Kako prodati nekretnine bez poreza i zaštita kroz offshore kompaniju

Zaštita nekretnine od vjerovnika i kako prodati nekretnine bez poreza koristeći offshore kompanije

Vrijedne informacije za poslovne ljude

Zaštita nekretnine

Ovde ćete saznati kako sa maksimalnom zaštitom od tužbi, bilo kakvih potraživanja, od razvoda i drugih sporova sačuvati nekretninu.

Informacije koje čitate o čuvanju nekretnine vrijede u skoro svim državama, sa malim razlikama. Nekretninu možete zaštititi od potraživanja čak i ako niste poslovna osoba. Ukoliko želite u budućnosti uzeti kredite ili pozajmice koji su odvojeni od takve nekretnine, a želite da nekretninu zaštitite od mogućeg potraživanja od banke ili drugih osoba, onda se možete koristiti ovakvim metodama.

Situacija koja se postiže ovom metodom

Ovom metodom zaštite nekretnine, postižete slijedeću vrlo povoljnu situaciju za Vas i osiguravate u budućnosti pogodnosti koje inače ne biste mogli imati:

Lokacija osnivanja kompanije

Mi preporučujemo osnivanje takve kompanije koja će štititi i osiguravati nekretninu u državama:

Trajanje kompletnog osnivanja može da bude i 20-30 dana, jer se moraju pribaviti međunarodno ovjereni dokumenti.

Preporuke za poslovanje sa LLC kompanijom za nekretnine

Izbjeći aktivno poslovanje

Ukoliko se osniva kompanija koja isključivo čuva nekretninu i predstavlja osiguranje nekretnine, onda ne preporučujemo da poslujete sa takvom kompanijom.

Kompanija treba ostati bez poslovnih transakcija, tako da ne ugrožavate kompaniju i da ne dođe do bilo kakvih potraživanja. Nije zabranjeno poslovanje, ukoliko imate nekoliko sigurnih transakcija to onda nije sporno. Ne preporučujemo da koristite aktivno kompaniju za poslovanje.

Bankovni račun

Račun od LLC kompanije možete otvoriti čak i u vlastitoj državi ili nekoj obližnoj državi. Račun nije potrebno otvoriti ako samo želite da čuvate nekretninu na ime kompanije. Ne preporučujemo da primate poslovne transakcije na račun LLC kompanije koja služi u svrhu osiguranja i zaštite Vaše nekretnine.

Račun možete koristiti za direktno deponovanje vlastite ušteđevine ili ostvarene zarade, ukoliko želite da takav novac pravno zaštitite od bilo kakvih budućih potraživanja. Takvi depoziti novca se mogu smatrati ulaganjem novog kapitala i od tog momenta postaju imovina kompanije, a ne Vaša osobna imovina.

Pasivne kompanije ne zahtijevaju podružnicu

Samom činjenicom da ste vlasnik kompanije, kompanija postaje i porezni obveznik u Vašoj državi. U većini slučajeva nije potrebno osnovati podružnicu, jer Vas na to država ne može natjerati. Vlasništvo nekretnine bez poslovanja nije dovoljan razlog za osnivanje ili prijavljivanje podružnice. Čak i ako u nekim državama podružnica mora da se prijavi, poreza neće biti, jer se ne preporučuje da poslujete sa takvom kompanijom.

Kompanija može da plaća poreze odvojene od poslovanja, kao što su razni porezi na imovinu u toj državi ili porez na najmove koji se ostvaruju kroz takvu kompaniju i nekretninu.

Transparentno poslovanje

Mi preporučujemo 100% transparentno poslovanje u svrhu zaštite nekretnine, a to znači preporučujemo:

Kompanija se može osnovati i tako da bude kompletno anonimna. Ali, pošto prenose udjela možete obaviti u kratkom roku i pošto želite dobiti porezne olakšice, bolje je ako kompanija nije anonimna i ako se može vidjeti pravna situacija koju postižete korištenjem takvog osnivanja.

Unos nekretnine u kompaniju se ne oporezuje

Ako imate nekretninu koja je na Vaše ime, pa onda tu nekretninu

Udjeli u kompaniji se ne mogu zaplijeniti

Uzmimo u obzir da imate dugovanja prema banci ili trećim osobama i da ta osoba želi da Vas tuži, da bi eventualno zaplijenio nekretninu ili zaplijenio udjele u Vašoj LLC kompaniji. U ekstremnom slučaju, kad bi netko došao do suda u Americi, pa platio sve troškove i uprkos objašnjenjima odvjetnika ili advokata o malim šansama uspjeha, tužio bi Vas na sudu da se Vama oduzme nekretnina, ali u tome ne bi uspio, jer je nemoguće po zakonu oduzeti imovinu iz kompanije radi vaših osobnih dugovanja.

Tako su udjeli u kompaniji zaštićeni od vjerovnika i bilo kakvih sporova.

Zaplijeniti se može samo dohodak iz LLC kompanije

Po sudskoj tužbi nekog vjerovnika, koji bi morao da tuži u Americi, što predstavlja visoke troškove, a pri čemu bi ga odvjetnička (advokatska) kancelarija upozorila da je šansa za uspjeh praktično nikakva, sud bi mogao da naredi pljenidbu dohotka iz LLC kompanije.

Pljenidba dohotka još je daleko od pljenidbe novca. Čak i kad bi sud dodijelio takvo pravo na dohodak, član ili menadžer kompanije može da odluči da ne isplati taj dohodak. Time se pravi porezni problem za vjerovnika koji je tako pokušao zaplijeniti imovinu, vjerovnik postaje porezni dužnik u S.A.D, a pri tome još nije dobio niti će ikad dobiti novac iz kompanije.

Znači u Novom Meksiku, Wyomingu i nekim drugim S.A.D. državama, postoji razlika između:

Vjerovnik može po zakonu samo da dobije pravo na dobit. Ali, zakonom se ne propisuje i ne može se natjerati vlasnik ili menadžer da taj dohodak stvarno i isplate. Onda kad dohodak bude bio isplaćen vlasniku, onda se dohodak može preusmjeriti na vjerovnika.

Udjele je nemoguće zaplijeniti po zakonu, prema tome možete da ostanete vlasnik čak i nakon pljenidbe dohotka.

Kod firme koja osigurava nekretninu, takve dobiti neće ni biti, prema tome možete nastaviti koristiti nekretninu kao da se ništa nije ni desilo, a na sudu se ne morate nikada pojaviti.

Prenos prava na dobit u svrhu zaštite nekretnine

Pravo na dobit kod LLC kompanije možete i unaprijed prenjeti na treće osobe u svrhu zaštite nekretnine. To je dodatna mjera zaštite. Time osiguravate da Vam se pravo na dobit ne može oduzeti, iako ostajete vlasnik takve kompanije.

U slučaju kad znate da vjerovnik želi da Vas tuži, takve činjenice ne morate da otkrivate, čekajte smireno dok sud zatraži dokumente LLC kompanije, nakon toga predate dokumente u kojima će biti ovjereni dokument potpisan Vašom rukom, da ste udjele prenjeli na treću osobu. Ta osoba može biti vaš rođak, može biti treća organizacija ili neprofitna organizacija, Crveni Krst ili druga humanitarna organizacija. To može biti i pravnik koji Vam pomaže da sačuvate vlasništvo nad nekretninom.

Samim prenosom prava na dobit, ne prenosi se vlasništvo, prema tome ostajete vlasnik takve kompanije, a dobiti neće ni biti jer kompanija samo čuva nekretninu.

Nakon tužbe, novi vlasnik tog prava, može da vrati prava nazad na Vas. Onda bi Vas vjerovnik trebao ponovo tužiti da dobije ta prava na sebe. Situacija postaje nemoguća za vjerovnika.

Prenos udjela kompanije izbjegava plaćanje poreza na promet nekretnina

Ako prenosite udjele kompanije na druge osobe, pa tako ostvarujete novčanu zaradu, takva transakcija se obično ne oporezuje u Americi, Hrvatskoj, Srbiji i drugim državama EU. Vi prenosite udjele, dobivate novac, transakcija se ne oporezuje. **Ali, pri tome, novi vlasnik kompanije dobiva imovinu kompanije, prema tome i nekretninu sa kojom može da raspolaže.

Transakcija je zakonita. Porez na promet nekretnine nije potrebno platiti.

Wyoming ili Novi Meksiko

U Novom Meksiku ne morate praviti godišnje izvještaje, to je jedina država u S.A.D. i brže se osniva kompanija. Wyoming je na crnoj listi u Hrvatskoj, transakcije se prate, ali to postaje nebitno kad osiguravate nekretninu sa firmom koja je transparentna. Udjeli se u obe države ne mogu oduzeti, kompanija se ne može ugasiti zato što biste nekom nešto dugovali, moguće je samo da sud dodijeli “pravo na dobit”.

Možete biti kompletno anonimni u javnom registru u Novom Meksiku ili Wyomingu.

Fleksibilnost i za budućnost

Sa kompanijom postajete vrlo fleksibilni u budućnosti:

Dodatna objašnjenja

Naravno, pravo na dobit, je pravo na konačnu dobit, ali Vi uprkos tome možete primati dalje novac i raspolagati novcem ili plaćati sebi plaće iz firme, provizije i šta želite drugo, praviti pravne poslove sa vlastitom firmom, to je sve trošak kod firme, još uvijek ne predstavlja dobit, koja se računa nakon troškova i po završetku porezne godine.

Pravo na dobit još ne znači da je dobit isplaćena, a prije isplate se ne može zaplijeniti. Samo Vi odlučujete da li će se dobit isplatiti ili ne. Novac može da ostane na računu kompanije.

Garancija zaštite sa naše strane

Ukoliko Vas neko tuži radi pljenidbe udjela ili pokuša radi Vaših dugova da tuži kompaniju u S.A.D. ili Vas i da putem suda pokuša da dobije bilo udjele u kompaniji ili nekretninu ili pravno na dobit, ukoliko dođete u situaciju kakvu sam objasnio da je skoro nemoguća, možete da dobijete od nas besplatnu, već osnovanu firmu s kojom možete unatrag zaključiti da ste toj firmi prenjeli sva prava na dobit, pa ako želite, možete reći da ste prenjeli sve udjele na tu novu firmu, koja će se nalaziti u Africi, tako da onemogućite i u nedogled otegnete sudski postupak; situacija za vjerovnika postaje nemoguća misija. Vi ćete besplatno dobiti novu offshore kompaniju u Africi koja će u tom momentu postati vlasnik Vaše kompanije ili imati prava na isplatu iz preduzeća.

Drugo riješenje koje će biti besplatno u takvom slučaju: neprofitna organizacija se može osnovati u roku od 10 minuta kojoj možete biti jedan od direktora i napisati u osnivačkom aktu da se Vi kao direktor ne možete smijeniti ili da Vaš nasljednik direktor mora biti osoba ABC, a ako mi postavljamo zamjenske direktore, od svakog biste pri osnivanju dobili punomoći da radite u njihovo ime. To je američka neprofitna organizacija, ne mogu se udjeli toj organizaciji oduzeti nikako, a organizacija ne pripada nikome pravno, jer je neprofitna iako može da se bavi svim poslovima i može praviti profite. Ali, pošto nemate posla, to je dobra “holding” struktura u svrhu zaštite.

Vjerujem da ste shvatili da se pravo na dobit računa kao osobna imovina, a ne udjeli u kompaniji i prema tome, samo se pravo na dobit može prenjeti na drugu osobu, ali ne može druga osoba postati novi vlasnik ili upravljati društvom i nema pravo da uradi pravne radnje da proda nekretninu niti bilo što drugo!

Pravo na dobit nije još isplata dobiti. Samo Vi odlučujete kad će se stvarno isplatiti.

Tako Vam ni ta naša garancija nikad neće biti potrebna. Nije se još desilo da su se nekome udjeli “zapljenili”.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: