Osnovne karakteristike offshore tvrtke

Osnovne karakteristike offshore tvrtke

Offshore tvrtke pružaju velike prednosti i slobode u poslovanju, pogotovo po pitanu međunarodnog poslovanja. Sa offshore tvrtkom se mogu kupovati nekretnine, onda može se trgovati valutama na berzi, mogu se kupovati akcije i trgovati akcijama na berzi, dalje offshore tvrtka se može koristiti kao javno poduzeće u svrhu dobivanja investicija sa javnim reklamiranjem širom svijeta, mogu se koristiti kao holding tvrtke u svrhu osnivanja poduzeća u domaćim i stranim državama ili se mogu koristiti samo za čuvanje nekretnine, registraciju plovila na ime offshore tvrtke ili jednostavno čuvanje i kupovinu zlata ili održavanje bankovnog računa.

Niski troškovi osnivanja i registracije offshore tvrtke pružaju prednosti koje se ne mogu ostvariti sa domaćim tvrtkama. I u offshore državama žive ljudi i poduzetnici. Oni su sretni jer u većini slučajeva mogu da koriste iste slobode poslovanja kao i stranci. Ljudi koji žive u offshore državama žive bolje, jednostavnije, sa manjim troškovima poslovanja, sa mnogo većim slobodama poslovanja i uglavnom ne plaćaju poreze. Njihove države su u većini u napretku i imaju razvijene turističke ponude, nude razne vrste ulaganja strancima i standard je na boljem nivou nego u državama bivše Jugoslavije.

Neki takve države nazivaju banana repulikama ili banana državama što je sasvim smiješno ako se uzme u obzir koliko se posla odvija u takvim državama i koliko ljudi investiraju u offshore države.

Koje su stvarne banana države?

Takozvane banana države su u stvarnosti slijedeće države:

Sve države koje se više i više zadužuju, očekuju od svojih građana da plaćaju te dugove. Dugovi se nisu birali na izborima, ali su ovlasti za dugovanja u političarima koji su to povjerenje zloupotrijebili. Banana države ne vode računa o svojim građanima i njihovoj budućnosti i njihova je glavna politika otimanje.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: