Kontrola i upravljanje sa američkom firmom

Kontrola i upravljanje američkom firmom LLC ili CORPORATION

Kontrola američke firme

Američke firme se mogu koristiti slično kao i offshore firme. Ljudima sa našeg govornog područja je potrebno objasniti da se kontrola firme ne obavlja obavezno putem direktno vlasništva ili direktno upravljanja firme kao direktor. Vlasnici mogu da ostanu kompletno anonimni. Direktori mogu da ostanu anonimni. Osobe koje žele da upravljaju firmom ili da imaju punomoći ili da upravljaju novcem na računu kod banke, mogu da ostanu kompletno anonimni.

Vrste firmi koje osnivamo u Americi i američkim državama

Otvaranje firme kao poslovnu uslugu, pružamo za osnivanje firme u svim američkim državama, u Kanadi, na Bermudima i onda na cijelom američkom kontinentu, u sjevernoj i južnoj Americi.

Najčešće osnivamo firme u sjedinjenim Američkim državama, S.A.D.. Vrste firmi koje osnivamo su:

Upravljanje i kontrola nad američkim dioničkim društvom ili akcionarskim društvom

CORPORATION ili INCORPORATION je engleska riječ za dioničko društvo ili akcionarsko društvo.

Dioničari ili akcionari su vlasnici dionica ili akcija što predstavlja udjele u firmi i pravo na isplatu dobiti iz takvog društva. Ukoliko to nije drugačije određeno, dionice ili akcije se mogu slobodno prodavati.

Dioničari ili akcionari mogu odlučiti glasanjem ko će biti direktori firme i ko će biti službenici kao što su predsjednik, sekretar i blagajnik.

Svako može da bude vlasnik američke firme kao što je to corporation ili dioničko ili akcionarsko društvo.

Ovakvu vrstu firme mogu da koriste stranci u svrhu trgovine, prodaje, kupovine u Americi, u svrhu čuvanja bankarskog računa, u svrhu pristupa američkim uslugama ili u svrhu poslovanja izvan Amerike u obliku podružnice kao i u sve druge poslovne svrhe po želji.

CORPORATION ili dioničko društvo ili akcionarsko društvo se tako sastoji od:

Čak i firme koje posjeduju stranci trebaju uredno da vode administraciju takvog društva. Dalje, društvo može da postane javna firma sa dionicama ili akcijama koje se mogu prodavati na berzi u Americi ili širom svijeta.

Anonimna kontrola vlasništva

Anonimna kontrola američkih firmi se može ostvariti na mnogo raznih načina:

Gore navedene metode nisu sve metode koje koristimo za anonimnu kontrolu američkih i drugih firmi. Postoje razne metode i ne želimo odmah sve da spominjemo na ovom website-u.

Anonimno upravljanje sa američkom firmom

Anonimno upravljanje sa američkom firmom se može isto tako ostvariti na više načina. Tu govorimo o poslovanju, upravljanju, menadžmentu, ne govorimo o vlasništvu, što je prethodno pomenuto.

Anonimno upravljanje se može ostvariti na slijedeće načine:

Postoji mnogo načina kontrole jedne anonimne američke firme, naveli smo vam nekoliko glavnih i jednostavnih načina.

Za ispravno riješenje, potrebno je analizirati vašu poslovnu situaciju

Mi riješenja i poslovne usluge planiramo i dizajniramo za naše klijente u odnosu na njihovu poslovnu situaciju. Poslovne situacije su mnogobrojne. Da navedemo nekoliko poslovnih situacija na osnovu kojih se odlučuje ili bira država gdje će neka firma biti osnovana.

Za svaku poslovnu situaciju se mora pogledati kako će se ispravno koristiti američka firma ili neka druga firma, tako da poslovno riješenje može ispravno i dosljedno da se sprovodi u vremenu i da vlasnici ili korisnici novčanih ili drugih sredstava budu kompletno zaštićeni od ovrhe, inspekcija, poreznih uprava i drugih financijskih ili finansijskih grabljivica.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: