Na putu do sreće

Distribucija poslovne knjige “Na putu do sreće”

The Way to Happiness - Vodič zdravog razuma o poslovnoj etici

Na putu do sreće je priručnik koji preporučujemo svim osobama širom svijeta u svrhu poboljšanja vlastitog biznisa i života. Priručnik je kompletno neutralan u odnosu na bilo kakvu filozofiju, religiju ili političku partiju i zasnovan je na zdravom ljudskom razumu.

Distribucija u Panami

12.2.2007. godine

Uz veliku podršku dobrih osoba u Panami, počeli samo sa distribucijem knjige Na putu do sreće. Mnogo hvala našem prevodiocu Rosa Rivera i njenoj porodici za pomoć pri distribuciji ove humanitarne i obrazovne knjige. Knjiga se dijeli besplatno i ukupno smo podijelili 150 komada u hotelima i poslovnim mjestima u Panami. Imamo u planu da napravimo “Budi dobar primjer” projekat u Panami i u zemljama bivše Jugoslavije i da organizujemo takmičenje djece, gdje svako djete osvaja nagradu. U Panamskim školama ima oko 400,000 djece, a slijedeće zemlje gdje ćemo da predstavimo naš projekat će da budu Hrvatska, Bosna, Makedonija i Srbija. Bilo koja firma koje želi da učestvuje u projektu može da nam se javi. Mi ćemo na početku da uložimo prvo US $3,000 da bi zajedno sa ostalim firmama uspjeli da pomognemo djeci da se oslone na zdrav razum. Zainteresovanim firmama i vladinim ustanovama možemo da pošaljemo besplatno e-knjigu, verziju koja može da se pročita na našem jeziku. Knjiga je prevedena na sve jezike.

8.9.2008. godine

Thetabiz S.A. je u Panami podijelila medicinskim pacijentima, djeci bez roditelja i dalje poslovnim osobama i omladini više stotina knjiga Na putu do sreće.

Na putu do sreće, video prezentacije

Sa ovim savjetima, zasnovanim na zdravom ljudskom razumu, možete poboljšati svoj život. Ostanite na putu do sreće.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: