Definicije i pojmovi offshore poslovanja

Offshore kompanije i zaštita imovine kroz offshore poslovanje

Definicije i pojmovi offshore poslovanja

Offshore se može definisati kao poslovne mogućnosti raspoložive u drugim državama koje se ne mogu inače koristiti u vlastitoj državi. Uobičajena definicija riječi “offshore” znači “udaljeno od obale” ili “na drugoj strani mora”. U poslovnom smislu, pojam “offshore” odnosi se na poslovanje kroz korištenje banaka, transakcija i kompanija u stranim državama. Ono što je za nekoga “offshore” u Hrvatskoj, ne mora biti za nekoga u Italiji. Hrvatska ili Srbija mogu da budu “offshore” lokacije za nekoga u Italiji. Od rezidencije fizičkog lica i poslovne situacije zavisi šta se može smatrati “offshore poslovanjem”.

Offshore znači udaljeno od obale, a u odnosu na poslovanje, odnosi se na poslovne operacije koje se rade sa drugim državama, kao što je na primjer registracija offshore kompanije ili offshore bankovni račun.

Offshore poslovanje je poslovanje sa prednostima i nema jednu univerzalnu definiciju. U većini slučajeva offshore za domaće biznismene znači poslovanje sa firmama u inostranstvu. Ali, zavisno od pozicije gledanja, čak i vlastita država može da bude offshore za jednog Italijana ili Slovenca, Kineza ili Singapurca.

Offshore kompanija je društvo ili preduzeće koje se osniva u “offshore državi” gdje se mogu dobiti poslovne slobode, poslovne prednosti i mogućnosti, koje se inače ne mogu ostvariti u vlastitoj državi. Offshore kompanije se obično osnivaju u Panami, u Belize državi, na Karibima, na Sejšelima, na Mauricijusu, ali se mogu osnivati i u Srbiji što za nekoga ko ne živi u Srbiji, može predstavljati “offshore kompaniju”.

Offshore kompanija je firma i društvo zakonito osnovano u inostranstvu u nekoj od država u kojima postoje ekonomske, poslovne ili životne prednosti u odnosu na vlastitu državu. Situacija je na žalost takva, samim tim da se nalazite na ovim stranicama, dokazujete da se nalazite u državi sa represijama, gdje političari stavljaju narodni novac u svoj džep, kradu od naroda i zauzvrat ništa ne daju osim dugova koje prave za naše sve buduće generacije, unuke i praunuke. Za preduzetnike je offshore kompanija često zakonito riješenje zaštite imovine, novca, nekretnina, akcija i raznih međunarodnih ulaganja.

IBC je skraćenica za International Business Company ili International Business Corporation i označava vrstu offshore kompanije koja se osniva u offshore državi. Takve kompanije obično ne smiju da posluju sa rezidentima offshore države, ali mogu da posluju sa svim drugim firmama ili licima širom svijeta.

Corporation jednostavno znači akcionarsko društvo. Sastoji se od vlasnika, akcionara, koji putem vlasništva akcija ostvaruju svoje profite iz društva i njenih direktora i drugih ovlaštenih lica. Akcionarsko društvo pruža akcionarima i njenim direktorima ograničenu odgovornost. Vidi definiciju pojma ograničena odgovornost.

INC. je skraćenica od INCORPORATION i koristi se kao sufiks akcionarskog društva. Vidi definiciju riječi Corporation.

LLC je skraćenica koja predstavlja Limited Liability Company ili “D.O.O.” na našem jeziku ili društvo sa ograničenom odgovornosti. LLC kompanija pruža njenim članovima i njenim menadžerima ograničenu odgovornost. Vidi definiciju pojma ograničena odgovornost.

Američka LLC kompanija se može koristiti slično kao i offshore kompanija ukoliko postoji samo jedan vlasnik koji izvore primanja ostvaruje isključivo izvan S.A.D.

Fondacija je pravno lice koje je osnovano da ispuni određenu svrhu koju je namjerio njen osnivač. Fondacija kao pravno lice nekad može da bude višenamjenska fondacija koja smije da obavlja poslovne i komercijalne transakcije, a uobičajeno se fondacije ne bave učestalim poslovnim transakcijama, iako mogu povremeno da obave bilo koji biznis. Fondacije nemaju vlasnike i tako se mogu koristiti kao konačni ili stvarni vlasnici offshore preduzeća i kompanija. Fondacije se često koristi za čuvanje imovine, nekretnina i onda kao holding drugih offshore i domaćih preduzeća. Nekad se fondacije mogu nalaziti u offshore državama, a mogu se koristiti i fondacije koje nisu u offshore državama, kao što su Austrija, Njemačka ili S.A.D. Fondacije mogu i službeno biti oslobođene bilo kakvih poreza i donacije prema fondaciji mogu se često odbijati o dobiti u svrhu smanjenja poreza na dobit ili dohodak. Fondacije mogu da imaju humanitarnu ili privatnu svrhu.

Neprofitne organizacije su obično akcionarska društva ili druga vrsta pravnih lica koje se bave humanitarnim poslovima, nemaju vlasnike već samo organizaciju to jeste direktore koji upravljaju takvom neprofitnom organizacijom. Neprofitne organizacije osnovane u Americi ili drugim državama obično imaju pravo obavljanja svih vrsta djelatnost, sa tom razlikom, da se konačni profiti mogu pripisati humanitarnim svrhama. Neprofitne organizacije su idealne za zaštitu imovine jer se tako stvarni vlasnik ili korisnik offshore kompanija ne mora prikazati.

Registrovani agent je zastupnik firme u državi osnivanja. To je osoba koja prima sudske pozive ili druge državne dokumente i nema prava niti punomoći upravljanja takvom kompanijom, ali je dužna da obavijesti stvarnog vlasnika o primitku službene pošte.

Registrovana adresa offshore kompanije je obavezna adresa u državi osnivanja. U nekim slučajevima adresa može da se nalazi bilo gdje na svijetu. U slučaju tužbe offshore kompanije, sud ili drugo državno tijelo poslalo bi pismo ili tužbu na registrovanu adresu. Tužbe offshore kompanija su vrlo rijetke, radi zakona koji štiti poslovanje preduzeća u takvim državama.

Offshore banke su banke koje posluju u offshore državama i obično nude posebne usluge privatnosti, bolju bankarsku tajnu i privatno bankarstvo za ljude sa imovinom visoke vrijednosti. To je banka u inostranstvu koja posebno vodi računa o diskreciji klijenata i tajnosti poslovanja na bankarskim računima i nalazi se obično u svjetskim financijskim centrima, kao što su Švicarska, Austrija, Hong Kong, Panama, Belize i u mnogim drugim offshore i ne-offshore državama.

Offshore bankarski račun je bankarski račun otvoren kod banke koja u odnosu na vlastitu državu, neće sprovesti na računu tako lako bilo kakve represije ili otuđenja, niti će poslati informacije o poslovanju na računu u matičnu zemlju korisnika računa.

Prepaid kartica je [bankarska platna kartica][Payoneer], obično VISA ili [MasterCard][Payoneer], koja se može koristiti širom svijeta i koju građani obično ne mogu da dobiju u vlastitoj državi radi finansijskih problema ili nedostatnog boniteta.

Anonimna bankarska kartica je bankomat kartica i kartica bez imena, koja se može dobiti bez dokazivanja identiteta i koja se može koristiti za anonimne isplate ili uplate novca ili anonimna plaćanja na Internetu, sa bilo kojom adresom ili imenom. Anonimne bankarske kartice su zakonito sredstvo plaćanja i smatraju se istim kao i gotovina. Osobe koje imaju blokadu na bankarskim računima ili traže iz drugog razloga privatnost transakcija, koriste anonimne bankarske kartice za primanje i slanje novca.

Svjetski finansijski centri su teritorije, države i gradovi širom svijeta, u kojima se obavlja veliki broj platnih i financijskih transakcija. U tim državama i gradovima, postoje porezne, ekonomske i poslovne prednosti koje se ne pružaju u zaduženim, bankrotiranim i pretežno komunističkim državama, kao što su Njemačka, S.A.D., Hrvatska, Srbija i druge.

Komunizam je oblik vladanja u kojem se degradira ili u potpunosti uništava privatna svojina. Društvo u kojem se ne poštuje vrijedno stečena privatna imovina. Primjer takvih država današnjice su Hrvatska, Srbija, Bosna, Njemačka, Francuska, Italija, S.A.D. i sve druge prezadužene države koje imaju visoke poreze, a svojim građanima praktično ne pružaju ništa zauzvrat. Sve u ime naroda.

Prisila je metoda nasilja, direktnom silom, oružjem ili putem autoritativnih zakona. Prisila se koristi u rukama vladajuće kriminalne bagre pod nazivom zakon da bi se narod uvjerio da je krađa od strane nekolicine u političkim vrhovima opravdana.

Pravno lice je društvo, preduzeće, fondacija ili druga vrsta registrovanog pravnog subjekta koji pred sudovima i u odnosima sa državom i drugim licima, bilo da su to druga pravna lica ili fizička lica, ima prava slična pravima jedne žive fizičke osobe, na primjer ima pravo da tuži druga lice ili da bude tužena, može da ima obaveze na svoje ime. Pravno lice je izmišljotina u svrhu smanjenja stvarne odgovornosti živih fizičkih osoba. Primjer pravnih lica su: država, poreska uprava, D.O.O., preduzeće, fondacija, neprofitne organizacije, crkve, klubovi, udruženja, policija, onda offshore kompanije, offshore fondacije i slično. Države se koriste pravnim licima da smanje odgovornosti sa stvarnih počinilaca kriminalnih djela otimačine i potlačivanja ljudskih prava. Ispravan odgovor takvim državama je korištenje pravnih lica u svrhu odbrane i zaštite čovjeka od kriminalnih djela države. Dokaz postojanja pravnog lica je certifikat preduzeća, udruženja ili druge organizacije u kojem piše da pravno lice još uvijek postoji. Imena pravnih lica pišu se obično velikim slovima.

Fizičko lice je pravni pojam i odnosi se na živu osobu koja može biti tužena i čija imovina može biti pravno ili bespravno, ali u “ime naroda” otuđena, oteta i čiji se život može tako lako ugroziti i potlačiti ukoliko ta osoba nije svjesna da može da ostvari zaštitu imovine koristeći offshore kompanije ili premještanje nadležnosti. Fizičko lice je za svaku državu u stvarnosti isto tako “pravno lice” i fizičko lice ne umire dok se ne ugasi kopija fizičkog lica, tj. stvarno pravno lice registrovano kod države. Dokaz postojanja pravnog lica koje obično zastupa živi čovjek je rodni list ili dokaz o državljanstvu. Živi čovjek je u stvarnosti samo zastupnik pravnog lica koje se vodi na njegovo ime od dana prijave rođenja, tj. po rodnom listu. Pojam “fizičko lice” odnosi se isto tako na pravno lice koje onda zastupa živi čovjek i za koje pravno lice taj živi čovjek odgovara svom svojom imovinom. Imena pravnog lica “fizičkog lica” se obično piše velikim slovima. Ime i prezime živog čovjeka se piše malim slovima, s tim da se imenice uvijek počinju pisanjem velikog slova. Čovjek koji zastupa “fizičko lice” može da umre, ali ukoliko fizičko lice nije ugašeno u registru, tj. kod matičara, fizičko lice još uvijek postoji kod države. Ovlaštenja živog čovjeka za zastupanje fizičkog lica dokazuju se ličnom kartom, pasošem, rodnim listom, dokumentima o državljanstvu i drugim dokumentima. Gašenje fizičkog lica kod države obavlja se smrtnim listom i drugim dokumentima ili zahtjevima da se fizičko lice izbriše iz registra.

Živi čovjek ili ljudsko biće ste vi koji zastupate sve te pravne pojmove kao što su fizičko lice ili pravno lice. Živi čovjek u stvarnosti ima 100% odgovornost i njegova odgovornost ne može biti uskraćena. Učinite li loše djelo, to ćete znati u sebi automatski, jer vam je to priroda ili Bog tako podarila da znate. Sve odgovore na život možete dobiti iz sebe ili posmatrajući druge ljude zaključiti ili donjeti zaključke za vas. Od odgovornosti se možete samo izvući ili lažima prikriti da nemate odgovornosti. Tako recimo policajac može da izbatina nekog čovjeka na ulici i da ne bude nikada krivično gonjen, jer policija ima ograničenu odgovornost. Ali, stvarnu i neograničnu odgovornost ipak ima policajac kriminalac i to će osjećati u sebi i može onda samog sebe kazniti svojim vlastitim postupcima koji ga mogu dovesti u nezgodne situacije.

Nadležnost ili jurisdikcija je područje djelovanja zakona ili zakon koji se smije ili može primjenjivati na neku fizičko olice ili pravno lice.

Zakon o porezu na dohodak se odnosi na poreze fizičkog lica i posebno se odnosi na oporezivanje plata ili drugog dohotka.

Zakon o porezu na dobit odnosi se na oporezivanje profita pravnih lica ili preduzeća, društava, fondacija i drugih pravnih lica.

Porez po odbitku je državna mjera “opreza” i nadopuna poreza na dohodak i poreza na dobit, tako da se pokriju što više pokriju rupe u zakonima i da se građanima može oteti što više njihove zarađene imovine.

Dividende su profiti koje vlasnici primaju od društva u kojem imaju udjele ili akcije. U mnogim državama, plaćaju se porezi na dividende.

Ograničena odgovornost je pravni pojam koji se odnosi na fizička lica koja su vlasnici ili menadžeri ili direktori nekog pravnog lica i čime se razgraničava odgovornost fizičkog lica u odnosu na akcije, djelatnosti ili poslovne transakcije pravnog lica. Greške, dugovi, kazne koje se naplaćuju pravnom licu, ne mogu se prenositi na vlasnike ili direktore tog pravnog lica. U mnogim državama se koristi samo “privid pravnog lica”, što znači da i vlasnici i direktori mogu u nekim slučajevima da odgovaraju za greške, kazne, dugove pravnog lica.

Zaštita imovine je pojam koji se odnosi na planiranje, strukturu poslovanja i dosljedno sprovođenje poslovnih riješenja u svrhu zaštite imovine fizičkog lica, koristeći pravna lica, offshore banke, offshore kompanije, zlato, srebro, ulaganja u poslovne projekte kao i zaštitu imovine nasljednika nekog fizičkog lica i zaštitu od bilo kakvih rizika, uključujući zaštitu od kriminalaca, zaštitu od državnih grabljivica, od tužbi, zaštitu od bankrota, zaštitu od izvršenja, zaštitu od poslovne nesposobnosti, zaštitu od nezgodnih zakona i uopšteno zaštitu života, posla i porodice nekog fizičkog lica.

Direktor offshore kompanije je upravitelj i menadžer sa svim pravima poslovanja u ime offshore kompanije. U nekim državama kao što je Panama ili Kostarika, imena direktora offshore kompanija su javno upisani u registre kompanija, dok su u nekim državama uobičajeno kompletno privatni i nisu javni. Činjenica tajnosti imena direktora offshore kompanije može da predstavlja problem u mnogim slučajevima.

Akcionar offshore kompanije ne mora uvijek da bude i stvarni vlasnik offshore kompanije. U većini slučajeva, akcionari su pravno i vlasnici, ali pojam stvarnog vlasnika se mora odvojeno razumjeti.

Stvarni vlasnik offshore kompanije je osoba kojoj u pravilu pripada vlasništvo akcija i koja će dobiti u pravilu sve profite iz takve offshore kompanije.

Korisnik offshore kompanije može biti osoba za koju se napravila takva zaštita imovine i takva offshore struktura da se nikako ne može reći da je takva osoba ujedno i stvarni vlasnik offshore kompanije. Osoba će biti zaštićena od bilo kakvih zakona u vlastitoj državi i stranim državama kao korisnik strane offshore kompanije.

Zastupnik offshore kompanije može biti bilo koje fizičko ili pravno lice širom svijeta ili bilo koje preduzeće. Zastupnici mogu ujedno biti stvarni vlasnici offshore kompanija, njeni direktori ili korisnici offshore kompanija.

Anonimno vlasništvo se koristi u svrhu zaštite privatnosti, života i biznisa. Vaše ime kao vlasnik, direktor, zastupnik, agent ili službenik offshore kompanije ne mora da bude upisano u javni registar offshore kompanija. Anonimno vlasništvo se može ostvariti na više načina i ako radite sa nama, možemo da ostvarimo 100% anonimno vlasništvo u offshore preduzećima i fondacijama.

Akcije na donosioca (engl. Bearer Shares) su akcije koje nisu registrovane na ime vlasnika te akcije, već na njima piše da je vlasnik ona osoba koja ih posjeduje ili čuva sa sobom. Akcije na donosioca se mogu koristiti kao jedan od načina anonimnog vlasništva.

Pravo glasanja za akcionara je možda još bolji način anonimnog upravljanja i kontrole sa offshore kompanijom. Koristi se onda kada želite dokazati da niste vlasnik offshore kompanije. Vi dokazujete da je neko drugi vlasnik, ali zadržavate pravo glasanja tog vlasnika, a to znači, da stvarni glasnik ne mora ili ne može da učestvuje u bilo kakvim pitanjima ili na sastancima vlasnika, već da isključivo pravo glasanja i učestvovanja na sastancima akcionara imate vi kao stvarni korisnik offshore kompanije.

Finansijski grabljivci su država, poreska uprava, inspekcije, advokati, zavidne i ljubomorne osobe, prijatelji i rođaci koji su neprijateljski raspoloženi, banke, povjerioci i drugi otimači vaše imovine.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: