Izdavanje bankovnih garancija za klijente


Izdavanje bankovnih garancija za klijente

Izdavanje međunarodnih bankovnih garancija za klijente je jedna od poslovnih usluga koje nudimo klijentima. Pri tome posredujemo za financijskim kućama i bankama koje se bave izdavanjem bankovnih garancije. Posredujemo kod izdavanja kreditnih pisama ili SBLC ili Stand By Letter Of Credit ili financijskih garancija, kod bankovnih garancija isplate novaca, kod bankovnih garancija odrađivanja posla, bankovnih garancija za tendere, za carinu i sve druge svrhe. Klijenti mogu i trebaju da objasne svrhu i vrstu posla, države sa kojima posluju i druge detalje.

Bankovne garancije možemo posredovati i za neograničene sume trgovine ili poslova. U pozadini povezujemo klijenta sa financijski jačom strankom koja želi učestvovati u biznisu.

Ako imate neku trgovinu u vidu i znate kako i gdje kupiti neku robu, pa znate i kako i gdje i kome isporučiti robu i trebate bankovnu garanciju, možemo vas tako povezati sa investitorom koji će se uključiti u posao i ponuditi bankovnu garanciju za posao.

Znači mogli biste odraditi posao praktično bilo koje vrijednosti. Ako imate i posao od 200000 dolara ili 20 miliona, može se takav posao odraditi. Ako imate i 200 miliona dolara posao možemo vas povezati sa firmom koja će vam pomoći da dobijete bankovnu garanciju.

Potrebno je taj posao dovoljno dobro dokumentarno i fizički pripremiti da se može provjeriti i da se investitor i banka mogu uvjeriti u sve detalje posla.

Ovo su bankovne garancije od stranke koja ima novac. Posredujemo stvarn ljude stvarnim ljudima, a nipošto se ne bavimo posredovanjem dokumenata bez poznavanja svih stranki.

Svaka bankovna garancija je osigurana nečim, može biti osigurana novcem što je najviše uobičajeno, može biti osigurana i zlatom i dijamantima i drugim vrijednostima.

Recimo da želite bankovne garancije od Commerce Banke u Njemačkoj, takve ćete obično morati osigurati vlastitim novcem i banci platiti neki procenat za garanciju, nekad to može biti vrlo malo.

Upitnik za pripremu bankarske garancije

Ako želite ili trebate bankovnu garanciju biće potrebno da nas prvo upoznate sa osnovnim detaljima posla za koji je bankovna garancija potrebna.

Tako ćete dobiti pitanja za bankovnu garanciju kao što su:

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: