Osnivanje offshore kompanije

Osnivanje offshore kompanije

Offshore kompanije (ofšor kompanije) su društva, pravne osobe ili lica osnovane u drugim državama putem kojih se može poslovati, trgovati i pružati usluge širom svijeta. Pri tome se takve kompanije ne oporezuju ili imaju vrlo niske poreze, pružaju maksimalnu privatnost, anonimnost, imena vlasnika i direktora ne moraju da budu upisana u države registre. Sa takvim kompanijama se mogu kupovati domaća društva, firme, kompanije, nekretnine, držati plovila, vozila, dobiti boravak ili rezidencija u drugim državama i ukupno imati više poslovnih sloboda.

{&main::listbysearch(298,offshore,50)}

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: