Poslovni boravak u Slovačkoj


Poslovni boravak u Slovačkoj

RCD poslovne usluge još od 2002. godine pružaju usluge pokretanja poslovanja, rezidencije i boravka u raznim državama širom svijeta. Slovačka je atraktivna destinacija jer ne zahtijeva toliko uslova za boravak koliko zahtijevaju Austrija, Njemačka i druge države. Poslovni ljudi sa boravkom u Slovačkoj uvijek mogu da odrađuju ugovore u Austriji, Njemačkoj i drugim državama širom EU.

Uslovi za poslovni boravak u Slovačkoj su osnivanje firme, poslovni plan i dokaz o posjedovanju 20000 evra kapitala.

Mi pomažemo našim klijentima da ispune sve potrebne uslove, osnivame firme, pišemo poslovne planove i možemo kad je potrebno pronaći ljude koji će kapital od 20000 evra posuditi klijentu u svrhu dokazivanja, onda kada klijent nema sam toliko novaca na svom računu.

Klijent pronađe RCD poslovne usluge i usluge za poslovni boravak u Slovačkoj

RCD poslovne usluge sa pružaju od 2002. godine ljudima širom svijeta. Pomažemo kod osnivanja firmi, pripreme i dobivanja boravka u raznim državama, Americi, Kanadi, svim državama EU i Evrope, centralnoj Americi, državama Afrike i Azije, offshore državama, pružamo trgovačke usluge i usluge pokretanja poslovanja.

Tako pružamo i usluge pokretanja posla u Slovačkoj i dobivanje boravka za ljude koji nisu građani ili stanovnici evropske zajednice.

Klijentu objasnimo proceduru, trajanje i uslove boravka u Slovačkoj

Procedura može trajati 3 mjeseca ako klijent ima sve uslove za boravak, a glavni uslovi su da ima svoje poslovanje tj. osnovanu firmu, poslovni plan i dokaz da ima u svom posjedu 20000 eura kapitala. Ukoliko poslovni plan nije spreman, možemo klijentu pomoći da dobije poslovni plan. Ukoliko kapital od 20000 eura ne postoji, može se kratkotrajno posuditi klijentu u svrhu dokazivanja.

Firma sama po sebi mora imati minimalni kapital od 5000 eura, ali kapital ne mora biti uplaćen i nije uslov za osnivanje firme.

Pitamo klijenta da li ispunjava uslove boravka u Slovačkoj

Klijent odgovara na pitanja da se vidi koje uslove ispunjava za poslovni boravak u Slovačkoj.

Objasnimo klijentu kako te uslove može lakše ispuniti

Odgovorena pitanja analiziramo i pomažemo klijentu da razumije kako se uslovi za boravak ipak mogu ispuniti.

Klijent plati za usluge osnivanja i poslovnog savjetovanja za boravak u Slovačkoj

Plaćanje se može uraditi na razne načine, na račun, plaćanjem kreditnom karticom, putem Paypal-a, kriptovaluta, sa Western Union ili Money Gram, WorldRemit i na druge načine.

Usluga za osnivanje firme i poslovno savjetovanje za boravak se plaća 1250 eura jednokratno i unaprijed.

Ukoliko je potrebno napisati poslovni plan za klijenta plaća se dodatna usluga od 400 eura. Inače pružamo podršku bez plaćanja ako klijent već sam zna ili ima nekoga da mu napiše poslovni plan. Poslovni plan mora biti napisan ili na engleskom ili na slovačkom jeziku.

Ukoliko je potrebno, možemo klijentu pomoći da pruži dokaz kapitala od 20000 eura čak i ako nema toliku sumu novca. U tom se slučaju novac kratkotrajno posuđuje klijentu, a klijent plaća usluge posuđivanja.

Zajedno sa klijentom pripremamo dokumente za osnivanje firme

Radi osnivanja firme se moraju pripremiti drugi podaci o klijentu, djelatnostima koje se žele raditi i drugi detalji. Klijent odgovara na pitanja, mi pomažemo klijentu da se ispune svi potrebni formulari potrebni za boravak u Slovačkoj.

Dokumente šaljemo klijentu u njegovu državu da se dobije ovjereni potpis

Klijent onda prima dokumente poštanskim putem i ovjerava svoj potpis u svojoj državi ili eventualno u ambasadi Slovačke.

Klijente šalje nazad dokumente nama radi osnivanja

Ovjerene dokumente klijent šalje kao slike prvo nama putem Interneta radi provjere da je sve u redu. Nakon toga klijent šalje dokumente poštom nazad.

Firma se osniva za klijenta

Osnivanje firme traje 3 sedmice, klijent čeka na osnivanje firme. Obaviještavamo klijenta tokom procedure.

Dokumenti osnovane firme se šalju klijentu ili ih klijent pokupi lično

Ukoliko klijent želi, može u ovom momentu doći u Slovačku i otvoriti račun. Ali račun ne mora biti otvoren jer nije uslov za osnivanje firme u Slovačkoj. Minimalni kapital od 5000 eura se samo obećava firmi i ne mora biti odmah uplaćen.

Pomažemo klijentu da pripremi poslovni plan na slovačkom ili engleskom

Poslovni plan je uslov za dobivanje poslovnog boravka u Slovačkoj. Takav poslovni plan može biti napisan na slovačkom ili engleskom jeziku. Mora biti napisan po standardima kakvi se očekuju u evropskoj zajednici.

Ako klijent već ima svoj poslovni plan mi mu možemo besplatno pomoći da se dokumenat doradi.

Ukoliko klijent želi, mi možemo napisati poslovni plan za klijenta. Naša usluga košta 400 eura ukoliko se radi o uobičajenim poslovima.

Pomažemo klijentu da pripremi dokaz o posjedovanju 20000 eura kapitala

Jedan uslov za poslovni boravak je da klijent treba pokazati da posjeduje 20000 eura. Ukoliko klijent nema kompletnu sumu možemo pomoći klijentu da tu sumu pozajmi u svojoj državi, naravno uz plaćanje određene provizije čovjeku ili firmi koja mu kratkoročno pozajmljuje novac. Potrebno je napraviti izvod sa bankovnog računa na kojem se vidi da klijent ima 20000 eura kapitala. Račun može biti privatni.

Pomažemo klijentu da pronađe mjesto stanovanja ili kancelarije

Prije samog dolaska u Slovačku možemo pomoći klijentu da pronađe stan, kuću ili kancelarije ili poslovni prostor. Preporučujemo klijentu poslovne objekte ili stanove u kojima može boraviti po dolasku.

Pomažemo klijentu da se ispune formulari za boravak

Potrebno je sve formulare pažljivo ispuniti i pripremiti. U tim formularima se treba pokazati da je firma osnovana, treba se dodati poslovni plan i dokaz posjedovanja 20000 eura, kao i drugi dokumenti koji će pokazati da će klijent imati uredno poslovanje i da neće spasti na socijalnu pomoć u Slovačkoj.

Klijent predaje sve dokumente za boravak u ambasadi Slovačke

Klijent predaje formulare u ambasadi Slovačke i čeka na odobrenje.

Ambasada odobrava ili traži dodatne dokumente

Može se desiti da ambasada ima dodatna pitanja ili da zatraži dodatne dokumente. Mi to zajedno sa klijentom riješavamo i ispunjavamo uslove.

Odobrava se poslovni boravak za Slovačku

Kad je poslovni boravak odobren klijent se priprema za odlazak u Slovačku radi riješavanja svih drugih formaliteta.

Klijent dolazi u Slovačku

Klijent dolazi u Slovačku i odrađuje potrebne poslovne korake, prijavu boravka, prijavu kod drugih institucija, iznajmljivanje prostora, stana, nabavku materijala, dobivanje drugih licenci ili dozvola.

Klijent dobiva EU boravak i tako pravo poslovanja i putovanja svuda širom EU

Odobrava se boravak u EU i klijent dobiva ličnu kartu EU. Putovanje je slobodno svuda širom Šengen prostora, a slovačka firma može da izvršava usluge širom EU.

Kontakt informacije

RCD Wealth: https://www.RCDWealth.com
RCD poslovne usluge: https://www.rcdusluge.com

Rick Phipps
1009 138TH STREET CT S
Tacoma, WA 98444
S.A.D.

Jean Louis, potpis

Povezane stranice


🤙 CALL US BY CLICK 📱
🤙 CONTACT US BY TELEGRAM 📱
🤙 CALL BY PHONE 📱

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: