Riješavanje novih zakonskih limitacija po pitanju osnivanja offshore poduzeća

Riješavanje novih zakonskih limitacija po pitanju osnivanja offshore poduzeća

Tradicionalno offshore poslovanje skoro i da ne postoji. Hrvatska, Srbija i mnoge države EU su stavili offshore države na crne liste i tako onemogućavaju nadzorima slobodan protok novaca. Većina država svijeta i među njima skoro sve offshore države su pod pritiskom međunarodne OECD organizacije pristale na gubitak svoj integriteta i suvereniteta i tako automatski razmijenjuju bankarske informacije sa matičnim državama vlasnika takvih bankovnih računa. Offshore poslovanje je moguće samo kroz zakonito i mudro izbjegavanje poslovnih postupanja koja bi dovodila do uplitanja matične države.

Moguća riješavanja offshore poslovanja u Hrvatskoj

U dnu možete pročitati anonimizirani odgovor u jednoj situaciji gdje klijent želi poslovati unutar Hrvatske sa panamskom offshore tvrtkom ili firmom.

Šalje:
Jean Louis
Nadziranje operacija u istočnoj Africi
Dana: 22.7.2019.

Poštovani,

Dobro ste opisali svoju namjeru i razumijem.

Ipak, moram navesti da ste propustili pročitati problematiku.

Nova offshore poslovna riješenja za rezidente Hrvatske: https://www.rcdusluge.com/rpw/protection/nova-offshore-poslovna-rijesenja-za-rezidente-hrvatske.html

Problematika je navedena na gornjem linku.

novac će dolaziti isključivo iz Hrvatske, poslovanje bi se samo u Hrvatskoj i vršilo.

Znači ako se vrši poslovanje u Hrvatskoj firma je u nadležnosti Hrvatske, to dalje znači:

Jedina povlastica je da se firma neće ugasiti u matičnoj državi i da će je smatrati teže ranjivom, tj. teže neko firmu može tužiti. Imali biste pravo novac slati u inozemstvo i čuvati u inozemstvu.

vezano za rizičnu situaciju htio bi da se firma zakonski zaštiti najvise moguče, isto kao i ja, vlasnik i direktor tvrtke.

U princpu trebate koristiti pravne osobe što više da biste odvajali poslove i poslovanja od sebe kao fizičke osobe i da se i te pravne osobe najbolje ne nalaze sa svojom jurisdikcijom u Hrvatskoj.

Ipak na tužbe koje se odnose u Hrvatskoj na HR podružnice stranih firmi niste imuni. Zaštita je znači djelomična.

htio bih da se u toj djelatnosti posebno zaštitimo da nam kasnije nebi radio netko problem kada potpišemo ugovor

Problematika je ta da kada ste član uprave, znači direktor ili menadžer, ta firma odmah spada pod HR jurisdikciju ili nadležnost, znači postoji i obaveza prijave podružnice i obaveza plaćanja poreza sve kao i HR firma.

Da biste se više od toga zaštitili trebalo bi drugačije napraviti strukturu firme:

Uvijek zadržavate pravo da promijenite direktora i to možete uraditi bez notara, ali ne kod panamske firme, bolje je koristiti druge firme. Znači možete promijeniti direktora kada želite i kako želite. Možete kontrolirati tokove novaca.

Nakon toga svega dolazi situacija u HR:

Moguće riješenje za offshore poslovanje, opcija 1

Onda u toj opciji imate šansu da radite sa lokalnom tvrtkom koja predstavlja stranu. Znači samo na određene profite koje lokalno ostvarite imate i poreze. Dok strana firma može da zaradi i više, ali pošto se ne mora oporezivati, imate tu beneficije.

Lokalno zaključujete ugovore kao posrednik i sređujete situaciju, dok strana firma pruža financije i sredstva.

Većinu novaca morate prebaciti stranoj firmi, jedan dio ostavljate u HR.

Moguće riješenje za offshore poslovanje, opcija 2

Mi pomažemo da se povežete sa bankama. To je uključeno.

Danas offshore bankarstvo više ne postoji, ne u offshore državama. Tako panamska firma ništa ne vrijedi za Vas, posebno za poslovanje unutar HR.

Panamska firma je na crnim listama, to znači da se sve transakcije unutar HR posebno nadziru.

Firme koje se mogu koristiti radi zaštite u HR su ionako dosta jeftinije:

Uglavnom izbor firme treba biti po principu da firma nije na crnim listama i da ipak nekako ima beneficije kod poslovanja, recimo da ne mora plaćati poreze ili da plati samo vrlo niske poreze.

Dok izbor računa, ukoliko je sve pripremljeno kako treba i nije tako bitan, ali ako nije pripremljeno kako treba, onda račun mora biti u nekoj od država koje neće slati informacije Hrvatskoj automatski. Nema mnogo takvih država na svijetu, ali ih još ima.

OPCIJA JEDAN je u skladu i sa onim što možda već poznajete, jer je to klasična offshore struktura sa izmjenama:

Riješenje kao takvo se napravi da mi napravimo i ured i telefon i kompjuter i postavimo čovjeka i taj čovjek se upozna sa Vama ako je to moguće, znači pripremi se situacija i riješenje da se izbjegnu sve stavke navedene predstavljenom problematikom:

  1. Obaveza prijave stranog ulaganja Narodnoj Banci.
  2. Popis offshore zona
  3. Zakon o porezu na dobit, Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima
  4. Zakon o porezu na dobit, Poslovna jedinica nerezidenta
  5. Opći porezni propis, Stalna poslovna jedinica nerezidenta
  6. Zakon o porezu na dohodak, isplate dividendi i drugog dohotka
  7. Nezakonita i zakonita uplitanja Hrvatske u strane nadležnosti
  8. Automatska razmjena bankarskih informacija, Common Reporting Standard
  9. Kazneni zakon, članak o Utaji poreza ili carine

Kako to uraditi?

1 Obaveza prijave stranog ulaganja Narodnoj Banci.

Preporučujem jednostavno prijaviti od početka. Time ste to riješili. Postoje riješenja bez prijave, više su kompleksna.

2 Popis offshore zona

Ne preporučujemo otvaranje firmi sa crnih listi u HR.

3 Zakon o porezu na dobit, Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima

4 Zakon o porezu na dobit, Poslovna jedinica nerezidenta

5 Opći porezni propis, Stalna poslovna jedinica nerezidenta

To se gornje riješava na način kako sam naveo, sebe izbacite kao direktora, direktor mora imati ured, telefon, faks, vizit kartice, memorandum, kompjuter, treba biti podosta činjenica i te sve činjenice ČUVATE KAO DOKAZE KOD SEBE jer su ti dokazi zaštita za budućnost.

Npr. morate čuvati i kuverte sa markicama. Morate primiti više pošiljki i čuvati. Imaćete razgovore, morate i to čuvati, znači DOKAZI da je firmu vodio neko drugi.

Ugovor sa lokalnom HR firmom potpišete međunarodno i ovjereno, to je isto dokaz.

Da ste zastupnik u HR ili da radite marketing za stranu firmu, to je u redu, prihode kod HR firme prijavite. Ako se jedan dio prihoda mora platiti stranoj firmi, onda tako se mora platiti. Zadržavate jedan dio u HR.

Prije tog pokretanja se i konsultirate i sa poreznom upravom. Sve treba štimati i biti prihvaćeno, onda ste slobodni i zaštićeni.

6 Zakon o porezu na dohodak, isplate dividendi i drugog dohotka

To možete privremeno riješiti ako čuvate novce i ne isplaćujete kao dividenda, jednostavno ih držite na računu firme.

7 Nezakonita i zakonita uplitanja Hrvatske u strane nadležnosti

To nećete moći spriječiti, to možete očekivati, ali što bolje postavite strukturu to ćete imati bolju obranu.

8 Automatska razmjena bankarskih informacija, Common Reporting Standard

To možete izbjeći samo ako izaberete banke koje nisu potpisnice automatske razmjene informacija.

9 Kazneni zakon, članak o Utaji poreza ili carine

To zadnje možete izbjeći samo onda kada ste već ispravno postupili po gore navedenim smjernicama.

Za dalje razmatranje problematike offshore poslovanja u Hrvatskoj, pročitajte: https://www.rcdusluge.com/rpw/protection/nova-offshore-poslovna-rijesenja-za-rezidente-hrvatske.html.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: