Osnivanje firme i raznih vrsta kompanija u stranim državama

Osnivanje firme u raznim zemljama i vrste kompanija

RCD usluge pruža usluge osnivanja i otvaranja kompanija u Velikoj Britaniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu, Panami, Belize, svim američkim državama, onda u Africi i Hong Kongu, Novom Zelandu i na raznim offshore lokacijama.

Tako se pružaju i poslovne usluge kao što su osnivanje firme, formiranje kompanija u raznim zemljama, otvaranje bankovnih računa, prodaja debitnih kartica širom svijeta, omogućavanje potencijalnim distributorima prodaju debitnih kartica, komunikacijske i Internet usluge i druge poslovne usluge.

Pored toga možemo da obavimo formiranje kompanije i u drugim državama, po Vašoj želji, poštujući sve zakone i pravila konfidencije. Zainteresovane osobe mogu da koriste naše usluge osnivanja firme ako žele da ostvare konfidenciju i tajnost svoga poslovanja.

Osnivanje offshore firme

Za građane sa rezidencijom na području bivše Jugoslavije, offshore kompanije mogu da budu odlično sredstvo za strana ulaganja i poslovanja. U mnogim državama bivše Jugoslavije, offshore kompanije su pravosnažne kompanije koje imaju status pravnog lica, bilo da posluju u inostranstvu ili unutar zemlje. Offshore kompanije nemaju dužnosti predavanja izvještaja o svom poslovanju, nemaju dužnosti predavanja knjigovodstva niti stanja knjigovodstva, ne plaćaju poreze na svoje profite i pružaju širok spektar poslovnih mogućnosti. Naša firma ne preporučuje i nema toleranciju za osnivanje offshore firme za nezakonita poslovanja.

Kroz offshore poslovanje moguće je ostvariti velike prednosti, ali je potrebno poštovati zakone kako Paname ili offshore države, tako i zakone svoje vlastite zemlje. Poslovan čovjek dobiva pravu zaštitu poslovanja tek kada je takvo poslovanje u skladu sa zakonom. Osnivanje offshore firme u svrhe ilegalnih radnji narušava zaštitu poslovanja, narušava stvarnu tajnost poslovanja i otvara mogućnosti koje mogu da vode u zakonske ili krivične radnje i sudske procese kao i plaćanja raznih kazni ili plaćanje poreza na neostvarenu dobit.

Osnivanje offshore firme je jednostavno, nekomplikovano i brzo i mi to radimo obično u Panami radi mnogo povlastica koje se ne pružaju u drugim zemljama, ali možemo da formiramo offshore kompaniju i drugdje, kao npr. na Maršalskim ostrvima ili na Samoi ili u drugim državama.

Osnivanje USA firme i vrste kompanija

Naša firma obavlja osnivanje firme u SAD (USA). Mi možemo da osnujemo firmu u bilo kojoj državi SAD, ali to obično radimo u Koloradu ili Wyoming-u za osobe koje se ne nalaze unutar USA iz poreznih razloga.

Dvije vrste kompanija se obično formiraju kada se radi sa Sjedinjenim američkim državama i to su korporacija (engl. Corporation) i dioničarsko društvo sa ograničenom odgovornosti (engl. Limited Liability Company, LLC).

Korporacija u Sjedinjenim američkim državama (USA)

Korporacija je pravno lice i oporezuje se posebno od svojih vlasnika koji se nazivaju dioničari ili akcionari. Korporacija može da posjeduje imovinu u svoje ime i može da obavlja poslove u svoje ime. Takva imovina i poslovi su odvojeni pravno od imovine i poslova vlasnika korporacije, akcionara. Akcionari su uložili određeni kapital ili imovinu u takvu kompaniju i vrijednost tog kapitala je ograničenje odgovornosti od strane akcionara. Akcionari nisu dužni da plate dugove niti račune koji pripadaju korporaciji, već to korporacija mora sama da plati i podmiri iz svojih vlastitih sredstava. U slučaju konkursa korporacije, odgovornost ne prelazi na njene vlasnike, akcionare.

Korporacija, kao i svaka druga SAD bazirana kompanija je dužna:

Ispunjavanje tih obaveza nije komplikovano i mi pružamo podršku. Kad kod nas neko formira kompaniju, onda mi pravimo i godišnji izvještaj za Vašu kompaniju.

Jedna korporacija u vlasništvu osoba koje nisu rezidentne u USA može da ima minimalni profit unutar SAD, ako isplaćuje visoke plate svojim direktorima ili agentima koji se ne nalaze unutar USA. Svoje plate direktori nisu dužni da oporezuju unutar USA jer nisu rezidenti USA. Direktori mogu svoje plate da prijave u onoj zemlji gdje su rezidentni, zavisno od lokalnih poreznih zakona.

Kompanija koja ostvari ukupan profit od US $124,000 godišnje, može da isplati mjesečne plate direktorima u iznosu od US $12,000, ostavljajući samo US $2,000 kao profit kompanije. Na taj ostatak bi korporacija platila poreze u USA.

Dioničarsko društvo sa ograničenom odgovornosti (LLC kompanija, USA)

Dioničarsko društvo sa ograničenom odgovornosti (Limited Liability Company ili LLC) je slično jednom D.O.O. društvu sa područja bivše Jugoslavije, ali ima svoje odlike koje se uveliko razlikuju od lokalnih kompanija.

LLC kompanije su se prvi put u USA osnovale u državi Wyoming, gdje se i dan danas takve kompanije osnivaju jer imaju dobru zakonsku podršku u Wyoming-u.

Slično kao korporacija, LLC kompanija je pravno lice, može da ima svoju imovinu odvojenu od vlasnika kompanije i može da radi sve vrste poslova. LLC kompanija u USA nema dioničare, već ima svoje članove (member), dok kompaniju ne vode direktori već menadžeri. Razlika je samo u nazivima vlasnika i rukovodioca, dok su njihove dužnosti slične direktorima neke korporacije.

Za razliku od korporacije, LLC kompanija može da se oporezuje na dva načina:

LLC kompanija ima iste dužnosti kao i korporacija u USA, mora da plati državne i federalne poreze, mora da preda državne i federalne godišnje izvještaje o kompaniji i mora da vodi knjigovodstvo.

Velika razlika u oporezivanju je da se LLC kompanija ne oporezuje direktno osim ako to sama ne izabere. Oporezivanje se vrši na nivou vlasnika kompanije. Ako kompanija ima dva člana (vlasnika) i jedan član ima 20% učešća u kompaniji, a drugi član ima 80% učešća u kompaniji, onda bi se profit kompanije automatski na kraju godine računao kao profit tih članova (vlasnika) kompanije u razmjeri njihovog učešća u kapitalu kompanije. Sav novac ostaje kod LLC kompanije, ali članovi kompanije postaju obavezni da plate porez na taj profit. Novac može slobodno da se uzima i vraća u kompaniju.

Takav način oporezivanja je velika povlastica za osobe koje nisu rezidenti u USA, jer osoba koja nije rezidentna u USA ne plaća nikakve poreze na dobit unutar USA, osim ako je profit ostvaren od USA kompanija ili fizičkih lica.

To znači da LLC kompanija koja ostvaruje profit od kompanija i fizičkih lica izvan USA, sa svojim menadžerima koji nisu rezidentni u USA, ne plaća nikakve poreze unutar USA.

Osnivanje firme u Velikoj Britaniji (UK, Limited Company)

Velika Britanija pruža isto tako mogućnosti poslovanja sa smanjenim porezima. Vlasnici UK kompanije se nazivaju dioničari, rukovodioci se nazivaju direktori. Kompanija u UK je vrlo pogodno sredstvo za poslovanje unutar Evrope i Evropske zajednice, ali isto tako i širom svijeta.

Od 2006 godine se sve UK kompanije oporezuju na bilo koju sumu profita ili dobiti. Do 2006 godine se oporezivao samo profit koji je prelazio sumu od 10 hiljada britanskih funti. Od 2006 godine, sve kompanije imaju početnu sumu oporezivanja od 19%.

Oporezivanje UK kompanije se može uveliko smanjiti ako vlasnici i direktori kompanije nisu rezidentni u Velikoj Britaniji. Isplatom visokih plata i korištenjem imovine kompanije, direktori mogu legalno da preuzmu većinu profita koji se onda neće oporezivati u Velikoj Britaniji. Ako kompanija ostvari promet od EUR 122000 godišnje i isplati mjesečnu platu direktorima u iznosu od 12000 mjesečno, kompanija ostaje na kraju godine sa profitom u iznosu od 2000 euro i samo na tu sumu plaća porez u iznosu od 19%, što bi bilo EUR 380.

Moguće je i da direktori koji dobivaju plate iz inostranstva ili od strane kompanije imaju dužnosti prijave takvih plata u svojoj vlastitoj zemlji. To zavisi od države do države kao i od lokalnih poreza.

Strane kompanije se mogu koristiti u kombinaciji sa lokalnim kompanijama kao vlasnicima stranih kompanija, ako takva struktura pruža pogodnosti.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: