Zaštita udjela i vlasništva domaćeg društva kroz offshore kompanije

Zaštita udjela i vlasništva domaćeg društva kroz offshore kompanije

Company

Slično kao i kod zaštite nekretnine od ovrhe sasvim je moguće zaštititi udjele u domaćem društvu od ovrhe, izvršenja, od vjerovnika ili drugih financijskih predatora kao što su bivše žene, zavidne i ljubomorne osobe, odvjetnici, sudovi, porezna uprava i tako dalje.

Udjeli ili vlasništvo u domaćim i nekim stranim kompanijama se mogu plijeniti. To znači da kod osobnih dugova, možete da izgubite i vlastito poduzeće. Da li stvarno želite da se to desi? Ako izgubite i vlastito poduzeće, možete da izgubite i svoje jedine izvore primanja kao i stvarne poslovne vrijednosti koje ste ostvarili tokom vremena.

Tako je moguće zaštititi udjele domaćeg društva od ovrhe ili izvršenja, tj. udjeli se mogu prebaciti ili prenjeti na stranu kompaniju kod koje je po zakonu nemoguće oteti iste udjele, jer se offshore kompanija osniva po zakonu druge države.

Situacija koja se postiže prenosom udjela domaćeg društva na offshore kompaniju

Kada prenesete udjele na offshore kompaniju, postižete slijedeće pogodne situacije i prednosti u odnosu na direktno vlasništvo domaćeg društva na vaše ime i prezime:

Lokacija i država osnivanja američke kompanije u svrhu zaštite domaćeg društva

Preporučuje se da lokacija takve američke kompanije u svrhu zaštite domaćih udjela u domaćim društvima bude ili u državi Wyoming ili u državi Novi Meksiko.

Osnivanje može da traje 20 do 30 dana, jer se moraju nabaviti međunarodno ovjereni dokumenti koji će vrijediti u vašoj državi.

Strukture takve američke holding kompanije za zaštitu domaćih udjela

Postoje razni načini kako se američka holding kompanija ili neka druga strana offshore kompanija može koristiti kao vlasnik udjela domaće tvrtke, domaćeg poduzeća ili preduzeća.

Kompletno anonimna struktura sa američkom kompanijom

Prenos udjela domaćeg društva se može kompletno anonimno prebaciti na američku kompaniju. Pri tome nije moguće saznati tko je stvarni vlasnik takve kompanije, tj. stvarni vlasnici će biti poznati, ali vi kao kontroler, zadržavate poziciju da vama mogu da pripadaju sva prava na dobit ili prava na upravljanje takvom kompanijom. Na taj način možete da održavate kompletnu kontrolu i da ne budete direktni vlasnik. Za razumijevanje ovakve situacije je potrebno da nas kontaktirate i razjasnite sva pitanja. Anonimno vlasništvo je moguće ostvariti. Morate paziti i na procedure preuzimanja, jer u svakom koraku trebate da zadržite kompletnu kontrolu nad kompanijom, a da Vaše ime i prezime ne bude dio takvog prenosa udjela u domaćem trgovačkom društvu.

Dalje, moguće je otvoreno i javno biti vlasnik strane američke kompanije i onda udjele prebaciti na strano društvo, tj. stranu kompaniju i moguće je biti vlasnik, pa imati menadžera koji potpisuje takve ugovore i moguće je isto tako promijeniti vlasništvo strane kompanije u svakom momentu, bez javnog bilježnika ili notara ili sa javnim ovjerama. Tako postoji cijeli niz situacija koje je moguće ostvariti koristeći stranu kompaniju za holding domaćeg trgovačkog društva.

Ukoliko se isplaćuju dividende, možda je potrebno koristiti među-kompaniju iz Velike Britanije, tako da se dividende mogu primiti bez poreza, a onda bez poreza prebaciti na stranu američku kompaniju.

Zato je potrebno razjasniti mogućnosti poslovanja, analizirati postojeću situaciju biznismena, kao i sve postojeće ili moguće rizike, pa onda sastaviti ispravno planiranu stranu strukturu u svrhu zaštite udjela u domaćem trgovačkom društvo od ovrhe ili sudskih izvršenja.

Prenos udjela se ne oporezuje

U većini država, prenos udjela domaćeg društva se ne oporezuje. To ujedno stvara i situaciju da možete da unesete i veće sume novca u državu bez oporezivanja. Kontaktirajte nas za ispravno savjetovanje.

Udjeli u američkoj kompaniji se ne mogu zaplijeniti

Uzmimo u obzir da imate dugovanja prema banci ili trećim osobama i da ta osoba želi da Vas tuži, da bi eventualno zaplijenio nekretninu ili zaplijenio udjele u Vašoj stranoj, američkoj LLC kompaniji. U ekstremnom slučaju, kad bi netko došao do suda u Americi, pa platio sve troškove i uprkos objašnjenjima odvjetnika ili advokata o malim šansama uspjeha, tužio bi Vas na sudu da se Vama oduzmu udjeli, ali u tome ne bi uspio, jer je nemoguće po zakonu oduzeti imovinu iz kompanije radi vaših osobnih dugovanja.

Tako su udjeli u kompaniji zaštićeni od vjerovnika i bilo kakvih sporova.

Zaplijeniti se može samo dohodak iz LLC kompanije

Po sudskoj tužbi nekog vjerovnika, koji bi morao da tuži u Americi, što predstavlja visoke troškove, a pri čemu bi ga odvjetnička (advokatska) kancelarija upozorila da je šansa za uspjeh praktično nikakva, sud bi mogao da naredi pljenidbu dohotka iz LLC kompanije.

Pljenidba dohotka još je daleko od pljenidbe novca. Čak i kad bi sud dodijelio takvo pravo na dohodak, član ili menadžer kompanije može da odluči da ne isplati taj dohodak. Time se pravi porezni problem za vjerovnika koji je tako pokušao zaplijeniti imovinu, vjerovnik postaje porezni dužnik u S.A.D, a pri tome još nije dobio niti će ikad dobiti novac iz kompanije.

Znači u Novom Meksiku, Wyomingu i nekim drugim S.A.D. državama, postoji razlika između:

Vjerovnik može po zakonu samo da dobije pravo na dobit. Ali, zakonom se ne propisuje i ne može se natjerati vlasnik ili menadžer da taj dohodak stvarno i isplate. Onda kad dohodak bude bio isplaćen vlasniku, onda se dohodak može preusmjeriti na vjerovnika. Ali, menadžer firme ili čak i sam vlasnik može da odluči da se takva dobit nikad ne isplati zvanično, dok se novac može koristiti kao pozajmica ili u sve druge poslovne svrhe.

Udjele je nemoguće zaplijeniti po zakonu, prema tome možete da ostanete vlasnik čak i nakon pljenidbe dohotka.

Kod firme koja osigurava udjele, takve dobiti neće ni biti, prema tome možete nastaviti koristiti domaće društvo kao da se ništa nije ni desilo, a na sudu se ne morate nikada pojaviti.

Preporuke za dalje čitanje

Preporučujemo da ostatak teksta o zaštiti udjela u domaćem trgovačkom društvu pročitate u članku o zaštiti nekretnina, jer što se po pitanju zakona odnosi na nekretnine odnosi se i na zaštitu udjela.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: