Offshore poslovanje, pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori za offshore poslovanje i korištenje offshore kompanija

Pitanja i odgovori za offshore poslovanje

Offshore poslovanje je poslovno korištenje mogućnosti koje se pružaju u drugim državama i koje ne postoje u vlastitoj državi. Iako su mnoge države poznate kao offshore države, čak i vlastita država se može smatrati poslovno korisnom i tako i offshore državom. Neke države kao Njemačka, Italija, Francuska, još uvijek smatraju da je Bugarska, Bosna, Srbija isto što i offshore država. Transakcije sa takvim državama se posebno prate jer države u procesu propadanja kao što su Francuska, ne mogu da pruže biznismenima slobodu poslovanja i moraju koristiti fašističke sisteme kontrole da bi podmirili ionako već prazne državne kase.

Radi visokih poreza u takvim državama u procesu propadanja, biznismeni često koriste offshore poslovanje u svrhu zaštite života, proširenja biznisa, zaštite privatnosti i pojednostavljenog i sigurnog upravljanja sa imovinom, novcem, zlatom i ulaganjima.

Offshore poslovanje

Offshore poslovanje je korištenje poslovnih mogućnosti u drugim državama koje se uobičajeno ne mogu ostvariti u vlastitoj državi. Mnoge države svijeta pružaju biznismenima slobodu poslovanja, dok sve veći broj država, obično država u procesu propadanja, onemogućava biznismene da slobodno posluju. Pitanja i odgovori u vezi offshore poslovanja nam se svakodnevno postavljaju i ovde možete pronaći neka često postavljana pitanja i odgovore.

 1. Šta je offshore poslovanje?
 2. Koje su to offshore države?
 3. Šta je to offshore kompanija?
 4. Ko može da bude vlasnik offshore kompanije?
 5. Ko sve može da bude direktor offshore kompanije?
 6. Da li moram da odem u offshore državu radi osnivanja offshore kompanije?
 7. Kako se ostvaruje vlasništvo u offshore kompanijama?
 8. Da li je potrebno da budem vlasnik offshore kompanije da bih koristio offshore kompaniju?
 9. Da li će RCD™ usluge da otvori račun za moju offshore kompaniju?
 10. Da li je potrebno da imam bankovni račun?
 11. Šta je to akcija na donosioca? Ili dionica na donosioca?
 12. Mogu li kupiti nekretninu na ime offshore kompanije?
 13. Mogu li sa offshore kompanijom da izađem na berzu kao javna firma?

Frequently Asked Questions and Answers

Šta je offshore poslovanje?

Na ovo pitanje možemo da odgovorimo sa autoritetom, jer smo mi prva kompanija koja se bavi pružanjem offshore poslovnih usluga i planiranjem i sprovođenjem offshore struktura.

Offshore poslovanje je korištenje mogućnosti i prednosti poslovanja u drugim državama i pod drugim nadležnostima, koje se inače ne mogu pronaći u vlastitoj državi. Offshore poslovanje je poslovanje kroz korištenje pravnih i poslovnih mogućnosti širom svijeta.

Offshore kao riječ znači “udaljeno od obale” i pojam se prvenstveno koristio za offshore kompanije i poslovanje na udaljenim otocima ili ostrvima, dok se pojam i danas koristi u Velikoj Britaniji i odnosi se na sve lokacije izvan Velike Britanije, jer su svi “daleko od njihove obale”.

Back to FAQ

Koje su to offshore države?

Svaka država se može koristiti u svrhu offshore poslovanja po definiciji pojma kako smo to prethodno objasnili. Države kao što su Njemačka, Italija, Francuska i neke druge države sa visokim porezima, onemogućile su svojim biznismenima skoro sve mogućnosti poslovanja u vlastitoj državi, ali se čak i u takvim državama mogu koristiti određene prednosti poslovanja koje neko drugi ko ne živi u tim državama nema i ne može da ima.

Najpoznatije offshore države su Panama, Britanska djevičanska ostrva ili Britanski djevičanski otoci ili BVI, onda Bahami, Belize, Sveti Kitts i Nevis, Sveti Vincent, Sejšeli, Mauricijus, Monako, Andorra, Malta, San Marino, pa onda Američka djevičanska ostrva ili otoci, Maršalska ostrva (otoci), onda tu spadaju i Sjedinjene Američke Države S.A.D. i Velika Britanija, pa Nauru i mnoge druge države.

Back to FAQ

Šta je to offshore kompanija?

Offshore kompanija je društvo, pravno lice ili pravna osoba, koja se osniva u offshore državama. Takva kompanija obično niti plaća poreze niti ima obavezu da predaje bilo kakve knjigovodstvene izvještaje. Offshore kompanije su obično anonimne, imena vlasnika ili direktora se ne mogu pronaći u javnom registru kompanija.

Offshore kompanija se naziva još offshore tvrtka, offshore poduzeće, offshore preduzeće, offshore dioničko društvo, offshore korporacij, offshore d.o.o., offshore akcionarsko društvo, offshore GmbH i onda može imati svoje ime na raznim drugim jezicima i sa raznim sufiksima kao što su INC. CORP. CORPORATION, LLC, LTD, D.O.O., D.D., A.D., A.G., A/S i tako dalje.

Back to FAQ

Ko može da bude vlasnik offshore kompanije?

Praktično svako može da bude vlasnik offshore kompanije bez obzira na državljanstvo i bez obzira na to da li neko ima pasoš ili nema. Potrebno je obično biti preko 18 godina i imati barem neki osobni ili lični dokument. U nekim državama vlasnici kompanija mogu da budu i djeca, uključujući u Americi i Velikoj Britaniji.

Back to FAQ

Ko sve može da bude direktor offshore kompanije?

Direktor offshore kompanije može da bude praktično svako, bez ograničenja na državljanstvo ili na bilo kakve kvalifikacije. To je inače ista situacija kao i u mnogim evropskim i američkim državama, svako može da bude direktor, pa u nekim slučajevima i maloljetne osobe.

Direktor je pozicija u kompaniji. Maloljetne osobe sa dobrim poslovnim idejama i te kako mogu da budu direktori i da započnu svoje biznise. To što se u državama gdje se priča ovaj jezik zabranjuje maloljetnicima da budu direktori, ne osporava činjenicu da je to u drugim državama dozvoljeno.

Back to FAQ

Da li moram da odem u offshore državu radi osnivanja offshore kompanije?

Ne. Nije potrebno pomjeriti se sa mjesta korištenja vašeg kompjutera da biste otvorili offshore kompaniju. Mi amo ovlašteni agent za osnivanje offshore kompanija u mnogim državama i svaka offshore kompanija se može osnovati kroz slanje podataka o vlasnicima i direktorima i uplati u svrhu osnivanja offshore firme.

Back to FAQ

Kako se ostvaruje vlasništvo u offshore kompanijama?

Vlasništvo offshore kompanije se ostvaruje korištenjem akcija, dionica ili udjela u kompaniji ili se kompanija tako upravlja što postajete partner u takvoj kompaniji.

Back to FAQ

Da li je potrebno da budem vlasnik offshore kompanije da bih koristio offshore kompaniju?

Ovo je možda jedno od najvažnijih pitanja koje razbija već napravljene pretpostavke koje ste naučili u svojoj državi. Offshore kompanije se najčešće tako osnivaju da stvarni vlasnik nije i vlasnik u papirima takve kompanije. Svrha osnivanja offshore kompanije nije vlasništvo već poslovne prednosti koje možete dobiti za razliku od mogućnosti u vašoj vlastitoj državi. Tako se često kompanije osnivaju sa dionicama na donosioca ili akcijama na donosioca, što znači da dionice ili akcije nisu upisane u dokumente kompanije, već su predane osobi od povjerenja i ko god posjeduje takve dionice ujedno je i vlasnik takve offshore kompanije. Postoji mnogo načina kako se upravlja offshore kompanijama. Ukoliko smatrate da je jedini način kontrole i upravljanja offshore kompanijom kroz posjedovanje udjela, akcija ili dionica, onda trebate da se savjetujete sa nama i da utvrdite da li je takvo posjedovanje u vašu korist ili ne.

Kod dobrog agenta za osnivanje offshore kompanija možete uvijek dobiti mogućnosti 100% upravljanja kompanijom bez vlasništva, što i jeste cilj u mnogim strukturama zaštite imovine.

Ukoliko želite da rasteretite svoje ime i prezime od posjedovanja ili imovine i rizika koje su povezane sa tom imovinom, dobro je ako koristite RCD™ načine offshore poslovanja.

Back to FAQ

Da li će RCD™ usluge da otvori račun za moju offshore kompaniju?

U nekim slučajevima možemo direktno da otvorimo račun za vašu offshore kompaniju, tako da se dokumenti isporuče sa već otvorenim računom. Takvi računi su registrirani na vaše ime ili na ime firme, ali u skoro svim slučajevima je potrebno da sami potpišete ugovore sa bankom. Takve ugovore i formulare možemo pripremiti za vas, ispuniti i poslati vam. Vi onda dokumente šaljete direktno banci i sklapate ugovor sa offshore bankom u ime svoje offshore kompanije.

Back to FAQ

Da li je potrebno da imam bankovni račun?

Offshore kompanija ne mora da ima bankovni račun. Postoji mnogo razloga zašto se takve kompanije osnivaju bez korištenja offshore računa. Offshore kompanija se može osnovati samo u svrhu posjedovanja neke jahte, plovila ili broda. Može da bude vlasnik nekretnina. Može da bude kupac imovine, nekretnina, plovila kod svih transakcija sa gotovinom. Offshore kompanija umjesto bankovnog računa, može da koristi račune za trgovinu dionicama ili akcijama. Dalje, offshore kompanija može da se koristi u svrhu nasljeđivanja imovine na ime offshore kompanije ili prenos vlastite imovine prije smrti na ime offshore kompanije, tako da se nasljednicima omogući pojednostavljeno nasljeđivanje. Zato offshore kompanije ne moraju imati bankovne račune.

Back to FAQ

Šta je to akcija na donosioca? Ili dionica na donosioca?

Akcije ili dionice na donosioca su akcije ili donosioce bez imena. Takve akcije ili dionice predstavljaju vlasništvo kompanije ili dioničkog ili akcionarskog društva koje je upisano u registar offshore kompanija u offshore državi.

Akcije ili dionice bez imena se mogu u svakom trenutku predati odvjetniku, advokatu, knjigovođi, osobi od povjerenja i tako nije moguće dokazati ko je stvarni vlasnik takve kompanije.

Back to FAQ

Mogu li kupiti nekretninu na ime offshore kompanije?

Da. Ukoliko država dozvoljava kupovinu od stranih firmi, nekretninu u toj državi možete da kupite i sa offshore kompanijom.

U nekim slučajevima države zahtjevaju “reciprocitet” što znači da će dozvoliti kupovinu od strane firme onda ako u toj stranoj državi građani te države kupuju strane nekretnine. U tom slučaju se možete savjetovati sa nama u vezi odabira ispravne offshore kompanije.

Back to FAQ

Mogu li sa offshore kompanijom da izađem na berzu kao javna firma?

Javne firme ili firme čije se akcije trguju na berzi mogu da budu osnovane i u offshore državama. Osnivanje javne firme ima povećane troškove i zahtijeva pripremu dokumentacije. Kontaktirajte nas ako želite da izađete na berzu i da se akcije ili dionice vaše firme trguju na javnim berzama.

Back to FAQ

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: