MOĆ STRUČNE SKUPINE - POKRETAČKA SILA

MOĆ STRUČNE SKUPINE - POKRETAČKA SILA

Sadržaj

Deveti korak prema bogatstvu

Moć je ključna za uspjeh u stjecanju novca.

Bez dostatne moći za ostvarenje, planovi su beskorisni i bezvrijedni.

U ovom ćete poglavlju upoznati metodu pomoću koje čovjek može steći i primjenjivati moć.

Moć se može definirati kao “organizirano i inteligentno usmjereno znanje”.

Moć se, u tom značenju, odnosi na organizirani napor dovoljan da čovjek postane sposoban pretvoriti žudnju u novac.

Organizirani napor ostvaruje se koordinacijom napora dvoje ili više ljudi koji u suglasju rade na ostvarenju jasno određenoga cilja.

Moć je ključna za stjecanje novca! Moć je prijeko potrebna za zadržavanje stečenoga novca! Razmotrimo kako je moguće steći moć. Ako je moć “organizirano znanje”, razmotrimo izvore znanja:

  1. Beskonačna inteligencija. Ovom izvoru znanja možete uz pomoć kreativne mašte pristupiti pomoću postupka opisanog u jednom od sljedećih poglavlja.

  2. Stečeno iskustvo. Čovjekovo stečeno iskustvo (ili onaj njegov dio koji je organiziran i zabilježen) može se pronaći u svakoj bolje opremljenoj knjižnici. Važan dio toga stečenog iskustva poučava se u školama i na sveučilištima, gdje je to iskustvo razvrstano i organizirano.

  3. Pokusi i istraživanja. Na području znanosti, ali i gotovo na svim ostalim područjima, ljudi svakodnevno skupljaju i organiziraju nove spoznaje. To je izvor kojemu se čovjek mora okrenuti kada znanje nije dostupno iz izvora “stečenog iskustva”. I ovdje je potrebno upotrijebiti kreativnu maštu.

Znanje je moguće steći iz bilo kojega od navedenih izvora.

Organizacijom konkretnih planova i djelovanjem u cilju ostvarenja tih planova, znanje je moguće pretvoriti u moć.

Istraživanjem triju najvažnijih izvora znanja otkrit ćete brojne poteškoće na koje će naići čovjek koji se oslanja isključivo na vlastite napore pri skupljanju znanja i njegovu organiziranju u obliku konkretnih planova djelovanja.

Ako su ti planovi opsežni, u pravilu će biti potrebno potražiti suradnju drugih ljudi.

Stjecanje moći putem stručne skupine

Stručna skupina može se definirati kao: “Skladna koordinacija znanja i nastojanja dviju ili više osoba, radi ostvarenja konkretnog cilja”.

Nitko ne može steći veliku moć bez pomoći stručne skupine.

U prethodnom poglavlju dobili ste upute za stvaranje planova u cilju pretvaranja žudnje u novac.

Budete li ustrajno i inteligentno slijedili te upute te pomno odabrali svoju stručnu skupinu, vaš će cilj biti napola ostvaren iako toga nećete biti svjesni.

Da biste bolje shvatili mogućnosti moći koja vam je dostupna pomoću dobro odabrane stručne skupine, objasnit ću dvije značajke načela stručne skupine od kojih je jedna financijske prirode, a druga psihičke.

Financijska značajka je očita. Financijske prednosti ostvarit će svatko tko se okruži skupinom suradnika i savjetnika koji su mu u duhu suglasja spremni pomoći.

Taj oblik udruživanja temelj je gotovo svakog velikog bogatstva. Vaše razumijevanje ove velike istine moglo bi odrediti vaš financijski položaj.

Psihičku značajku načela stručne skupine nešto je teže pojmiti. No, sljedeća vam tvrdnja može pružiti prilično dobar uvid: “Dva se uma još nisu udružila, a da time nisu stvorila treću, nevidljivu i neopipljivu silu koju možemo opisati i kao treći um”.

Ljudski je um jedan oblik energije, duhovan dio bića.

Kada se dva uma udruže u duhu sklada, duhovne se energije svakog uma sjedine, što čini “psihičku” značajku stručne skupine. S načelom stručne skupine, odnosno, njezinom financijskom značajkom upoznao me je Andrew Carnegie prije više od pedeset godina.

Otkriću tog načela zahvaljujem svoj poslovni životni izbor.

Stručna skupina gospodina Carnegiea sastojala se od otprilike pedeset ljudi kojima se okružio u svrhu proizvodnje i prodaje čelika. Cijelo svoje bogatstvo zahvaljuje moći koju je stekao putem svoje stručne skupine.

Proučite uspone bilo kojeg čovjeka koji je stekao veliko bogatstvo te mnoge od onih koji su stekli nešto skromnija bogatstva, i otkrit ćete da su, svjesno ili nesvjesno, primjenjivali načelo stručne skupine.

Veliku moć nije moguće steći putem bilo kojeg drugog načela!

Kako povećati svoju misaonu moć

Čovjekov se mozak može usporediti s električnom baterijom. Poznato je da će skupina električnih baterija proizvesti mnogo više energije od samo jedne baterije.

Također je poznato da će jedna baterija proizvesti energiju razmjernu broju i kapacitetu jedinica od kojih se sastoji. Mozak funkcionira na sličan način.

To znači i da su neki mozgovi djelotvorniji od drugih, što dovodi do vrlo važne tvrdnje - skupina mozgova koordinirana (ili povezana) u duhu suradnje proizvest će više misaone energije od jednog jedinog mozga, jednako kao što će i skupina električnih baterija proizvesti više energije od jedne jedine baterije.

Ova metafora otkriva da se u načelu stručne skupine skriva tajna moći kojom raspolažu ljudi okruženi ostalim mudrim ljudima.

Poznato je da je Henry Ford svoju poslovnu karijeru započeo sputan siromaštvom, nepismenošću i neznanjem. Poznato je da je i za vrlo kratko vrijeme od deset godina gospodin Ford prevladao sve tri prepreke, a za dvadeset godina postao jedan od najbogatijih ljudi Amerike. Pridružite tome činjenicu da je znanje ubrzano počeo stjecati nakon što je uspostavio prisno prijateljstvo s Thomasom A. Edisonom i shvatit ćete u kolikoj mjeri jedan um može utjecati na drugi.

Načinimo korak dalje i razmotrimo činjenicu da korijeni iznimnog postignuća gospodina Forda sežu u vrijeme kada je upoznao Harveya Firestonea, Johna Burroughsa i Luthera Burbanka (svaki od njih posjedovao je iznimne intelektualne sposobnosti), i pronaći ćete još jedan dokaz da je moć moguće steći putem prijateljskog povezivanja umova.

Ljudi preuzimaju prirodu, navike i misaonu moć onih osoba s kojima se druže u duhu naklonosti i suglasja. Putem suradnje s Edisonom, Burbankom, Burroughsom i Firestoneom, gospodin Ford svojoj je intelektualnoj moći dodao ukupnu inteligenciju, iskustvo, znanje i duhovnu snagu tih četvero ljudi.

Štoviše, načelo stručne skupine usvojio je i primjenjivao putem metoda i postupaka opisanih u ovoj knjizi. To je načelo dostupno i vama!

Mahatmu Gandhija već sam spominjao. Proučimo metodu pomoću koje je on stekao svoju golemu moć. Tu je metodu moguće objasniti u tek nekoliko riječi. Mahatma Gandhi je svoju moć stekao navodeći dvije stotine milijuna ljudi na usklađivanje umova i tijela u duhu suglasja te k točno određenom cilju. Ukratko, Gandhi je postigao čudo jer dvije stotine milijuna ljudi samo je čudom moguće navesti - a ne prisiliti - na skladnu suradnju na bilo koji rok.

Svaki čovjek koji vodi neki posao zna koliko je teško navesti zaposlenike na suradnju koja bi barem izdaleka nalikovala skladu.

Popis glavnih izvora putem kojih je moguće steći moć predvodi, kao što ste vidjeli, Beskonačna Inteligencija.

Kada se dvoje ili više ljudi uskladi u duhu suglasja i radi na ostvarenju konkretnog cilja, oni se, zahvaljujući tom zajedništvu, dovode u položaj iz kojega crpe moć izravno iz velike, univerzalne riznice Beskonačne Inteligencije.

To je najveći od svih izvora moći. To je izvor kojemu se okreću geniji i svi veliki vođe (bez obzira na to jesu li toga svjesni ili nisu).

Ostala dva važna izvora iz kojih je moguće prikupiti znanje prijeko potrebno za stjecanje moći nisu ništa pouzdaniji od pet čovjekovih osjetila. A ta osjetila nisu uvijek pouzdana.

U sljedećim poglavljima podrobno ću opisati metode pomoću kojih je najlakše povezati se s Beskonačnom Inteligencijom.

Ovo nije religijsko učenje. Nijedno temeljno načelo opisano u ovoj knjizi ne bi trebalo tumačiti kao izravno ili neizravno uplitanje u vjerske navike bilo kojeg čovjeka.

Svrha ove knjige jest isključivo poučiti čitatelja pretvaranju jasno određene žudnje za novcem u njezin materijalni oblik. Čitajte, razmišljajte i meditirajte dok čitate. Cijela će filozofija uskoro biti razotkrivena pa ćete je opaziti iz posve nove perspektive. Trenutno opažate samo pojedinosti svakog poglavlja.

Moć pozitivnih emocija

Novac je plah i lako izmiče. Potrebno ga je mamiti i privlačiti metodama prilično sličnim onima kojima se služi odlučan udvarač u nastojanju da osvoji izabranu djevojku.

Jednako tako ni moć koja se koristi pri “osvajanju” novca nije mnogo drugačija od one koju primjenjujemo da bismo osvojili neku djevojku.

Da bi ta moć bila uspješno primijenjena za stjecanje novca, potrebno joj je dodati vjeru. Potrebno je dodati žudnju. Potrebno joj je dodati ustrajnost. Potrebno ju je primijeniti na temelju plana, a taj plan mora biti proveden u djelo.

Kada novac pritječe u velikim količinama, čovjeku koji ga stječe pritječe jednako lako kao što voda teče nizbrdo.

U ovom univerzumu postoji velika, nevidljiva struja moći koju bismo mogli usporediti s rijekom; dok jedna strana rijeke teče u jednom smjeru, a sve one koji u nju zakorače na toj strani, nosi naprijed i prema gore, prema bogatstvu - a druga strana teče u suprotnom smjeru i sve nesretnike koji su dospjeli na tu stranu (te se nisu sposobni iz nje izvući) nosi prema dolje, prema bijedi i prema siromaštvu. Tu životnu struju upoznao je svatko tko je stekao bogatstvo. Ta je struja zapravo čovjekov način razmišljanja.

Pozitivne emocije čine onu stranu struje koja vas nosi prema bogatstvu. Negativne emocije čine onu stranu koja teče prema siromaštvu.

Čovjek koji čita ovu knjigu s ciljem stjecanja bogatstva, u ovoj će metafori pronaći iznimno važnu misao.

Ako se nalazite na onoj strani struje koja vodi siromaštvu, ova misao može vam poslužiti kao veslo pomoću kojega ćete se otisnuti na drugu stranu struje. No, poslužit će vam samo ako je primijenite i koristite.

Puko čitanje i donošenje vlastitoga suda o njoj, pozitivnog ili negativnog, neće vam biti ni od kakve koristi.

Siromaštvo i bogatstvo često izmjenjuju mjesta. Kada bogatstvo dođe na mjesto siromaštva, ta se promjena većinom ostvaruje putem promišljenih i oprezno provođenih planova.

Za siromaštvo nije potreban plan ili pomoć, ono je izravno i nemilosrdno. Bogatstvo je plaho i stidljivo. Njega je potrebno “namamiti”.

Slijedeće poglavlje

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: