Otvaranje offshore kompanija


Otvaranje offshore kompanije ili osnivanje offshore firme

RCD usluge je firma osnovana u oktobru 2002 godine koja ima svoju centralu u Panami i pripadne udružene kompanije u Velikoj Britaniji i drugim državama, koje kao grupa pružaju poslovne usluge kao što su otvaranje offshore kompanija, osnivanje offshore firme, osnivanje firme i kompanija u raznim državama, otvaranje bankovnih računa, prodaja i distribucija debitnih kartica širom svijeta, omogućavanje potencijalnim distributorima prodaju debitnih kartica, pružanje usluga kreditnog pisma, bankarskih garancija, ulaganje u zlato kao i Internet usluge, izrada web stranica i druge poslovne usluge.

Otvaranje offshore kompanija

Tako pružamo usluge otvaranja firme i u drugim državama, po vašoj želji, poštujući sve zakone i onda vašu privatnost. Firme koje se bave sličnim poslovnim uslugama mogu koristiti našu firmu u svrhu otvaranja offshore kompanija. Mi pružamo i poslovne usluge odvjetnicima, bilježnicima, notarima, koji često imaju klijente kojima su potrebne usluge za otvaranje offshore firme.

RCD usluge otvara offshore firme, poduzeća ili preduzeća u Panami, Belize, na Svetom Kristoforu i Nevisu, na Svetom Vinsentu i Grenadinima, na Mauricijusu, na Sejšelima, u Hong Kongu, u Singapuru, u Vanuatu i svim drugim offshore državama.

Otvaranje offshore firme je jednostavno

Osnivanje offshore firme je jednostavno i zahtijeva, zavisno od offshore države, od nekoliko sati do 7 radnih dana. Dokumenti se šalju DHL-om ili drugim kurirom na vašu adresu bilo gdje na svijetu. Offshore kompanija ili offshore tvrtka ima pravo izvršavanja svih djelatnosti širom svijeta, uspostavljanje ugovora sa bilo kojim drugim firmama, poduzećima, tvrtkama, preduzećima, sa obrtima ili zanatskim radnjama, preduzetničkim djelatnostima ili licima i osobama u svijetu u svrhu trgovine i prodaje svih vrsta usluga i robe.

Otvaranje offshore kompanije u Panami

Offshore kompanija u Panami ima pravo izvršavanja svih vrsta poslova ili djelatnosti. Samo su neke djelatnosti regulisane kao npr. bankarstvo, osiguravajuća društva ili igre na sreću. Uz plaćanje posebne licence sa offshore kompanijom u Panami je moguće raditi i bankarske ili osiguravajuće poslove. Takva offshore ili off-shore kompanija je organizovana u vidu korporacije, na hrvatskom: dioničkog društva i na srpskom: akcionarskog društva. Takvo dioničko ili akcionarsko društvo je offshore kompanija koje svoj kapital zasniva na dionicama ili akcijama. Akcije ili dionice su dijelovi kapitala uplaćeni od strane vlasnika takvog offshore preduzeća. Vlasnici akcionarskog društva se nazivaju dioničari ili akcionari. Uplaćeni dio kapitala pojedinačnog akcionara u ukupnom kapitalu offshore kompanije određuje njegova upravljačka ili vlasnička prava u takvoj offshore firmi.

Kod offshore kompanije u Panami vlasnici imaju najveća prava i mogu da onemoguće direktore u izvršavanju određenih poslovnih radnji ili da ograniče korporaciju kroz interne odluke vlasnika.

Mi često preporučujemo Panamu za otvaranje offshore firme, ali se bavimo i otvaranjem offshore firme u slijedećim državama:

Otvaranje offshore kompanije zahtijeva određeni pravni sufiks naziva firme

Naziv offshore kompanije mora da označava da je to akcionarsko društvo ili dioničko društvo, to jeste korporacija, na bilo kojem jeziku. To znači da dodatak nazivu firme mora da postoji još i CORP., INC., CORPORATION, AG, AD, AKCIONARSKO DRUŠTVO i slično.

Postoje i razne druge vrste offshore firme kao što su:

Organi offshore kompanije u Panami i drugim offshore državama

Akcionarsko društvo u Panami kao i u drugim offshore državama, u daljem tekstu organi offshore kompanije, se obično sastoje od slijedećih organa:

  1. Osnivači su obično odvojeni od vlasnika kompanije, u većini slučajeva mi fungiramo u funkciji osnivača kompanije, dok postavljamo stvarne vlasnike kao akcionare ili dioničare kompanije;

  2. Akcionari ili dioničari su vlasnici društva, to su naši klijenti, a ti klijenti dalje biraju ko će da bude upravitelj ili direktor takve offshore kompanije;

  3. Direktori kao rukovodioce društva, odgovorni su za poslovanje društva. Direktori su obično i vlasnici, ali često je potrebno postaviti zamjenske direktore, tako da vlasnicima ostane njihova privatnost sačuvana. Direktori offshore kompanije dalje biraju svoje:

  4. Službenike (predsjednik, sekretar, blagajnik, itd.) koji obavljaju poslove za offshore kompaniju i rade po uputama direktora. Direktori ujedno mogu da obavljaju ove iste funkcije i sami po sebi.

Glavne odluke offshore kompanije donose većinom njeni vlasnici akcionari ili dioničari. Direktori obično sprovode odluke akcionara ili dioničara. U praksi su vlasnici često i dioničari i direktori i službenici.

Privatnost i anonimnost kod otvaranje offshore firme

Anonimnost poslovanja offshore kompanije se dobiva zato što u Panami kao i u drugim offshore državama postoji anonimnost vlasnika:

To bi značilo da ako otvorite bankarski račun za svoju offshore kompaniju da će taj offshore bankarski račun biti nazvan imenom kompanije (npr. MARKAM REAL ESTATE INC.) umjesto imenom potpisnika takvog računa. Offshore banke ne dozvoljavaju nikakve upite od strane drugih država, vlada niti stranih policijskih ili kriminalnih istraga. To dalje znače da se ime vlasnika kompanije drži strogo povjerljivo od strane offshore banki.

Umjesto imenovanja predsjednika kao službenika kompanije, moguće je da direktori kompanije izdaju punomoć u ime vlasnika kompanije. Sa takvom punomoći je moguće u potpunosti kontrolisati takvu kompaniju. Pošto ime vlasnika niti službenika kompanije ne mora da bude upisano u javne registre, tako je poslovanje potpuno anonimno. Punomoć ostaje samo privatna stvar kompanije.

Djelatnosti offshore kompanije

Otvaranje offshore firme pruža i određene poslovne pogodnosti i prednosti, najveća prednost je da možete odmah i bez pauze, da počnete sa poslovanjem i poslovnim transakcijama i možete se baviti skoro svim vrstama djelatnosti. Samo onda kad radite neke fizičke poslove u nekoj državi, očekuje se od vas da napravite i podružnicu. Inače, možete da trgujete robom i uslugama bez ograničenja.

Takva offshore firma može da radi sve vrste poslova kao na primjer:

Prednosti offshore kompanije

Offshore kompanije ima slijedeće prednosti za međunarodno poslovanje:

Oporezivanje offshore kompanije

RCD usluge otvara offshore kompanije u svrhu međunarodnog poslovanja i možemo da pomognemo i onim osobama koje žele da koriste offshore firme za lokalno poslovanje. Bavimo se i otvaranjem podružnica za offshore kompanije osnovane u offshore državama. Mi možemo da pomognemo poslovnim osobama koje žele da razviju svoj biznis, koji žele da prošire svoje poslovanje na svijet ili druge države ili kojima je potrebna privatnost, anonimnost i zaštita njihove imovine, novca ili ulaganja na ispravan i zakonit način. Na žalost ne možemo da pomognemo bilo kome ko ima bilo kakve namjere da radi ilegalne ili nezakonite radnje bilo u svojoj zemlji ili u Panami ili drugoj offshore državi. Postoji mnogo načina smanjenja poreza i očuvanja imovine, ali prava zaštita imovine se dobiva samo kroz pažljivo planiranje poslovne strukture u skladu sa zakonima dotičnih zemalja.

Usluge kod otvaranje offshore kompanije

Osnivanje offshore firme traje vrlo kratko. Dokumenti su ovjereni za međunarodno poslovanje i spremni za otvaranje računa kod banke i obično su napisani na engleskom jeziku. Isporučuju se kurirskom službom kao što je DHL ili TNT i dolaze u roku od nekoliko dana na adresu vlasnika. Dokumente možemo isporučiti i direktno na adresu banke kod koje možete da otvorite račun.

Kada je u pitanju osnivanje firme (offshore), slijedeće usluge se podrazumijevaju:

Ako imate nekih dodatnih pitanja molimo vas da nas kontaktirate.

Cijena za osnivanje offshore kompanije može biti od US $400 do US $1500 ili protuvrijednost u eurima, dok neke vrste offshore kompanija mogu da budu i skuplje ili jeftinije, zavisno od države. Pitajte nas za cijene otvaranja offshore kompanija.

U cijenu su nekad uračunate usluge imenovanih direktora, koji mogu s vremena na vrijeme da urade punomoći, odluke kompanije, ugovore između Vas i offshore kompanije ili ugovore između offshore kompanije i drugih kompanija ili fizičkih lica. Na taj način možete da poslujete sasvim anonimno i diskretno.

Nekad je potrebno takve usluge direktorstva platiti posebno

Upozorenje

RCD usluge ne pruža uslugu otvaranja offshore kompanija osobama koje namjeravaju slijedeće:

U slučaju zloupotrebe offshore kompanija, naša firma RCD usluge u nekim slučajevima prijavljuje zloupotrebu dotičnim kriminalnim ustanovama zemlje u kojoj se zloupotreba offshore kompanije izvršava.

U svim drugim slučajevima trgovine, bez obzira da li Vaša lokalna zemlja dozvoljava takvu trgovinu ili ne, naša firma RCD usluge štiti vlasnike kompanija i nikada ne odaje informacije o vlasnicima ili službenicima kompanija.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: