Osnivanje USA kompanija u Wyoming-u, Delaware, Nevada ili drugim USA državama

RCD poslovne usluge - osnivanje USA kompanija

Thetabiz Corporation izvršava osnivanje firme u raznim državama.

Osnivanje USA kompanija

USA bazirane kompanije se mogu koristiti slično kao i offshore firme.

Američka kompanija ima pravo izvršavanja svih vrsta poslovanja. Takva USA kompanija je organizovana u vidu akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornosti. Može biti i u vidu partnerstva ili neprofitne organizacije.

Akcionarsko društvo ili dioničko društvo

Akcionarsko društvo je preduzeće koje svoj kapital zasniva na akcijama. Akcije ili dionice su dijelovi kapitala uplaćeni od strane vlasnika takvog offshore preduzeća. Vlasnici akcionarskog društva se nazivaju akcionari. Uplaćeni dio kapitala pojedinačnog akcionara u ukupnom kapitalu offshore preduzeća određuje njegova finansijska i upravljačka prava u preduzeću.

Naziv USA kompanije u vidu akcionarskog društva mora da označava da je to akcionarsko društvo na bilo kojem jeziku. To znači da dodatak nazivu firme mora da postoji još i CORP., INC., CORPORATION, AG, AD, AKCIONARSKO DRUŠTVO i slično.

Akcionarsko društvo u USA, u daljem tekstu USA kompanija, se sastoji od slijedećih organa kompanije:

 1. Akcionari kao vlasnici društva, koji dalje biraju:

 2. Direktore kao rukovodioce društva, odgovorne za poslovanje društva. Direktori USA kompanije dalje biraju svoje:

 3. Službenike (predsjednik, sekretar, blagajnik, itd.) koji obavljaju poslove za USA kompaniju i rade po uputama direktora.

Glavne odluke USA preduzeća donose većinom akcionari, tj. njeni vlasnici. Direktori obično sprovode odluke akcionara.

U.S.A. društvo sa ograničenom odgovornosti

Društvo sa ograničenom odgovornosti u USA je jedna vrsta partnerstva iako to može da bude i jedan član ili vlasnik partnerstva. Naziv dioničarskog društva sa ograničenom odgovornosti se mora završavati sa LIMITED, LIMITED LIABILITY, LLC, LIMITED LIABILITY COMPANY ili slično.

Takva USA kompanija (LLC) se može koristiti za poslovanje bez oporezivanja u slučaju da se sve poslovanje i trgovina radi IZVAN USA što znači da se usluge i roba prodaju fizičkim licima i kompanijama koje se ne nalaze u USA. Ako se i vlasnici LLC kompanije nalaze izvan USA, onda se nikakav porez na dobit ne mora plaćati u USA.

U slučaju da se vode poslovi u USA, onda se preporučuje akcionarsko društvo u S.A.D..

Anonimnost poslovanja USA kompanije se dobiva zato što u USA državi Wyoming postoje uslovi za takvo poslovanje:

To bi značilo da ako otvorite bankovni račun za svoju USA (Wyoming) kompaniju da će taj firmin bankovni račun biti nazvan imenom kompanije (npr. MARKAM REAL ESTATE INC.) umjesto imenom potpisnika takvog računa. Neke sigurne banke ne dozvoljavaju nikakve upite od strane drugih država, vlada niti stranih policijskih ili kriminalnih istraga. To dalje znače da se ime vlasnika kompanije drži strogo povjerljivo od strane offshore banki gdje mi možemo da pomognemo da se otvori račun za Vašu USA kompaniju.

Umjesto imenovanja predsjednika kao službenika kompanije, moguće je da direktori kompanije izdaju punomoć vlasniku kompanije. Takva punomoć može da ostane privatna stvar kompanije.

Pošto ime vlasnika niti službenika kompanije ne mora da bude upisano u javne registre, tako je poslovanje potpuno anonimno.

Takva USA kompanija može da radi sve vrste poslova kao na primjer:

USA kompanije ima slijedeće prednosti za međunarodno poslovanje:

Osnivanje USA firme traje 4-5 dana. Dokumenti se isporučuju na na engleskom jeziku i ovjereni su za međunarodno poslovanje. Dokumenti se obično isporučuju FeDeX-om ili poštom i dolaze u roku od nekoliko dana na bilo koju adresu u svijetu, podrazumijeva se Srbija i Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija ili Makedonija i sve susjedne zemlje kao i sve druge zemlje svijeta.

Kada je u pitanju osnivanje firme (USA), slijedeće usluge se podrazumijevaju:

Često postavljana pitanja za osnivanje USA firme

 1. Da li USA kompanija može da obavlja usluge u svim USA državama?

 2. Ima li Thetabiz Corporation kancelariju u USA?

 3. Kakve su mogućnosti za osnivanjefirme u USA koja bi se bavila građevinskim djelatnostima?

Često postavljana pitanja i odgovori za osnivanje USA firme

 1. Da li USA kompanija može da obavlja usluge u svim USA državama?

  Jedna USA kompanija može da obavlja usluge u drugim USA državama i u svim ostalim državama svijeta. Neke države traže da se USA kompanija lokalno registruje i to zavisi od vrste poslova i usluga koje se obavljaju. Ako je samo u pitanju isporuka usluga ili robe, USA kompanija se ne mora lokalno registrovati.

  Ako je u pitanju kontrolisanje USA kompanije iz druge države nego što je USA kompanija registrovana, onda takva USA kompanija vjerovatno podleže poreznim zakonima države odakle se kontroliše.

  Za takva pitanja preporučujemo da se obratite Vašem lokalnom advokatu koji je stručnjak za poreze.

  Nazad na često postavljana pitanja u vezi USA kompanija

 2. Ima li Thetabiz Corporation kancelariju u USA?

  Mi smo kompanija registrovana u Panami 2002 godine i nemamo fizičku lokaciju niti kancelariju u USA. Možete nas posjetiti fizički u Panami.

  Sve naše usluge obavljamo putem Interneta, faksa ili telefona i djelujemo efektivno i brzo. Nadalje, nije potrebno potpisivati dokumente prije formiranja USA kompanije niti bilo koje druge vrste kompanija, kao na primjer offshore kompanije ili UK kompanije.

  Nazad na često postavljana pitanja u vezi USA kompanija

 3. Kakve su mogućnosti za osnivanjefirme u USA koja bi se bavila građevinskim djelatnostima?

  USA kompanija osnovana i formirana u USA ili bilo gdje drugdje ima u startu već pravo da se bavi skoro svim vrstama djelatnosti, pa se podrazumijeva i građevinska djelatnost.

  Neke države će da zahtjevaju plaćanje određenih poreza za obavljanje građevinske djelatnosti. Na primjer u Alabami se plaća US $375 po godini dana ako je vrijednost ugovora preko US $200,000.00.

  Recimo u Wyomingu je potrebno da arhitekt ima licencu po Wyoming zakonu.

  To znači da kompanija sama po sebi može da obavlja građevinske djelatnosti. Ako kompanija mora da unajmi arhitekta i lokalna država zahtjeva da taj arhitekt ima licencu onda se o tome treba voditi računa.

  Nazad na često postavljana pitanja u vezi USA kompanija

Ako imate nekih dodatnih pitanja molimo Vas da da nas kontaktirate.

Cijena za osnivanje USA kompanije se kreće od US $400 za ljude koji su već u Americi ili US $600 za međunarodno poslovanje sa američkim firmama ili više zavisno od S.A.D države gdje se firma osniva.

Godišnja cijena za održavanje USA kompanije je obično US $200 ili moguće više zavisno od usluga.

U cijeni nisu uračunate usluge imenovanih direktora, koji mogu s vremena na vrijeme da urade punomoći, odluke kompanije, ugovore između Vas i USA kompanije ili ugovore između USA kompanije i drugih kompanija ili fizičkih lica.

Na taj način možete da poslujete sasvim anonimno i diskretno.

Thetabiz Corporation ne pruža uslugu osnivanja USA kompanija za fizička lica ili preduzeća koja žele da koriste USA kompanije radi slijedećih radnji:

U slučaju zloupotrebe USA kompanija Thetabiz Corporation angažuje advokate i detektive i u nekim slučajevima prijavljuje zloupotrebu dotičnim kriminalnim ustanovama zemlje u kojoj se zloupotreba USA kompanije izvršava.

U svim drugim slučajevima trgovine, bez obzira da li Vaša lokalna zemlja dozvoljava takvu trgovinu ili ne, Thetabiz Corporation štiti vlasnike kompanija i nikada ne odaje informacije o vlasnicima ili službenicima kompanija.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: