Naplata kreditnim karticama putem Interneta

Elektronska naplata preko Interneta i plaćanje preko Interneta

Naplata kreditnim karticama putem Interneta

Mi još od 2002. godine pružamo usluge naplate kreditnih kartica putem Interneta. To je najjednostavniji način da bilo koji vlasnik trgovine primi novac za usluge ili proizvode koji se prodaju preko Interneta. Danas je Internet poslovanje nezamislivo bez naplate kreditnih kartica.

Za mnoge manje i veće firme, naplata robe i usluge putem Interneta pruža značajne prednosti. Kupci sve više i više očekuju mogućnosti elektronskog plaćanja, a to može značajno da poveća dobit i zaradu.

Kupovina putem Interneta se može odrađivati i putem kreditnih i putem debitnih kartica. Nebitno je znači da li je bankovna kartica kreditna ili debitna, ono što je važno je da se koristi ispravan znak kartice kao što je recimo VISA ili MasterCard ili Visa Electron, American Express ili Diners. Ako vlasnik trgovine ima odobreno primanje kreditnih kartica za neki od tih trgovačkih znakova, biće u mogućnosti primati kreditne kartice bez obzira da li su one kreditne ili debitne. Za sve svrhe objašnjavanja naplate kreditnih kartica putem Internea, koristi se terminologija kreditna kartica, kako za debitne tako i za kreditne kartice.

Da bi ste primali kartice putem Interneta potrebno je da imate posebne ugovore sa kućama ili bankama koje takve usluge pružaju. Mi smo dobro povezani sa kućama koje omogućavaju naplatu kreditnih kartica i tako možemo da vam pomognemo da naučite kako da primate razne vrste plaćanja ako pročitate ova naša uputstva, a onda možemo i da Vam pomognemo da dobijete takve mogućnosti primanja kreditnih kartica bez obzira gdje se vaša firma nalazi ili je osnovana.

Postoji mnogo raznih mogućnosti elektronskog plaćanja putem Interneta koristeći kreditne kartice. Kupac može da vidi robu ili usluge na Internetu, ali može tu robu i usluge da naručuje i putem faksa ili telefona. Na primjer, umjesto klasične Internet trgovine, kupac može da klikne na robu, upiše broj telefona i da dobije poziv nakon čega se kartica putem telefonske veze prima i naplaćuje. Iako se takva naplata rijetko koristi, takve mogućnosti postoje.

Svaki mali poduzetnik koji počne da radi neki biznis preko Interneta se prije ili kasnije susretne sa problemom da mnoge mušterije žele da plate putem kreditne kartice kao VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB ili uz pomoć VISA Electron.

Mi nudimo usluge realizacije primanja kreditnih kartica za Internet trgovine širom svijeta.

Usluga podrazumijeva i pomoć za otvaranje neophodnog bankovnog računa i dalje ako je u pitanju Internet biznis, onda i pomoć za instaliranje neophodnih sigurnosnih certifikata i pripremanje web servera za sigurnosno primanje kreditnih kartica.

Mogućnost za primanje kreditnih kartica se pruža firmama u svim državama, jer mi pružamo mogućnosti na međunarodnom tržištu. Nije važno gdje je firma osnovana, jer mi kroz postupno savjetovanje, korak po korak, dovodimo Internet trgovinu do momenta i mogućnosti da može da implementira naplatu kreditnih kartica na svom Internet website-u.

Mi možemo omogućiti naplatu kreditnih kartica slijedećim vrstama firmi:

Račun za naplatu kreditnih kartica

Račun za naplaćivanje kreditnih kartica nije bankarski račun. Neke banke nude takvu uslugu direktno, ali i u tom slučaju je takav račun odvojen račun od bankarskog računa. Usluge naplate kreditnih kartica mogu da pruže samo licencirane kompanije i u nekom slučaju su to banke, ali je takav račun uvijek odvojen od deviznog ili tekućeg računa kod banke.

Naplata kreditnih kartica se omogućava kroz licencirane firme koje se mogu nalaziti u offshore državama, kao što su Švicarska, Malta, ali isto tako se mogu nalaziti u Evropskoj zajednici, u Aziji ili Americi.

Sa tim specijalnim računom moguće je naplaćivati kreditne kartice na slijedeće načine:

Naplaćivanje kreditnih kartica putem mobilnih aplikacija

Kako do naplate kreditnih kartica?

Usluge za omogućivanje naplate kreditnih kartica za offshore kompanije koje ste osnovali preko nas je besplatna jer mi svojim klijentima nudimo kompletna riješenja i podršku tokom cijelog poslovanja.

Ukoliko niste klijent i obraćate nam se za ovu uslugu naplate kreditnih kartica kao posebnu uslugu, onda je to u sastavu naše usluge za otvaranje bankarskog računa i košta US $400 ili protuvrijednost u eurima. Usluga je vremenski i poslovno neograničena, možete dobiti jedan ili više računa za naplatu kreditnih kartica ili dodatne račune i bankarske račune i druge vrste poslovnih računa.

Naša firma pomaže međunarodnim firmama da sebi omoguće naplaćivanje kreditnih kartica preko Interneta i bez Interneta, putem faksa, telefona ili pisma.

Koje vrste kartica možete naplaćivati

Putem ovakvog posebnog računa za naplatu kreditnih kartica imate mogućnost da naplaćujete razne kreditne kartice:

Troškovi naplaćivanja kreditnih kartica

Troškovi naplaćivanja kreditnih kartica mogu biti razni, zavisno od države ili offshore države gdje vam takvu uslugu omogućimo. Tako i procenti koji se uzimaju mogu da budu od 1% do 5% ili 6% ili više, zavisno od rizičnosti trgovine, offshore države i vašeg poslovanja kao i obima transakcija.

Troškovi se razvrstavaju na slijedeće transakcije:

Šta je potrebno za naplatu kreditnih kartica

Za naplatu kreditnih kartica potrebno je obično slijedeće:

Isplate novca sa računa za naplatu kreditnih kartica

Novac sa računa za naplatu kreditnih kartica isplaćuje se na vaš poslovni račun obično u roku od 1-2 dana u slučaju američkih firmi ili u roku od nekoliko dana za evropske firme i onda često i dva puta mjesečno za offshore kompanije. To zavisi i od posla i riješenja koje vam omogućimo.

Za naplatu kreditnih kartica možete da koristite koliko god želite vlastitih Interet domena ili različitih vlastitih biznisa. Ovaj račun možete da dobijete sa svojom offshore kompanijom ili sa kompanijom osnovanom bilo gdje na svijetu.

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja za dobivanje računa za naplatu kreditnih kartica putem Interneta.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: