Otvaranje firme u Slovačkoj i dobivanje radne i boravišne dozvole za poslovne osobe


Otvaranje firme u Slovačkoj i osnivanje firme s.r.o. - Slovačka

U Slovačkoj, već mnogo godina pružamo usluge osnivanja firme s.r.o. ili društva sa ograničenom odgovornošću ili na slovačkom spoločnosť s ručením obmedzeným.

Otvaranje firme u Slovačkoj

Otvaranje firme u Slovačkoj je poslovna usluga koju pružamo biznismenima ili poslovnim osobama i investitorima koji imaju prvenstvenu svrhu poslovanja u Slovačkoj i Evropskoj zajednici. Slovačka firma nije tako fleksibilna kao što je firma ili kompanija u Velikoj Britaniji, ali se može koristiti kada se želi pristupiti poslovnom tržištu Slovačke i onda susjednih zemalja kao što su Austrija i Njemačka. Firma osnovana u Slovačkoj može i smije da posluje svuda unutar EU bez ograničenja, a može ako je to potrebno, da osnuje i podružnice u drugim državama EU ili da se prijavi za PDV broj.

To isto vrijedi i za sve druge firme, bez obzira da li su osnovane unutar EU ili izvan EU, jer svako društvo može da se prijavi da posluje u drugoj državi.

Koje osobe mogu biti osnivač ili član društva slovačke firme?

U Slovačkoj svaka osoba može da osnuje firmu. Osnivač ili član društva može biti stranac, a direktor može biti stranac. Kad se kaže “stranac” misli se na ljude koji nemaju EU boravak ili državljanstvo.

Za ljude koji nemaju EU boravak ili državljanstvo, kod osnivanja će država Slovačka da provjeri da li stranac može biti direktor i odobriće i onda stranac postaje direktor.

Ako je potreban privremeni direktor, onda mi pružamo i takve usluge privremenih direktora dok stranac ne obezbijedi svoj boravak u Slovačkoj. Usluga privremenog direktora može koštati 1000 eura godišnje. Direktor će biti spreman pomoći osnivaču i vlasniku tokom uspostavljanja poslovanja i boravka.

Koliko je kapitala potrebno za osnivanje firme u Slovačkoj?

Iako je potrebno navesti i upisati početni kapital od minimalno €5000, taj kapital ne mora biti uplaćen na početku. Do sume upisanog kapitala osnivači ili članovi društva odgovaraju osobno ili privatno, iz vlastitog džepa. Preko sume uplaćenog kapitala osnivači ne odgovaraju. Zato se takve firme i nazivaju društva sa ograničenom odgovornosti.

Ograničena odgovornost osnivača i članova društva je ograničena sumom uplaćenog kapitala. Za bilo kakve povećane dugove firme ili potraživanja prema firmi osnivači ne odgovaraju preko te uplaćene sume.

Suma od 5000 eura je minimalna suma koja se mora napisati u osnivačkim dokumentima. Ako suma nije uplaćena, onda do visine te sume odgovara vlasnik firme sa njegovim vlastitim kapitalom. Ako je suma uplaćena, onda osnivač firme ili član društva ne odgovara osobno ili privatno za dugove firme jer odgovornost ograničenu uplaćenim kapitalom.

Za sva potraživanja koju firma ima preko te sume, vlasnik ima ograničenu odgovornost.

U Slovačkoj mi osnivamo vrstu firme s.r.o. ili društvo sa ograničenom odgovornošću ili na slovačkom spoločnosť s ručením obmedzeným.

Napomena o najvažnijim uslovima za boravak u Slovačkoj

Najvažniji uslovi koje biznismen mora ispuniti da bi dobio boravak u Slovačkoj su slijedeći:

  1. Da je firma osnovana i da je osnivač stranac koji želi dobiti boravak.

  2. Da osnivač može pokazati da posjeduje dovoljno novaca da može sebi obezbijediti život u Slovačkoj. Suma koju je potrebno pokazati je 20000 eura. Ta se suma dokazuje izvodom sa bankovnog računa. To je suma koja predstavlja garanciju. Suma novaca uplaćena u firmu se isto računa kao kapital i predstavlja dio cjelokupnog ulaganja.

  3. Da poslovni čovjek ili biznismen ima poslovni plan.

  4. Da ima druge resurse obezbjeđene u Slovačkoj kao smještaj i osiguranje.

Koje poslovne usluge pružamo u Slovačkoj?

Mi pružamo slijedeće poslovne usluge u svrhu osnivanja firme u Slovačkoj:

Otvaranje firme u Slovačkoj ili osnivanje s.r.o. firme (Slovačka)

Firma s.r.o. je isto što i društvo sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj, Bosni ili Srbiji i Crnoj Gori. Takva firma pruža ograničenu odgovornost vlasniku tako da se vlasnik ne može tužiti ukoliko je uplatio osnovni ili temeljni kapital firme.

Minimalni temeljni kapital slovačke firme s.r.o. je €5000. Ova suma se ne mora uplatiti na početku, ali to znači, da u slučaju da firma ima neke dugove, da vlasnik odgovara do visine te sume sa svojom vlastitom imovinom. U svakom slučaju, firma se može osnovati u Slovačkoj na početku sa vrlo malo stvarnog kapitala.

Mi dalje možemo da pružimo i poslovne usluge za druge vrste slovačkih firmi:

Uslovi za otvaranje firme u Slovačkoj

Svako može da bude vlasnik slovačke firme. Posebnih uslova ili uvjeta nema. Osnovni ili temeljni kapital od €5000 se ne mora odmah uplatiti, to možete uraditi i nakon godinu dana ako tako želite. Svi troškovi koje plaćate tokom poslovanja, mogu se smatrati temeljnim kapitalom ukoliko ga niste uplatili unaprijed. Revizor za firmu nije potreban.

Osnivanje firme u Slovačkoj samo za poslovne osobe

Mi pružamo poslovne usluge samo za poslovne osobe koje žele pokrenuti novi biznis i otvoriti firmu u Slovačkoj ili drugoj državi. Mi ne pružamo usluge ljudima koji se žele zaposliti, pogotovo ako je takvim osobama glavna svrha boravak ili radna dozvola.

Otvaranje firme u Slovačkoj u svrhu dobivanja radne i boravišne dozvole

Trebate nas ispravno razumjeti, mi se ne bavimo prodajom viza, radnih i boravišnih dozvola. Posebno, ne želimo i ne radimo za osobe kojima je svrha boravak u EU.

Mi pružamo naše poslovne usluge isključivo za poslovne osobe i za poslovne svrhe. Ukoliko je jedini razlog otvaranja firme taj da želite da dobijete radnu ili boravišnu dozvolu, mi vam ne možemo pomoći.

Svaki biznismen koji želi da dobije radnu i boravišnu dozvolu u Slovačkoj, mora da ima svoj biznis plan, poslovne ideje i namjere, sposobnosti, mora da bude pismen, mora da bude u stanju da se sporazumijeva na jednom od dotičnih stranih jezika i tako dalje. Nemojte očekivati da se “boravak” dobiva automatski samim osnivanjem firme. I dalje, ukoliko firma ne posluje, nakon godinu dana takav boravak se ne može produžiti.

Radna i boravišna dozvola u Slovačkoj

Državljani trećih država, izvan EU, mogu dobiti privremeni boravak i kasnije trajni boravak u Slovačkoj. Takav se boravak može odobriti u određene svrhe kao što su posao, rad, poslovanje ili studiranje u Slovačkoj. Određeni zakonski uslovi ili uvjeti se moraju ispuniti prije nego takav boravak može biti odobren.

Privremeni boravak može se odobriti za jednu od sljedećih specifičnih ciljeva:

Privremeni boravak se odobrava uvijek za jednu određenu svrhu, koja mora biti dokumentirana u zahtjevu. Ako svrha boravka još uvijek traje i stranac nastavlja da ispunjava uvjete za boravak, privremeni boravak može se obnoviti do tri ili pet godina, ovisno o svrsi. Međutim, ako je svrha boravka za koju je privremeni boravak odobren promjenjen, strani državljanin mora podnijeti zahtjev za novo prebivalište. Kasnije se može dobiti neograničeni boravak.

Poslovne usluge za dobivanje radne i boravišne dozvole u Slovačkoj, obavljamo isključivo za poslovne osobe, biznismene ili samostalne i odgovorne osobe koje žele da pokrenu novu djelatnost i da posluju na teritoriji Evropske unije.

Šta se predaje u Slovačkoj za radnu i boravišnu dozvolu

Za radnu i boravišnu dozvolu poslovne osobe, biznismena ili direktora firme predaju se potrebni dokumenti, kao poslovna ili trgovačka dozvola za firmu, dokumenti firme, dokazi o nekažnjavanju i dokazi o kapitalu za barem godinu dana, oko 5000 eura, pa onda dokazi stanovanja.

Boravišnu dozvolu ne može da dobije vlasnik firme koji nije ujedno i direktor. Boravišna dozvola i boravak u Slovačkoj je predviđen u poslovne svrhe samo za ovlaštene osobe, tj. direktora firme.

Potrebno je predati slijedeće dokumente:

Cijene za otvaranje firme u Slovačkoj i druge poslovne usluge administrativne podrške

Naše poslovne usluge za otvaranje firme u svim državama podrazumijevaju kompletnu podršku za administraciju i druge poslovne potrebe, kao što su otvaranje računa kod banke, povezivanje sa poslovnim partnerima, dobivanje novih poslovnih narudžbi, pomoć oko pripremanja dokumenata za radnu i boravišnu dozvolu, posredovanje sa ambasadama i imigracionim centrima, pronalaženje stana i poslovnog prostora i druge usluge.

Cijene za osnivanje firme u Slovačkoj i poslovne usluge:

Pomoć za dobivanje transportne licence

Pomažemo i kod dobivanja transportnih dozvola i upisa u registar za transport i građevinarstvo kod slovačke organizacije Transport Authority i kod županije ili okruga gdje je Vaša slovačka firma registrirana.

Linkovi:

Povezane stranice


🤙 CALL US BY CLICK 📱
🤙 CONTACT US BY TELEGRAM 📱
🤙 CALL BY PHONE 📱

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: