Проблематика офшор пословања за грађане Србије и комплетна ријешења заштите пословања и живота


Проблематика офшор пословања за грађане Србије и комплетна ријешења заштите пословања и живота

Проблематика офшор пословања

Са промјенама закона о порезу на добит у Србији и са новим строжијим правилима контролисаних страних предузећа, у што спадају и офшор предузећа, све је теже пословати у складу са законима.

Потребно је разумјети комплетну проблематику која произлази првенствено из закона властите државе, а не из закона стране државе гдје је пословање практично на све начине дозвољено и подржано.

Србија је преузела тактике контроле властитих грађана још као насљедница СФРЈ и данас копира законе Европске заједнице. Тиме наравно држи финансијску контролу својих грађана.

Ипак, ми сви желимо бити слободни.

Пословна ријешења која нудимо ријешавају на законит начин посједовање, контролисање и управљање страним и офшор друштвима.

Ријешења омогућавају предузетницима да премјесте центар извршавања пословања у друге државе и да комплетно онемогуће опорезивање контролисаног страног друштва у Србији.

Шта је циљ офшор пословања?

Циљ офшор пословања је законита заштита пословних и финансијских процеса човјека, његове имовине и живота од финансијских грабежљиваца.

Финансијски грабежљивци су у првом реду властита држава, пореска управа, онда стране државе гдје се пословање евентуално обавља и онда ту долазе љубоморни и завидни тобоже пријатељи, познаници, конкуренција и слични.

Шта је сврха офшор пословања?

Сврха офшор пословања је омогућити лакши и бољи живо и будућност за себе и своју породицу.

Проблематика офшор пословања за грађане Србије

Код сваке жеље за заштитом и оптимизирањем пословних процеса грађани Србије улазе у проблеме који њима могу бити или не морају бити познати.

Већина наших клијената није упозната са проблематиком офшор пословања.

Тако се клијенти неопрезним поступањем могу увесту невиђене проблеме који постају сушта супротност тога што се на првом мјесту хтјело постићи офшор пословањем.

Код сваког постављања офшор структуре се требају ријешити сви слиједећи проблеми за резиденте Србије:

  1. Уопштена забрана отварања страног рачуна за грађане Србије
  2. Листа јурисдикција са преференцијалним пореским системом
  3. Закон о порезу на добит правних лица
  4. Закон о порезу на доходак грађана, капитални добици и остали приходи
  5. Кривични законик Републике Србије и пореска утаја, члан 229.

Свака од наведених горњих ставки се може ријешити исправном офшор структуром.

Исто тако свака горња наведена ставка, уколико се не ријеши, прави онда нове консеквенце за лице која покушава ријешити пословне процесе офшор структуром.

То лице сте можда ви. Онда је могуће да не знате како да поступите или нисте упознати са начинима ријешавања наведене проблематике.

Већина нових клијената сматра да су сви пословни проблеми ријешени самим оснивањем страног или офшор друштва.

Али то није стварна заштита од закона и обавеза које лице нерезидент Србије има према Србији.

Уопштена забрана отварања страног рачуна за грађане Србије

Србија као наслједница СФРЈ и тако су и многи социјалистички закони преузети са осниванјем нове Србије, а један од тих закона је уопштена забрана отварања страног рачуна за грађане Србије.

Тим прописом се практично забрањује физичким лицима да имају рачун у страној држави и ако се људи не држе прописа држава пријети казнама.

Свим клијентима препоручујемо да добро обрате пажњу на прописе и да се придржавају прописа јер кориштењем офшор пословања се ти прописи могу и законито избјећи.

Човјек се може заштитити од свих проблема који задиру како у приватност пословног човјека тако и у приватност пословања са страним друштвима.

Тако се пословни процеси који се обављају са офшор или страним друштвима ипак могу законито заштитити од увида институција Србије.

Моменат за отварање и пријаву страног рачуна је најбољи онда када се комплетно пословно ријешење разумјело и поставило за будуће спровођење.

За пословно савјетовање по том питању се обратите нашој фирми.

Листа јурисдикција са преференцијалним пореским системом

Србија је прати све трансакције из листе јурисдикција са преференцијалним пореским системом, а све то ради покушаја контроле страног пословања од стране резидената Србије и њених пореских обавезника.

Тако се неке државе прописују као да су за праћење, док се неке државе не прописују.

Могуће је пословати са страним друштвма и која су на тој листи и која нису на тој листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом.

За наше клијенте можемо пружити комплетно ријешење код којега је тако свеједно да ли је држава на тој листи или није на тој листи.

Препоручује се користити оне државе које нису на листи јурисдикција са преференцијалним пореским системо и то је оно што најчешће и радимо.

Ако је исправно постављена структура страног пословања, онда постаје скоро па свеједено која је држава у питању.

Закон о порезу на добит правних лица

Нерезидентни обвезник је, у смислу овог закона, правно лице које је основано и има место стварне управе и контроле ван територије Републике.

То значи да ако је офшор фирма основана ван територије Републике, али има стварно мјесто управе у Србији, онда таква офшор фирма није нерезидентни обвезник.

Јер Члан 2. каже: “Резидентни обвезник је, у смислу овог закона, правно лице које је основано или има место стварне управе и контроле на територији Републике.”

То значи резидентни обвезник је правно лице основано у Србији или оно правно лице које није основано у Србији, али има мјесто стварне управе или контроле у Србији, а то значи страно правно лице.

Стварна управа је једно лице или више лица, физичких или правних, који су званично постављени као директори, менаџери или партнери са правом управљања у страним фирмама.

Мјесто стварне контроле се спомиње зато што је познато да друга лица могу бити постављени као директори или менаџери и да ти директори могу издати пуномоћи за управљање страним друштвом.

Према томе Србија покушава на све начине да онемогући својим грађанима да слободно послују. Све акције грађана Србија покушава да мотри, контролише и држи под контролом.

За све наведене ставке је могуће пронаћи ријешење које избјегава те законе.

Могуће је дјеломично или комплетно избјећи стварање сталне пословне јединице у Србији и тако поставити офшор пословно ријешење изван надлежности Србије.

Закон о порезу на доходак грађана, капитални добици и остали приходи

Закон о порезу на доходак се тиче безбједности и заштите физичког лица која евентуално из страног друштва прима или дивиденде или приходе из улагања или капитала или доходак по другим основама.

Офшор пословна ријешења омогућавају обично страним друштвима, офшор компанијама, страним фирмама, предузећима, да резервирају капитал на својим рачунима и да се добит таквих друштава не мора опорезивати у Србији.

Да се пословна добит тих друштава не мора опорезивати у Србији зависи од комплетних ријешења ових овде наведених проблема, нпр. о ријешавању проблема са сталном пословном јединицом резидента, па ријешењу проблема о контролисаним страним друштвима и другим овде наведеним.

Доходак је нешто друго, то се односи на примања физичког лица из тог страног друштва, значи на онај новац који прими физичко лице из неког друштва или било којег пословања.

Могуће је и комплетно ријешити примање знатних сума тако да то буде у складу са законима и изван надлежности Србије. То се обично ријешава премјештањем физичког лица за један вишемјесечни период у страну државу гдје се такав доходак неће опорезивати и након одређеног времена је могуће опет вратити се у Србију.

За оне људе који не могу да се преселе у страну државу на више мјесеци постоје ријешења кориштења капитала и имовине која се остварила у иностранству на такав начин да то не представља лични доходак.

И коначно постоји још увијек ријешење и могућност да се лични доходак и опорезује и тако прими дијелом на руке, а док се један већи дио може још увијек бункирати у иностранству.

Кривични законик Републике Србије и пореска утаја, члан 229.

Пореска утаја, Члан 229.

Кривични законик Републике Србије:
http://www.ni.ap.sud.rs/resources/files/propisi/zakoni/Krivicni%20zakonik.pdf

  1. Ко у намери да потпуно или делимично избегне плаћање пореза, доприноса или других прописаних дажбина, даје лажне податке о законито стеченим приходима, о предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у истој намери, у случају обавезне пријаве, не пријави законито стечени приход, односно предмете или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у истој намери на други начин прикрива податке који се односе на утврђивање наведених обавеза, а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази стопедесет хиљада динара, казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

  2. Ако износ обавезе из става 1. овог члана чије се плаћање избегава прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

  3. Ако износ обавезе из става 1. овог члана чије се плаћање избегава прелази седам милиона и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.

Законита заштита је једина заштита

Од Кривичног закона је једина заштита поступати по закону.

Ми нити једном клијенту не препоручујемо да се крије и тиме игнорише овде споменуту проблематику. То је оно што већина клијената мисли да може да постигне кориштењем офшор пословања.

Тако људи често оснивају компаније код услужних фирми које немају нити искуство нити знање како да заштите физичко лице, код фирми које продају документе, а не ријешења, а онда кривичне посљедице долазе прије или касније.

Једна од посљедица може бити и кривична одговорност, затвор, ради пореске утаје.

Исправним постављањем офшор структуре и сарадњом са порезном управом и усклађивањем офшор структуре са законима Србије или оним законима гдје је лице резидентно, може се постићи и смањење пореза на добит и пореза на доходак, а без икакве пореске утаје, значи сасвим по закону и у складу са законима.

Комплетна ријешења заштите пословања

РЦД пословне услуге су за паметне бизнисмене. Ми можемо пружити комплетну заштиту грађанима Србије. Ми можемо припремити законски усклађена ријешења за бизнисмене који су резидентни у Србији и који желе да оптимизирају своје пословне процесе кориштењем страних предузећа.

Povezane stranice


🤙 CALL US BY CLICK 📱
🤙 CONTACT US BY TELEGRAM 📱
🤙 CALL BY PHONE 📱

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: