Švedska, boravak i poslovna boravišna dozvola


Otvaranje firme i omogućavanje trajnog poslovnog boravka Švedskoj

Švedska, boravak i boravišna dozvola

Poslovne usluge za poslovni boravak u Švedskoj

Mi pružamo usluge i pomažemo biznismenima da poboljšaju svoj biznis, da pokrenu nove biznise i da zarade više sa manje poreza i manje problema.

Mnogi žele pri tome prvo da se zaštite tako što dobiju poslovni boravak ili boravišnu dozvolu u stranoj državi gdje takvi biznismeni žele živjeti i to je obično zajedno sa svojim najbližima.

Ako želite da radite samostalno i poslovno u Švedskoj, postoji mogućnost za trajni poslovni boravak pod određenim uslovima, na sličan način kako je rezidencija i boravak za samostalne poslovne osobe opisana za druge zemlje.

Ovo se odnosi na one ljude koji nisu državljani EU. Državljanima EU ne treba poseban boravak jer mogu svuda unutar EU da borave po želji.

Ove informacije spadaju u grupu zaštitnih informacija i metoda i u svrhu zaštite života i posla u skladu sa formulama za uspjeh i bogatstvo, kako su predstavljene na našim web stranicama.

Uslovi za boravak u Švedskoj

Uopšteno za Švedski boravak na osnovu samostalnog poslovnog rada (to znači da NISTE zaposlen, već samostalan) je potrebno:

  1. Napraviti poslovni plan, znači vaše namjere lijepo napisane na engleskom i na švedskom jeziku, profesionalno urađeno, da ustanova u Švedskoj može lako da zaključi da se taj poslovni plan za Vas isplati (ujedno i za njih). Mi pomažemo da se napravi profesionalni poslovni plan i to je dio naše usluge.

  2. Imati dokumentarni dokaze da imate sredstva za početni kapital za formiranje ili kupovinu firme u Švedskoj. Firma može biti i formirano u Engleskoj naravno da bi se izbjeglo formiranje kompanije u Švedskoj i propisani minimumi za kapital. Ali ne preporučujemo da te minimume ne poštujete iako bi UK kompanija moglo da se koristi. Minimalni kapital za švedsku kompaniju je SEK 100,000 što je otprilike EUR 10,000. Kompaniju je moguće formirati i prije dolaska u Švedsku i ujedno staviti početni kapital na račun u Švedskoj, sa čime će taj uslov biti kompletno ispunjen.

  3. Pokazati da možet možete da izdržavate sebe i porodicu minimalno jednu godinu u Švedskoj, a to znači da morate da imate dovoljno novca na računu da to dokažete. Troškovi u Švedskoj inače nisu toliko visoki kao u drugim zemljama, stan se može iznajmiti za cijenu od 200-500 EUR mjesečno. Jedan trosoban stan može da ima mjesečnu cijenu stanarine od 300 do 500 EUR mjesečno.

  4. Da imate preporuke od svojih mušterija, izvode iz bankovnih računa, iskustvo u toj oblasti koju želite da radite, a ako ste kupili postojeće kompanije onda morate da predate 2 zadnja godišnja izvještaja na pregled.

  5. Da imate zvanično mišljenje od ovlaštenog knjigovođe u Švedskoj, koji će da kaže da li je plan ostvarljiv. Mi se brinemo o svim ovim tačkama, pa isto tako i da pronađemo knjigovođu koji će da preda takvo mišljenje.

Viza i spajanje porodice u Švedskoj

Viza se dobiva prvi put u zemlji boravka, 5 mjeseci prije dolaska, vrijedi za 12 mjeseci, nekada samo 6 mjeseci, ali kad predate kasnije u Švedskoj zahtjev za produženje, onda će se provjeriti da li ste počeli sa biznisom i dobićete produženje ako je biznis uspješan.

Porodica može da dođe naknadno ako možete da je izdržavate, a oni mogu da rade i zapošljavaju se bilo gdje, samo vi morate da radite sa svojom firmom.

Čak i ako vas odbiju imate pravo da vam opet razmotre zahtjev. Ali ako su dokumenti i uslovi ispunjeni, neće biti razloga da Vas odbiju.

Poslovne usluge isključivo za poslovne ljude

Obratite i pažnju na naše uslove za ovakvu uslugu, treba da shvatite da mi ne možemo i ne želimo da radimo sa osobama koje žele da se zaposle, koji nisu samostalni, koji nemaju prethodno iskustvo, koji nemaju minimalno EUR 20,000 na računima za jedan takav projekat. Potrebno je dokazati da se možete izdržavati za jednu godinu minimalno!

U mnogim slučajevima preporučujemo formiranje Švedske firme koje pripada Vašoj firmi u vlastitoj zemlji, ako takvu imate.

Kapital potreban za švedsku firme je 25000 kruna

Minimalni kapital za švedsku firmu je SEK 25000, a ako želite to da izbjegnete postojala bi mogućnost da radite sa UK firmom u Švedskoj, ali mi to ne preporučujemo za Švedsku! 25000 SEK nije mnogo, to je oko 2250 EUR i ako taj kapital nemate za firmu, jednostavno ne zadovoljavate uslove za ovakav vid trajnog poslovnog boravka.

Boravišna dozvola u boljoj državi

Naše poslovne usluge nisu za ljude koji traže zaposlenje!

Mnogo nam se osoba javlja i misle da mi pravimo vize, ali mi samo pomažemo poslovnim osobama da rade u drugim zemljama na osnovu vlastitog poslovanja.

Naši uslovi su razumni i uopšteno su u vašoj koristi, jer ako odete u Švedsku i nemate sredstva za godinu dana, onda to nema smisla na kraju niti za Vas niti za švedske ustanove.

Kako se brinemo o Vama po pitanju boravka u Švedskoj

Mi lično obavljamo kompletnu proceduru, riješimo sve sitnice oko formiranja firme, poslovnog plana i ostalih uslova. Naravno i naše usluge imaju svoju cijenu. Firma se formira za oko 30 dana i ne morate da budete u Švedskoj.

Već prije dolaska možete da imate i adresu i telefon u Švedskoj i bankovni račun i sve druge minimalne uslove, knjigovođu i tako dalje.

Tokom formiranja se napravi poslovni plan i obezbjede se drugi dokumenti i dokazi, ako ih imate. Knjigovođa će da preda javno mišljenje o poslovnom planu.

Pri svemu tome igra veliku ulogu da imate sve moguće dokumente i preporuke iz prošlosti iz vašeg samostalnog poslovanja.

Tako možemo da pomognemo, zajedno sa svojim partnerima u Švedskoj i sa direktorom naše firme, da ostvarite u Švedskoj slijedeće:

Mi pomažemo da pokrenete biznis. A, u tome, možete dobiti mogućnost za boravak. Pošto ste već u značajnom biznisu, nećete imati problema oko toga. Trebate da računate, da nakon što pokrenete svoj biznis, tj. svoju firmu i neke početne, barem administrativne strane tog biznisa, pa onda i fizički da posjedujete prostore, ili barem ured, onda možete da pokažete i da imate investiciju od €30,000, računajući i ono što je uloženo i da se napravi zahtjev za boravak.

Kad radite s nama, to je sve uključeno u usluge.

Mi ne prodajemo “boravak”, već pružamo usluge za pokretanje biznisa, za osnivanje firme, kao i poslovno savjetovanje i usmjeravanje u tome kako da dobijete i boravak.

Usluga kao “boravak” se ne može prodavati, jer mi nismo država, ja ne mogu nikako znati hoćete li Vi dobiti boravak ili ne, isto tako ne možete niti Vi niti mi ničim garantovati

To zavisi od Vaše upornosti, od provođenja koraka, o kojima budete savjetovani. Ukoliko otvorite biznis, pokažete da imate mogućnosti, tj. uslove, investiciju, ured i stan, ne vidim problem da taj boravak ne dobijete. Sasvim slučajno, imam više porodičnih članova u Švedskoj, a sam sam im još davno pomogao da dobiju tamo boravak.

Minimalni godišnji troškovi

Možete da računate sa ovim troškovima na početku:

Troškovi mogu da se razlikuju od ovih ovde navedenih troškova, zavisno od Vaše situacije.

Ova usluga, kako sam gore napisao, treba da bude i razumna u odnosu na one troškove koje biste sami napravili, kad biste išli u Švedsku da ostvarite istu stvar, na svoju ruku.

Na ovaj način, možete da budete u svom gradu, da se to sve obradi za Vas, u kraćem roku od nekoliko dana, da firma bude osnovana, a nakon toga, da dobijete instrukcije i analize, o tome kako i gdje da otvorite svoj biznis.

Za boravak je potrebno minimalno znati engleski jezik i biti na kursu za švedski jezik. Pošto je kurs besplatan, to ćete naučiti za par mjeseci u Švedskoj.

Nadam se da su vam ove informacije bile od koristi.

Kontaktirajte me ako želite da krenete u ostvarivanje boravka u Švedskoj.

Jean Louis potpis

Otvaranje firme u Švedskoj ili Handelsbolag u Švedskoj

Otvaranje firme u Švedskoj

Otvaranje firme u Švedskoj je usluga koju pružamo biznismenima koji žele isključivo u Švedskoj da otvore firmu i da tamo posluju sa svojim vlastitim biznisom.

Svako može da otvori firmu u Švedskoj, pa tako nudimo otvaranje firme u Švedskoj za građane svih država:

Otvaranje firme u Švedskoj ili osnivanje firme Handelsbolag u Švedskoj

Firma Handelsbolag u Švedskoj je u stvari isto što i društvo sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, kao i u drugim državama. Takva firma pruža ograničenu odgovornost vlasnicima firme.

Mi pružamo usluge za sve biznismene koji žele da otvore ili osnuju firmu u Švedskoj. Mi osnivamo sve vrste firmi u Švedskoj, kao što su:

Uvjeti ili uslovi za otvaranje firme u Švedskoj

Vlasništvo firme u Švedskoj

Svako može biti vlasnik direktno ili indirektno, nekoj novoj firmi u Švedskoj.

Direktorstvo firme u Švedskoj

Minimalno 50% svih direktora moraju da imaju boravak ili rezidenciju unutar Evropske unije. Ukoliko nemate svoje direktore ili nekoga ko može da vam posluži kao dodatan direktor, mi možemo da postavimo i imenujemo zamjenske ili imenovane direktore za otvaranje firme u Švedskoj.

Na taj način svi uvjeti ili uslovi mogu biti ispunjeni, čak i za osobe i lica koja se ne nalaze sa svojim boravištem unutar EU ili nemaju boravišnu dozvolu unutar EU.

Tako u pravilu, slijedeće funkcije firme moraju da budu sa boravištem unutar EU:

Revizor je potreban samo u određenim situacijama

Revizor nije potreban za firmu u Švedskoj, osim ako firma ostvaruje profite veće od 1,5 miliona švedskih kruna godišnje.

Boravišna dozvola u Švedskoj ili rezidencija i boravak u Švedskoj

Boravišna dozvola u Švedskoj se može dobiti za građane koji nisu u nekoj državi EU, samo ako osoba može da dokaže da će se moći izdržavati u Švedskoj. To znači, da je važnije gledati da se firma u Švedskoj otvori u svrhu poslovanja, a ne u svrhu boravka.

Mi radimo samo za osobe koje otvaraju firmu u Švedskoj u svrhu poslovanja. Nakon toga, možemo pomoći biznismenu, ukoliko ispunjava zahtijeve Švedske, da dobije i boravak i radnu ili boravišnu dozvolu u Švedskoj.

Ukoliko se prvenstveno zanimate za otvararnje firme u Švedskoj u svrhu boravka, ali nemate neku poslovnu ideju, mi vam možemo samo pomoći da razvijete poslovne ideje, ipak, ako nemate dovoljno odgovornosti da stvarate nove poslove, da kreirate ili proizvodite sa svojom firmom kroz vlastitu odgovornost, onda ove usluge jednostavno nisu za vas.

Boravišna dozvola ili radna viza u Švedskoj za zaposlene

Ukoliko želite kod takve firme otvorene u Švedskoj, da se zaposlite i na osnovu toga, tražite boravišnu i radnu dozvolu u Švedskoj, onda trebate da vodite računa da možete da ispunite slijedeće zahtjeve koji se postavljaju:

Boravišna dozvola ili radna viza u Švedskoj za direktore firme i samostalne osobe

Ukoliko ste direktor firme, tj. imate indirektno ili direktno firmu u Švedskoj ili ukoliko se želite samostalno prijaviti kao samostalni biznismen, onda morate da na nešto drugačiji način dokažete da možete da izdržavate sebe i da plaćate svoje životne troškove:

Zahtjev za boravišnu dozvolu za direktore

Mi pružamo usluge obrade i administracije kao i pripreme dokumenata za boravišnu dozvolu u Švedskoj i pravimo u vaše ime zahtjev za radnu vizu i boravišnu dozvolu u Švedskoj. Ukoliko ispunjavate sve potrebne uslove možete se nadati da ćete u buduće živjeti i raditi ili poslovati u modernoj državi Švedskoj.

Kontaktirajte nas ako trebate ili želite poslovne usluge za osnivanje firme u Švedskoj ili dobivanje boravišne i radne dozvole.

Cijene za otvaranje firme u Švedskoj i druge poslovne usluge

Osnovna cijena za otvaranje ili osnivanje firme u Švedskoj je 1250 evra, s tim da cijena zavisi od toga kakve usluge za firmu su vam potrebno, da li imate već svoju adresu ili nekog rođaka i da li ćete trebati usluge revizora i usluge za boravišnu dozvolu.

Osnivanje samo po sebi košta 800 evra.

Sve ostale dodatne usluge imaju posebnu cijenu.

Povezane stranice


Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: