Otvaranje firme u Slovačkoj i dobivanje radne i boravišne dozvole za poslovne osobe

Otvaranje firme u Slovačkoj i osnivanje firme s.r.o. - Slovačka

Otvaranje firme u Slovačkoj

Otvaranje firme u Slovačkoj je poslovna usluga koju pružamo biznismenima ili poslovnim osobama i investitorima koji imaju prvenstvenu svrhu poslovanja u Slovačkoj i Evropskoj zajednici. Slovačka firma nije tako fleksibilna kao što je firma ili kompanij u Velikoj Britaniji, ali se može koristiti kada se želi pristupiti poslovnom tržištu Slovačke i onda susjednih zemalja kao što su Austrija i Njemačka. Firma osnovana u Slovačkoj može i smije da posluje svuda unutar EU bez ograničenja, a može ako je to potrebno, da osnuje i podružnice u drugim državama EU ili da se prijavi za PDV broj.

Za razliku od osnivanja firme u Švedskoj, svako može da otvori firmu u Slovačkoj. Iako je potrebno upisati početni kapital od minimalno €5000, taj kapital ne mora biti uplaćen na početku. To je minimalna suma koja se mora napisati u dokumentima i do visine te sume odgovara vlasnik firme sa njegovim vlastitim kapitalom. Za sva potraživanja koju firma ima preko te sume, vlasnik ima ograničenu odgovornost. U Slovačkoj mi osnivamo vrstu firme s.r.o. ili društvo sa ograničenom odgovornošću ili na slovačkom spoločnosť s ručením obmedzeným.

Mi pružamo slijedeće poslovne usluge u svrhu osnivanja firme u Slovačkoj:

Otvaranje firme u Slovačkoj ili osnivanje s.r.o. firme (Slovačka)

Firma s.r.o. je isto što i društvo sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj, Bosni ili Srbiji i Crnoj Gori. Takva firma pruža ograničenu odgovornost vlasniku tako da se vlasnik ne može tužiti ukoliko je uplatio osnovni ili temeljni kapital firme.

Minimalni temeljni kapital slovačke firme s.r.o. je €5000. Ova suma se ne mora uplatiti na početku, ali to znači, da u slučaju da firma ima neke dugove, da vlasnik odgovara do visine te sume sa svojom vlastitom imovinom. U svakom slučaju, firma se može osnovati u Slovačkoj na početku sa vrlo malo stvarnog kapitala.

Mi dalje možemo da pružimo i poslovne usluge za druge vrste slovačkih firmi:

Uvjeti ili uslovi za otvaranje firme u Slovačkoj

Svako može da bude vlasnik slovačke firme. Posebnih uslova ili uvjeta nema. Osnovni ili temeljni kapital od €5000 se ne mora odmah uplatiti, to možete uraditi i nakon godinu dana ako tako želite. Svi troškovi koje plaćate tokom poslovanja, mogu se smatrati temeljnim kapitalom ukoliko ga niste uplatili unaprijed. Revizor za firmu nije potreban.

Osnivanje firme u Slovačkoj samo za poslovne osobe

Mi pružamo poslovne usluge samo za poslovne osobe koje žele pokrenuti novi biznis i otvoriti firmu u Slovačkoj ili drugoj državi. Mi ne pružamo usluge ljudima koji se žele zaposliti, pogotovo ako je takvim osobama glavna svrha boravak ili radna dozvola.

Otvaranje firme u Slovačkoj u svrhu dobivanja radne i boravišne dozvole

Trebate nas ispravno razumjeti, mi se ne bavimo prodajom viza, radnih i boravišnih dozvola. Posebno, ne želimo i ne radimo za osobe kojima je svrha boravak u EU.

Mi pružamo naše poslovne usluge isključivo za poslovne osobe i za poslovne svrhe. Ukoliko je jedini razlog otvaranja firme taj da želite da dobijete radnu ili boravišnu dozvolu, mi vam ne možemo pomoći.

Svaki biznismen koji želi da dobije radnu i boravišnu dozvolu u Slovačkoj, mora da ima svoj biznis plan, poslovne ideje i namjere, sposobnosti, mora da bude pismen, mora da bude u stanju da se sporazumijeva na jednom od dotičnih stranih jezika i tako dalje. Nemojte očekivati da se "boravak" dobiva automatski samim osnivanjem firme. I dalje, ukoliko firma ne posluje, nakon godinu dana takav boravak se ne može produžiti.

Radna i boravišna dozvola u Slovačkoj

Državljani trećih država, izvan EU, mogu dobiti privremeni boravak i kasnije trajni boravak u Slovačkoj. Takav se boravak može odobriti u određene svrhe kao što su posao, rad, poslovanje ili studiranje u Slovačkoj. Određeni zakonski uslovi ili uvjeti se moraju ispuniti prije nego takav boravak može biti odobren.

Privremeni boravak može se odobriti za jednu od sljedećih specifičnih ciljeva:

Privremeni boravak se odobrava uvijek za jednu određenu svrhu, koja mora biti dokumentirana u zahtjevu. Ako svrha boravka još uvijek traje i stranac nastavlja da ispunjava uvjete za boravak, privremeni boravak može se obnoviti do tri ili pet godina, ovisno o svrsi. Međutim, ako je svrha boravka za koju je privremeni boravak odobren promjenjen, strani državljanin mora podnijeti zahtjev za novo prebivalište. Kasnije se može dobiti neograničeni boravak.

Poslovne usluge za dobivanje radne i boravišne dozvole u Slovačkoj, obavljamo isključivo za poslovne osobe, biznismene ili samostalne i odgovorne osobe koje žele da pokrenu novu djelatnost i da posluju na teritoriji Evropske unije.

Šta se predaje u Slovačkoj za radnu i boravišnu dozvolu

Za radnu i boravišnu dozvolu poslovne osobe, biznismena ili direktora firme predaju se potrebni dokumenti, kao poslovna ili trgovačka dozvola za firmu, dokumenti firme, dokazi o nekažnjavanju i dokazi o kapitalu za barem godinu dana, oko 5000 eura, pa onda dokazi stanovanja.

Boravišnu dozvolu ne može da dobije vlasnik firme koji nije ujedno i direktor. Boravišna dozvola i boravak u Slovačkoj je predviđen u poslovne svrhe samo za ovlaštene osobe, tj. direktora firme.

Potrebno je predati slijedeće dokumente:

Cijene za otvaranje firme u Slovačkoj i druge poslovne usluge administrativne podrške

Naše poslovne usluge za otvaranje firme u svim državama podrazumijevaju kompletnu podršku za administraciju i druge poslovne potrebe, kao što su otvaranje računa kod banke, povezivanje sa poslovnim partnerima, dobivanje novih poslovnih narudžbi, pomoć oko pripremanja dokumenata za radnu i boravišnu dozvolu, posredovanje sa ambasadama i imigracionim centrima, pronalaženje stana i poslovnog prostora i druge usluge.

Cijene za osnivanje firme u Slovačkoj i poslovne usluge:

Pomoć za dobivanje transportne licence

Pomažemo i kod dobivanja transportnih dozvola i upisa u registar za transport i građevinarstvo kod slovačke organizacije Transport Authority i kod županije ili okruga gdje je Vaša slovačka firma registrirana.

Linkovi:

Povezane stranice

Povezane stranice

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: