Osnivanje UK (Evropskih) kompanija

Osnivanje UK kompanija

RCD usluge su za vas kad vam je potrebno osnivanje firme u slijedećim zemljama:

Osnivanje UK kompanija (EUR 600)

UK (na engleskom United Kingdom, tj. Velika Britanija) bazirane kompanije se mogu koristiti slično kao i offshore kompanija. Velikobritanska (UK) kompanija ima pravo izvršavanja svih vrsta poslova. Takva UK/Evropska kompanija je organizovana u vidu društva sa ograničenom odgovornosti.

Pošto je osnivanje firme u Velikoj Britaniji jeftino, pouzdano, sigurno i brzo, ovakva preduzeća se preporučuju za poslovni početak u bilo kojoj drugoj evropskoj državi koja je članica Evropske ekonomske zajednice. Po zakonima Evropske Zajednice i Evropske ekonomske zajednica, jedno preduzeće osnovano u bilo kojoj zemlji članici ima pravo poslovanja i osnivanja svojih podružnica ili predstavništva u bilo kojoj drugoj zemlji članici. Prema tome, ako neko želi da posluje u Austriji, umjesto da ide na komplikovanu proceduru osnivanja austrijske GmbH firme, može da osnuje preduzeće u Velikoj Britaniji i da sa tim preduzećem posluje u Austriji sa istim povlasticama dioničarskog društva kao da je preduzeće bilo osnovano u Austriji.

Za osobe koje žele da prošire svoje poslovanje u Evropi ili žele da nabave nešto lakše poslovne vize za boravak u Evropi ili nastanjenje u Evropskoj zajednici, preporučuje se osnivanje UK dioničarskog društva.

Pri tome se ne smije zaboraviti da se osnovna pravila rukovođenja društvom moraju poznavati i igrati:

Dioničarsko društvo sa ograničenom odgovornosti - UK (Velika Britanija)

Društvo sa ograničenom odgovornosti u Velikoj Britaniji se može osnovati pod uslovom da postoji:

Vlasnik, direktor ili sekretar može da bude neka druga kompanija, može da bude neka offshore kompanija ili USA kompanija ili neka lokalna kompanija ili neko drugo pravno lice. Na taj način je moguće i anonimno poslovanje uz pomoć UK preduzeća.

Vlasnik može da bude direktor ili sekretar ili može da izabere da bude samo vlasnik preduzeća. Prema tome vlasnik dobiva svoje dividende onako kako to direktori preduzeća odrede.

Direktor i sekretar moraju da budu dvije različite osobe. Ako jedan direktor ipak želi da bude ujedno i sekretar, onda je potrebno imati još jednog dodatnog direktora.

Tako naša firma RCD usluge može da postavi imenovane direktore ili sekretare i da tako pruži anonimno poslovanje zainteresovanim poslovnim osobama.

Naziv dioničarskog društva sa ograničenom odgovornosti se mora završavati sa LIMITED ili LTD.

Takva UK kompanija (LTD) se može koristiti za poslovanje sa vrlo smanjenim porezima ako se kombinuje sa offshore kompanijom jer je dozvoljena trgovina u trokutu (na engleskom transfer pricing). To bi značilo da UK preduzeće može da izdaje fakture mušterijama u Evropi, ali da ujedno radi kao agent od offshore kompanije i da prima samo 5% do 12% proviziju za sve tako prodane usluge.

UK kompanija se oporezuje samo ako je njena dobit preko GBP 10000 (deset hiljada). Recimo da imate ukupan promet od EUR 35000. Od tog ukupnog prometa prodanih usluga i robe imate recimo EUR 22000 troškova. To bi značilo da je konačna dobit samo EUR 13000. EUR 13000 bi bilo otprilike GBP 9400 i nikakav porez ne bi trebao da se plati u Velikoj Britaniji.

Preko sume od 10000 britanskih funti, porez se plaća u iznosu od 10% i raste zavisno od konačne sume.

U slučaju da se takvo preduzeće kontroliše iz neke druge zemlje Evropske zajednice moguće je da ta zemlja zahtijeva da se preduzeće onda tamo oporezuje po lokalnim zakonima i poreznim stopama.

Ako se direktori UK kompanije nalaze izvan Evropske zajednice (za razliku od Evrope naravno) onda je lako moguće doći do čistog UK oporezivanja koje ima vrlo jeftine porezne stope.

Takva UK (evropska) kompanija može da radi sve vrste poslova kao na primjer:

UK kompanije ima slijedeće prednosti za međunarodno poslovanje:

Osnivanje UK firme se radi u jednom danu. Dokumenti se isporučuju na na engleskom jeziku i ovjereni su za međunarodno poslovanje. Dokumenti se obično isporučuju FeDeX-om ili preporučenom ili brzom poštom i dolaze u roku od nekoliko dana na bilo koju adresu u svijetu, podrazumijeva se Srbija i Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija ili Makedonija i sve susjedne zemlje kao i sve druge zemlje svijeta.

Kada je u pitanju osnivanje firme (UK), slijedeće usluge se podrazumijevaju:

Ako imate nekih dodatnih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate.

Cijena za osnivanje UK kompanije je EUR 600. Godišnja cijena za održavanje UK kompanije je EUR 200. Nema skrivenih troškova.

Šta je uračunato u našu uslugu i cijenu (EUR 600) prilikom osnivanja UK preduzeća:

Šta je uračunato u našu godišnju uslugu od EUR 200:

U cijenu nisu uračunate usluge imenovanih direktora, koji mogu s vremena na vrijeme da urade punomoći, odluke kompanije, ugovore između Vas i UK kompanije ili ugovore između UK kompanije i drugih kompanija ili fizičkih lica. Na taj način možete da poslujete sasvim anonimno i diskretno.

Bez obzira da li Vaša lokalna zemlja dozvoljava takvu trgovinu ili ne, RCD usluge štiti informaciije vlasnika kompanija i nikada ne odaje informacije o vlasnicima ili službenicima kompanija.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: