Ako bih otvorio offshore firmu u SAD, da li bi ta firma mogla da posluje i u SAD-u ili ne?

Poštovani,

Hvala na upitu.

On Mon, May 08, 2017 at 05:33:51PM +0200, posjetilac je napisao:

| 2017-05-08 17:33:51, Upit za offshore tvrtke: XXXXXXXXXX

Main domain: https://www.rcdusluge.com
Referrer URL: https://www.offshore-tvrtka.com/kontakt/index.html

Poštovani

ako bih otvorio offshore firmu u SAD da li bi ta firma mogla da posluje i u SAD-u ili ne?

SVAKA FIRMA osnovana u S.A.D ima pravo poslovanja u S.A.D i to se podrazumijeva.

Niti jedna firma osnovana u S.A.D. nije offshore firma. Neke države kao Hrvatska će neke države S.A.D smatrati offshore, a razlozi za to su neukost ljudi koji pišu takva pravila i zakone.

Firme LLC koje imaju samo jednog člana društva i ne ostvaruju dobit unutar S.A.D., a član društva nije rezidentan u porezne svrhe unutar S.A.D. jurisdikcije, ne plaćaju poreze u S.A.D. i ne predaju knjigovodstvene izvještaje, jer ne posluju unutar S.A.D.

Takve firme se smatraju “prolaznim u porezne svrhe”, što znači da se porezi prebacuju sa firme na člana društva. Član društva se onda oporezuje tamo gdje je njegov boravak ili rezidencija, obično tamo gdje boravi preko 6 mjeseci.

Tu činjenicu onda ljudi koriste da izbjegnu plaćanje takvih poreza jer radi anonimnosti u registrima ne može se vidjeti tko je stvarni vlasnik, pa tako ne postoji dovoljan dokaz da država Hrvatska utvrdi i dokaže da je neko napravio neki porezni prekršaj, a što nije dokazano na sudu, nije ni prekršaj.

Dobre offshore strukture su takve strukture koje se zasnivaju na transparentnosti i otvorenosti, gdje se ne mora baš ništa skrivati.

Na poboljšanje offshore strukture trebate u svakom slučaju misliti, čak i onda kad započinjete poslovanje na jednostavan način ili putem osnivanja prve offshore kompanije.

Mi pružamo usluge tako što prvo napravimo procjenu na osnovu Vaših poslovnih namjera. Odgovorite na pitanja i onda možemo da Vam preporučimo poslovnu strukturu koja odgovara takvim poslovnim namjerama.

Takva analiza situacije zahtijeva i odgovore na pitanja:

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: