Poslovni trajni boravak u Italiji

Procedura za poslovni boravak u Italiji

Za Italiju možemo da pomognemo da dobijete poslovni boravak na osnovu formiranja preduzeća i podružnice u Italiji od koje dobivate garanciju. Onda možete da radite kod vlastitog preduzeća ili kao direktor ili kao zaposleni, ali ste ograničeni da radite kod svog preduzeća.

Ako želite da radite u Italiji, onda to ukratko ovako obavljamo:

 1. Registruje se preduzeće u Velikoj Britaniji, zato što je efektivno i brzo formiranje i zato što je jeftino u odnosu na lokalno italijansko preduzeće, a ima ista prava kao i italijansko preduzeće. UK preduzeće i formiranje košta EUR 600 sa potrebnim certifikatom za prijavu u Italiji. To je najlakši korak i traje samo 24 sata.

 2. UK preduzeće se onda prijavi u privrednoj komori u Italiji, to košta do 250 EUR, ali postojaće drugi troškovi kao troškovi prevoda dokumenata, možete da računate par stotina eura više za takvu prijavu.

 3. Preduzeće prijavljeno u Italiji mora da ima svoju adresu, znači ili kod nekoga koga znate u Italiji ili se adresa iznajmi. Iznajmljivanje adrese može da košta od 100 do 600 EUR godišnje jer se to radi kod profesionalnih firmi kao www.mbe.com

 4. Preduzeće u Italiji onda otvori bankovni račun. To može da uradi neki predstavnik tog preduzeća, mogu da budem lično, ali preporučujem da radimo sa predstavnikom u Italiji, naš partner.

 5. Kad je račun otvoren onda se dobije potvrda od nekog vlasnika stana da možete kod njega da stanujete.

 6. Onda se plati osiguranje za prva tri mjeseca.

 7. Bankovni račun (nad čijom kontrolom možete da budete jedan od potpisnika, zavisno od banke) garantuje da će preduzeće da Vam plaća platu i uopšteno životne troškove u Italiji. To se dokumentuje, tj. dobije se potvrda od banke sa stanjem na računu.

 8. Kad su svi prethodni koraci obavljeni, preduzeće pravi garanciju Vama kao direktoru da ćete da budete zaposleni kod preduzeća.

 9. Preporučuje se da je preduzeće formirano kao ćerka preduzeća koje imate u Srbiji, ali nije obavezno.

 10. Dokazi prethodnog poslovanja u Srbiji će biti od velike koristi.

 11. Porodica može da dođe naknadno naravno i može da bude zaposlena bilo gdje, ali Vi morate da radite sa svojim preduzećem, barem u prvih nekoliko godina.

 12. Ako nemate novac ili vrijednosti od minimalno 20,000 EUR, koji možete da stavite na bankovni račun preduzeća, onda ne ispunjavate NAŠE uslove za ovu uslugu. Mi ne želimo da radimo ovu proceduru za osobe koje počinju biznis, već želimo da radimo za osobe ili poslovne ljude koje već imaju svoj biznis, imaju i neki osnovni kapital i samo žele da dobiju boravak u inostranstvu. Čak i da imate biznis sa kojim ćete da napravite dovoljnu dobit za svoje troškove, naš je uslov da imate minimalno 20,000 EUR sa kojim raspolažete prije početka ove procedure. Biće potrebno zamoliti svoju banku da nam pošalje potvrdu da sa tom sumom raspolažete prije nego što počnemo ovu proceduru.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: