Otvaranje firme u Americi, osnivanje američke firme u Delaware, Nevada, Wyoming, Floridi, američka LLC firma

Otvaranje firme u Americi

Otvaranje kompanije u Americi je posebno dobro za biznismene koji posluju izvan Amerike i američkih država.

Mi se bavimo još od 2002. godine poslovnim uslugama za osnivanje firmi u svim američkim državama, ne samo u S.A.D. već osnivamo i firme u Kanadi, pa onda u svih 50 američkih država.

Ukoliko je samo jedan vlasnik američke D.O.O. ili LLC firme koji kompletno ostvaruje prihode i dobit iz izvora izvan Amerike, izvan američkih država, onda se takva firma ne oporezuje kao firma, već se kompletna dobiti pripisuje tom licu, toj osobi, a pošto osoba nije rezidentna u Americi, onda ni osoba ne mora da plati poreze u Americi.

To naravno ne isključuje obavezu te osobe da plati poreze u vlastitoj državi, ali istina je da mnogi biznismeni koriste tu situaciju da kompletno izbjegnu plaćanje svih poreza.

Ukoliko još takav biznismen živi u državama kao što su Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Bugarska i drugim balkanskim državama, onda sama činjenica da neko koristi stranu kompaniju za ostvarivanje dobiti će biti lako zaboravljena, lako previđena, pa biznismen u praksi neće platiti nikakve poreze, jedino što će platiti godišnje je obavezna američka adresa i usluge održavanja ili fiksni porez koji se plaća u nekim američkim državama i koji može iznositi samo US $50 godišnje kao što je to u Wyomingu.

Popularne američke države za osnivanje firme

Vrlo popularne američke države za osnivanje firme su slijedeće:

Razlozi za popularnost država u svrhu osnivanja firme u tim državama su razni, uglavnom je glavni razlog što su u većini tih država ne plaća državni porez na dobit i što rezidenti i nerezidenti Amerike imaju u tim državama poslovne prednosti koje nemaju u drugima.

Osnivanje firme u Americi se treba pažljivo planirati

Agencije koje pokušavaju da iskopiraju naše poslovne usluge i profesionalno osnivanje firmi, bave se često “preprodajom dokumenata” i pri tome ne vode računa da li će biznismena koji osniva takvu firmu možda ugurati u veće probleme iz kojih je želio da se izvuče otvaranjem takve firme.

Zato se osnivanje firme uvijek treba pažljivo planirati. Zato ćete i kad nam se javite, uvijek dobiti pitanja na osnovu kojih možemo da odredimo kakva je vaša poslovna situacija i u odnosu na vašu rezidenciju, državu, poreze, na poslovnu situaciju, u odnosu na klijente ili kupce i njihovu lokaciju, dobit ćete ispravno riješenje za korištenje bilo američke, evropske ili neke offshore firme.

Mi smo od 2002. godine u ovom poslu. Nakon nas, pojavilo se još nekoliko firmi koje “osnivaju Delavare firme” na području Hrvatske, Srbije, Mađarske, ali se te firme bave samo dokumentarnim poslovima. U 100% slučajeva neće voditi računa o poslovnoj situaciji klijenta niti će biti u stanju da vas ispravno savjetuju oko obaveza i poslovnih riješenja.

U većini slučajeva, moramo da popravljamo situacije klijenata koji su firme osnovali preko drugih agencija. Nekad situaciju nije moguće popraviti, jer su klijenti već napravili porezne greške, prekršaje, često i carinske prekršaje.

Za ispravno riješenje, potrebno je analizirati poslovnu situaciju

Za ispravan izbor kod izbora države za osnivanje firme, za međunarodno ili za lokalno poslovanje, potrebno je sagledati prvo poslovnu namjeru klijenta, pa na osnovu toga što se želi ostvariti, napraviti ispravno riješenje i onda to riješenje dosljedno sprovoditi.

Tako se proces poslovanja sa međunarodnim firmama zasniva na:

Kod izbora države gleda se na razne faktore:

To je samo jedna lista koja nije ograničena i koja pokazuje da postoje razne poslovne situacije. Ukoliko se firma koristi u svrhu čuvanja bogatstva ili novca na računu, takva firma se ne bi smjela baviti aktivnim poslovima. Ukoliko održavate račun kod banke i na računu imate štednu knjižicu ili jednostavno novac u iznosu od €100,000, koji čuvate, na koji dobivate kamate ili sa kojeg možda želite kasnije podijeliti taj novac svojim nasljednicima, onda se takva firma ne bi trebala koristiti u svrhu izvođenja građevinskih radova ili u svrhu primanja kredita od banke za takve građevinske radove, jer jedna poslovna svrha pobija drugu.

Ne možete očekivati da ćete zaštititi bogastvo za slijedeće generacije tako što ćete ulaziti u poslovne rizike sa kreditima, jer tako gubite privatnost i anonimnost koja je potrebna kad čuvate neko bogatstvo u zamjenu za poslovne projekte sa nekretninama. To je samo primjer kako mnogi biznismeni naprave greške, jer misle da se za sve svrhe može koristiti jedna te ista firma. To nije tačno.

Osnivanje firme treba se pažljivo planirati. Američki porezni sistem je takav, da se otvaranje firme u Americi treba vrlo pažljivo planirati. Posebno kad gledamo na to koliko agencija pogrešno prenose informacije samo da zarade €100 na osnivanju takve firme, ali se u stvari ne brinu o svojim klijentima i ne pružaju im riješenja, već nameću nepredvidive probleme. Neki biznismeni stvarno završe i u zatvoru radi pogrešnog izbora firme u drugoj državi. Mi nećemo dozvoliti da vam se tako nešto desi.

Korištenje američke firme kao offshore firme

Američke se firme mogu koristiti isto kao i offshore firme. Neke države kao što su Hrvatska i njihovi porezni diktatori kao Linić Zdravko Marić, koji ne pruža biznismenima slobodu poslovanja već zasniva poreznu diktaturu na otimanju, smatraju da se transakcije sa američkim državama kao što su Nevada ili Delaware, trebaju posebno pratiti, pa to onda znači da se takve transakcije provjeravaju i onda se informacije šalju poreznim upravama koje dalje eventualno vrše istrage, bespravno zatvaraju biznismene i odugovlače takve proces, kršeći ljudska prava bez obzira.

Ukoliko slušate sve savjete nećete imati nikakvih problema kod korištenja američkih firmi koje osnivamo za vas.

Američke firme se mogu kompletno koristiti kao offshore firme, a to znači slijedeće:

U Hrvatskoj su se napravile i takozvane liste ili popisi offshore zona, tako da banke posebno prate i prijavljuju transakcije sa firmama koje su osnovane ili otvorene u Delaware, Nevadi ili Wyomingu. To je naravno protivno svim međudržavnim ugovorima i predstavlja oblik fašističke diskriminacije, ali ministri kao što su Linić Zdravo Marić i drugi financijski grabljivci, stvaraju tako nepodnošljivu situaciju u svojim državama, da biznismeni prosto moraju da pribjegnu korištenju offshore firmi kao i korištenju otvaranja američkih firmi.

Otvaranje američke firme za naše klijente radimo u svih 50 sjedinjenih američkih država, kao i otvaranje firme u Kanadi, na Bermudima i svim državama svijeta. Naša je grupa tako dobro povezana sa Amerikom, da sve firme osnivamo direktno i bez posrednika.

Otvaranje firme u Vajomingu (engl. Wyoming)

Wyoming je prva S.A.D. država koja je uvela korištene društva sa ograničenom odgovornošću po uzoru na njemačke firme GmbH ili njemački d.o.o. Tako se američka društva sa ograničenom odgovornošću nazivaju Limited Liability Company i često imaju nastavke LTD ili LLC ili LIMITED COMPANY i slične druge nastavke firme.

Otvaranje firme u Wyomingu se kod nas može dobiti već po cijeni od US $400 ili €300 ukoliko se takva firma osniva u svrhe naplate i prodaje preko Interneta. Ukoliko se Wyoming firma osniva u Americi u svrhu korištenja međunarodnih računa, takvo otvaranje firme u Americi u državi Wyoming košta €750, sa doživotnom podrškom. Godišnje održavanje Wyoming firme može biti samo US $200.

Wyoming ima jedan od najboljih zakona u svrhu zaštite vlasnika takve firme osnovane u Americi, a to je da se imovina takve firme ne može samo tako oteti čak i u slučaju potraživanj, tj. tražbina od vjerovnika ili povjerioca. Ako bi sud i dodijelio da se vjerovnicima dodijele profiti iz takve firme, profiti se ne moraju nikad isplatiti, a vjerovnik ili povjerioc bi morao da plati poreze na takve nevidljive i neisplaćene profite.

Otvaranjem firme u Wyomingu uživaju se maksimalne prednosti zaštite od tužbe i u mnogim slučajevima i zaštite od ovrhe, zavisno od toga da li se firma ispravno koristi ili ne.

Pogodnosti kod otvaranja firme u Wyomingu su slijedeće:

Otvaranje firme u Delaware

Delaware se često koristi za osnivanje firme u Americi, ali za razliku od Wyominga, Delaware je skuplja varijanta koja ljudima koji pričaju ovaj jezik, ne donosi nikakve posebne prednosti. Čak je Delaware najviše na lošem glasu u odnosu na firme osnovane u Wyomingu ili drugim državama Amerike.

Ipak i uprkos tome, mi osnivamo i otvaramo firme u Delaware još od 2002. godine. Najjeftinija usluga osnivanja firme u Delaware kod nas košta US $400 ili €300 i firma se osniva papirnim putem, direktno i bez posrednika. Takva usluga ne podrazumijeva i međunarodne dokumente. Ukoliko je potrebno za firmu pružiti usluge otvaranja računa i međunarodne dokumente, onda trebate da naručite kod nas nerezidentni paket koji košta US $1000 ili €750.

Godišnje održavanje i plaćanje taksi u Delaware je skuplje od održavanja i plaćanja taksi u Wyomingu.

Otvaranje firme u Nevadi

Slično kao i u Delaware ili Wyomingu, mi osnivamo i otvaramo LLC firme i u Nevadi. Posebnih prednosti u odnosu na Delaware nema, jer prednosti, mogućnosti ili pogodnosti koje se dobiju u Wyomingu za ljude koji razumiju ovaj jezik, praktično su poistovjećene i sa firmama koje se otvaraju u američkoj državi Nevadi.

Godišnje održavanje i plaćanje taksi u Nevadi je znatno skuplje i od Delaware države.

Otvaranje firme u američkoj državi Florida

Zakon Floride o LLC firmama ili firmama, društvima sa ograničenom odgovornošću, d.o.o., nalaže da se na početku kod osnivanja firme, navedu prvi vlasnici ili prvi menadžeri firme. Ako se firma u Floridi želi osnovati tako da stvarni vlasnik ostane anoniman, to je vrlo jednostavno. Na samom početku, mi upišemo našu firmu kao vlasnika, odmah nakon toga, 100% udjela u takvoj firmi predajemo našem klijentu. Na taj način i firma u Floridi može da ostane 100% anonimna. To je uobičajeni način poslovanja i mi smo već osnovali mnoge firme u Floridi koje imaju anonimne stvarne vlasnike.

Florida dalje zahtijeva godišnje izvještaje. U tim godišnjim izvještajima je potrebno navesti vlasnike ili menadžere firme. Ali, samo u tom trenutku. Već 10 sekundi kasnije, stvarni vlasnik može da preuzme opet udjele. To se tako uradi da se već unaprijed potpišu potrebni dokumenti, mi služimo kao vlasnik samo u roku od sat vremena! Nakon toga vremena, stvarni vlasnik nastavlja da koristi Florida LLC firmu, kao da se ništa nije desilo i njegovo ime opet ne ostaje u Florida registru firmi.

Florida LLC firma se može isto tako koristiti bez anonimnosti, baš u svrhu poslovanja širom svijeta, jer je lako dokazati ko je stvarni vlasnik. Nekad je potrebna kompletna transparentnost pred bankom i pred poslovnim partnerima.

Nekim klijentima ćemo posebno preporučiti firme osnovane u Floridi upravo zato što banka može lako da provjeri ko je stvarni vlasnik takve firme i otvaranje računa može da bude ubrzano.

Osnivanje firme u svim državama Amerike

Mi osnivamo firme u baš svim državama S.A.D., a osnivamo i sve vrste firmi, dionička društva ili akcionarska društva ili korporacije i LLC firme ili D.O.O. u Americi. Dalje, možemo upisati ili registrirati zaštitni znak ili žig, patente ili države zaštitne znakove, žigove ili državne poslovne nazive.

Mi vodimo konverzaciju sa službenicima u svim američkim državama. Tako osnivamo i otvaramo firme, tvrtke, američke offshore firme i američke korporacije (engl. corporation) i američke neprofitne korporacije (engl. nonprofit corporation), pa onda američka partnerstva i komanditna društva, sačinjavamo osnivački akt, društvene ugovore i pripremamo odluke firme. Možemo da predamo i sve potrebne godišnje izvještaje o poslovanju i da pružimo pomoć kod predavanja poreznih izvještaja.

U slijedećim američkim državama, pružamo usluge osnivanja firme, registracije tvrtke ili osnivanja kompanije u Americi:

U svim američkim državama osnivamo i otvaramo firme svih vrsta, možemo da pružimo usluge pretraživanja američkih registara firmi, da pružimo usluge dobivanja dokumenata iz registra i svih poslovnih izvještaja.

Mi osnivamo u Američkim državama slijedeć vrste firmi:

Česte greške pri korištenju firme u Americi

Nevjerovatno je koliko neispravnih informacija može da se pronađe na Internetu, pa tako neke firme neovlašteno koriste i kopiraju naše tekstove, da bi povremeno prodali dokumente ili osnovali po koju firmicu za klijente, obećavajući im da američke firme ne plaćaju poreze. To je samo djelomično istina i zavisi mnogo od situacije takve firme.

Mi ne želimo da naši klijenti pogrešno koriste firme osnovane u Americi. Posebno na to upozoravamo da Amerika nije offshore država i da se pogrešnim korištenjem američke firme ljudi mogu postaviti u znatno lošiju poziciju nego što su htjeli da je riješe.

Želimo da izbjegnete takve situacije. Ako znate kako možete ispravno koristiti američke firme, vi možete da imate trajan biznis ili poslovanje koje ne može da bude ugroženo niti bilo kakvom tužbom niti kroz napad američke ili bilo koje druge porezne uprave.

Česte zablude su da američka LLC firma ne plaća poreze. To je samo slučaj ukoliko američku firmu posjeduje samo jedan član, tj. jedan vlasnik takve firme koji je fizička osoba ili fizičko lice.

Čim postoje dva člana, ti članovi se smatraju partnerima, a svi partneri plaćaju maksimalni porez u Americi od 35%, čak se sav porez mora unaprijed rezervirati prije bilo kakve isplate novca tim partnerima. Greške u knjigovodstvu se mogu vrlo skupo kazniti od strane američke porezne uprave. Ne dozvolite sebi tako nešto da se desi.

Oporezivanje američke LLC firme

Američka LLC firma se može oporezivati na više načina:

Ono što niste znali

Ono što niste znali je to da bilo koja američka firma pruža iste prednosti po pitanju oporezivanja za nerezidente. Neke američke države ne naplaćuju državne poreze, prema tome države S.A.D. u kojima ne postoje porezi istovjetne su kao i Delaware, Wyoming, Nevada kao popularne države za otvaranje firme u Americi.

U svim državama se može ostvariti 100% anonimnost. U nekim državama je potrebno napisati prve menadžere ili vlasnike firme u javnom registru, ali je to tako lako promijeniti, tako da se stvarni vlasnici ne pojavljuju u javnom registru i niko ne može da zna u čijem je vlasništvu američka firma, bez obzira u kojoj se državi takva firma osniva.

U kojim državama Amerike se ne plaća državni porez na dobit

U slijedećim državama Amerike ili S.A.D. ne plaćaju se državni porezi:

U mnogim državam Amerike, ukoliko suma dobiti ne prelazi određenu granicu, ne plaća se porez na dobit ili se plaća vrlo mali procenat. Tako korištenje neke druge američke države za nerezidente Amerike može biti od značajne važnosti.

NAPOMENA: u svim državama Amerike ili S.A.D. porezi se plaćaju na partnere, ukoliko ima više vlasnika neke LLC firme, onda se porezi plaćaju na dobit dioničkog društva ili akcionarskog društva. Praktično svi oblici poslovanja podrazumijevaju i poreze i knjigovodstvo i predavanje izvještaja, osim u slučaju kad postoji samo jedan član LLC firme, koji je fizička osoba ili fizičko lice i koji ne ostvaruje dobit iz Amerike ili S.A.D.

Idealna država za anonimnost LLC firme

Idelna država za anonimnost LLC firme je vjerovatno New York. Detalje vam ne možemo pisati ovde, jer ne želimo da Linićeva fašistička struktura (ne znamo za Zdravka Marića) zadire u naše poslovanje.

Našim klijentima možemo da preporučimo ispravna poslovna riješenja zavisno od analize vaše poslovne situacije. Ako trebate naše offshore poslovne usluge, kontaktirajte nas i slijedite upute.

Ovo se odnosi na građane Hrvatske ili Srbije.

Za građane Bosne je skoro pa svejedno u kojoj državi osnuju svoju firmu, jer u Bosni je takvo rasulo da ne mogu da vode računa ni o tome koliko njihovi političari strpaju u svoje džepove, a kako bi mogli da vode računa o tome koliko novca neki Bosanac ostvari na ime američke firme. Forget it.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: