Osnivanje firme S.R.O. i poslovni boravak u Slovačkoj


Osnivanje firme S.R.O. i poslovni boravak u Slovačkoj

Još od 2002. godine pomažemo poslovnim ljudima kod osnivanja firme u Slovačkoj i dobivanja poslovnog boravka. Ljudi sa poslovnim boravkom u Slovačkoj mogu slobodno da pružaju usluge ili da truju u svim drugim državama EU ili Evropske Zajednice, tako na primjer u Austriji ili Njemačkoj. Onda kada nije jednostavno dobiti boravak u Njemačkoj, može se napraviti u Slovačkoj i onda iz Slovačke poslovati. To je bolje i radi smanjenja poreza jer se u Slovačkoj ne plaćaju porezi na dividende. Sa firmom S.R.O. (Spoločnosť s ručením obmedzeným), poslovnim planom i dokazom kapitala moguće je dobiti EU boravak i poslovati širom EU.

Procedura osnivanja firme u Slovačkoj

Procedura za osnivanje firme u dobivanje poslovnog boravka u Slovačkoj je jednostavno da se osnuje nova firma, da se pokaže poslovni plan i da se pokaže dokaz ili posjedovanje 20000 eura kapitala na privatnom ili poslovnom računu. Za ljude koji nemaju toliko kapitala situacija se može riješiti kratkotrajnim posuđivanjem sume u svrhe dokazivanja. Sa slovačkom firmom i poslovnim boravkom u Slovačkoj poslovni ljudi mogu ispunjavati ugovore u Austriji, Njemačkoj i drugim državama EU ili evropske zajednice.

Procedura osnivanja firme u Slovačkoj

Otvaranje firme u Slovačkoj i dobivanje radne i boravišne dozvole za poslovne osobe

Otvaranje firme u Slovačkoj, S.R.O. osnivanje kompanije u Slovačkoj i mogućnosti poslovanja u cijeloj Evropskoj zajednici, sa našim poslovnim uslugama i poslovnom podrškom za otvaranje poslovnica, prijavljivanje podružnica, poslovanje sa slovačkom firmom u Austriji i Njemačkoj, kao i podrška za dobivanje poslovne vize, pa onda radne i boravišne dozvole u Slovačkoj.

Otvaranje firme u Slovačkoj i dobivanje radne i boravišne dozvole za poslovne osobe

Poslovni boravak u Slovačkoj

RCD poslovne usluge još od 2002. godine pružaju usluge pokretanja poslovanja, rezidencije i boravka u raznim državama širom svijeta. Slovačka je atraktivna destinacija jer ne zahtijeva toliko uslova za boravak koliko zahtijevaju Austrija, Njemačka i druge države. Poslovni ljudi sa boravkom u Slovačkoj uvijek mogu da odrađuju ugovore u Austriji, Njemačkoj i drugim državama širom EU.

Poslovni boravak u Slovačkoj

Kontaktirajte RCD poslovne usluge

Kontaktirajte RCD poslovne usluge. Možete nas kontaktirati na razne načine po pitanju pokretanja poslovanja širom svijeta. Firme osnivamo u svim državama, bankovne račune i finansijske usluge pružamo svim biznismenima bez diskriminacije

Kontaktirajte RCD poslovne usluge

🤙 CALL US BY CLICK 📱
🤙 CONTACT US BY TELEGRAM 📱
🤙 CALL BY PHONE 📱

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: