sudskih sporova i nasljedničkih procesa. Pošto fondacija posjeduje vlastitu imovinu, onda se u pravilniku fondacije može regulisati šta će sa tom imovinom da se desi u slučaju smrti osnivača ili indirektnog osnivača ili u bilo kojem drugom definisanom slučaju.

 8. Fondacija može da se osnuje na takav način da u slučaju smrti neke osobe, kompletna imovina te osobe pripada fondaciji i na taj način se mogu izbjeći ograničavajući zakoni ili se može obezbjediti kome će takva imovina nakon smrti da pripadne.

 9. Fondacija može da se osnuje i u svrhu izbjegavanja poreza pri prodaji nekretnina ili drugih vrijednosti jer nekretnine ili imovina mogu da se prenesu na ime fondacije, a onda se u zamjenu za novac takva fondacija može predati na kompletnu kontrolu drugoj osobi, a ta druga osoba onda automatski ima pravo i korištenja svih nekretnina i imovine koje pripadaju takvoj fondaciji. Na taj način nekretnina ne mijenja svog vlasnika (fondaciju) već fondacija mijenja svog zaštitnika, upravni odbor ili opunomoćene osobe ili primaoce sredstava.

 10. Fondacije može da osnuje S.A.D dioničko društvo L.L.C. (limited liability company) i da sa tim društvom posluje širom svijeta i da profit akumulira na svojim bankovnim računima. Na sličan način fondacija može da posjeduje UK preduzeće ili bilo koje preduzeće na svijetu i na taj način da ostvari legalnu kontrolu svih imovina i vrijednosti bez vlasništva od strane fizičkog lica. Što fizičko lice ne posjeduje to se onda fizičkom licu ne može oteti.

 11. Uopšteno je fondacija najbolji temelj za offshore poslovanje, služi odvajanju ličnog imena sa imovine i dobara koji se koriste na ime fondacije, tako da se takva imovina i dobra ne mogu ni na koji način oduzeti fizičkom licu jer je imovina u posjedu fondacije. A fondacija nema akcije niti dionice niti vlasnike tako da se fondacije ne može oduzeti fizičkom licu niti se može zabraniti nekome da upravlja fondacijom.

RCD usluge osniva offshore fondacije u Panami za cijenu usluge od US $2200 sa svim dodatnim potrebnim uslugama i otvaranjem bankovnog računa.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: