Svi smo rođeni slobodni i jednaki

Svi smo rođeni slobodni i jednaki

Možete li reći koje od ove djece se nije rodilo s jednakim pravima? Koje od ove djece ne treba da se poštuje?

Svi smo rođeni jednaki.

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: