Osnivanje offshore kompanija širom svijeta radi lakšeg poslovanja

Osnivanje offshore kompanija

RCD usluge se pružaju biznismenima koji žele da osnuju offshore kompaniju ili kompaniju izvan vlastite države sa svrhom uživanja beneficija ili prednosti stranog poslovanja.

Osnivanje offshore kompanija u Panami (US $1500)

Offshore kompanija u Panami ima pravo izvršavanja svih vrsta poslova. Uz plaćanje posebne licence sa offshore kompanijom u Panami je moguće raditi i bankarske ili osiguravajuće poslove. Takva offshore ili off-shore kompanija je organizovana u vidu akcionarskog društva. Akcionarsko društvo je preduzeće koje svoj kapital zasniva na akcijama. Akcije ili dionice su dijelovi kapitala uplaćeni od strane vlasnika takvog offshore preduzeća. Vlasnici akcionarskog društva se nazivaju akcionari. Uplaćeni dio kapitala pojedinačnog akcionara u ukupnom kapitalu offshore preduzeća određuje njegova finansijska i upravljačka prava u preduzeću.

Naziv kompanije mora da označava da je to akcionarsko društvo na bilo kojem jeziku. To znači da dodatak nazivu firme mora da postoji još i CORP., INC., CORPORATION, AG, AD, AKCIONARSKO DRUŠTVO i slično.

Akcionarsko društvo u Panami, u daljem tekstu offshore kompanija, se sastoji od slijedećih organa kompanije:

  1. Akcionari kao vlasnici društva, koji dalje biraju:

  2. Direktore kao rukovodioce društva, odgovorne za poslovanje društva. Direktori offshore kompanije dalje biraju svoje:

  3. Službenike (predsjednik, sekretar, blagajnik, itd.) koji obavljaju poslove za offshore kompaniju i rade po uputama direktora.

Glavne odluke offshore preduzeća donose većinom akcionari, tj. njeni vlasnici. Direktori obično sprovode odluke akcionara.

Anonimnost poslovanja offshore kompanije se dobiva zato što u Panami postoje uslovi za takvo poslovanje:

To bi značilo da ako otvorite bankovni račun za svoju offshore kompaniju da će taj offshore bankovni račun biti nazvan imenom kompanije (npr. MARKAM REAL ESTATE INC.) umjesto imenom potpisnika takvog računa. Offshore banke ne dozvoljavaju nikakve upite od strane drugih država, vlada niti stranih policijskih ili kriminalnih istraga. To dalje znače da se ime vlasnika kompanije drži strogo povjerljivo od strane offshore banki.

Umjesto imenovanja predsjednika kao službenika kompanije, moguće je da direktori kompanije izdaju punomoć u ime vlasnika kompanije. Sa takvom punomoći je moguće u potpunosti kontrolisati takvu kompaniju. Pošto ime vlasnika niti službenika kompanije ne mora da bude upisano u javne registre, tako je poslovanje potpuno anonimno. Punomoć ostaje samo privatna stvar kompanije.

Takvo offshore preduzeće može da radi sve vrste poslova kao na primjer:

Offshore kompanije ima slijedeće prednosti za međunarodno poslovanje:

Osnivanje offshore firme u Panami traje 4-5 dana. Dokumenti se isporučuju na španskom i na engleskom jeziku i ovjereni su za međunarodno poslovanje. Dokumenti se obično isporučuju FeDeX-om i dolaze u roku od nekoliko dana na bilo koju adresu u svijetu, podrazumijeva se Srbija i Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija ili Makedonija i sve susjedne zemlje kao i sve druge zemlje svijeta.

Kada je u pitanju osnivanje firme (offshore), slijedeće usluge se podrazumijevaju:

Ako imate nekih dodatnih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate.

Cijena za osnivanje offshore kompanije je US $1500. Godišnja cijena za održavanje offshore kompanije je US $900. Nema skrivenih troškova. Bez obzira na količinu ostvarene dobiti, offshore kompanija plaća uvijek jednu te istu fiksiranu cijenu. U cijenu su uračunate usluge imenovanih direktora, koji mogu s vremena na vrijeme da urade punomoći, odluke kompanije, ugovore između Vas i offshore kompanije ili ugovore između offshore kompanije i drugih kompanija ili fizičkih lica. Na taj način možete da poslujete sasvim anonimno i diskretno.

Mi ne pružamo usluge osnivanja offshore kompanija za fizička lica ili preduzeća koja žele da koriste offshore kompanije radi slijedećih radnji:

U slučaju zloupotrebe offshore kompanija mi angažujemo advokate i detektive i u nekim slučajevima prijavljujemo zloupotrebu dotičnim kriminalnim ustanovama zemlje u kojoj se zloupotreba offshore kompanije izvršava.

U svim drugim slučajevima trgovine, bez obzira da li Vaša lokalna zemlja dozvoljava takvu trgovinu ili ne, naša firma štiti vlasnike kompanija i nikada ne odaje informacije o vlasnicima ili službenicima kompanija.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: