Načini vlasničke kontrole američke LLC kompanije


Načini vlasničke kontrole američke LLC kompanije

Za razliku od domaćih kompaniji, američke LLC kompanije, zavisno od države, pružaju u svojim fleksibilnim zakonima više raznih načina vlasništva, kontrole i upravljanja kompanijom. Tako je moguće sasvim anonimno biti pod kontrolom LLC kompanije osnovane u Americi.

Uzećemo u obzir Novi Meksiko i zakon o društvu sa ograničenom odgovornošću u Novom Meksiku.

Kompanije osnovane bilo gdje u inozemstvu su pravni subjekti koji mogu da potpisuju ugovore, ulaze u poslovne i privatne odnose sa bilo kojim osobama, koji mogu da posjeduju nekretnine u svim državama, uključujući i u Hrvatskoj, koji mogu da se koriste kao holding kompanije ili u svrhu zaštite bilo koje imovine, zlata, dijamanata, u svrhu čuvanja bankovnih računa ili u bilo koje druge poslovne i privatne svrhe. kompanije se u Americi ne moraju osnivati u poslovne svrhe. Svrha može i te kako da bude u svrhu zaštite obitelji, rođaka, vlastite i tuđe imovine.

Kontrola američke LLC firme u svrhu zaštite života i poslovanja

Anonimnost članova i menadžera društva

kompanije u Novom Meksiku mogu biti praktično anonimne, jer se upisom u registar ne moraju dati podaci o vlasnicima ili menadžerima. Za razliku od Hrvatske, pojam osnivač ima više organizatorsku ulogu. To je organizator koji osniva firmu za stvarne vlasnike ili članove društva, ali naravno to može biti i stvarni vlasnik.

Uloga osnivača kao organizatora

Nakon osnivanja, organizator ili osnivač, imenuje prve članove društva, jer je radio u njihovo ime. Članovi društva su informacija koja ostaje interni podatak kod kompanije.

Kompletna ograničena odgovornost

Članovi društva i njeni menadžeri i bilo koje druge osobe povezane sa kompanijom imaju ograničenu odgovornost i tako i pravnu zaštitu. Članove društva se ne može tužiti samo iz tog razloga.

Društvom upravljaju ili članovi ili menadžeri

Ukoliko se u osnivačkom aktu ne navede da društvom upravljaju menadžeri, podrazumijeva se da društvom upravljaju njeni članovi.

Ukoliko društvom upravljaju članovi, osnivačkim aktom kao javnim dokumentom ili društvenim ugovorom kao tajnim internim dokumentom, mogu se menadžeri ograničiti u svom djelovanju. Npr. može se napisati da bez dozvole ili pismenog odobrenja članova društva, menadžeri nemaju pravu kupovati ili prodavati nekretnine u ime kompanije. To je jedan od načina kontrole upravljanja takvom kompanijom.

Menadžeri ne moraju biti članovi društva, a mogu biti i druge kompanije.

Pravo glasanja ili izbora u društvu

Osnivačkim aktom ili društvenim ugovorom se pravo glasa članovima društva može ograničiti. Uopćeni članovi društva imaju procentualno pravo glasa onoliko koliko udjela imaju u društvu. To ujedno znači i da se mogu pojavljivati treće osobe koje imaju pravo glasa u ime nekog od članova. To znači da mogu postojati tajni članovi koji mogu i smiju da zamijene menadžere u kompaniji ili koji mogu da donose druge odluke u društvu.

Punomoći u smislu predavanja prava glasa ili izbora menadžera i drugih odluka se mogu predati na treće osobe ili stvarne vlasnike u pozadini.

Odgovornost za temeljni kapital

Temeljni kapital LLC kompanije u Novom Meksiku, u Americi, može da bude i obećanje da će se ispuniti usluge, može da bude gotovina, bilo koja imovina, mogu da budu usluge koje se urade za takvu kompaniju, a vrijednost tog kapitala se vrednuje po želji, interno i bez komplikacija. Kompanija može i da oslobodi člana da uplati temeljni kapital ili može da traži odgovornost člana da uplati temeljni kapital. Takva odgovornost može čak da prelazi i njegovu smrt, tj. ako član nije uplatio temeljni kapital, može mu se naplatiti ovrhom ili izvršenjem ili iz nasljedstva.

Prisilna naplata obećanog temeljnog kapitala može da se koristi kao jedan vid kontrole upravljanja imovinom, jer u tom slučaju, kompanija može da postane prijateljski povjerenik protiv ovršenika (dužnika). To je isto i jedan od načina kako se nekretnine mogu zaštititi, jer takavu ugovor može da postoji i da bude potpisan prije nego što je došlo do ovrhe ili izvršenje nad nekretninom i tako se nekretnina može preuzeti ili osigurati od strane prijateljske kompanije. Isto vrijedi i za druge vrste imovine.

Vlasništvo imovine LLC kompanije

Sva imovina koju kompanija posjeduje je imovina kompanije, a ne njenih članova. Imovina se treba kupovati, dobivati ili prepisati na ime kompanije. Ali, moguće je imovinu, kao recimo i nekretnine, kupiti i na osobno ime, ali u ime LLC kompanije. Tako LLC kompanija može da bude tajni vlasnik neke imovine. To naravno zavisi dosta i od lokalnih zakona koji se na tu imovinu odnose.

kompanija može posjedovati imovinu iako ta imovina nije direktno prepisana na njeno ime. Ukoliko se imovina kupuje novcem od kompanije, onda se automatski računa da je to imovina kompanija. Ukoliko se imovina kupuje u ime kompanije, bez obzira ko plaća taj novac, računa se da je to imovina kompanije.

Pravo na isplate ili udjeli

Za razliku od Hrvatske, u Novom Meksiku se udjeli nazivaju nešto drugačije (engl. interest) i to u prevodu možemo da nazovemo pravo članova ili pravo člana na dobit u kompaniji.

Pravo na dobit je osobna imovina člana.

Osnivačkim aktom ili društvenim ugovorom, znači u tajnosti, može se odrediti sve u vezi prava na dobit u kompaniji. To znači da mogu postojati razne druge grupe osoba koje nisu poznate u javnosti, kao i razne vrste kontrole vlasništva i kontrole financijama:

To daje razne mogućnosti kontrole kompletnih financija bez vlasništva u kompaniji i tako se mnogi zakoni kao Zakon o deviznom poslovanju ili Zakon o trgovačkim društvima efikasno može izbjeći.

Prava kod ovrhe ili izvršenja nad osobnom imovinom člana društva

U slučaju osobne ovrhe ili izvršenja nad imovinom člana društva, mogu se koristiti samo sudovi u Americi. Sud izvan Amerike bi mogao da napravi određene odluke, ali takve odluke ne mogu imati važnost i ne bi bile zakonite.

U tom slučaju da postoji ovrha ili izvršenje nad osobnom imovinom člana društva takve LLC kompanije, udjeli u kompaniji se ne mogu oduzeti, jer udjeli nisu osobna imovina. Članstvo u društvu nije osobna imovina, već samo pravo na dobit iz kompanije.

Tako i sud u tom slučaju može samo dodijeliti jedan dio te dobiti da bude isplaćen povjereniku. Više od toga nije moguće. Povjerenik onda ima samo prava na isplatu jedne sume dobiti, ali ništa više od toga. Nema pravo da upravlja kompanijom niti da postane njen član. Drugi članovi kompanije mogu čak da odrede da se dobit ne isplaćuje, čime se povjereniku prave problemi na razini nemoguće misije.

Brisanje članova po određenom događaju

Članove društva je moguće ispisati kao članove po određenom događaju koji se može definirati u osnivačkom ili društvenom ugovoru. Tako je moguće ostvariti i zaštitnu kontrolu na temelju nekih događaja kao što su osobna ovrha, izvršenje, bankrot, ako recimo svoje pravo na dobit preda povjerenicima ili na temelju drugih događaja. Ta se fleksibilnost može koristiti u svrhu zaštite imovine.

Pretvaranje LLC kompanije u dioničko društvo ili druge oblike

LLC kompanija osnovana u Novom Meksiku, u Americi, može da se pretvori i u druge oblike društva, kao što su npr. dioničko društvo, parnerstvo, komanditno društvo, ukoliko to njeni članovi odobre. Društvo se može spajati u druga društva.

Aktiviranje ugašene kompanije

Ukoliko je kompanija i ugašena u registru, može se u roku od 2 godine aktivirati zahtjevom članova. To predstavlja isto jedan vid kontrole, koji se može koristiti u slučajevima kad se želi ostvariti anonimna kontrola nad imovinom.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: