RCD™ globalna pomoć za otvaranje bankarskog računa

Otvaranje bankovnih računa, RGBAI™ globalna pomoć za bankarstvo

Radi velike potražnje za bankovnim računima, računima za trgovinu dionicama ili akcijama, onda za računima za primanje i naplatu kreditnih kartica, odlučili smo da ponudimo jedinstvenu, osobnu i prilagođenu uslugu sa živom, aktivnom i agresivnom podrškom. Mi ovu uslugu nazivamo RCD™ globalna pomoć za bankovne račune ili ukratko RGBAI.

RGBAI™ Global Bank Account Introduction usluga se može pročitati i na engleskom jeziku.

RCD™ globalna pomoć za bankovne račune je neograničena usluga i članarina koja se jednokratno plaća i koja se sadrži od neograničene podrške koliko je moguće sa naše strane, da Vi kao klijent dobijete koliko želite bankovnih računa, računa za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun) ili računa za primanje i naplaćivanje kreditnih kartica ili drugu podršku za posebne zahtijeve za takve račune, bilo gdje u svijetu.

Naša usluga je vrlo individualna i prilagođena za onu svrhu kako to klijenti zahtijevaju. Ova usluga vrijedi za fizičko lice i za bilo koji broj preduzeća, kompanija ili offshore kompanija koje pripadaju ili se rukovode od strane tog fizičkog lica, ali se usluga ne može prenjeti na neko drugo lice ili preduzeće.

dreamstime_m_19426600.jpg

Prednosti i opis naše RGBAI usluge

Thetabiz Corporation u sklopu ove RGBAI usluge pruža za neograničeno vrijeme slijedeće:

Pomoć za otvaranje bankovnog računa u slijedećim zemljama

Thetabiz Corporation može da vam pomogne da dobijete bankovni račun u jednoj od slijedećih država:

Neograničena podrška za RCD™ globalnu pomoć za bankovne račune

Thetabiz Corporation će vam pomoći da dobijete offshore bankovni račun ili bankovni račun u bilo kojoj zemlji pod uslovom da mi imamo PRAKTIČNO ZNANJE o toj državi i bankama u toj državi.

Naša usluga je brza i naše sprovođenje usluge je efikasno. Mi aktivno zovemo banke, pričamo sa bankarima, prolazimo kroz telefonske gužve i poznajemo prave osobe koje su voljne pomoći u konkretnim slučajevima.

Kad uz našu pomoć već dobijete jedan bankovni račun, i zaželite dodatan bankovni račun, onda se opet obratite nama kod Thetabiz Corporation i objasnite nam novu situaciju i mi ćemo vam opet i na novo pomoći da dobijete novi bankovni račun za vaše potrebe. Možete nas kontaktirati ponovo i nakon više godina i mi ćemo vam opet pomoći da dobijete novi bankovni račun.

Takvi bankovni računi mogu biti na fizička lica ili na ime preduzeća. Standardne usluge kao što su ATM i debitne i kreditne kartice ili Internet bankarstvo se naravno podrazumijevaju iako takve usluge zavise od mogućnosti banke sa kojom sa radi. Ostale usluge i mogućnosti mogu da budu:

Za klijente koji žele da otvore S.A.D. bazirani bankovni račun, naša usluga uključuje sve što je potrebno:

S.A.D. bankovni račun za nerezidente S.A.D.

Thetabiz Corporation izvršava usluge uz pomoć velikog obima informacija koji mi nazivamo RCD™ Knowledge da bi mogli da pomognemo skoro svakoj osobi izvan S.A.D. da dobije S.A.D. bankovni račun.

Možemo da pomognemo fizičkim licima ili preduzećima izvan S.A.D. da dobiju S.A.D. bankovni račun sa mogućnosti izvršavanja bankovnih doznaka (wire transfer) i sa mogućnosti primanja Paypal-a ili podizanja novca sa Paypal računa na S.A.D. bankovni račun.

S.A.D. bankovni račun otvaramo u skoro svim slučajevima, a rijetko će biti odbijen i to uglavnom u zavisnosti od rezidencije klijenta. Čak i kad jedna banka odbije zahtijev za otvaranje računa, vi ćete nastaviti da radite sa nama i mi ćemo da se povežemo sa drugom bankom koja će da otvori S.A.D. bankovni račun za Vas. Mi imamo više raznih mogućnosti, veze sa više raznih banaka i mogućnosti za fizička lica, za preduzeća unutar i izvan S.A.D. koja rukovode nerezidenti od S.A.D.

S.A.D. porezni broj za fizička lica ili broj osiguranja SSN u većini slučajeva nije potreban. SSN (Social Security Number) mogu da dobiju samo S.A.D. rezidenti. Postoji veliki broj nesporazuma i pogrešnih informacija u vezi dobivanja i otvaranja S.A.D. bankovnog računa za nerezidente S.A.D.

Bankovni račun u Švicarskoj

Thetabiz Corporation ima direktne kontakte sa bankarima u Švicarskoj i mi možemo efikasno da vam pomognemo da dobijete švicarski bankovni račun sa čvrstom bankarskom tajnom i diskretnosti što je uopšte moguće. To je dio naše RCD™ globalne pomoći za bankovne račune.

Takve banke mogu da budu male i povjerljive banke koje nisu obavezne da ispunjavaju direktive kao neke velike švicarske banke i tako pružaju više diskretnosti bolju bankarsku tajnu nego što je trenutno poznato u javnosti.

Račun za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun)

Naša usluga RCD™ globalna pomoć za bankovne račune sadrži i povezivanje sa kućama za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun). Možemo vam pomoći da dobijete račun za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun) u jednoj od slijedećih država:

Račun za primanje kreditnih kartica

Thetabiz Corporation može da vam pomogne da dobijete račun za primanje kreditnih kartica u jednoj od slijedećih država:

Naša uopštena ponuda je račun za primanje kreditnih kartica u Švicarskoj:

Kako mi izvršavamo ovu RGBAI uslugu?

Thetabiz Corporation će da vam omogući pristup našem websajtu za RGBAI klijente, gdje ćete ispuniti formulare za bankovni račun, račun za primanje kreditnih kartica ili račun za trgovinu sa hartijama od vrijednosti. Umjesto toga možemo vam postaviti pitanja i dobiti od Vas potrebne informacije za otvaranje takvih računa. Kada su takvi formulari i informacije dobivene, mi onda završavamo PDF zahtjeve za dobivanje računa i kontaktiramo banke za preliminarno odobravanje takvih računa i radimo sa vama tokom cijelog procesa dok ne postignete svoju svrhu. Svaki put kad zaželite novi bankovni račun, račun za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun) ili račun za primanje kreditnih kartica, samo se obratite kod Thetabiz Corporation sa Vašim zahtjevom i mi ćemo nastaviti da vam pomažemo opet i na novo do vašeg konačnog zadovoljstva.

Naša pomoć nije samo u ispunjavanju formulara, već mi aktivno zovemo i kontaktiramo banke i pregovaramo s bankama i drugim finansijskim kućama u vašu korist. Mi onda pričamo sa bankama o osjetljivim pitanjima i pomažemo vam da se povežete i sa bankama koje postavljaju mnogo uslova.

Otvaranje bankovnih računa uz našu pomoć je uspješno jer vas mi vodimo kroz proces otvaranja računa korak po korak i paralelno sa više banaka ako je tako potrebno. Ako jedna od tri banke odbije zahtijev za otvaranje računa, ostale dvije banke će prihvatiti takav zahtijev.

Nema razloga za neuspjeh zato što je naša usluga u obliku članarine koja je vremenski neograničena za neograničeni broj bankovnih računa, računa za primanje kreditnih kartica ili računa za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun), pa tako uopšteno ne vraćamo novac nazad. Članarina se plati samo jedanput i vrijedi tokom našeg ili vašeg životnog vijeka.

Nekada se desi da klijent plati članarinu za RCD™ globalnu pomoć za bankovne račune, ali ne izvršava korake koje mi preporučimo klijentu. Na primjer takav klijent ne provjeri da li je dobio poštu od banke na svoju adresu. Možda mi pomognemo klijentu da dobije S.A.D. baziranu poštansku adresu, ali klijent tu adresu iz nekog razloga ne provjeri. Bankovni dokumenti dospiju na S.A.D. baziranu adresu i klijent ne odgovori na takvo pismo od banke. Ako onda dođe žalba od klijenta u takvoj i sličnoj situaciji gdje klijent izražava veću nemarnost, mi ne vraćamo novac nazad. Ali, mi i u takvom slučaju pružamo neograničenu podršku da se takva stvar ispravi da bi se postigla svrha otvaranja bankovnog računa, računa za primanje kreditnih kartica ili računa za trgovinu dionicama ili akcijama (brokerage račun).

Mi imamo riješenje za svakoga.

Jednokratna članarina za RCD™ globalnu pomoć za bankovne račune je US $400. Plaća se unaprijed.

Za sva pitanja i plaćanje ove usluge kontaktirajte Thetabiz Corporation.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: